Finantsjärelevalve

Mis muutub finantsjärelevalve vahetamisel?

Admiral Markets UK tegevust reguleerib Financial Conduct Authority (FCA). Reg № 595450.

Admiral Markets AS tegevust reguleerib Eesti Finantsinspektsioon (EFSA): Tegevusloa № 4.1-1/46.

Finantsjärelevalve valiku tegemisel kuvatakse sellekohane informatsioon terve kodulehe ulatuses. Kui soovite täiendavat infot teise finantsjärelevalve kohta, siis palun teostage oma valik.

Tänan, sain aru
fca
efsa

Forex turu tehniline analüüs (25. nädal)

Juuni 20, 2016 13:52

Käesoleval kauplemisnädalal on oodata tugevat volatiilsust seoses Brexiti rahvahääletusega.

EUR/USD

Eelmisel nädalal langes EURUSD vahetuskurss toetustasemeni 1.1215, mis langes kokku ka 61.8% Fibonacci korrektsioonitasemega (1.1097-1.1415). Hiljem hinnaliikumine taas tõusis 50 päeva libiseva keskmisena, kuid kauplemisnädala lõppedes sulgus hind sellest madalamal. Lähiajal võib oodata hinnatõusu vastupanutasemeni 1.1318. Samuti ei saa välistada võimalust, et hinnaliikumine testib uuesti toetustaset 1.1215.

Kui vahetuskurss peaks konsolideeruma kõrgemal vastupanutasemest 1.1318, avaks see võimaluse testida ka vastupanutaset 1.1413, kuid sellist liikumist võib eelneval piirata vastupanutase 1.1359, mis langeb kokku ka 78.6% Fibonacci korrektsioonitasemega (1.1415-1.1132). Otsustav stabiliseerumine kõrgemal vastupanutasemest 1.1413 avaks võimaluse testida ka taset 1.1460, kus asetseb AB=CD hinnamustri punkt D. Kui vahetuskurss peaks konsolideeruma sellest kõrgemal, tekiks võimalus testida ka vastupanutaset 1.1616, mis langeb kokku 161.8% Fibonacci laiendava tasemega (1.1097-1.1415). Otsustav konsolideerumine sellest kõrgemal oleks kinnitavaks signaaliks edasisele hinnatõusule vastupanutasemeni 1.1712, kuid edasine hinnatõus on hetkel ebatõenäoline.

Samal ajal, kui vahetuskurss peaks langema madalamale toetustasemest 1.1215, võiks oodata täiendavat langust toetustasemeni 1.1100, mida ületas 200 päeva libisev keskmine. Küll aga võib sellist langust pidurdada tõusev trendijoon päevasel graafikul. Juhul kui vahetuskurss peaks langema madalamale toetustasemest 1.1100, avaks see võimaluse testida ka toetustaset 1.0964, mis langeb kokku 161.8% Fibonacci laiendava tasemega (1.1415-1.1132). Seda võib eelnevalt pidurdada toetustase 1.1019, mis langeb kokku 141.4% Fibonacci laiendava tasemega (1.1415-1.1132). Langus ja stabiliseerumine madalamal kui 1.0964 oleks kinnitavaks signaaliks edasisele langustrendile suunal 1.0820, kuid edasine langus on lähiajal ebatõenäoline.


GBP/USD

Eelmisel nädalal langes GBPUSD vahetuskurss toetustasemeni 1.4048, mis langeb kokku ka 78.6% Fibonacci korrektsioonitasemega (1.3835-1.4770). Hiljem küll hind taas kasvas, kuid kauplemisnädal lõppes siiski madalamal vastupanutasemest 1.4400, mis langeb kokku ka 50% Fibonacci korrektsioonitasemega (1.4770-1.4012). Lähiajal võib oodata langust toetustasemeni 1.4300, kus asetseb ka 50% Fibonacci korrektsioonitase (1.3835-1.4770). Samuti ei saa välistada, et hinnaliikumine võib kasvada vastupanutasemeni 1.4481, kus asetseb 61.8% Fibonacci korrektsioonitase (1.4770-1.4012).

Kui hinnaliikumisel õnnestub stabiliseeruda kõrgemal vastupanutasemest 1.4481, avaks see võimaluse edasiseks hinnatõusuks vastupanutasemeni 1.4607, mis langeb kokku 78.6% Fibonacci korrektsioonitasemega (1.4769-1.4012). Otsustav konsolideerumine sellest kõrgemal oleks kinnitavaks signaaliks edasisele hinnatõusulu 1.4808 vastupanutaseme suunas. Küll aga piirab sellist liikumist ka 200 päeva libisev keskmine ning vastupanutase 1.4730. Hinnatõus kõrgemale kui 1.4808 on hetkel ebatõenäoline.

Samal ajal, kui vahetuskurss peaks langema ning stabiliseeruma madalamal toetustasemest 1.4300, avaks see ukse edasiseks languseks 1.4188 toetustaseme suunas, mis langeb kokku ka 61.8% Fibonacci korrektsioonitasemega (1.3835-1.4012). Otsustav langus sellest madalamale oleks kinnitavaks signaaliks edasisele langusele suunal 1.4048, kuid müügisurvet pidurdab eelnevalt toetustase 1.4100. Langus madalamale kui 1.4048 võiks kaasa tuua ka müügisurvet toetustasemeni 1.3835, kuid edasine langus ei ole lähiajal tõenäoline.


USD/JPY

Eelmisel nädalal langes USDJPY hinnaliikumine madalamale 2013 aasta maksimumtasemest 105.44, mis viitab pikemaajalise langustrendi jätkumisele. Põhinedes viimase 14 perioodi RSI indikaatorile, mille väärtus on madalamal tasemest 30, võib oodata mõningast taastumist 2013 aasta maksimumtasemeni 105.44. Küll aga ei saa välistada, et vahetuskurss langeb toetustasemeni 102.87, mis langeb kokku ka 141.4% Fibonacci laiendava tasemega (111.87-105.54).

Kui hinnaliikumine peaks tõusma 2013 aasta maksimumtasemest 105.44 kõrgemale, on järgmiseks hinnasihiks vastupanutase 107.88, kuid sellist liikumist võib eelnevalt pidurdada ka vastupanutase 106.22. Kui vahetuskurss peaks stabiliseeruma kõrgemal tasemest107.88, oleks see kinnitavaks signaaliks edasisele hinnatõusule vastupanutasemeni 109.46, mida võib eelnevalt pidurdada 50 päeva libisev keskmine. Hinnatõus kõrgemale kui 109.46 ei ole lähiajal tõenäoline.

Samal ajal, kui kurss peaks hakkama langema ning stabiliseeruma madalamal toetustasemest 102.87, oleks see kinnitavaks signaaliks edasisele langusele toetustasemeni 100.90. Edasine langus ilma suurema korrektsioonita on hetkel ebatõenäoline.


NZD/USD


Eelmisel nädalal toimus NZDUSD hinnaliikumises korrektsioon, kuid hiljem hakkas NZD taas tõusma ning kauplemisnädala sulgudes jäi vahetuskurss madalamale 2011 aasta miinimumtasemest 0.7116. Lähiajal võib oodata lühiajalise tõusutrendi jätkumist 2011 miinimumtasemeni 0.7116. Küll aga võib vahetuskurss langeda ka 2010 aasta augustikuu miinimumini 0.6948.

Kui hinnaliikumisel õnnestub tõusta 2011 aasta miinimumtasemest 0.7116 kõrgemale, oleks see kinnitavaks signaaliks edasisele tõusule 0.7215 vastupanutaseme suunas. Stabiliseerumine nendest tasemetest kõrgemal avaks võimaluse testida järgmist olulist vastupanutaset 0.7410, mis langeb kokku 78.6% Fibonacci korrektsioonipiirkonnaga (0.7743-0.6148). Hinnatõus sellest kõrgemale on lähiajal ebatõenäoline.

Samal ajal, kui NZDUSD kurss peaks hakkama langema ning kukkuma madalamale 2010 aasta augustikuu miinimumtasemest 0.6948, avaks see võimaluse täiendavaks languseks toetustasemeni 0.6868, mida ületas 50 päeva libisev keskmine. Müügisurve püsimisel on järgmiseks sihtpunktiks toetustase 0.6772, mis langeb kokku 78.6% Fibonacci korrektsioonitasemega (0.6675-0.7146). Eelnevalt võib langust pidurdada toetustase 0.6820 ning 100 päeva libisev keskmine. Otsustav langus madalamale tasemest 0.6772 oleks kinnitavaks signaaliks edasisele langusele suunal 0.6675. Küll aga võib sellist liikumist eelnevalt pidurdada 200 päeva libisev keskmine ning langus madalamale tasemest 0.6675 on hetkel ebatõenäoline.


AUD/USD

Eelmisel nädalal kõikus AUDUSD hinnaliikumine vahemikus, kus ühelt poolt pidurdas langust toetustase 0.7309 ning teiselt pool osutas vastupanu tase 0.7440. Kauplemisnädala sulgudes oli hind madalamal 100 päeva libisevast keskmisest. Lähiajal võib oodata langust toetustasemeni 0.7369, mis langeb kokku ka 38.2% Fibonacci korrektsioonitasemega (0.7144-0.7504). Samuti ei saa välistada võimalikku hinnatõusu ning kurss võib testida vastupanutaset 0.7440.

Juhul kui hinnaliikumisel õnnestub konsolideeruda kõrgemal vastupanutasemest 0.7440, avaks see võimaluse edasiseks tõusuks vastupanutasemeni 0.7490, mis langeb kokku 50% Fibonacci korrektsioonitasemega (0.7834-0.7144). Kui ostusurve püsib hind hinnaliikumine konsolideerub sellest kõrgemal, on järgmiseks sihtpunktiks tase 0.7571, kus asetseb 61.8% Fibonacci korrektsioonitase (0.7834-0.7144). Täiendav hinnatõus sellest kõrgemale võib viia vastupanutaseme 0.7686 testimiseni, kus asetseb 78.6% Fibonacci korrektsioonitase (0.7834-0.7144). Otsustab hinnatõus kõrgemale vastupanutasemest 0.7686 oleks kinnitavaks signaaliks edasisele hinnatõusule vastupanutasemeni 0.7823, kuid edasine hinnatõus on lähiajal ebatõenäoline.

Samal ajal, kui vahetuskurss peaks hakkama langema ning kukkuma madalamale toetustasemest 0.7369, avaks see võimaluse testida ka toetustaset 0.7309. Kui müügisurve jätkub, on järgmiseks sihtpunktiks toetustase 0.7243, mille murdumisel ootab ees tõusev trendijoon ning toetustase 0.7145. Langus madalamale toetustasemest 0.7145 avaks võimaluse testida ka toetustaset 0.7100, kuid edasine langus on hetkel ebatõenäoline.


USD/CHF

Eelmisel nädalal kõikus USDCHF vahetuskurss stabiilses trendikoridoris, kus alt poolt piiras langust toetustase 0.9584 ning ülevalt pool osutas vastupanu piirkond 0.9682. Tuginedes 14 perioodi RSI andmetele, on nähtav divergents, mis võib kaasa tuua täiendavat ostuhuvi ning tõsta hinnaliikumise tagasi toetustasemele 0.9584. Sealt edasi võib oodata tõusu ka vastupanutasemeni 0.9682. Küll aga võib hinnaliikumine ka langeda toetustasemeni 0.9497, kus asetseb 88.6% Fibonacci korrektsioonitase (0.9443-0.9955).

Juhul kui vahetuskurss peaks konsolideeruma kõrgemal vastupanutasemest 0.9682, avaks see võimaluse testida ka vastupanutasemeid 0.9760 ning 0.9790. Kui hinnaliikumine peaks stabiliseeruma kõrgemal vastupanutasemest 0.9790, on järgmiseks sihtpunktiks tase 0.9880 ning langeva trendikoridori vastupanuserv. Küll aga on oodata, et eelnevalt pidurdab sellist hinnatõusu 200 päeva libisev keskmine. Otsustav hinnatõus kõrgemale vastupanutasemest 0.9880 oleks kinnitavaks signaaliks edasisele tõusutrendile suunal 0.9954 ning ostuhuvi püsimisel ootab ees juba psühholoogiliselt oluline vastupanutase 1.0000. Hinnatõus sellest kõrgemale ei ole lähiajal tõenäoline.

Samal ajal, kui vahetuskurss peaks langema madalamale toetustasemest 0.9497, oleks see kinnitavaks signaaliks edasisele langusele toetustaseme suunas hinnal 0.9400. Toetustaseme murdumine oleks kinnitavaks signaaliks edasisele langustrendile suunal 0.9256, kus eelnevalt võib langust pidurdada langeva trendikoridori toetusserv. Langus madalamale tasemest 0.9256 võiks kaasa tuua ka 0.9150 taseme testimisel, kuid edasine langus on hetkel ebatõenäoline.
TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud Admiral Markets UK Ltd Eesti (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:

  1. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
  2. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
  3. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
  4. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
  5. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
  6. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
  7. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
  8. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
  9. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.