Finantsjärelevalve

Mis muutub finantsjärelevalve vahetamisel?

Admiral Markets UK tegevust reguleerib Financial Conduct Authority (FCA). Reg № 595450.

Admiral Markets AS tegevust reguleerib Eesti Finantsinspektsioon (EFSA): Tegevusloa № 4.1-1/46.

Finantsjärelevalve valiku tegemisel kuvatakse sellekohane informatsioon terve kodulehe ulatuses. Kui soovite täiendavat infot teise finantsjärelevalve kohta, siis palun teostage oma valik.

Tänan, sain aru
fca
efsa

Forex turu tehniline analüüs (24. nädal)

Juuni 13, 2016 12:09

EUR/USD


Eelmisel nädalal langes EURUSD vahetuskurss ning kauplemisnädala sulgedes oli hind kõrgemal toetustasemest 1.1215, millele lähenes 100 päeva libisev keskmine. Lähiajal võib oodata vahetuskursi langust 1.1215 toetustasemeni. Samuti ei saa välistada, et vahetuskurss tõuseb 1.1318 vastupanutaseme suunas, mida ületas 50 päeva libisev keskmine.

Kui hinnaliikumisel õnnestub konsolideeruda kõrgemal vastupanutasemest 1.1318, avaks see võimaluse edasiseks tõusuks vastupanutasemeni 1.1413, mis langeb kokku 61.8% Fibonacci korrektsioonitasemega (1.1615-1.1097). Küll aga võib sellist tõusu piirata vastupanutase 1.1359, mis langeb kokku 50% Fibonacci korrektsioonitasemega (1.1615-1.1097). Vahetuskursi konsolideerumine kõrgemal tasemest 1.1413 avaks võimaluse testida ka vastupanutaset 1.1460. Hinnatõus sellest kõrgemale oleks kinnitavaks signaaliks edasisele tõusutrendile suunas 1.1616, kuid lähiajal on edasine hinnatõus vähetõenäoline.

Samal ajal, kui vahetuskurss peaks langema madalamale toetustasemest 1.1215, oleks järgmiseks sihtpunktiks toetustase 1.1100, mida ületab 200 päeva libisev keskmine, kuid sellist tõusu võib oluliselt piirata ka tõusev trendijoon. Juhul kui vahetuskurss peaks langema madalamale toetustasemest 1.1100, on järgmiseks hinnasihiks toetustase 1.0964, mis langeb kokku 127.2% Fibonacci laiendava tasemega (1.1615-1.1097). Küll aga võib sellist hinnalangust eelnevalt pidurdada ka toetustase 1.1027. Kui aga kurss konsolideerub madalamal toetustasemest 1.0964, oleks see kinnitavaks signaaliks edasisele langusele 1.0820 toetustaseme suunas, kuid edasine langus ilma suurema korrektsioonita ei ole hetkel tõenäoline.


GBP/USD

Eelmisel nädalal tõusis GBPUSD vahetuskurss vastupanutasemeni 1.4607, kuid hiljem hinnaliikumine hakkas taas langema toetustasemeni 1.4188, mis langeb kokku 61.8% Fibonacci korrektsioonitasemega (1.3835-1.4770) ning 141.4% Fibonacci laiendava tasemega (1.4739-1.4351) ja kauplemisnädal lõppes nendest tasemetest kõrgemal. Hetkel võib oodata hinnatõusu vastupanutasemeni 1.4300. Küll aga ei saa välistada, et hinnaliikumine testib uuesti toetustaset 1.4188.

Juhul kui hinnaliikumine peaks tõusma ja stabiliseeruma kõrgemal vastupanutasemest 1.4300, avaks see võimaluse testida ka vastupanutaset 1.4400. Kui tõus jätkub ja kurss tõuseb sellest kõrgemale, on järgmiseks sihtpunktiks vastupanutase 1.4607, kuid eelnevalt võib sellist hinnatõusu pidurdada vastupanutase 1.4481. Kui vahetuskurss peaks tõusma kõrgemale vastupanutasemest 1.4607, on järgmiseks sihtpunktiks tase 1.4730, mida ületas 200 päeva libisev keskmine. Edasine hinnatõus on lähiajal ebatõenäoline.

Samal ajal, kui kurss peaks hakkama langema ning kukkuma madalamale toetustasemest 1.4188, avaks see võimaluse testida ka toetustaset 1.4100, mis langeb kokku 161.8% Fibonacci laiendava tasemega (1.4739-1.4351). Konsolideerumine sellest madalamal oleks kinnitavaks signaaliks edasisele langusele 1.3835 toetustaseme suunas, kuid eelnevalt võib sellist liikumist pidurdada toetustase 1.4048, mis langeb kokku 78.6% Fibonacci korraktsioonitasemega (1.3835-1.4770). Vahetuskursi langus 1.3835 tasemest madalamale ilma suurema korrektsioonita on hetkel ebatõenäoline.


USD/JPY

Eelmisel nädalal kõikus USDJPY hinnaliikumine kitsas vahemikus, mida ühelt poolt piiras vastupanutase 107.88 ning teiselt poolt toetustase 106.22. Enne pikemate prognooside tegemist on oluline näha kuidas hinnaliikumine trendikanalist väljub.

Kui vahetuskurss peaks tõusma kõrgemale vastupanutasemest 107.88, on järgmiseks sihtpunktiks vastupanutase 109.46, kuid sellist liikumist võib pidurdada ka 50 päeva libisev keskmine. Kui aga kurss peaks kasvama kõrgemale vastupanutasemest 109.46, avaks see võimaluse testida 2008 aasta maksimaalset hinnataset 110.66 ning langevat trendijoont. Täiendav hinnatõus 2008 aasta maksimumtasemest 110.66 on hetkel ebatõenäoline.

Samal ajal, kuid vahetuskurss peaks langema madalamale toetustasemest 106.22, avaks see võimaluse testida ka 2013 aasta maksimumtaset 105.44. Kui kurss peaks stabiliseeruma 105.44 tasemest madalamal, oleks see kinnitavaks signaaliks edasisele pikemaajalisele langustrendile ning langus võiks küündida toetustasemeni 102.87, kus asetseb ka 141.4% Fibonacci laiendav tase (111.87-105.54). Langus madalamale toetustasemest 102.87 on hetkel ebatõenäoline.


NZD/USD


Eelmisel nädalal tõusis NZDUSD vahetuskurss 2011 aasta miinimumtaseme suunas hinnal 0.7116 ning kauplemisnädala lõppedes oli hinnaliikumine 0.7048 tasemest kõrgemal. Lähiajal võib oodata langust 2010 aasta augustikuu miinimumtasemeni 0.6948. Küll aga võib hinnaliikumine hakata ka tõusma ning uuesti testida 2011 aasta miinimumtaset 0.7116.

Kui vahetuskurss peaks konsolideeruma kõrgemal 2011 aasta miinimumtasemest 0.7116, oleks see kinnitavaks signaaliks edasisele hinnatõusule 0.7215 vastupanutaseme suunas. Konsolideerumine sellest kõrgemal avaks võimaljuse edasiseks tõusuks 0.7413 vastupanutaseme suunas, mis langeb kokku ka 78.6% Fibonacci korrektsioonitasemega (0.7743-0.6148). Küll aga on edasine tõus ilma suurema korrektsioonita ebatõenäoline.

Samal ajal, kui vahetuskurss peaks hakkama langema ning kukkuma 2010 aasta augusti miinimumtasemest 0.6948 madalamale, võiks längus jätkuda ka toetustasemeni 0.6868, millele läheneb 50 päeva libisev keskmine. Kui kurss peaks langema sellest madalamale, oleks järgmiseks sihtpunktiks toetustase 0.6765, millele läheneb 100 päeva libisev keskmine. Küll aga võib sellist liikumist piirata ka toetustase 0.6820. Vahetuskursi langus madalamale toetustasemest 0.6765 on lähiajal ebatõenäoline.


AUD/USD

Eelmisel nädalal tõusis AUDUSD hinnaliikumine vastupanutasemeni 0.7490, mis langeb kokku ka 50% Fibonacci korrektsioonitasemega (0.7834-0.7144), kuid hiljem toimus hinnaliikumises korrektsioon toetustasemeni 0.7369. lähiajal võib oodata hinnatõusu vastupanutasemeni 0.7440. Küll aga ei saa välistada ka langust toetustasemeni 0.7309.

Juhul kui hinnaliikumisel peaks õnnestuma tõusta kõrgemale vastupanutasemest 0.7440, avaks see võimaluse testida ka vastupanutaset 0.7490, mis langeb kokku 50% Fibonacci korrektsioonitasemega (0.7834-0.7144). Kui vahetuskurss peaks konsolideeruma kõrgemal vastupanutasemest 0.7490, oleks see kinnitavaks signaaliks edasisele tõusule 0.7571 toetustaseme suunas, mis langeb kokku ka 61.8% Fibonacci korrektsioonitasemega (0.7834-0.7144). Konsolideerumine nendest tasemetest kõrgemal avaks võimaluse testida ka vastupanutaset 0.7686, mis langeb kokku 78.6% Fibonacci korrektsioonitasemega (0.7834-0.7144), kuid selline tõus ilma suurema korrektsioonita on hetkel ebatõenäoline.

Samal ajal, kui vahetuskurss peaks hakkama langema ning kukkuma madalamale toetustasemest 0.7309, avaks see võimaluse testida ka toetustaset 0.7243. Langus sellest madalamale võiks kaasa tuua täiendavat müügisurvet ning suruda hinnaliikumist veelgi madalamale 0.7145 toetustaseme suunas. Langus võib pidurdada ka tõusev trendijoon päevasel graafikul ning langus madalamale toetustasemest 0.7145 on hetkel ebatõenäoline.


USD/CHF

Eelmisel nädalal langes USDCHF vahetuskurss madalamale toetustasemest 0.9682, mis nüüd toimib hinnaliikumisele lähima vastupanutasemena. Põhinedes 14 perioodi RSI indikaatorile, on nähtav divergents ning seetõttu võib oodata ka hinnatõusu vastupanutasemeni 0.9682. Küll aga ei see välistada võimalikku langust toetustasemeni 0.9584.

Juhul kui vahetuskurss peaks konsolideeruma vastupanutasemest 0.9682 kõrgemal, oleksid järgmisteks sihtpunktideks vastupanutasemed 0.9760 ja 0.9790. Otsustav hinnatõus kõrgemale vastupanutasemest 0.9790 oleks kinnitavaks signaaliks edasisele hinnatõusule 0.9880 vastupanutaseme suunas ning samuti langeva hinnakoridori vastupanupiiri suunas. Hinnatõusu võivad aga eelnevalt pidurdada 100 ja 200 päeva libisevad keskmised. Kui hinnaliikumine peaks tõusma vastupanutasemest 0.9880 kõrgemale, oleks see kinnitavaks signaaliks edasisele hinnatõusule 0.9954 vastupanutaseme suunas. Edasine tõusutrendi jätkumine on lähiajal ebatõenäoline.

Samal ajal, kui vahetuskurss peaks hakkama langema ning konsolideeruma madalamal toetustasemest 0.9584, võiks see kinnitada edasist langust toetustasemeni 0.9497, mis langeb kokku ka 88.6% Fibonacci korrektsioonitasemega (0.9443-0.9955). Langus madalamale toetustasemest 0.9497 võiks kaasa tuua täiendavat müügisurvet ning suruda hinnaliikumise toetustasemeni 0.9400. Kui müügisurve püsib ning langus süveneb tasemest 0.9400 madalamale, on järgmiseks sihtpunktiks toetustase 0.9256, kuid edasine langus on hetkel ebatõenäoline.TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud Admiral Markets UK Ltd (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:

  1. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
  2. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
  3. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
  4. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
  5. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
  6. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
  7. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
  8. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
  9. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.