Finantsjärelevalve

Mis muutub finantsjärelevalve vahetamisel?

Admiral Markets UK tegevust reguleerib Financial Conduct Authority (FCA). Reg № 595450.

Admiral Markets AS tegevust reguleerib Eesti Finantsinspektsioon (EFSA): Tegevusloa № 4.1-1/46.

Finantsjärelevalve valiku tegemisel kuvatakse sellekohane informatsioon terve kodulehe ulatuses. Kui soovite täiendavat infot teise finantsjärelevalve kohta, siis palun teostage oma valik.

Tänan, sain aru
fca
efsa

Forex turu tehniline analüüs (33. nädal)

August 15, 2016 13:29

EUR/USD

Eelmisel kauplemisnädalal tõusis EURUSD hinnaliikumine vastupanutasemeni 1.1221, mis langeb kokku 61.8% Fibonacci korrektsioonitasemega (1.1425-1.0910), kuid kauplemisnädala lõppedes sulgus hinnaliikumine sellest tasemest madalamal. Lähiajal võib oodata hinnalangust toetustasemeni 1.1100. Samuti ei saa välistada võimalust, et vahetuskurss testib uuesti vastupanutaset 1.1221, kuid sellist liikumist pidurdab kindlasti ka langeva trendikoridori ülemine serv.

Kui hinnaliikumisel õnnestub stabiliseeruda kõrgemal vastupanutasemest 1.1221, avaks see võimaluse ka edasiseks hinnatõusuks vastupanutasemeni 1.1318, mis langeb kokku 78.6% Fibonacci korrektsioonitasemega (1.1425-1.0910) ning samuti on see punktiks D harmoonilises hinnamustris AB=CD. Seetõttu võib edasine tõus olla raskendatud. Kui aga kursil õnnestub tõusta kõrgemale vastupanutasemest 1.1318, avaks see ukse edasiseks hinnatõusuks vastupanutasemeni 1.1360, kus asetseb 88.6% Fibonacci korrektsioonitase (1.1425-1.0910). Hinnatõus sellest kõrgemale oleks kinnitavaks signaaliks edasiseks tõusuks hinnasihiga 1.1413, kuid edasine hinnatõus ei ole lähiajal tõenäoline.

Samal ajal, kui kurss peaks hakkama langema ning konsolideeruma madalamal toetustasemest 1.1100, avaks see võimaluse edasiseks langustrendiks toetustasemeni 1.1025, milleni jõudmist pidurdab 200 päeva libisev keskmine. Konsolideerumine madalamal tasemest 1.1025 tekitaks võimaluse täiendavaks languseks suunal 1.0910, kus eelnevalt võib nõrgemat toetust oodata tasemelt 1.0964. Konsolideerumine madalamal tasemest 1.0910 oleks kinnitavaks signaaliks edasisele langustrendile suunal 1.0820, kuid edasine langus ei ole lähiajal tõenäoline.


GBP/USD

Eelmisel nädalal langes GBPUSD toetustasemeni 1.2880, kuid kauplemisnädala lõppedes sulgus hind sellest tasemest kõrgemal. Lähiajal võib oodata hinnalangust toetustasemeni 1.2796, mis on ajalooliselt madalaim hinnatase. Samuti ei saa välistada võimalust, et vahetuskurss tõuseb uuesti vastupanutasemeni 1.3064.

Kui hinnaliikumisel õnnestub tõusta ja stabiliseeruda kõrgemal vastupanutasemest 1.3064, oleks see kinnitavaks signaaliks edasisele tõusutrendile 1.3285 vastupanutaseme suunas. Edasine hinnatõus ei ole lähiajal tõenäoline.

Samal ajal, kui kurss peaks hakkama langema ning konsolideeruma madalamal vastupanutasemest 1.2796, oleks see kinnitavaks signaaliks edasisele langustrendile 127.2% Fibonacci laiendava taseme suunas (1.3533-1.2796). Kursilangus sellest madalamale ilma suurema korrektsioonita on vähetõenäoline.


USD/JPY

Eelmisel kauplemisnädalal kõikus hinnaliikumine kirsas vahemikus, mida ühelt poolt piiras vastupanutase 102.63 ning teiselt poolt toetustase 100.80. Edasise trendi määramiseks tuleb kõigepealt jälgida, kumbast piirist hinnaliikumine väljub.

Kui hinnaliikumisel õnnestub tõusta kõrgemale vastupanutasemest 102.63, avaks see võimaluse ka edasiseks tõusuks vastupanutasemeni 103.98, mis langeb kokku ka 50% Fibonacci korrektsioonitasemega (107.48-100.69) ning mida ületas 50 päeva libisev keskmine. Hinnatõus sellest kõrgemale avaks võimaluse ka edasiseks tõusuks vastupanutasemeni 104.82, mis langeb kokku 61.8% Fibonacci korrektsioonitasemega (107.48-100.69). Küll aga piirab sellist tõusu langeva trendikoridori ülemine serv. Hinnatõus kõrgemale vastupanutasemest 104.82 ei ole lähiajal tõenäoline.

Samal ajal, kui vahetuskurss peaks hakkama langema ning kukkuma madalamale ka toetustasemest 100.80, võiks oodata ka täiendavat langust psühholoogiliselt olulise tasemeni 100.00. Selle murdumisel võiks järgnevat vastupanu oodata toetustasemelt 98.90, mis langeb kokku 127.2% Fibonacci laiendava tasemega (107.48-100.69). Hinnalangus madalamale toetustasemest 98.90 võiks kaasa tuua täiendavat müügisurvet 2013 aasta oktoobrikuu miinimumtasemeni 96.60, mis langeb kokku 161.8% Fibonacci laiendava tasemega (107.48-100.69). Küll aga lähiajal nii tugevat langust veel oodata ei ole.


NZD/USD

Eelmisel nädalal tõusis NZDUSD hinnaliikumine kõrgemale vastupanutasemest 0.7215, kuid kauplemisnädala lõppedes sulgus kurss sellest madalamal. Lähiajal võib oodata täiendavat langust 2011 aasta miinimumtasemeni 0.7116, mida ületas 50 päeva libisev keskmine. Samuti ei saa välistada võimalust, et kurss tõuseb tagasi vastupanutasemeni 0.7320.

Kui hinnaliikumisel peaks õnnestuma tõusta kõrgemale vastupanutasemest 0.7320, avaks see võimaluse ka edasiseks tõusutrendiks vastupanutasemeni 0.7440, kus asetseb 161.8% Fibonacci laiendav tase (0.6951-0.7257). Hinnatõus sellest kõrgemale ei ole lähiajal tõenäoline.

Samal ajal, kui kurss peaks hakkama langema ning kukkuma 2011 aasta miinimumtasemest 0.7116 madalamale, võiks oodata ka täiendavat langust toetustasemeni 0.7048. Kui kurss langeb sellest madalamale, võib järgnevat toetust oodata tasemelt 0.6970 ning selle murdumisel 2010 aasta augustikuu miinimumtasemelt 0.6948. Lisaks pidurdavad hinnalangust 100 päeva libisev keskmine ning tõusva trendikoridori alumine serv. Kursilangus 2010 aasta augustikuu miinimumist 0.6948 madalamale ei ole lähiajal tõenäoline.


AUD/USD

Eelmisel nädalal tõusis AUDUSD hinnaliikumine vastupanutasemeni 0.7750, mis langeb kokku 88.6% Fibonacci korrektsioonitasemega (0.7834-0.7145). Küll aga kauplemisnädal teises pooles kurss hakkas langema ning sulgus kõrgemal toetustasemest 0.7643. Lähiajal võib oodata hinnatõusu vastupanutasemeni 0.7686, , mis langeb kokku 78.6% Fibonacci korrektsioonitasemega (0.7834-0.7145). Samuti ei saa välistada võimalikku kursilangust toetustasemeni 0.7571.

Kui hinnaliikumisel õnnestub tõusta ja stabiliseeruda kõrgemal vastupanutasemest 0.7686, avaks see võimaluse ka edasiseks tõusuks vastupanutasemeni 0.7750. Selle ületamine avaks võimaluse testida ka vastupanutaset 0.7823, kus asetseb 141.4% Fibonacci laiendav tase (0.7305-0.7675). Hinnatõus sellest kõrgemale oleks kinnitavaks signaaliks edasisele tõusutrendile vastupanutaseme suunas hinnal 0.7885, kuid edasine hinnatõus ei ole lähiajal tõenäoline.

Samal ajal, kui kurss peaks hakkama langema ning kukkuma madalamale toetustasemest 0.7571, on järgmiseks sihtpunktiks toetustase 0.7500, millele läheneb 100 päeva libisev keskmine. Kui müügisurve püsib ja langus jätkub, võib järgmist toetust oodata tasemelt 0.7440. Stabiliseerumine sellest madalamal võib kaasa tuua täiendavat langust tasemeni 0.7369, mida pidurdab tõusev trendijoon. Hinnalangus madalamale tasemest 0.7369 ei ole lähiajal tõenäoline.


USD/CHF

Eelmisel nädalal langes USDCHF vahetuskurss toetustasemeni 0.9741 ning kauplemisnädala lõppedes sulgus hind sellest tasemest kõrgemal. Lähiajal võib oodata hinnatõusu vastupanutasemeni 0.9790. Samuti ei saa välistada võimalust, et kurss langeb tagasti toetustasemeni 0.9682.

Kui hinnaliikumisel õnnestub tõusta kõrgemale vastupanutasemest 0.9790, on järgmiseks hinnasihiks tase 0.9836, mis langeb kokku 61.8% Fibonacci korrektsioonitasemega (0.9950-0.9632). Hinnatõus sellest kõrgemale võiks tekitada täiendavat ostuhuvi ning viia vahetuskursi vastupanutasemeni 0.9885, mis langeb kokku 78.6% Fibonacci korrektsioonitasemega (0.9950-0.9632). Küll aga võib sellist tõusu piirata 200 päeva libisev keskmine. Kui hinnaliikumisel õnnestub ületada tase 0.9885, võib oodata tõusu psühholoogiliselt olulise hinnatasemeni 1.0000, kus eelnevalt võib vastupanu oodata ka tasemelt 0.9950. Hinnatõus kõrgemale tasemest 1.0000 ei ole lähiajal tõenäoline.

Samal ajal, kui kurss peaks hakkama langema ning stabiliseeruma madalamal toetustasemest 0.9682, avaks see võimaluse ka edasiseks languseks toetustasemeni 0.9540, kus asetseb 127.2% Fibonacci laiendav tase (0.9950-0.9632) ning harmoonilise hinnamustri AB=CD punkt D. Küll aga võivad sellist langust pidurdada ka toetustasemed 0.9632 ning 0.9584. Kui hinnaliikumine langeb otsustavalt madalamale toetustasemest 0.9540, on järgmiseks sihtpunktiks toetustase 0.9497, mis langeb kokku 141.4% Fibonacci laiendava tasemega (0.9950-0.9632). Edasine hinnalangus ei ole lähiajal tõenäoline.

TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud Admiral Markets UK Ltd Eesti (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:

  1. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
  2. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
  3. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
  4. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
  5. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
  6. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
  7. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
  8. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
  9. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.