Finantsjärelevalve

Mis muutub finantsjärelevalve vahetamisel?

Admiral Markets UK tegevust reguleerib Financial Conduct Authority (FCA). Reg № 595450.

Admiral Markets AS tegevust reguleerib Eesti Finantsinspektsioon (EFSA): Tegevusloa № 4.1-1/46.

Finantsjärelevalve valiku tegemisel kuvatakse sellekohane informatsioon terve kodulehe ulatuses. Kui soovite täiendavat infot teise finantsjärelevalve kohta, siis palun teostage oma valik.

Tänan, sain aru
fca
efsa

Forex turu tehniline analüüs (3. nädal)

Jaanuar 16, 2017 16:08

EUR/USD

Eelmisel nädalal tõusis EUR/USD hinnaliikumine vastupanutasemeni 1.0650, kuid kauplemisnädala lõppedes sulgus hinnaliikumine sellest tasemest madalamal. Lähiajal võib oodata hinnalangust toetustasemeni 1.0523. Samuti ei saa välistada, et kurss võib uuesti tõusta testima vastupanutaset 1.0710, mis langeb kokku 38.2% Fibonacci korrektsioonitasemega (1.1298-1.0339).

Kui hinnaliikumisel õnnestub tõusta ja konsolideeruda kõrgemal vastupanutasemest 1.0710, avaks see võimaluse ka edasiseks hinnatõusuks vastupanutasemeni 1.0820, mis langeb kokku 50% Fibonacci korrektsioonipiirkonnaga (1.1298-1.0339) ning 88.6% Fibonacci korrektsioonitasemega (1.0872-1.0339). Seetõttu võib hinnatõus sellest piirkonnast kõrgemale olla raskendatud. Stabiliseerumine kõrgemal vastupanutasemest 1.0820 avaks võimaluse testida ka vastupanutaset 1.0863, millele läheneb 100 päeva libisev keskmine. Konsolideerumine sellest tasemest kõrgemal oleks kinnitavaks signaaliks edasisele hinnatõusule suunaga 1.0965, kuid edasine tõus on hetkel ebatõenäoline.

Samal ajal, kui kurss peaks hakkama langema ning kukkuma madalamale toetustasemest 1.0523, võiks oodata ka 2015 aasta märtsikuu miinimumtaseme testimist hinnal 1.0462. Kursilangus sellest madalamale oleks kinnitavaks signaaliks edasisele langustrendile suunaga 1.0380 ning kui müügisurve endiselt püsib, võib valuutapaar testida ka toetustaset 1.0300. Edasine langus ei ole lähiajal tõenäoline.


GBP/USD

Eelmisel nädalal kõikus GBPUSD hinnaliikumine kitsas vahemikus, kus ühelt poolt pakkus vastupanu tase 1.2220 ning teiselt poolt toetust tase 1.2156. Tuginedes 14 perioodi RSI indikaatori andmetele, millelt on nähtav divergents, võib lähiajal oodata hinnatõusu vastupanutasemeteni 1.2220, 1.2300. Samuti ei saa välistada hinnalangust toetustasemeteni 1.2156 ja 1.2087.

Kui hinnaliikumisel õnnestub tõusta ja konsolideeruda kõrgemal vastupanutasemest 1.2300, avaks see võimaluse testida ka vastupanutaset 1.2400, mis langeb kokku 50% Fibonacci korrektsioonitasemega (1.2774-1.2039). Eelnevalt võib nõrgemat vastupanu oodata ka tasemelt 1.2354. Hinnatõus ja stabiliseerumine kõrgemal vastupanutasemest 1.2400 oleks kinnitavaks signaaliks edasisele hinnatõusule suunaga 1.2515, kuid edasine hinnatõus ei ole lähiajal tõenäoline.

Samal ajal, kui kurss peaks hakkama langema ning kukkuma madalamale toetustasemest 1.2087, kinnitaks see edasist langustrendi toetustaseme 1.1809 suunas, mis on valuutapaari ajalooliseks miinimumtasemeks ning sellest tulenevalt võib edasine langus olla raskendatud.


USD/JPY

Eelmisel nädalal langes USDJPY hinnaliikumine madalamale toetustasemest 114.66, mis nüüdsest toimib hinnaliikumisele lähima vastupanutasemena. Lähiajal võib oodata hinnatõusu vastupanutasemeni 114.66. Samuti ei saa välistada, et kurss võib langeda uuesti toetustasemeni 113.50, millele on lähenemas 50 päeva libisev keskmine.

Kui hinnaliikumisel õnnestub tõusta ja konsolideeruda kõrgemal vastupanutasemest 114.66, on järgmiseks hinnasihiks vastupanutase 116.22, mis langeb kokku 50% Fibonacci korrektsioonitasemega (118.66-113.75). Hinnatõus sellest tasemest kõrgemale võib kaasa tuua täiendavat ostuhuvi ning viia vahetuskursi vastupanutasemeni 118.23, mis langeb kokku 88.6% Fibonacci korrektsioonitasemega (118.66-113.75). Edasine hinnatõus ei ole lähiajal tõenäoline.

Samal ajal, kui kurss peaks hakkama langema ning kukkuma madalamale toetustasemest 113.50, võib oodata ka edasist hinnalangust toetustasemeni 111.81, mis langeb kokku 141.4% Fibonacci laiendava tasemega (118.66-113.75). Kursilangus sellest madalamale võiks kaasa tuua täiendavat müügisurvet 2008 aasta maksimumtasemeni 110.66, mis langeb kokku ka 161.8% Fibonacci laiendava tasemega (118.66-113.75). Edasine hinnalangus on lähiajal ebatõenäoline.


NZD/USD

Eelmisel nädalal tõusis NZDUSD hinnaliikumine kõrgemale 2011 aasta miinimumtasemest 0.7116 ning kauplemisnädala lõppedes sulgus hinnaliikumine sellest tasemest kõrgemal. 14 perioodi RSI indikaatorilt on näha divergentsi, mistõttu võib oodata edasist hinnalangust 2011 aasta miinimumtasemeni 0.7116. Samuti ei saa välistada, et kurss võib uuesti tõusta vastupanutasemeni 0.7170, mis langeb kokku 50% Fibonacci korrektsioonitasemega (0.7484-0.6861). Hinnatõusule võib vastupanu osutada ka 100 päeva libisev keskmine.

Kui hinnaliikumisel õnnestub tõusta ja konsolideeruda kõrgemal vastupanutasemest 0.7170, on järgmiseks hinnasihiks vastupanutase 0.7237, kus eelnevalt võib nõrgemat vastupanu oodata ka tasemelt 0.7207. Kui hinnaliikumisel õnnestub tõusta kõrgemale vastupanutasemest 0.7237, oleks see kinnitavaks signaaliks edasisele tõusutrendile suunaga 0.7313, kuid edasine hinnatõus ei ole lähiajal tõenäoline.

Samal ajal, kui kurss peaks hakkama langema ning kukkuma madalamale 2011 aasta miinimumtasemest 0.7116, võiks oodata täiendavat hinnalangust ka toetustasemeni 0.7044, kus toetust hakkab pakkuma 200 päeva libisev keskmine. Hinnalanguse jätkudes võib järgnevat toetust oodata tasemelt 0.6970 ning selle murdumine kinnitaks edasist langustrendi toetustaseme 0.6911 suunal. Eelnevalt võib nõrgemat toetust oodata ka 2010 aasta augustikuu miinimumtasemelt 0.6948. Kui vahetuskurss peaks langema madalamale tasemelt 0.6911, on järgmiseks hinnasihiks toetustase 0.6843, mis langeb kokku 78.6% Fibonacci korrektsioonitasemega (0.6675-0.7484). Küll aga on nii tugev hinnalangus lähiajal ebatõenäoline.


AUD/USD

Eelmisel nädalal tõusis AUDUSD hinnaliikumine vastupanutasemeni 0.7500, millele lähenesid 100 ja 200 päeva libisevad keskmised, kuid kauplemisnädala lõppedes sulgus hinnaliikumine sellest tasemest madalamal. Lähiajal võib oodata hinnalangust toetustasemeni 0.7448. Samuti ei saa välistada, et kurss võib uuesti testida vastupanutaset 0.7536, mis langeb kokku 61.8% Fibonacci korrektsioonitasemega (0.7777-0.7159).

Kui hinnaliikumisel õnnestub tõusta kõrgemale vastupanutasemest 0.7536, võiks oodata edasist hinnatõusu ka vastupanutasemeni 0.7650, mis langeb kokku 78.6% Fibonacci korrektsioonitasemega (0.7777-0.7159). Eelnevalt võib nõrgemat vastupanu oodata ka tasemelt 0.7593. Kui vahetuskurss peaks stabiliseeruma kõrgemal vastupanutasemest 0.7650, oleks see kinnitavaks signaaliks edasisele tõusutrendile vastupanutasemeni 0.7696, kuid edasine hinnatõus ilma suurema korrektsioonita on hetkel ebatõenäoline.

Samal ajal, kui kurss peaks hakkama langema ning kukkuma madalamale toetustasemest 0.7448, võiks oodata täiendavat hinnalangust ka toetustasemeni 0.7366, kus eelnevalt võib toetust oodata ka 50 päeva libisevalt keskmiselt. Otsustav hinnalangus madalamale toetustasemest 0.7366 võiks kaasa tuua täiendavat müügisurvet toetustasemeni 0.7243, kus eelnevalt võib nõrgemat toetust oodata veel tasemelt 0.7325. Hinnalangus madalamale toetustasemest 0.7243 ei ole lähiajal tõenäoline.


USD/CHF

Eelmisel nädalal tõusis USDCHF hinnaliikumine 2015 aasta jaanuarikuu maksimumtasemeni 1.0240, kuid hiljem toimus korrektsioon toetustasemeni 1.0084 ning kauplemisnädala lõppedes sulgus hinnaliikumine sellest kõrgemal. Lähiajal võib oodata hinnatõusu 2015 aasta märtsikuu maksimumtasemeni 1.0125. Samuti ei saa välistada, et kurss võib uuesti langeda testima toetustaset 1.0019.

Kui hinnaliikumisel õnnestub tõusta ja stabiliseeruda kõrgemal 2015 aasta märtsikuu maksimumtasemest 1.0125, avaks see võimaluse testida ka 2015 aasta jaanuarikuu maksimumtaset 1.0240 ning nõrgemat vastupanu võib eelnevalt oodata veel tasemelt 1.0183. Otsustav hinnatõus kõrgemale tasemest 1.0240 võiks kaasa tuua täiendavat ostuhuvi ning viia hinnaliikumise 2015 aasta novembrikuu maksimumtasemeni 1.0327, kuid edasine hinnatõus ei ole lähiajal tõenäoline.

Samal ajal, kui kurss peaks hakkama langema ning kukkuma madalamale toetustasemest 1.0019, avaks see võimaluse edasiseks langustrendiks ning järgnevat toetust võib oodata tasemelt 0.9990. Kursilangus madalamale tasemest 0.9990 võiks kaasa tuua täiendavat müügisurvet ning järgnevat toetust võiks oodata piirkonnast 0.9950, kus asetsevad 50% Fibonacci korrektsioonitase (0.9548-1.0342) ning 100 päeva libisev keskmine. Kui müügisurve püsib ja langustrend jätkub, on järgmiseks hinnasihiks toetustase 0.9857, kus asetseb 61.8% Fibonacci korrektsioonitase (0.9548-1.0342) ning millele on lähenemas 200 päeva libisev keskmine. Nõrgemat toetust võib eelnevalt pakkuda ka toetustase 0.9903. Langus madalamale tasemest 0.9857 ei ole lähiajal tõenäoline.TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud Admiral Markets UK Ltd Eesti (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:

  1. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
  2. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
  3. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
  4. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
  5. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
  6. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
  7. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
  8. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
  9. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.