Finantsjärelevalve

Mis muutub finantsjärelevalve vahetamisel?

Admiral Markets UK tegevust reguleerib Financial Conduct Authority (FCA). Reg № 595450.

Admiral Markets AS tegevust reguleerib Eesti Finantsinspektsioon (EFSA): Tegevusloa № 4.1-1/46.

Finantsjärelevalve valiku tegemisel kuvatakse sellekohane informatsioon terve kodulehe ulatuses. Kui soovite täiendavat infot teise finantsjärelevalve kohta, siis palun teostage oma valik.

Tänan, sain aru
fca
efsa

Forex turu tehniline analüüs (35. nädal)

August 29, 2016 16:01

Kõige olulisemad augustikuu majandusandmed USA-st avaldatakse sellel nädalal – lisandunud mittepõllumajanduslike töökohtade arv ning töötuse määra muutumise andmed. Sellest tulenevalt võib oodata turgudele tavapärasest suuremat volatiilsust.

EUR/USD

Eelmisel nädalal langes EURUSD hinnaliikumine toetustasemeni 1.1188, mis langeb kokku 38.2% Fibonacci korrektsioonitasemega (1.0910-1.1365), kuid kauplemisnädala lõppedes sulgus hinnaliikumine sellest tasemest kõrgemal. Lähiajal võib oodata hinnatõusu vastupanutasemeni 1.1221, millele on lähenemas 100 päeva libisev keskmine. Samuti ei saa välistada võimalust, et vahetuskurss langeb tagasi toetustasemeni 1.1132, kus asetseb 50% Fibonacci korrektsioontiase (1.0910-1.1365).

Kui hinnaliikumisel õnnestub tõusta kõrgemale vastupanutasemest 1.1221, avaks see võimaluse ka edasiseks tõusuks vastupanutasemeni 1.1360 ning eelnevalt võib nõrgemat vastupanu oodata ka tasemelt 1.1318. Otsustav hinnatõus kõrgemale tasemest 1.1360 võiks kaasa tuua täiendavat ostuhuvi ning viia vahetuskursi vastupanutasemeni 1.1460, kus eelnevalt pakub vastupanu veel tase 1.1413. Konsolideerumine kõrgemal tasemest 1.1460 oleks kinnitavaks signaaliks edasisele tõusutrendile suunal 1.1533, kuid edasine hinnatõus ei ole lähiajal tõenäoline.

Samal ajal, kui kurss peaks hakkama langema ning stabiliseeruma madalamal toetustasemest 1.1132, oleks järgmiseks sihtpunktiks toetustase 1.1100. Langus sellest madalamale võiks kaasa tuua täiendavat müügisurvet ning suruda hinnaliikumise toetustasemeni 1.1025. Langus madalamale tasemest 1.1025 tekitaks võimaluse testida ka toetustaset 1.0964, kus asetseb 88.6% Fibonacci korrektsioonitase (1.0910-1.1365). Edasisele langustrendile oleks järgmiseks hinnasihiks tase 1.0919 ning selle murdumisel vastupanutase 1.0820, kuid edasine langus ilma suurema korrektsioonita ei ole lähiajal tõenäoline.


GBP/USD


Eelmisel nädalal tõusis GBPUSD hinnaliikumine vastupanutasemeni 1.3285 ning langeva trendikoridori ülemise vastupanuservani. Hiljem kauplemisnädala teises pooles toimus hinnaliikumises korrektsioon ning nädala lõppedes sulgus hinnaliikumine kõrgemal toetustasemest 1.3064. Tuginedes 14 perioodi RSI indeksile, on näha divergentsi, mistõttu võib oodata langust toetustasemeni 1.3064. Samuti ei saa välistada võimalikku hinnatõusu vastupanutasemeni 1.3165.

Kui hinnaliikumisel õnnestub konsolideeruda kõrgemal vastupanutasemest 1.3165, oleks järgmiseks hinnasihiks vastupanutase 1.3285, millele läheneb 50 päeva libisev keskmine. Hinnatõus sellest kõrgemale võiks kaasa tuua täiendavat ostuhuvi ning viia hinnaliikumise vastupanutasemeni 1.3370, kus asetseb 78.6% Fibonacci korrektsioonitase (1.3533-1.2796). Hinnatõus sellest kõrgemale oleks kinnitavaks signaaliks edasisele tõusutrendile 2009 aasta miinimumtaseme suunas hinnal 1.3502. Edasine hinnatõus ei ole lähiajal tõenäoline.

Samal ajal, kui vahetuskurss peaks hakkama langema ning kukkuma madalamale tasemest 1.3064, on järgmiseks hinnasihiks toetustase 1.2880. Langus madalamale tasemest 1.2880 võiks viia vahetuskursi ka toetustasemeni 1.2796, mis langeb kokku harmoonilise hinnamustri AB=CD punktiga D, mis on ka ajalooliselt madalaimaks tasemeks. Otsustav langus madalamale tasemest 1.2796 kinnitaks edasist pikemajalist langustrendi ning avaks võimaluse testida 127.2% Fibonacci laienduspiirkonda (1.3533-1.2796), kuid selline langus ei tundu lähiajal tõenäoline.


USD/JPY


Eelmisel nädalal tõusis USDJPY hinnaliikumine kõrgemale vastupanutasemest 100.80, mis nüüdseks toimib hinnaliikumisele lähima toetustasemena. Lähiajal võib oodata hinnatõusu vastupanutasemeni 102.63, mis langeb kokku 38.2% Fibonacci korrektsioonitasemega (107.48-99.53) ning millele läheneb 50 päeva libisev keskmine. Samuti ei saa välistada, et vahetuskurss langeb uuesti toetustasemeni 100.80.

Kui hinnaliikumisel õnnestub tõusta kõrgemale vastupanutasemest 102.63, avaks see võimaluse ka edasiseks hinnatõusuks vastupanutasemeni 103.98, kuid selline jõudmist pidurdab langeva trendikoridori ülemine serv. Konsolideerumine sellest kõrgemal võiks kaasa tuua ka 2013 aasta maksimumtaseme testimise hinnal 105.44, kuid selleni jõudmist piirab eelnevalt vastupanutase 104.82. Hinnatõus 2013 aasta maksimumtasemest kõrgemale ei ole lähiajal tõenäoline.

Samal ajal, kui kurss peaks hakkama langema ning konsolideeruma madalamal toetustasemest 100.80, avaks see võimaluse testida ka toetustaset 98.90. Eelnevalt võib toetust oodata ka psühholoogiliselt oluliselt hinnatasemelt 100.00. Konsolideerumine madalamale tasemest 98.90 võiks kinnitada edasist langustrendi ning suruda hinnaliikumise 2013 aasta oktoobrikuu miinimumtasemele 96.60. Edasine langus ei ole lähiajal tõenäoline.


NZD/USD

Eelmisel nädalal langes vahetuskurss toetustasemeni 0.7215, mis langeb kokku 38.2% Fibonacci korrektsioonitasemega (0.6951-0.7380), kuid kauplemisnädala lõppedes sulgus hinnaliikumine sellest tasemest kõrgemal. Lähiajal võib oodata langust 2011 aasta miinimumtasemeni 0.7116, mis langeb kokku 61.8% Fibonacci korrektsioonitasemega (0.6951-0.7380). Eelnevalt võib langusele toetust pakkuda ka 50 päeva libisev keskmine. Samuti ei saa välistada ka võimalikku hinnatõusu vastupanutasemeni 0.7320.

Juhul kui hinnaliikumisel õnnestub tõusta kõrgemale vastupanutasemest 0.7320, oleks see kinnitavaks signaaliks edasisele tõusutrendile suunaga 0.7440. Stabiliseerumine sellest kõrgemal tekitaks võimaluse testida ka vastupanutaset 0.7557, mis langeb kokku 88.6% Fibonacci korrektsioonitasemega (0.7743-0.6148) ning 141.4% Fibonacci laienduspiirkonnaga (0.6951-0.7380). Hinnatõus kõrgemale vastupanutasemest 0.7557 ei ole lähiajal tõenäoline.

Samal ajal, kui kurss peaks hakkama langema ning kukkuma madalamale 2011 aasta miinimumtasemest 0.7116, võiks oodata ka langust järgmise toetustasemeni 0.7048, kus asetseb 78.6% Fibonacci korrektsioonitase (0.6951-0.7380). Selline jõudmist pidurdab ka tõusva hinnakoridori alumine serv. Konsolideerumine madalamal toetustasemest 0.7048 võiks kaasa tuua täiendavat hinnalangust toetustasemeni 0.6970 ning 2010 aasta augustikuu miinimumtasemeni 0.6948. Hinnalangus 2010 aasta augustikuu miinimumtasemest 0.6948 madalamale ei ole lähiajal tõenäoline.


AUD/USD

Eelmisel nädalal langes vahetuskurss 50 päeva libiseva keskmise suunas ning kauplemisnädala lõppedes sulgus hinnaliikumine madalamal toetustasemest 0.7578, mis nüüdseks on lähimaks vastupanutasemeks. Põhinedes 14 perioodi RSI indikaatori andmetele, on näha divergentsi, mis viitab võimalikule edasisele hinnatõusule vastupanutasemeni 0.7578. Samuti ei saa välistada, et hinnaliikumine võib langeda toetustasemeni 0.7500, millele läheneb 100 päeva libisev keskmine. Küll aga pidurdab selleni jõudmist ka tõusva trendikoridori alumine serv.

Kui hinnaliikumisel peaks õnnestuma tõusta kõrgemale vastupanutasemest 0.7578, avaks see võimaluse testida ka vastupanutaset 0.7643. Hinnatõus kõrgemale vastupanutasemest 0.7643 võiks kaasa tuua täiendavat ostuhuvi ning viia hinnaliikumise vastupanutasemeni 0.7750, kus eelnevalt võib nõrgemat vastupanu oodata ka tasemelt 0.7686. Konsolideerumine kõrgemal tasemest 0.7750 oleks kinnitavaks signaaliks edasisele tõusutrendile suunal 0.7823, kuid edasine hinnatõus ei ole lähiajal tõenäoline.

Samal ajal, kui vahetuskurss peaks hakkama langema ning kukkuma madalamale toetustasemest 0.7500, võiks oodata ka edasist langust toetustasemeni 0.7440, mis langeb kokku 50% Fibonacci korrektsioonitasemega (0.7144-0.7750). Konsolideerumine sellest madalamal võiks kaasa tuua müügisurvet tasemeni 0.7369, kus asetseb 61.8% Fibonacci korrektsioonitase (0.7144-0.7750). Sellisele langusele võib eelnevalt toetust pakkuda ka tõusev trendijoon. Kui müügisurve püsib ja langustrend jätkub, on järgmiseks sihtpunktiks toetustase 0.7310, kuid edasine langus ei ole lähiajal tõenäoline.


USD/CHF

Eelmisel nädalal tõusis USDCHF hinnaliikumine vastupanutasemeni 0.9790, mis langeb kokku 61.8% Fibonacci korrektsioonitasemega (0.9950-0.9536), kuid kauplemisnädala lõppedes sulgus hind sellest madalamal. Lähiajal võib oodata hinnakorrektsiooni toetustasemeni 0.9741, millele lähenevad 50 ja 100 päeva libisevad keskmised. Samuti ei saa välistada võimalust, et hinnaliikumine tõuseb kõigepealt testima vastupanutaset 0.9790 ning korrektsioon toimub hiljem.

Kui hinnaliikumisel õnnestub tõusta kõrgemale vastupanutasemest 0.9790, avaks see võimaluse testida ka vastupanutaset 0.9836, mis ületas 200 päeva libisev keskmine. Kui tõusutrend püsib, on hinnaliikumisele järgmiseks sihtpunktiks vastupanutase 0.9950, kus eelnevalt võib vastupanu pakkuda ka tase 0.9885. Kui valuutapaaril õnnestub konsolideeruda kõrgemal tasemest 0.9950, on järgmiseks sihtpunktiks psühholoogiliselt oluline tase 1.0000 ning hinnatõus sellest kõrgemale ilma suurema korrektsioonita ei ole lähiajal tõenäoline.

Samal ajal, kui kurss peaks hakkama langema ning kukkuma madalamale ka toetustasemest 0.9741, oleks see kinnitavaks signaaliks edasisele langusele 0.9690 toetustaseme suunas. Langus sellest madalamale oleks kinnitavaks signaaliks edasisele langustrendile toetustaseme 0.9540 suunas, kus eelnevalt võivad nõrgemat toetust pakkuda ka tasemed 0.9632 ning 0.9584. Hinnatõus madalamale tasemest 0.9540 ei ole lähiajal tõenäoline.
TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud Admiral Markets UK Ltd Eesti (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:

  1. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
  2. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
  3. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
  4. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
  5. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
  6. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
  7. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
  8. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
  9. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.