Finantsjärelevalve

Mis muutub finantsjärelevalve vahetamisel?

Admiral Markets UK tegevust reguleerib Financial Conduct Authority (FCA). Reg № 595450.

Admiral Markets AS tegevust reguleerib Eesti Finantsinspektsioon (EFSA): Tegevusloa № 4.1-1/46.

Finantsjärelevalve valiku tegemisel kuvatakse sellekohane informatsioon terve kodulehe ulatuses. Kui soovite täiendavat infot teise finantsjärelevalve kohta, siis palun teostage oma valik.

Tänan, sain aru
fca
efsa

Forex turu tehniline analüüs (26. nädal)

Juuni 27, 2016 17:03

EUR/USD

Eelmisel kauplemisnädalal testis EURUSD uuesti vastupanutaset 1.1413, kuid kauplemisnädala lõppedes toimus hinnaliikumises tugev korrektsioon toetustasemeni 1.0964, mis langeb kokku 127.2% Fibonacci laiendava tasemega (1.1616-1.1097). Hiljem sulgus kauplemisnädal vastupanutasemest 1.1100 kõrgemal. Lähiajal võib oodata langust toetustasemeteni 1.1019 ning 1.0964. Samuti ei saa välistada, et hinnaliikumine tõuseb vastupanutasemeni 1.1215.

Juhul kui vahetuskurss peaks konsolideeruma kõrgemal vastupanutasemest 1.1215, avaks see võimaluse edasiseks tõusuks vastupanutasemeni 1.1318, kuid sellist liikumist võivad piirata ka 50 ja 100 päeva libisevad keskmised. Kui EURUSD kurss peaks stabiliseeruma kõrgemal vastupanutasemest 1.1318, avaks see võimaluse testida ka vastupanutaset 1.1460. Eelnevalt võib oodata nõrgemat vastupanu ka tasemetelt 1.1359 ning 1.1413. Hinnatõus kõrgemale kui 1.1460 on lähiajal ebatõenäoline.

Samal ajal, kui vahetuskurss peaks langema madalamale toetustasemest 1.0964, võib langus jätkuda ning edasiseks sihtpunktiks oleks toetustase 1.0820. Stabiliseerumine sellest madalamal oleks kinnitavaks signaaliks edasisele langusele 1.0710 toetustaseme suunas. Kui müügisurve püsib ning hinnalangus jätkub, võib oodata langust ka järgmise olulise toetustasemeni 1.0563 ning langus sellest madalamale ilma suurema korrektsioonita on lähiajal ebatõenäoline.


GBP/USD

Eelmisel nädalal tõusis GBPUSD hinnaliikumine vastupanutasemeni 1.4930, kuid kauplemisnädal lõppes tugeva langusega madalamale ka 2009 aasta miinimumtasemest 1.3502, mis oli üks viimaste aastate madalaim tase. Hiljem hinnaliikumine mõneti taastus ning kauplemisnädal lõppes 2009 aasta märtsikuu miinimumtasemest kõrgemal. Lähiajal võib oodata langust 2009 aasta miinimumtasemeni 1.3502. Samuti ei saa välistada, et vahetuskurss võib tõusta vastupanutasemeni 1.3835.

Kui hinnaliikumisel õnnestub tõusta kõrgemale vastupanutasemest 1.3835, avaks see võimaluse testida ka järgnevat olulist vastupanutaset 1.4048. Kui kurss stabiliseerub tasemest 1.4048 kõrgemal, on järgmiseks sihtpunktiks vastupanutase 1.4330, millele läheneb 100 päeva libisev keskmine. Lisaks pidurdab hinnaliikumist vastupanutase 1.4188. Hinnatõus kõrgemale vastupanutasemest 1.4330 on hetkel ebatõenäoline.

Samal ajal, kui kurss peaks hakkama langema ning stabiliseeruma 2009 aasta miinimumtasemest 1.3502 madalamal, avaks see ukse ka edasisele langusele suunal 1.3226, kus asetseb 127.2% Fibonacci laiendav tase (1.5929-1.3835). Müügisurve püsimisel võib oodata langust ka 141.4¤ Fibonacci laiendava tasemeni (1.5929-1.3835), kuid edasine langus ilma suurema korrektsioonita on hetkel ebatõenäoline.


USD/JPY

Eelmisel nädalal tõusis USDJPY hinnaliikumine vastupanutasemeni 106.22, kuid pärast seda toimus tugev langus harmoonilise hinnamustri AB=CD punktini D. Hilisema korrektsiooni tulemusel lõppes kauplemisnädal madalamal vastupanutasemest 102.87. Lähiajal võib oodata hinnatõusu vastupanutasemeni 102.87, kus asetseb 50% Fibonacci korrektsioonitase (106.77-98.90). Samuti ei saa välistada võimalust täiendavaks languseks toetustasemeni 100.90.

Juhul kui USDJPY vahetuskurss peaks stabiliseeruma 102.87 tasemest kõrgemal, on järgmiseks sihtpunktiks vastupanutase 103.54, mis langeb kokku 61.8% Fibonacci korrektsioonitasemega (106.77-98.90). Hinnatõus sellest kõrgemale oleks kinnitavaks signaaliks edasisele tõusule 2013 aasta maksimumtaseme suunas hinnal 105.44. Ostuhuvi püsimisel on järgmiseks sihtpunktiks tase 107.88, kus eelnevalt võib nõrgemat vastupanu osutada ka tase 106.22. Hinnatõusu kõrgemale tasemest 107.88 lähiajal oodata ei ole.

Samal ajal, kui vahetuskurss peaks langema madalamale toetustasemest 100.90, avaks see ukse edasiseks languseks toetustaseme 98.90 suunas. Kui müügisurve püsib ja langus jätkub, ootab ees toetustase 96.60, mis langeb kokku 127.2% Fibonacci laiendava tasemega (106.77-98.90). Täiendav langus ilma suurema korrektsioonita ei ole lähiajal tõenäoline.


NZD/USD


Eelmisel nädalal tõusis NZDUSD hinnaliikumine kõrgemale vastupanutasemest 0.7215, kuid hiljem toimus tugev langus 2010 aasta augustikuu miinimumtasemeni 0.6948. Seejärel hinnaliikumine küll taastus, kuid kauplemisnädal lõppes endiselt madalamal 2011 aasta miinimumtasemest 0.7116. Lähiajal võib oodata hinnatõusu vastupanutasemeni 0.7215. Küll aga ei saa välistada, et hinnaliikumine võib langeda toetustasemeni 0.7048.

Kui vahetuskurss peaks tõusma kõrgemale vastupanutasemest 0.7215, avaks see võimaluse ka edasiseks tõusuks vastupanutasemeni 0.7277, mis langeb kokku 127.2% Fibonacci laiendava tasemega (0.6675-0.7147). Konsolideerumine sellest kõrgemal avab võimaluse edasiseks tõusuks vastupanutasemeni 0.7410, kus asetseb 78.6% Fibonacci korrektsioonitase (0.7743-0.6148). Hinnatõus sellest kõrgemale on lähiajal ebatõenäoline.

Samal ajal, kui vahetuskurss peaks langema madalamal toetustasemest 0.7048, avakse see ukse edasisele langustrendile 2010 aasta augustikuu miinimumtaseme suunas hinnal 0.6948. Kui müügisurve püsib, on järgmiseks sihtpunktiks toetustase 0.6820, millele läheneb 100 päeva libisev keskmine ning eelnevalt võib langust pidurdada ka 50 päeva libisev keskmine ja toetustase 0.6868. Otsustav langus madalamale toetustasemest 0.6820 avaks võimaluse testida ka toetustaset 0.6772, kuid täiendav langus ilma suurema korrektsioonita ei ole lähiajal tõenäoline.


AUD/USD

Eelmisel nädalal tõusis AUDUSD hinnaliikumine vastupanutasemeni 0.7571, kuid hiljem kauplemisnädala lõppedes toimus langus toetustasemeni 0.7309 ning kauplemisnädala sulgudes jäi kurss madalamale vastupanutasemest 0.7490, kus asetseb 50% Fibonacci korrektsioonitase (0.7834-0.7144). Lähiajal võib oodata hinnatõusu vastupanutasemeni 0.7490. Samuti ei saa välistada, et vahetuskurss võib langeda madalamale toetustasemest 0.7440.

Juhul kui vahetuskursil õnnestub tõusta kõrgemale vastupanutasemest 0.7490, avaks see võimaluse ka edasiseks tõusuks vastupanutasemeni 0.7571, kus asetseb 61.8% Fibonacci korrektsioonitase (0.7834-0.7144). Selle ületamisel on järgmiseks sihtpunktiks vastupanutase 0.7686, kus asetseb 78.6% Fibonacci korrektsioonitase (0.7834-0.7144). Eelnevalt võib nõrgemat vastupanu oodata ka tasemelt 0.7643. Kui ostuhuvi püsib ning kurss stabiliseerub tasemest 0.7686 kõrgemal, võib oodata ka hinnatõusu vastupanutasemeni 0.7750, kus asetseb 88.6% Fibonacci korrektsioonitase (0.7834-0.7144). Edasine hinnatõus ei ole lähiajal tõenäoline.

Samal ajal, kui AUDUSD kurss peaks hakkamalangema ning kukkuma madalamale toetustasemest 0.7440, on järgmiseks sihtpunktiks tase 0.7309. Eelnevalt võivad hinnalangust pidurdada 50 ja 100 päeva libisevad keskmised ning toetustase 0.7369. Juhul kui vahetuskurss peaks langema madalamale toetustasemest 0.7309, võib oodata ka edasist langust tasemeni 0.7243, milleni jõudmist võivad pidurdada 200 päeva libisev keskmine ning tõusev trendijoon. Juhul kui kurss peaks konsolideeruma madalamal toetustasemest 0.7243, oleks see kinnitavaks signaaliks täiendavale langusele suunal 0.7145 ning edasine hinnalangus ei ole hetkel tõenäoline.


USD/CHF

Eelmisel nädalal tõusis USDCHF vahetuskurss tasemeni 0.9790, kus asetseb 61.8% Fibonacci korrektsioonitase (0.9955-0.9521). Küll aga toimus hiljem korrektsioon ning kauplemisnädala lõppedes sulgus hind madalamal vastupanutasemest 0.9760, mida ületas 100 päeva libisev keskmine. Lähiajal võib oodata langust toetustasemeni 0.9682, milleni jõudmist pidurdab 50 päeva libisev keskmine. Samuti ei saa välistada võimalust, et vahetuskurss tõuseb vastupanutasemeteni 0.9760 ja 0.9790.

Juhul kui hinnaliikumine peaks konsolideeruma kõrgemal vastupanutasemest 0.9790, oleks see kinnitavaks signaaliks edasisele hinnatõusule vastupanutasemeni 0.9880. Küll aga piirab eelnevalt sellist liikumist ka 200 päeva libisev keskmine ning langeva trendikoridori vastupanuserv. Kui hinnaliikumine peaks stabiliseeruma vastupanutasemest 0.9880 kõrgemal, oleks see kinnitavaks signaaliks edasisele tõusule psühholoogiliselt olulise taseme suunas 1.0000. Eelnevalt võib nõrgemat vastupanu oodata ka tasemelt 0.9954. Hinnatõus kõrgemale psühholoogilisest tasemest 1.0000 on hetkel ebatõenäoline.

Samal ajal, kui kurss peaks hakkama langema ning kukkuma madalamale toetustasemest 0.9682, oleks see kinnitavaks signaaliks ka edasisele langustrendile suunal 0.9497. Eelnevalt võib hinnaliikumine nõrgemat toetust leida ka tasemetelt 0.9584 ning 0.9536. Kui USDCHF vahetuskurss peaks langema madalamale tasemest 0.9497, avaks see võimaluse ka täiendavaks languseks toetustasemeni 0.9400, mis langeb kokku 127.2% Fibonacci laiendava tasemega (0.9955-0.9521). Edasine hinnalangus ei ole lähiajal tõenäoline.TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud Admiral Markets UK Ltd Eesti (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:

  1. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
  2. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
  3. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
  4. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
  5. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
  6. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
  7. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
  8. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
  9. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.