Finantsjärelevalve

Mis muutub finantsjärelevalve vahetamisel?

Admiral Markets UK tegevust reguleerib Financial Conduct Authority (FCA). Reg № 595450.

Admiral Markets AS tegevust reguleerib Eesti Finantsinspektsioon (EFSA): Tegevusloa № 4.1-1/46.

Finantsjärelevalve valiku tegemisel kuvatakse sellekohane informatsioon terve kodulehe ulatuses. Kui soovite täiendavat infot teise finantsjärelevalve kohta, siis palun teostage oma valik.

Tänan, sain aru
fca
efsa

Forex turu tehniline analüüs (22. nädal)

Mai 30, 2016 12:45

USA maikuu kõige olulisemad majandusandmed avaldatakse selle nädala lõpus – USA töötuse määr ning lisandunud mittepõllumajanduslike töökohtade arv (NFP). See võib turgudele kaasa tuua tugevat volatiilsust.

EUR/USD

Eelmisel nädalal langes EURUSD hinnaliikumine toetustasemeni 1.1100, mida ületas 200 päeva libisev keskmine ning kauplemisnädal lõppes sellest trendijoonest kõrgemal. Lähiajal võib oodata hinnatõusu vastupanutasemeni 1.1150. Samuti ei saa välistada võimalust, et vahetuskurss langeb toetustasemeni 1.1020.

Juhul kui hinnaliikumisel õnnestub tõusta kõrgemale vastupanutasemest 1.1150, avaks see võimaluse testida ka vastupanutaset 1.1215. Kui hinnaliikumisel õnnestub konsolideeruda kõrgemal vastupanutasemest 1.1215, oleks see kinnitavaks signaaliks edasisele hinnatõusule 1.1367 vastupanutaseme suunas. Küll aga piirab sellist hinnaliikumist 50 päeva libisev keskmine ning vastupanutase 1.1318. Kui hinnaliikumine stabiliseerub kõrgemal tasemest 1.1367, on järgmiseks sihtpunktiks vastupanutase 1.1460 ning selle ületamisel ootab ees vastupanutase 1.1616, kuid edasine hinnatõus on hetkel ebatõenäoline.

Samal ajal, kui vahetuskurss langeb madalamale toetustasemest 1.1020, avaks see ukse edasiseks languseks toetustaseme suunas hinnal 1.0966. Kui vahetuskurss langeb madalamale toetustasemest 1.0966, oleks see kinnitavaks signaaliks edasisele langustrendile suunal 1.0820 ning selle murdumisel ootab ees toetustase 1.0710. Edasine hinnalangus ilma suurema korrektsioonita on hetkel vähetõenäoline.


GBP/USD

Eelmisel nädalal tõusis hinnaliikumine vastupanutasemeni 1.4730, kuid hiljem toimus korrektsioon ning kauplemisnädal sulgus 1.4607 toetustasemest kõrgemal. Sellest tulenevalt võib oodata ka hinnatõusu vastupanutasemeni 1.4730. Küll aga ei saa välistada, et vahetuskurss võib langeda ka toetustasemeni 1.4481, kus asetseb 38.2% Fibonacci korrektsioonitase (1.4004-1.4767).

Juhul kui GBPUSD valuutapaaril õnnestub tõusta kõrgemale vastupanutasemest 1.4730, avaneks võimalus testida ka taste 1.4969, kus asetseb 127.2% Fibonacci laiendav tase (1.4004-1.4767). Küll aga võib sellist liikumist piirata 200 päeva libisev keskmine ning vastupanutase 1.4808. Kui hinnaliikumisel õnnestub tõusta kõrgemale tasemest 1.4969, oleks kõik võimalused avatud testima vastupanutaset 1.5155, kus asetseb 141.4% Fibonacci laiendav tase (1.3835-1.4767). Küll aga on selline hinnaliikumine lähiajal ebatõenäoline.

Samal ajal, kui GBP hakkab langema ning kukub madalamale toetustasemest 1.4481, oleks järgmiseks sihtpunktiks 1.4400, mis langeb kokku 38.2% Fibonacci korrektsioonitasemega (1.3835-1.4767). Kui vahetuskurss peaks langema 1.4400 tasemest madalamale, on järgmist toetust oodata tasemelt 1.4300, kus asetseb 61.8% Fibonacci korrektsioonitase (1.4004-1.4767) ning 50% Fibonacci korrektsioonitase (1.3835-1.4767). Küll aga piiravad sellist hinnaliikumist 50 ja 100 päeva libisevad keskmised. Kui vahetuskurss peaks konsolideeruma madalamal tasemest 1.4300, on järgmiseks sihtpunktiks toetustase 1.4188, mis langeb kokku 61.8% Fibonacci korrektsioonitasemega (1.3835-1.4767). Tugevam langus madalamale tasemest 1.4188 on hetkel ebatõenäoline.


USD/JPY

Eelmisel nädalal kõikus USDJPY hinnaliikumine kitsas vahemikus, mida piiras 2008 aasta maksimumtase 110.66 ning toetustase 109.46. Lühiajal võib oodata hinnatõusu vastupanutasemeni 111.81, mis langeb kokku 38.2% Fibonacci korrektsioonitasemega (121.67-105.54). Küll aga võib sellist hinnaliikumist piirata ka langev trendijoon. Samuti ei saa välistada, et vahetuskurss langeb toetustasemeni 109.46.

Kui hinnaliikumisel õnnestub tõusta kõrgemale vastupanutasemest 111.81, oleks see kinnitavaks signaaliks võimalikule langustrendi lõppemisele ning avaks võimaluse testida vastupanutaset 113.50, kus asetseb 50% Fibonacci korrektsioonitase (121.67-105.54). Küll aga piirab sellist liikumist 100 päeva libisev keskmine. Otsustav hinnatõus sellest kõrgemale võikv viia valuutapaari testima ka hinnataset 114.42, kuid edasine tõus ilma suurema korrektsioonita on hetkel ebatõenäoline.

Samal ajal, kui vahetuskurss peaks hakkama langema ning kukkuma madalamale toetustasemest 109.46, oleks järgmiseks sihtpunktiks toetustase 107.84. Eelnevalt võib toetust pakkuda ka tase 108.44. Otsustav hinnalangus madalamale toetustasemest 107.84 võiks olla kinnitavaks signaaliks edasisele hinnalangusele 2013 aasta maksimumtaseme suunas hinnal 105.44. Küll aga on selline hinnalangus hetkel vähetõenäoline.


NZD/USD

Eelmisel nädalal langes vahetuskurss madalamale toetustasemest 0.6716, mis nüüdsest toimib lähima vastupanutasemena. Hetkel võib oodata vahetuskursi langust toetustasemeni 0.6675, mis langeb kokku 78.6% Fibonacci korrektsioonitasemega (0.6574-0.7053). Samuti ei saa välistada, et vahetuskurss võib kasvada vastupanutasemeni 0.6716.

Juhul kui valuutapaari hinnaliikumisel õnnestrub tõusta kõrgemale vastupanutasemest 0.6716, on järgmiseks sihtpunktiks tase 0.6765, kuid hetkel piirab sellist liikumist kitsa langeva trendikoridori ülemine serv. Kui hinnaliikumisel õnnestub tõusta kõrgemale vastupanutasemest 0.6765, viitaks see edasise hinnatõusu jätkumisele vastupanutasemeni 0.6820. Hinnatõus sellest kõrgemale avaks võimaluse testida 2010 aasta augusti miinimumtaset hinnal 0.6948, kuid eelnevalt pidurdab selleni jõudmist 50 päeva libisev keskmine ning vastupanutase 0.6868. Kui hinnaliikumine stabiliseerub 2010 aasta augustikuu miinimumtasemest kõrgemal, oleks see kinnitavaks signaaliks edasisele tõusule tasemeni 0.7048, kuid hetkel on selline hinnatõus vähetõenäoline.

Samal ajal, kui vahetuskurss hakkab langema ning konsolideerub madal toetustasemest 0.6675, oleks see kinnitavaks signaaliks edasisele langusele toetusvahemikku 0.6580-0.6548. Küll aga võib sellist hinnalangust pidurdada 200 päeva libisev keskmine ning trendikoridori alumine toetusserv. Kui vahetuskurss peaks langema sellest madalamale, kinnitaks see edasist langustrendi toetustasemeni 0.6425, kuid hetkel on selline hinnaliikumine ilma suurema korrektsioonita vähetõenäoline.


AUD/USD

Eelmisel nädalal kõikus AUDUSD vahetuskurss kitsas vahemikus, mida ühelt poolt piiras vastupanutase 0.7243 ning teiselt poolt toetustase 0.7180. Hetkel võib oodata hinnatõusu vastupanutasemeni 0.7243, millele läheneb 200 päeva libisev keskmine. Samuti võib hinnaliikumine langeda ja testida toetustaset 0.7100.

Kui AUDUSD hinnaliikumisel õnnestub tõusta kõrgemale vastupanutasemest 0.7243, on järgmiseks sihtpunktiks vastupanutase 0.7309. Kui vahetuskurss peaks konsolideeruma sellest kõrgemal, võiks oodata hinnatõusu vastupanutasemeni 0.7440, kuid eelnevalt võib selleni jõudmist pidurdada vastupanutase 0.7382. Kui ostuhuvi püsib ning vahetuskurss tõuseb kõrgemale tasemest 0.7440, on järgmiseks sihtpunktiks vastupanutase 0.7494. Vahetuskursi kasv kõrgemale tasemest 0.7494 on hetkel ebatõenäoline.

Samal ajal, kui müügisurve peaks kasvama ning hinnaliikumine langeb madalamale toetustasemest 0.7100, avaks see võimaluse edasiseks kursilanguseks toetustasemeni 0.7020. Otsustav hinnalangus sellest madalamale oleks kinnitavaks signaaliks edasisele kursilangusele toetustasemeni 0.6908. Edasine kursilangus ilma suurema korrektsioonita on hetkel ebatõenäoline.


USD/CHF


Eelmisel nädalal tõusis vahetuskurss kõrgemale langeva trendikoridori ülemisest servast, mis viitab võimalikule edasise hinnatõusu jätkumisele suunal 1.0000, kus asetseb lisaks psühholoogilisele tasemele ka 61.8% Fibonacci korrektsioonitase (1.0327-0.9445). Samuti ei saa välistada, et hinnaliikumine võib taaskord alustada langust ning kukkuda uuesti testimaks toetustaset 0.9880.

Kui hinnaliikumisel peaks õnnestuma tõusta kõrgemale vastupanutasemest 1.0000, avaks see võimaluse edasiseks hinnatõusuks 2015 aasta märtsikuu maksimumi suunas hinnal 1.0125, mis lisaks langeb kokku 78.6% Fibonacci korrektsioonitasemega (1.0327-0.9445). Kui hinnaliikumisel õnnestub murda sellest kõrgemale ning ostuhuvi püsib, kinnitaks see edasist tõusu 2015 aasta jaanuarikuu maksimumtaseme suunas hinnal 1.0240. Kui tõusutrend jätkub, on järgmiseks sihtpunktiks vastupanutase 1.0327 ning edasine hinnatõus on lähiajal ebatõenäoline.

Samal ajal, kui hinnaliikumine hakkab langema ning kukub madalamale ka toetustasemest 0.9880, võib järgnevat toetust oodata tasemelt 0.9790. Küll aga võivad selleni jõudmist pidurdada 100 ja 200 päeva libisevad keskmised. Kui aga hinnaliikumine langeb sellest madalamale, oleks see kinnitavaks signaaliks edasisele hinnalangusele toetustasemeni 0.9669, milleni jõudmist pidurdab 50 päeva libisev keskmine. Kui hinnaliikumine stabiliseerub madalamal toetustasemest 0.9669, kinnitaks see edasist hinnalangust toetustasemeni 0.9543. Edasina langus on lähiajal vähetõenäoline.TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud Admiral Markets UK Ltd (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:

  1. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
  2. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
  3. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
  4. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
  5. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
  6. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
  7. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
  8. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
  9. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.