Finantsjärelevalve

Mis muutub finantsjärelevalve vahetamisel?

Admiral Markets UK tegevust reguleerib Financial Conduct Authority (FCA). Reg № 595450.

Admiral Markets AS tegevust reguleerib Eesti Finantsinspektsioon (EFSA): Tegevusloa № 4.1-1/46.

Finantsjärelevalve valiku tegemisel kuvatakse sellekohane informatsioon terve kodulehe ulatuses. Kui soovite täiendavat infot teise finantsjärelevalve kohta, siis palun teostage oma valik.

Tänan, sain aru
fca
efsa

Forex turu tehniline analüüs (27. nädal)

Juuli 04, 2016 17:40

Selle nädala lõpus avaldatakse juunikuu oluliseimad makroandmed USA – töötuse määr ning mittepõllumajanduslike töökohtade arvu muutus. Sellest tulenevalt võib oodata turgudele tavapärasest suuremat volatiilsust.

EUR/USD

Eelmisel nädalal toimus EURUSD hinnaliikumises korrektsioon ning kauplemisnädala lõppedes sulgus hind kõrgemal vastupanutasemest 1.1100, mis nüüdseks toimib lähima toetustasemena. Lähiajal võib oodata vahetuskursi langust toetustasemeni 1.1100, mida ületas 200 päeva libisev keskmine. Samuti ei saa välistada võimalust, et vahetuskurss kasvab vastupanutasemeni 1.1221, mis langeb kokku 61.8% Fibonacci korrektsioonitasemega (1.1425-1.0910).

Juhul kui vahetuskurss peaks tõusma kõrgemale vastupanutasemest 1.1221, avaks see võimaluse edasiseks hinnatõusuks vastupanutasemeni 1.1318, mis langeb kokku 78.6% Fibonacci korrektsioonitasemega (1.1425-1.0910). Küll aga võib sellist liikumist piirata ka 50 päeva libisev keskmine. Hinnatõus kõrgemale tasemest 1.1318 avaks võimaluse testida ka järgmist olulist vastupanutaset 1.1460, milleni jõudmist võib eelnevalt pidurdada 88.6% Fibonacci korrektsioonitase (1.1425-1.0910) hinnal 1.1359 ning vastupanutase 1.1413. Hinnatõus kõrgemale vastupanutasemest 1.1460 ei ole hetkel tõenäoline.

Samal ajal, kui vahetuskurss peaks langema madalamale toetustasemest 1.1100, avaks see ukse ka edasisele langustrendile suunal 1.0964, mida eelnevalt võib pidurdada toetustase 1.1019. Langus madalamale toetustasemest 1.0964 võiks kaasa tuua ka edasise languse järgmise toetustaseme suunas hinnal 1.0820. Selle taseme murdumine oleks kinnitavaks signaaliks edasisele langusele 1.0710 toetustaseme suunas, kuid edasine langus ei ole lähiajal tõenäoline.


GBP/USD

Eelmisel nädalal langes GBPUSD kurss 2009 aasta miinimumtasemeni 1.3502, kuid hiljem toimus liikumises korrektsioon ning kauplemisnädala lõppedes oli kurss kõrgemal toetustasemest 1.3217. Lähiajal võib oodata hinnatõusu 2009 aasta miinimumtasemeni 1.3502. Samuti ei saa välistada, et hinnaliikumine võib uuesti testida toetustaset 1.3217.

Juhul kui vahetuskurss peaks konsolideeruma kõrgemal 2009 aasta miinimumtasemest 1.3502, avaks see ukse edasisele tõusutrendile 1.3835 vastupanutaseme suunas, mis langeb kokku ka 38.2% Fibonacci korrektsioonitasemega (1.5016-1.3114). Küll aga võib sellist tõusu pidurdada 2009 aasta märtsikuu miinimumtase 1.3652. Hinnatõus kõrgemale vastupanutasemest 1.3835 ei ole hetkel tõenäoline.

Samal ajal, kui kurss peaks hakkama langema ning konsolideeruma madalamal vastupanutasemest 1.3217, avaks see ukse edasisele langusele 141.4% Fibonacci laiendava taseme suunas (1.5929-1.3835). Stabiliseerumine sellest madalamal oleks kinnitavaks signaaliks ka edasisele langusele 161.8% Fibonacci laiendava taseme suunas, kuid edasine langus ei ole lähiajal tõenäoline.


USD/JPY

Eelmisel nädalal tõusis USDJPY hinnaliikumine kõrgemale vastupanutasemest 102.87, mis langeb kokku 50% Fibonacci korrektsioonitasemega (106.77-98.89). Küll aga kauplemisnädala lõppedes ei vahetuskurss sellest madalamaks. Lähiajal võib oodata mõningast langust, millele võib järgneda tõus vastupanutasemeni 103.70, kus asetseb 61.8% Fibonacci korrektsioonitase (106.77-.98.89). Samuti ei saa välistada võimalust vahetuskursi languseks toetustasemeni 100.90.

Juhul kui hinnaliikumisel õnnestub tõusta kõrgemale vastupanutasemest 103.70, oleks see kinnitavaks signaaliks edasisele hinnatõusule 2013 aasta maksimumtaseme suunas hinnal 105.44. Stabiliseerumine sellest kõrgemal avaks võimaluse ka edasiseks tõusuks vastupanutasemeni 107.88, kuid selleni jõudmist võivad oluliselt pidurdada vastupanutase 106.22 ning 50 päeva libisev keskmine. Hinnatõus kõrgemale vastupanutasemest 107.88 ei ole hetkel tõenäoline.

Samal ajal, kui vahetuskurss peaks langema madalamale toetustasemest 100.90, avaks see võimaluse ka edasiseks languseks toetustasemeni 98.90. Otsustav langus sellest madalamale võiks kaasa tuua ka toetustaseme 96.60 testimise, mis langeb kokku 127.2% Fibonacci laiendava tasemega (106.77-98.90). Täiendav langus ilma suurema korrektsioonita ei ole hetkel tõenäoline.


NZD/USD

Eelmisel nädalal langes NZDUSD vahetuskurss toetustasemeni 0.6970, pärast seda toimus tõusev korrektsioon, kuid kauplemisnädal lõppes madalamal vastupanutasemest 0.7215. Lähiajal võib oodata hinnatõusu vastupanutasemeni 0.7215. Samuti ei saa välistada võimalust, et kurss langeb 2011 aasta miinimumtasemeni 0.7116.

Juhul kui vahetuskurss peaks tõusma ning konsolideeruma kõrgemal vastupanutasemest 0.7215, avaks see võimaluse ka edasiseks tõusuks vastupanutasemeni 0.7277. Ostuhivi püsimisel ning tõusu jätkumisel ootab ees vastupanutase 0.7440, mis langeb kokku 127.2% Fibonacci laiendava tasemega (0.6675-0.7277). Otsustav hinnatõus ning konsolideerumine sellest kõrgemal avaks võimaluse testida ka vastupanutaset 0.7557, mis on harmoonilise hinnamustri AB=CD punktiks D. Hinnatõus sellest kõrgemal on hetkel ebatõenäoline.

Samal ajal, kui NZDUSD kurss peaks langema ning stabiliseeruma madalamal 2011 aasta miinimumtasemest 0.7116, avaks see võimaluse ka edasiseks languseks toetustasemeni 0.7048, mis langeb kokku 38.2% Fibonacci korrektsioonitasemega (0.6675-0.7277). Langus sellest madalamale avaks võimaluse testida ka 2010 aasta augustikuu miinimumtaset 0.6948, kuid eelnevalt võib langust pidurdada ka toetustase 0.6970, kus asetseb 50% Fibonacci korrektsioonitase (0.6675-0.7277). Langus madalamale 2010 aasta augustikuu miinimumtasemest 0.6948 avaks võimaluse testida ka toetustasemeid 0.6868, 0.6820 ja 0.6770. Vahetuskursi langus madalamale toetustasemest 0.6770 ei ole hetkel tõenäoline.


AUD/USD

Eelmisel nädalal langes vahetuskurss toetustasemeni 0.7309, kuid hiljem hinnaliikumine taas tõusis vastupanutasemeni 0.7490, kus asetseb 50% Fibonacci korrektsioonitase (0.7834-0.7144). Lähiajal võib oodata langust toetustasemeni 0.7440. Samuti ei saa välistada võimalust, et hinnaliikumine tõuseb vastupanutasemeni 0.7571, mis langeb kokku 61.8% Fibonacci korrektsioonitasemega (0.7834-0.7144).

Juhul kui vahetuskurss peaks tõusma kõrgemale vastupanutasemest 0.7571, oleks järgmiseks hinnasihiks vastupanutase 0.7686, kus asetseb 78.6% Fibonacci korrektsioonitase (0.7834-0.7144). Eelnevalt võib hinnatõusu pidurdada vastupanutase 0.7643. Otsustav hinnatõus kõrgemale vastupanutasemest 0.7686 avaks võimaluse testida ka 88.6% Fibonacci korrektsioonipiirkonda (0.7834-0.7144) tasemel 0.7750. Hinnatõus sellest tasemest kõrgemale ei ole hetkel tõenäoline.

Samal ajal, kui kurss peaks hakkama langema ning kukkuma madalamale toetustasemest 0.7440, oleks järgmiseks hinnasihiks toetustase 0.7309, kus eelnevalt võib toetust pakkuda ka 50 päeva libisev keskmine ning toetustase 0.7369. Otsustav langus madalamale toetustasemest 0.7309 võiks kaasa tuua täiendavat müügisurvet ning suruda hinnaliikumise toetustasemeni 0.7243, kus eelnevalt võivad toetust pakkuda 200 päeva libisev keskmine ning tõusev trendijoon päevasel graafikul. Vahetuskursi langus madalamale toetustasemest 0.7243 ei ole lähiajal tõenäoline.


USD/CHF

Eelmisel nädalal toimus USDCHF hinnaliikumises korrektsioon ning kauplemisnädala lõppedes oli hind 50 päeva libisevast keskmisest madalamal. Lähiajal võib oodata hinnalangust toetustasemeni 0.9682, kus asetseb lisaks ka 50% Fibonacci korrektsioonitase (0.9520-0.9836). Samuti ei saa välistada, et hinnaliikumine võib kasvada vastupanutasemeteni 0.9760, 0.9790.

Juhul kui hinnaliikumisel õnnestub konsolideeruda kõrgemal vastupanutasemest 0.9790, oleks see kinnitavaks signaaliks edasisele hinnatõusule suunal 0.9880, kus eelnevalt võib nõrgemat vastupanu osutada tase 0.9836 (millele läheneb 200 päeva libisev keskmine) ning langeva trendikoridori ülemine serv. Kui USDCHF valuutapaaril õnnestub tõusta kõrgemale tasemest 0.9880, oleks see kinnitavaks signaaliks edasisele hinnatõusule psühholoogiliselt olulise vastupanutaseme suunas hinnal 1.0000. Nõrgemat vastupanu võib oodata ka tasemelt 0.9954. Hinnatõus kõrgemale tasemest 1.0000 ei ole lähiajal tõenäoline.

Samal ajal, kui vahetuskurss peaks langema madalamale toetustasemest 0.9682, avaks see ukse edasisele langustrendile 0.9584 toetustaseme suunas, mis langeb kokku ka 78.6% Fibonacci korrektsioonitasemega (0.9520-0.9836). Müügisurve püsimisel ning stabiliseerumisel sellest madalamal võiks kaasa tuua täiendavat müügisurvet ning suruda hinnaliikumist testima toetustaset 0.9497. Eelnevalt võib nõrgemat toetust oodata tasemelt 0.9536. Hinnalangus madalamale tasemest 0.9497 ei ole lähiajal tõenäoline.
TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud Admiral Markets UK Ltd Eesti (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:

  1. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
  2. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
  3. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
  4. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
  5. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
  6. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
  7. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
  8. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
  9. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.