Finantsjärelevalve

Mis muutub finantsjärelevalve vahetamisel?

Admiral Markets UK tegevust reguleerib Financial Conduct Authority (FCA). Reg № 595450.

Admiral Markets AS tegevust reguleerib Eesti Finantsinspektsioon (EFSA): Tegevusloa № 4.1-1/46.

Finantsjärelevalve valiku tegemisel kuvatakse sellekohane informatsioon terve kodulehe ulatuses. Kui soovite täiendavat infot teise finantsjärelevalve kohta, siis palun teostage oma valik.

Tänan, sain aru
fca
efsa

Forex turu tehniline analüüs (23. nädal)

Juuni 06, 2016 16:24

EUR/USD

Eelmisel nädalal tõusis EURUSD hinnaliikumine vastupanutasemeni 1.1359, mis langeb kokku 50% Fibonacci korrektsioonitasemega (1.1615-1.1097) ning kauplemisnädal sulgus sellest tasemest madalamal. Lähiajal võib oodata täiendavat korrektsiooni toetustasemeni 1.1318. Samuti ei saa välistada, et vahetuskurss naaseb hiljem tasemele 1.1359.

Juhul kui hinnaliikumine peaks tõusma kõrgemale vastupanutasemest 1.1359, oleks see kinnitavaks signaaliks edasisele hinnatõusule vastupanutasemeni 1.1456. Konsolideerumine sellest kõrgemal võiks kaasa tuua täiendavat ostuhuvi vastupanutasemeni 1.1616 ning stabiliseerumine sellest kõrgemal avaks ukse hinnatõusuks vastupanutasemeni 1.1712. Hetkel on selline liikumine ilma suurema korrektsioonita ebatõenäoline.

Samal ajal, kui vahetuskurss peaks langema toetustasemeni 1.1318, on järgmiseks sihtpunktiks toetustase 1.1215. Otsustav langus sellest madalamale võib kaasa tuua täiendavat müügisurvet tasemeni 1.1100, mida ületab 200 päeva lihtne libisev keskmine. Küll aga piirab sellist liikumist ka 100 päeva libisev keskmine ning tõusev trendijoon. Kui hinnaliikumine stabiliseerub madalamal tasemest 1.1100, on järgmiseks hinnasihiks toetustase 1.0966, mis langeb kokku 127.2% Fibonacci laiendava tasemega (1.1615-1.1097). Hinnalangust võib eelnevalt pidurdada toetustase 1.1020 ning edasine langus madalamale toetustasemest 1.0966 on hetkel ebatõenäoline.


GBP/USD


Eelmisel nädalal langes GBPUSD vahetuskurss toetustasemeni 1.4400, mis langeb kokku 38.2% Fibonacci korrektsioonitasemega (1.3835-1.4770). Küll aga toimus seejärel korrektsioon ning kauplemisnädal lõppes kõrgemal vastupanutasemest 1.4481, mis nüüd toimib lähima toetustasemena. Lähiajal võib oodata hinnalangust tasemeni 1.4481. Samuti ei saa välistada, et vahetuskurss tõuseb tagasi vastupanutasemeni 1.4607

Kui hinnaliikumine peaks tõusma kõrgemale vastupanutasemest 1.4607, avaks see võimaluse testida ka vastupanutaset 1.4730, millele läheneb 200 päeva libisev keskmine. Otsustav tõus sellest kõrgemale võiks kaasa tuua edasise hinnatõusu vastupanutasemeni 1.4808, mis langeb kokku punktiga D harmoonilises hinnamustris AB=CD. Tõusu jätkumine oleks kinnitavaks signaaliks testima toetustaset 1.4969, kuid selline liikumine on lähiajal ebatõenäoline.

Samal ajal, kui kurss hakkab langema ning stabiliseerub madalamal toetustasemest 1.4481, oleks lärgmiseks sihtpunktiks tase 1.4400. Kui hinnaliikumine stabiliseerub 1.4400 tasemest madalamal, ootab ees toetustase 1.4300, mis langeb kokku 50% Fibonacci korrektsioonitasemega (1.3835-1.4770), kuid hetkel piirab sellist liikumist ka 100 päeva libisev keskmine. Kui hinnaliikumine peaks langema madalamale toetustasemest 1.4300, on järgmiseks sihtpunktiks toetustase 1.4188, mis langeb kokku 61.8% Fibonacci korrektsioonitasemega (1.3835-1.4770). Täiendavale müügisurvele pakub järgnevat toetust tase 1.4100, kuid edasine langus on hetkel ebatõenäoline.


USD/JPY

Eelmisel nädalal langes USDJPY kurss madalamale toetustasemest 107.88, mis nüüdsest toimub hinnaliikumisele lähima vastupanutasemena. Hetkel võib oodata korrektsiooni tasemeni 107.88, kuid samuti ei saa välistada võimalikku langus toetustasemeni 106.22 või 2013 aasta maksimumtasemeni 105.44.

Kui hinnaliikumisel peaks õnnestuma tõusta kõrgemale vastupanutasemest 107.88, avaks see võimaluse edasiseks hinnatõusuks vastupanutasemeni 109.46, millele läheneb 50 päeva libisev keskmine. Kui ostuhuvi püsib, on järgmiseks sihtpunktiks 2008 aasta maksimumtase 110.66 ning langev trendijoon. Hinnatõus kõrgemale 2008 aasta maksimumtasemest 110.66 on lähiajal ebatõenäoline.

Samal ajal, kui hinnaliikumine peaks hakkama langema ning stabiliseeruma madalamal 2013 aasta maksimumtasemest 105.44, oleks järgmiseks sihtpunktiks toetustase 102.87, mis langeb kokku 141.4% Fibonacci laiendava tasemega (111.87-105.54). Langus madalamale toetustasemest 102.87 ilma suurema korrektsioonita on hetkel ebatõenäoline.


NZD/USD

Eelmisel nädalal tõusis NZDUSD hinnaliikumine 2010 aasta augustikuu miinimumtaseme suunas 0.6948, mis langeb kokku 50% Fibonacci korrektsioonitasemega (0.7743-0.6148). Põhinedes 14 perioodi RSI indikaatorile, võib hetkel näda divergentsi ning oodata võib korrektsiooni toetustasemeni 0.6868. Küll aga ei saa välistada võimalikku tõusu vastupanutasemeni 0.7048.

Kui vahetuskurss peaks tõusma ning konsolideeruma kõrgemal vastupanutasemest 0.7048, on järgmiseks hinnasihiks 2011 aasta miinimumtase 0.7116, mis langeb kokku 61.8% Fibonacci korrektsioonitasemega (0.7743-0.6148). Otsustav tõus ning konsolideerumine sellest tasemest kõrgemal oleks kinnitavaks signaaliks edasisele hinnatõusule vastupanutasemeni 0.7215, kuid hetkel on selline liikumine ilma suurema korrektsioonita vähetõenäoline.

Samal ajal, kui vahetuskurss peaks hakkama langema ning kukkuma madalamale toetustasemest 0.6868, on järgmiseks sihtpunktiks toetustase 0.6675, millele läheneb 200 päeva libisev keskmine. Küll aga piiravad eelnevalt langust toetustasemed 0.6820, 0.6765 ning 100 päeva libisev keskmine. Langus madalamale toetustasemest 0.6675 on hetkel ebatõenäoline.


AUD/USD

Eelmisel nädalal AUDUSD vahetuskurss tõusis, kuid kauplemisnädal lõppes madalamal vastupanutasemest 0.7382. Lähiajal võib oodata korrektsiooni toetustasemeni 0.7309, kuid samuti ei saa välistada, et hinnaliikumine tõuseb vastupanutasemeni 0.7382.

Kui hinnaliikumisel peaks õnnestuma tõusta kõrgemale vastupanutasemest 0.7382, avaks see võimaluse hinnatõusul jätkuda vastupanutasemeni 0.7490, mis langeb kokku 50% Fibonacci korrektsioonitasemega (0.7834-0.7144). Eelnevalt võib sellist liikumist pidurdada ka vastupanutase 0.7440. Juhul kui vahetuskurss peaks konsolideeruma kõrgemal vastupanutasemest 0.7490, tekiks võimalus testida ka taset 0.7571, mis langeb kokku 61.8% Fibonacci korrektsioonitasemega (0.7834-0.7144). Kui ostuhuvi püsib, võib oodata ka 0.7686 vastupanutaseme testimist, mis langeb kokku 78.6% Fibonacci korrektsioonitasemega (0.7834-0.7144), kuid edasine hinnatõus ilma suurema korrektsioonita on hetkel ebatõenäoline.

Samal ajal, kui vahetuskuss peaks langema ning konsolideeruma madalamal toetustasemest 0.7309, avaks see võimaluse testida ka toetustaset 0.7243, millele läheneb 200 päeva libisev keskmine. Kui hinnaliikumine peaks stabiliseeruma sellest madalamal, oleks järgmisteks sihtpunktideks toetustasemed 0.7174 ja 0.7100. Otsustav hinnalangus madalamale toetustasemest 0.7100 oleks kinnitavaks signaaliks edasisele hinnalangusele 0.7020 toetustaseme suunas. Hetkel on selline hinnalangus siiski vähetõenäoline.


USD/CHF

Eelmisel nädalal langes USDCHF hinnaliikumine madalamale toetustasemest 0.9790, mis nüüd toimib hinnaliikumisele lähima vastupanutasemena. Lähiajal võib oodata korrektsiooni tasemeni 0.9790, kuid samuti ei saa välistada, et hinnaliikumine langeb toetustasemeni 0.9669, kuid sellist liikumist piirab 50 päeva libisev keskmine.

Kui ostuhuvi peaks kasvama ning vahetuskurss konsolideeruma kõrgemal vastupanutasemest 0.9790, avaks see võimaluse edasiseks tõusuks vastupanutasemeni 0.9880, kuid selleni jõudmist pidurdavad 100 ja 200 päeva libisevad keskmised. Kui vahetuskurss peaks konsolideeruma kõrgemal vastupanutasemest 0.9880, võiks see kinnitada edasist tõusu testimaks psühholoogiliselt olulist taset 1.0000. Küll aga piirab selleni jõudmist hinnakoridori langev trendijoon. Juhul kui USDCHF murrab 1.0000 tasemest kõrgemale, on järgmiseks sihtpunktiks 2015 aasta märtsikuu maksimumtase 1.0125, kuid selline tõus on lähiajal ebatõenäoline.

Samal ajal, kui vahetuskurss peaks hakkama langema ning kukkuma madalamale toetustasemest 0.9669, avaks see võimaluse edasiseks languseks 0.9497 toetustaseme suunas, mis langeb kokku 88.6% Fibonacci korrektsioonitasemega (0.9443-0.9955). Kui langus jätkub ning kurss kukub madalamale toetustasemest 0.9497, oleks see kinnitavaks signaaliks edasisele langusele 0.9400 toetustaseme suunas, kuid selline liikumine ilma suurema korrektsioonita on hetkel ebatõenäoline.
TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud Admiral Markets UK Ltd (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:

  1. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
  2. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
  3. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
  4. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
  5. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
  6. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
  7. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
  8. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
  9. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.