Finantsjärelevalve

Mis muutub finantsjärelevalve vahetamisel?

Admiral Markets UK tegevust reguleerib Financial Conduct Authority (FCA). Reg № 595450.

Admiral Markets AS tegevust reguleerib Eesti Finantsinspektsioon (EFSA): Tegevusloa № 4.1-1/46.

Finantsjärelevalve valiku tegemisel kuvatakse sellekohane informatsioon terve kodulehe ulatuses. Kui soovite täiendavat infot teise finantsjärelevalve kohta, siis palun teostage oma valik.

Tänan, sain aru
fca
efsa

Forex turu tehniline analüüs (32. nädal)

August 08, 2016 15:56

EUR/USD

Eelmisel nädalal tõusis EURUSD hinnaliikumine vastupanutasemeni 1.1221, kus asetseb 61.8% Fibonacci korrektsioonitase (1.1425-1.0910), kuid hiljem hinnaliikumie langes madalamale 200 päeva libiseva keskmise suunas ning kauplemisnädala lõppedes oli kurss madalamal toetustasemest 1.1100. Lähiajal võib oodata hinnatõusu vastupanutasemeteni 1.1100 ja 1.1145. Samuti ei saa välistada võimalust, et kurss langeb toetustasemeni 1.1025.

Kui hinnaliikumisel õnnestub tõusta kõrgemale vastupanutasemest 1.1145, avaks see võimaluse ka edasiseks hinnatõusuks vastupanutasemeni 1.1221. Stabiliseerumine sellest tasemest kõrgemal avaks ukse ka järgmisele vastupanutasemele hinnal 1.1318, kus asetseb 78.6% Fibonacci korrektsioonitase (1.1425-1.0910). Küll aga võib sellist hinnaliikumist pidurdada langeva trendikoridori ülemine trendijoon. Kui vahetuskurss peaks konsolideeruma kõrgemal tasemest 1.1318, on järgmiseks hinnasihiks vastupanutase 1.1360, mis langeb kokku 88.6% Fibonacci korrektsioonitasemega (1.1425-1.0910). Hinnatõus sellest kõrgemale ei ole lähiajal tõenäoline.

Samal ajal, kui vahetuskurss peaks langema madalamale toetustasemest 1.1025, tekitaks see võimaluse täiendavaks hinnalanguseks toetustasemeni 1.0910, kus eelnevalt võib toetust oodata ka tasemelt 1.0964. Konsolideerumine madalamal toetustasemest 1.0910 oleks kinnitavaks signaaliks edasisele langustrendile 1.0820 toetustaseme suunas. Vahetuskursi langus sellest madalamale ei ole lähiajal tõenäoline.


GBP/USD

Eelmisel nädalal langes GBPUSD kurss toetustasemeni 1.3064, kus asetseb 61.8% Fibonacci korrektsioonitase (1.2796-1.3481). Lähiajal võib oodata hinnatõusu vastupanutasemeni 1.3285. Samuti ei saa välistada võimalust, et vahetuskurss langeb toetustasemeni 1.2880, kus asetseb 88.6% Fibonacci korrektsioonitase (1.2796-1.3481).

Kui hinnaliikumisel õnnestub stabiliseeruda kõrgemal vastupanutasemest 1.3285, avaks see võimaluse testida ka vastupanutaset 1.3370. Konsolideerumine kõrgemal tasemest 1.3370 oleks kinnitavaks signaaliks edasisele hinnatõusule 2009 aasta miinimumtaseme suunas hinnal 1.3502. Hinnatõus kõrgemale 2009 aasta miinimumtasemest 1.3502 ei ole lähiajal tõenäoline.

Samal ajal, kui kurss peaks hakkama langema ning kukkuma madalamale tasemest 1.2880, oleks see kinnitavaks signaaliks ka edasisele hinnalangusele toetustasemeni 1.2796. Hinnalangus sellest madalamale ei ole lähiajal tõenäoline.


USD/JPY

Eelmisel nädalal langes USDJPY kurss madalamale toetustasemest 101.18, kuid hiljem toimub hinnaliikumises korrektsioon ning kauplemisnädal sulgus sellest tasemest kõrgemal. Lähiajal võib oodata hinnatõusu vastupanutasemeni 102.87. Samuti ei saa välistada võimalust, et vahetuskurss langeb toetustasemeteni 101.18 ja 100.44.

Kui hinnaliikutõuseb ning vahetuskurss stabiliseerub vastupanutasemest 102.87 kõrgemal, avaks see võimaluse testida ka vastupanutaset 103.98, kus asetseb 50% Fibonacci korrektsioonitase (107.48-100.69). Hinnatõus ning konsolideerumine sellest kõrgemal võiks kaasa tuua täiendavat ostuhuvi ning viia vahetuskursi vastupanutasemeni 104.82, kus asetseb 61.8% Fibonacci korrektsioonitase (107.48-100.69). Hinnatõus sellest kõrgemale ei ole lähiajal tõenäoline.

Samal ajal, kui müügisurve peaks kasvama ning kurss hakkama langema madalamale toetustasemest 100.44, võiks järgnevat toetust oodata tasemelt 98.90, kus asetseb 127.2% Fibonacci laiendav tase (107.48-100.69). Kursilangus sellest madalamale ei ole lähiajal tõenäoline.


NZD/USD

Eelmisel nädalal langes NZDUSD vahetuskurss 2011 aasta miinimumtaseme suunas hinnal 0.7116 ning kauplemisnädala lõppedes sulgus hinnaliikumine sellest tasemest kõrgemal. Lähiajal võib oodata NZDUSD hinnatõusu vastupanutasemeni 0.7215. Samuti ei saa välistada võimalust, et müügisurve kasvab ning kurss langeb toetustasemeni 0.7048, kuid seda piirab omakorda 50 päeva libisev keskmine.

Kui tõusutrend püsib ning vahetuskurss stabiliseerub kõrgemal vastupanutasemest 0.7215, avaks see võimaluse edasiseks hinnatõusuks vastupanutasemeni 0.7320. Stabiliseerumine sellest kõrgemal oleks kinnitavaks edasisele tõusutrendile hinnasihiga 0.7440. Hinnatõus sellest kõrgemale ei ole lähiajal tõenäoline.

Samal ajal, kui kurss peaks hakkama langema ning kukkuma madalamale toetustasemest 0.7048, oleks järgmiseks toetuspunktiks tase 0.6970, millele läheneb 100 päeva libisev keskmine ning edasi ootab ees juba 2010 aasta miinimumtase hinnal 0.6948. Hinnalangus sellest madalamale võiks kaasa tuua 0.6868 toetustaseme testimise, mis on harmoonilise hinnamustri AB=CD punktiks D. Hinnalangus sellest madalamale ei ole lähiajal tõenäoline.


AUD/USD

Eelmisel nädalal tõusis hinnaliikumine vastupanutasemeni 0.7643, kuid kauplemisnädala lõppedes sulgus kurss sellest madalamal. Lähiajal võib oodata hinnalangust toetustasemeni 0.7571. Samuti ei saa välistada, et hinnaliikumine võib tõusta vastupanutasemeni 0.7686, kus asetseb 78.6% Fibonacci korrektsioonitase (0.7834-0.7145).

Kui hinnaliikumisel õnnestub konsolideeruda kõrgemal vastupanutasemest 0.7686, võiks oodata ka järgmise vastupanutaseme testimist hinnal 0.7750, kus asetseb 88.6% Fibonacci korrektsioonitase (0.7834-0.7145). Hinnatõus kõrgemale vastupanutasemest 0.7750 võiks tekitada täiendavat AUD ostuhuvi ning viia kursi vastupanutasemeni 0.7823, kus asetseb 141.4% Fibonacci laiendav tase (0.7305-0.7675). Hinnatõus sellest kõrgemale oleks kinnitavaks signaaliks edasisele tõusule vastupanutasemeni 0.7885, kuid edasine hinnatõus ei ole lähiajal tõenäoline.

Samal ajal, kui kurss peaks hakkama langema ning kukkuma madalamale toetustasemest 0.7571, on järgmist tugevamat toetust oodata tasemelt 0.7500, millele läheneb 100 päeva libisev keskmine. Langus sellest madalamale võiks kaasa tuua toetustaseme 0.7440 testimise, milleni jõudmist võib pidurdada 50 päeva libisev keskmine. Konsolideerumine sellest tasemest madalamal võiks kaasa tuua täiendavat müügisurvet ning suruda hinnaliikumise toetustasemeni 0.7369, kuid edasine hinnalangus ei ole lähiajal tõenäoline.


USD/CHF

Eelmisel nädalal tõusis USDCHF hinnaliikumine vastupanutasemeni 0.9836, mis langeb kokku 61.8% Fibonacci korrektsioonitasemega (0.9950-0.9632). Küll aga kauplemisnädala lõppedes sulgus hinnaliikumine sellest tasemest madalamal. Lähiajal võib oodata hinnalangust toetustasemeni 0.9741, millele läheneb 100 päeva libisev keskmine. Eelnevalt võib nõrgemat vastupanu oodata tasemelt 0.9790 ning 50 päeva libisevalt keskmiselt. Välistada ei saa ka seda, et hinnaliikumine hetkeks tõuseb ning testib uuesti vastupanutaset 0.9836.

Kui hinnaliikumisel õnnestub konsolideeruda kõrgemal vastupanutasemest 0.9836, avaks see võimaluse ka testida vastupanutaset 0.9890, kus asetseb 78.6% Fibonacci korrektsioonitase (0.9950-0.9632). Eelnevalt võib hinnatõusu pidurdada 200 päeva libisev keskmine. Stabiliseerumine kõrgemal tasemest 0.9890 avaks võimaluse testida ka vastupanutaset 0.9950. Hinnatõus sellest kõrgemale oleks kinnitavaks signaaliks edasisele hinnatõusule psühholoogiliselt olulise taseme suunas hinnal 1.0000. Edasine hinnatõus ei ole lähiajal tõenäoline.

Samal ajal, kui kurss peaks hakkama langema ning kukkuma madalamale toetustasemest 0.9741, oleks see kinnitavaks signaaliks edasisele langusele suunal 0.9682. Konsolideerumine sellest madalamal võiks kaasa tuue täiendavat müügisurvet ning suruda hinnaliikumise toetustasemeni 0.9540, kus asetseb 127.2% Fibonacci laiendav tase (0.9950-0.9632). Eelnevalt võivad sellist langust pidurdada toetustasemed 0.9632 ja 0.9584. Hinnalangus madalamale tasemest 0.9540 ei ole lähiajal tõenäoline.

TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud Admiral Markets UK Ltd Eesti (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:

  1. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
  2. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
  3. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
  4. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
  5. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
  6. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
  7. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
  8. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
  9. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.