Finantsjärelevalve

Mis muutub finantsjärelevalve vahetamisel?

Admiral Markets UK tegevust reguleerib Financial Conduct Authority (FCA). Reg № 595450.

Admiral Markets AS tegevust reguleerib Eesti Finantsinspektsioon (EFSA): Tegevusloa № 4.1-1/46.

Finantsjärelevalve valiku tegemisel kuvatakse sellekohane informatsioon terve kodulehe ulatuses. Kui soovite täiendavat infot teise finantsjärelevalve kohta, siis palun teostage oma valik.

Tänan, sain aru
fca
efsa

Forex turu tehniline analüüs (28. nädal)

Juuli 11, 2016 15:55

EUR/USD

Eelmisel nädalal langes EURUSD hinnaliikumine toetustasemeni 1.1019 ning kauplemisnädala lõppedes oli hinnaliikumine sellest tasemest kõrgemal. Lähiajal võib oodata hinnatõusu tasemeni 1.1100, mis langeb kokku 38.2% Fibonacci korrektsioonitasemega (1.1425-1.0910), mida ületas 200 päeva libisev keskmine. Samuti ei saa välistada võimalust, et vahetuskurss langeb uuesti toetustasemeni 1.1019.

Kui hinnaliikumisel peaks õnnestuma tõusta kõrgemale vastupanutasemest 1.1100, avaks see võimaluse edasiseks hinnatõusuks vastupanutasemeni 1.1167, mis langeb kokku 50% Fibonacci korrektsioonitasemega (1.1425-1.0910). Kui hinnaliikumisel õnnestub stabiliseeruda sellest tasemest kõrgemal, avaks see ukse ka edasiseks hinnatõusuks vastupanutasemeni 1.1221, mis langeb kokku 61.8% Fibonacci korrektsioonitasemega (1.1425-1.0910) ning millele läheneb ka 100 päeva libisev keskmine. Otsustav hinnatõus kõrgemale tasemest 1.1221 võiks kaasa tuua täiendavat ostuhuvi ning viia hinnaliikumise vastupanutasemeni 1.1318, kus asetseb 78.6% Fibonacci korrektsioonitase (1.1425-1.0910). Hinnatõus sellest kõrgemale oleks kinnitavaks signaaliks edasisele tõusule vastupanutasemeni 1.1413, kuid eelnevalt võib selleni jõudmist pidurdada langeva trendikoridori ülemine serv ning vastupanutase hinnak 1.1359, kus asetseb 88.6% Fibonacci korrektsioonitase (1.1425-1.0910). Hinnatõus kõrgemale vastupanutasemest 1.1413 ei ole lähiajal tõenäoline.

Samal ajal, kui vahetuskurss peaks langema ning kukkuma madalamale ka toetustasemest 1.1019, avaks see ukse edasisele langustrendile 1.0964 toetustaseme suunas. Vahetuskursi langus ning stabiliseerumine madalamal toetustasemest 1.0964 võimaldaks testida ka toetustaset 1.0820, milleni jõudmist võib pidurdada langeva trendikoridori alumine serv. Juhul kui hinnaliikumine langeb sellest madalamale, oleks see kinnitavaks signaaliks edasisele langusele 1.0710 toetustaseme suunas, kuid lähiajal ei ole selline hinnalangus tõenäoline.


GBP/USD

Eelmisel nädalal jätkus GBPUSD hinnalangus, kuid nädala lõpus toimus hinnaliikumises kerge korrektsioon. Põhinedes 14 perioodi RSI indikaatori andmetele, mille väärtus on alla 30, võib oodata mõningast konsolideerumist vastupanutasemeteni 1.3020 ning 1.3200. Samuti ei saa välistada, et müügisurve süveneb ning vahetuskurss langeb toetustasemeni 1.2796.

Juhul kui hinnaliikumisel õnnestub tõusta kõrgemale vastupanutasemest 1.3200, oleks see kinitavaks signaaliks edasisele hinnatõusule 2009 aasta miinimumtaseme suunas hinnal 1.3502. Hinnatõus sellest kõrgemale ei ole lähiajal tõenäoline.

Samal ajal, kui GBPUSD vahetuskurss peaks langema madalamale tasemest 1.2796, võiks oodata täiendavat hinnalangust 161.8% Fibonacci laiendava taseme suunas (1.5929-1.3835). Täiendab langus ilma suurema korrektsioonita ei ole lähiajal tõenäoline.


USD/JPY

Eelmisel nädalal langes USDJPY hinnaliikumine madalamale toetustasemest 100.90, mis nüüdsest toimub hinnaliikumisele lähima vastupanutasemena. Tuginedes 14 perioodi RSI indikaatori andmetele, mille väärtus on madalamal tasemest 30, võib oodata hinnaliikumises korrektsiooni vastupanutasemeni 100.90. Samuti võib vahetuskurss langeda toetustasemeni 98.90.

Kui hinnaliikumisel peaks õnnestuma tõusta kõrgemale vastupanutasemest 100.90, avaks see võimaluse ka edasiseks hinnatõusuks vastupanutasemeni 102.87, kus asetseb 50% Fibonacci korrektsioonitase (106.76-98.90). Hinnatõus ning stabiliseerumine sellest kõrgemal avaks võimaluse täiendavaks tõusuks vastupanutasemeni 103.70, kus asetseb 61.8% Fibonacci korrektsioonitase (106.76-98.90). Hinnatõus ning stabiliseerumine sellest kõrgemal oleks kinnitavaks signaaliks edasisele hinnatõusule 2013 aasta maksimumtaseme suunas hinnal 105.44. Hinnatõus sellest kõrgemale ei ole lähiajal tõenäoline.

Samal ajal, kui vahetuskurss peaks hakkama langema ning kukkuma madalamale toetustasemest 98.90, avaks see ukse ka edasiseks languseks toetustasemeni 96.60, mis langeb kokku 127.2% Fibonacci laiendava tasemega (106.77-98.90). Edasine hinnalangus ei ole lähiajal tõenäoline.


NZD/USD

Eelmisel nädalal langes NZDUSD hinnaliikumine 2011 aasta miinimumtaseme suunas hinnal 0.7116, kuid hiljem hakkas NZD taas tõusma ning kauplemisnädal lõppes NZDUSD valuutapaarile kõrgemal vastupanutasemest 0.7277, mis nüüdsest toimub hinnaliikumisele lähima toetustasemena. Lähiajal võib oodata mõningast hinnatõusu jätkumist, millele võib järgneda korrektsioon toetustasemeteni 0.7277 ja 0.7215. Samuti ei saa välistada võimalust, et hinnaliikumine tõuseb vastupanutasemeni 0.7440, mis langeb kokku 127.2% Fibonacci laiendava tasemega (0.6675-0.7277).

Kui hinnaliikumisel peaks õnnestuma tõusta kõrgemale vastupanutasemest 0.7440, avaks see võimaluse ka edasiseks hinnatõusuks vastupanutasemeni 0.7557, mis langeb kokku harmoonilise hinnamustri AB=CD punktiga D. Hinnatõus sellest kõrgemale ei ole lähiajal tõenäoline.

Samal ajal, kui vahetuskurss peaks hakkama langema ning kukkuma madalamale toetustasemest 0.7215, avaks see võimaluse edasiseks languseks 2011 aasta miinimumtaseme suunas hinnal 0.7116. Kui müügisurve püsib ning vahetuskurss langeb sellest madalamale, oleks see kinnitavaks signaaliks täiendavale langusele 0.7048 toetustaseme suunas. Edasine langus on lähiajal ebatõenäoline.


AUD/USD

Eelmisel nädalal langes AUDUSD vahetuskurss toetustasemeni 0.7440, kuid hiljem hinnaliikumine taas kasvas vastupanutasemeni 0.7571, mis langeb kokku 61.8% Fibonacci korrektsioonitasemega (0.7834-0.7144). Kauplemisnädala sulgudes oli hind siiski sellest tasemest madalamal. Lähiajal võib oodata hinnalangust toetustasemeni 0.7537. Samuti ei saa välistada võimalust, et hinnaliikumises võib toimuda korrektsioon tasemeni 0.7571.

Juhul kui hinnaliikumisel õnnestub tõusta kõrgemale vastupanutasemest 0.7571, avaks see võimaluse ka edasiseks hinnatõusuks vastupanutasemeni 0.7643, mis langeb kokku harmoonilise hinnamustri AB=CD punktiga D. Konsolideerumine kõrgemal vastupanutasemest 0.7643 võimaldaks hinnaliikumisel testida ka taset 0.7686, kus asetseb 78.6% Fibonacci korrektsioonitase (0.7834-0.7144). Otsustav hinnatõus kõrgemale tasemest 0.7686 võiks kaasa tuua täiendavat ostuhuvi ning viia hinnaliikumisele tasemele 0.7750, kus asetseb 88.6% Fibonacci korrektsioonitase (0.7834-0.7144). Hinnatõus kõrgemale tasemest 0.7750 oleks kinnitavaks signaaliks edasisele tõusule vastupanutasemeni 0.7823, kuid edasine hinnatõus ei ole lähiajal tõenäoline.

Samal ajal, kui müügisurve peaks kasvama ning vahetuskurss langema madalamale toetustasemest 0.7537, avaks see ukse edasisele langustrendile toetustaseme 0.7490 suunas. Müügisurve püsimisel on järgmiseks hinnasigiks toetustase 0.7440, kuid eelnevalt võib langust pidurdada ka 100 päeva libisev keskmine. Hinnalangus madalamale toetustasemest 0.7440 võiks kaasa tuua täiendavat langust toetustasemeni 0.7369, millele läheneb 50 päeva libisev keskmine. Kui aga langus jätkub ning hinnaliikumine langeb sellest madalamale, oleks see kinnitavaks signaaliks edasisele langusele suunal 0.7309, kuid edasine langus ei ole lähiajal tõenäoline.


USD/CHF

Eelmisel nädalal tõusis USDCHF hinnaliikumine langeva trendikoridori ülemise servani ning vastupanutasemeni 0.9836, millele läheneb 200 päeva libisev keskmine. Lähiajal võib oodata hinnalangust toetustasemeni 0.9790. Samuti ei saa välistada võimalust, et hinnaliikumine tõuseb vastupanutasemeni 0.9880.

Kui vahetuskurss peaks tõusma kõrgemale vastupanutasemest 0.9880, oleks see kinnitavaks signaaliks edasisele hinnatõusule 0.9954 vastupanutaseme suunas. Tõus sellest kõrgemale tekitaks aga võimaluse testida psühholoogiliselt olulist taset 1.0000, kus lisaks asetseb harmoonilise hinnamustri AB=CD punkt D. Kui ostuhuvi püsib ning kurss tõuseb sellest kõrgemale, oleks see kinnitavaks signaaliks edasisele tõusule 2015 aasta märtsikuu maksimumtaseme suunas hinnal 1.0125. Edasine hinnatõus sellest tasemest kõrgemale ei ole lähiajal tõenäoline.

Samal ajal, kui vahetuskurss peaks hakkama langema ning kukkuma madalamale toetustasemest 0.9790, oleks see kinnitavaks signaaliks ka edasisele langustrendile suunal 0.9682. Otsustav langus sellest madalamale võiks müügisurvet veelgi kasvatada ning langetada kurssi toetustasemeni 0.9536, kus eelnevalt võib nõrgemat toetust oodata ka tasemelt 0.9584. Kursilangus madalamale tasemest 0.9536 ei ole lähiajal tõenäoline.
TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud Admiral Markets UK Ltd Eesti (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:

  1. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
  2. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
  3. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
  4. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
  5. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
  6. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
  7. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
  8. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
  9. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.