Finantsjärelevalve

Mis muutub finantsjärelevalve vahetamisel?

Admiral Markets UK tegevust reguleerib Financial Conduct Authority (FCA). Reg № 595450.

Admiral Markets AS tegevust reguleerib Eesti Finantsinspektsioon (EFSA): Tegevusloa № 4.1-1/46.

Finantsjärelevalve valiku tegemisel kuvatakse sellekohane informatsioon terve kodulehe ulatuses. Kui soovite täiendavat infot teise finantsjärelevalve kohta, siis palun teostage oma valik.

Tänan, sain aru
fca
efsa

Forex turu tehniline analüüs (34. nädal)

August 22, 2016 13:06

EUR/USD

Eelmisel nädalal tõusis EURUSD hinnaliikumine vastupanutasemeni 1.1360, mis langeb kokku 88.6% Fibonacci korrektsioonitasemega (1.1425-1.0910), kuid kauplemisnädala lõppedes sulgus hind sellest tasemest madalamal. Lähiajal võib oodata korrektsiooni tasemeni 1.1221, millele läheneb 100 päeva libisev keskmine. Samuti ei saa välistada võimalust, et hinnaliikumine tõuseb uuesti testima vastupanutaset 1.1360.

Kui hinnaliikumisel õnnestub tõusta kõrgemale vastupanutasemest 1.1360, avaks see võimaluse ka edasiseks hinnatõusuks vastupanutasemeni 1.1413. Selle ületamisel on järgmiseks hinnasihiks vastupanutase 1.1460. Hinnatõus sellest kõrgemale oleks kinnitavaks signaaliks edasisele tõusutrendile vastupanutaseme 1.1616 suunas, kuid edasine tõus ilma suurema korrektsioonita on hetkel ebatõenäoline.

Samal ajal, kui kurss peaks hakkama langema ning kukkuma madalamale toetustasemest 1.1221, avaks see võimaluse testida ka toetustaset 1.1154. Kui hind kukub sellest madalamale, on järgmiseks sihtpunktiks toetustase 1.1100, millele läheneb 200 päeva libisev keskmine. Langus madalamale tasemest 1.1100 oleks kinnitavaks signaaliks edasisele langustrendile toetustaseme 1.1025 suunas, kuid edasine langus ei ole lähiajal tõenäoline.


GBP/USD

Eelmisel nädalal toimus GBPUSD hinnaliikumises korrektsioon vastupanutaseme 1.3165 suunal, mis langeb kokku ka 50% Fibonacci korrektsioonitasemega (1.3533-1.2796), kuid kauplemisnädala lõppedes sulgus hind sellest tasemest madalamal. Päevasel graafikul on selgelt näha moodustunud hinnamustrit „Langev kolmnurk", mis viitab järgnevale langusele toetustasemeni 1.2880. Samuti ei saa välistada, et hinnaliikumine tõuseb testima vastupanutaset 1.3165.

Kui hinnaliikuminsel õnnestub tõusta kõrgemale vastupanutasemest 1.3165, oleks järgmiseks sihtpunktiks vastupanutase 1.3285. Stabiliseerumine sellest tasemest kõrgemal avaks võimaluse testida ka vastupanutaset 1.3370, mis langeb kokku 78.6% Fibonacci korrektsioonitasemega (1.3533-1.2796) ning millele läheneb 50 päeva libisev keskmine. Stabiliseerumine sellest tasemest kõrgemal oleks kinnitavaks signaaliks edasisele tõusutrendile 2009 aasta miinimumtaseme suunas hinnal 1.3502. Edasine hinnatõus ei ole lähiajal tõenäoline.

Samal ajal, kui kurss peaks hakkama langema ning konsolideeruma madalamal vastupanutasemest 1.2880, avaks see ukse edasiseks hinnalanguseks toetustasemeni 1.2796, mis on ajalooline miinimumpunkt ning seetõttu on ka edasine langus lähiajal ebatõenäoline.


USD/JPY

Eelmisel nädalal langes USDJPY kurss toetustasemeni 100.00, kuid kauplemisnädala lõppedes sulgus hinnaliikumine sellest tasemest kõrgemal. Lähiajal võib oodata hinnatõusu vastupanutasemeni 100.80. Samuti ei saa välistada võimalust, et kurss langeb uuesti testima toetustaset 98.90.

Juhul kui hinnaliikumine peaks tõusma kõrgemale vastupanutasemest 100.80, võiks oodata ka edasist hinnatõusu vastupanutasemeni 102.63. Ostuhuvi püsimisel võiks oodata ka edasist hinnatõusu vastupanutasemeni 103.98, kuid sellist liikumist võivad pidurdada 50 päeva libisev keskmine ning langeva trendikoridori ülemine serv. Hinnatõus kõrgemale tasemest 103.98 ei ole lähiajal tõenäoline.

Samal ajal, kui kurss peaks hakkama langema ning kukkuma madalamale toetustasemest 98.90, oleks see kinnitavaks signaaliks pikemaajalisele langustrendile 2013 aasta oktoobrikuu miinimumi suunal hinnal 96.60. Edasine hinnalangus ei ole lähiajal tõenäoline.


NZD/USD

Eelmisel nädalal tõusis NZDUSD hinnaliikumine vastupanutasemeni 0.7320, kuid kauplemisnädala lõppedes sulgus hinnaliikumine sellest madalamal. Päevasel graafikul on tekkinud „Tõusva lipu" hinnamuster, mis viitab võimalikule edasisele hinnalangusele toetustasemeni 0.7215. Samuti ei saa välistada võimalust, et kurss tõuseb vastupanutasemeni 0.7320.

Kui hinnaliikumisel õnnestub konsolideeruda kõrgemal vastupanutasemest 0.7320, oleks see kinnitavaks signaaliks edasisele tõusutrendile ning avaks võimaluse testida vastupanutaset 0.7440. Hinnatõus sellest kõrgemale võiks kaasa tuua täiendavat ostuhuvi ning viia hinnaliikumise tasemeni 0.7557, kus asetseb 88.6% Fibonacci korrektsioonitase (0.7743-0.6148). Küll aga võib selleni jõudmist pidurdada tõusva trendikoridori vastupanuserv. Hinnatõus kõrgemale tasemest 0.7557 ei ole lähiajal tõenäoline.

Samal ajal, kui kurss peaks hakkama langema ning kukkuma madalamale toetustasemest 0.7215, võiks oodata ka edasist langust 2011 aasta miinimumtasemeni hinnal 0.7116, milleni jõudmist pidurdab 50 päeva libisev keskmine. Kui müügisurve püsib, võib järgnevat toetust oodata tasemelt 0.7048 ning tõusva trendikoridori alumisest servast. Hinnalangus sellest madalamale võiks vahetuskursi viia toetustasemeni 0.6970 ning seejärel 2010 aasta augustikuu miinimumtasemeni hinnal 0.6948. Lisaks võib eelnevalt toetust oodata ka 100 päeva libisevalt keskmiselt. Hinnalangus madalamale 2010 aasta augustikuu miinimumtasemest 0.6948 ei ole lähiajal tõenäoline.


AUD/USD

Eelmisel nädalal langes vahetuskurss toetustasemeni 0.7643, mis toimib nüüd hinnaliikumisele lähima vastupanutasemena. Lähiajal võib oodata hinnatõusu vastupanutasemeni 0.7643. Samuti ei saa välistada võimalust, et vahetuskurss kukub toetustasemeni 0.7578, mis langeb kokku 38.2% Fibonacci korrektsioonitasemega (0.7305-0.7756).

Kui hinnaliikumisel õnnestub tõusta kõrgemale vastupanutasemest 0.7643, avaks see võimaluse tõusta vastupanutasemeni 0.7686, kus asetseb 78.6% Fibonacci korrektsioonitase (0.7834-0.7145). Konsolideerumine sellest kõrgemal võiks kaasa tuua ka vastupanutaseme 0.7750 testimise, mis langeb kokku 88.6% Fibonacci korrektsioonitasemega (0.7834-0.7145). Stabiliseerumine sellest kõrgemal võiks viia hinnaliikumise vastupanutasemeni 0.7885, kus asetseb 127.2% Fibonacci laiendav tase (0.7305-0.7756), kuid eelnevalt võib vastupanu oodata ka tasemelt 0.7823. Hinnatõus kõrgemale tasemest 0.7885 ei ole lähiajal tõenäoline.

Samal ajal, kui kurss peaks hakkama langema ning kukkuma madalamale toetustasemest 0.7578, oleks järgmiseks sihtpunktiks toetustase 0.7500, milleni jõudmist pidurdab 50 päeva libisev keskmine. Edasine langus ning konsolideerumine sellest madalamal avaks võimaluse edasiseks languseks toetustasemeni 0.7440. Müügisurve püsimisel võib kursilangus jõuda toetustasemeni 0.7369, millele läheneb 200 päeva libisev keskmine. Küll aga võib langusele toetust pakkuda ka tõusev trendijoon ning edasine langus madalamale tasemest 0.7369 ei ole lähiajal tõenäoline.


USD/CHF


Eelmisel nädalal langes vahetuskurss toetustasemeni 0.9540, mis langeb kokku harmoonilise hinnamustri AB=CD punktiga D, kuid hiljem toimus hinnaliikumises taas korrektsioon ning kauplemisnädal lõppes madalamal vastupanutasemest 0.9632. Lähiajal võib oodata hinnatõusu vastupanutasemeni 0.9632. Samuti ei saa välistada, et vahetuskurss langeb uuesti testima toetustaset 0.9540.

Kui hinnaliikumisel õnnestub tõusta kõrgemale vastupanutasemest 0.9632, avaks see võimaluse testida ka vastupanutaset 0.9690, mis langeb kokku 38.2% Fibonacci korrektsioonitasemega (0.9950-0.9536). Hinnatõus sellest kõrgemale avaks võimaluse testida ka vastupanutaset 0.9741, mis langeb kokku 50% Fibonacci korrektsioonitasemega (0.9950-0.9536), millele lähenevad 50 ja 100 päeva libisevad keskmised. Hinnatõus kõrgemale tasemest 0.9741 võiks kaasa tuua täiendavat ostuhuvi ning viia hinnaliikumise vastupanutasemeni 0.9790, mis langeb kokku 61.8% Fibonacci korrektsioonitasemega (0.9950-0.9536). Konsolideerumine sellest tasemest kõrgemal avaks võimaluse testida ka vastupanutaset 0.9836, millele läheneb 200 päeva libisev keskmine. Edasine hinnatõus ei ole lähiajal tõenäoline.

Samal ajal, kui kurss peaks hakkama langema ning kukkuma madalamale toetustasemest 0.9540, oleks järgmiseks sihtpunktiks toetustase 0.9497. Hinnalangus madalamale toetustasemest 0.9497 oleks kinnitavaks signaaliks edasisele langustrendile toetustaseme 0.9400 suunas. Edasine hinnalangus ei ole lähiajal tõenäoline.
TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud Admiral Markets UK Ltd Eesti (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:

  1. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
  2. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
  3. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
  4. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
  5. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
  6. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
  7. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
  8. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
  9. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.