Finantsjärelevalve

Mis muutub finantsjärelevalve vahetamisel?

Admiral Markets UK tegevust reguleerib Financial Conduct Authority (FCA). Reg № 595450.

Admiral Markets AS tegevust reguleerib Eesti Finantsinspektsioon (EFSA): Tegevusloa № 4.1-1/46.

Finantsjärelevalve valiku tegemisel kuvatakse sellekohane informatsioon terve kodulehe ulatuses. Kui soovite täiendavat infot teise finantsjärelevalve kohta, siis palun teostage oma valik.

Tänan, sain aru
fca
efsa

Forex turu tehniline analüüs (38. nädal)

September 19, 2016 12:35

EUR/USD

Eelmisel nädalal langes EUR/USD vahetuskurss 200 päeva libiseva keskmiseni. Lähiajal võib oodata täiendavat langust toetustasemeni 1.1132. Samuti ei saa välistada, et kurss võiks tõusta hetkeks tagasi vastupanutasemeni 1.1196.

Kui hinnaliikumisel õnnestub stabiliseeruda kõrgemal vastupanutasemest 1.1196, avaks see võimaluse ka edasiseks hinnatõusuks vastupanutasemeni 1.1290, kus eelnevalt võib pakkuda vastupanu ka tase 1.1221. Otsustav hinnatõus kõrgemale vastupanutasemest 1.1290 oleks kinnitavaks signaaliks edasisele tõusule vastupanutasemeni 1.1360. Hinnatõus sellest kõrgemale võiks viia vahetuskursi ka vastupanutaseme 1.1455 testimiseni, mis langeb kokku 127.2% Fibonacci laiendava piirkonnaga (1.1045-1.1365). Küll aga võib sellist liikumist pidurdada ka vastupanutase 1.1413. Hinnatõus kõrgemale tasemest 1.1455 ei ole lähiajal tõenäoline.

Samal ajal, kui kurss peaks hakkama langema ning kukkuma madalamale toetustasemest 1.1132, avaks see võimaluse ka edasiseks languseks toetustasemeni 1.1025, mis langebe kokku 141.4% Fibonacci laiendava tasemega (1.1365-1.1122). Sellist hinnalangust võib pidurdada ka toetustase 1.1100. Otsustab langus madalamale toetustasemest 1.1025 võiks kaasa tuua täiendavat müügisurvet ka tasemeni 1.0964, mis langeb kokku 161.8% Fibonacci laiendava tasemega (1.1365-1.1122). Stabiliseerumine sellest tasemest madalamal oleks kinnitavaks signaaliks edasisele langustrendile hinnasihiga 1.0910, kuid selline langus ilma suurema korrektsioonita ei ole hetkel tõenäoline.


GBP/USD

Eelmisel nädalal langes GBP/USD vahetuskurss toetustasemeni 1.3064, mis nüüdsest toimib hinnaliikumisele lähima vastupanutasemena. Lähiajal võib oodata hinnatõusu tasemeni 1.3064.

Kui kurss peaks tõusma vastupanutasemeni 1.3064, avaks see võimaluse testida ka taset 1.3165, mida ületas 50 päeva libisev keskmine. Hinnatõus sellest kõrgemale avaks võimaluse testida ka vastupanutaset 1.3370, kus eelnevalt võib nõrgemat vastupanu oodata ka tasemelt 1.3246. Hinnatõus kõrgemale vastupanutasemest 1.3370 ei ole lähiajal tõenäoline.

Samal ajal, kui vahetuskurss peaks hakkama langema ning kukkuma madalamale toetustasemest 1.2880, oleks see kinnitavaks signaaliks edasisele langusele toetustasemeni 1.2796, mis on hinnaliikumise ajalooliseks madalaimaks tasemest ning sellest piirkonnast võib oodata ka tugevat toetust. Kui vahetuskurss peaks langema madalamale toetustasemest 1.2796, võiks oodata ka edasist langust 127.2% Fibonacci laiendava tasemeni (1.3480-1.2863). Hinnalangus sellest madalamale ei ole ilma suurema korrektsioonita tõenäoline.


USD/JPY

Eelmisel nädalal tõusis USD/JPY vahetuskurss vastupanutasemeni 102.75, mis langeb kokku 50% Fibonacci korrektsioonitasemega (104.31-101.20), kuid kauplemisnädala lõppedes sulgus hinnaliikumine sellest tasemest madalamal. Lähiajal võib oodata hinnatõusu vastupanutasemeni 102.75. Samuti ei saa välistada võimalust, et kurss langeb toetustasemeni 101.38, mis langeb kokku 61.8% Fibonacci korrektsioonitasemega (99.53-104.32).

Kui hinnaliikumisel õnnestub tõusta kõrgemale vastupanutasemest 102.75, avaks see võimaluse testida ka vastupanutaset 104.00, mis langeb kokku 88.6% Fibonacci korrektsioonitasemega (104.31-101.20). Hinnatõus sellest kõrgemale avaks võimaluse testida ka 2013 aasta maksimumtaset 105.44, kuid eelnevalt võib vastupanu oodata ka 100 päeva libisevalt keskmiselt ning vastupanutasemelt 104.82. Hinnatõus 2013 aasta maksimumtasemest 105.44 kõrgemale oleks kinnitavaks signaaliks edasisele tõusutrendile hinnasihiga 106.57. Edasine tõus ei ole lähiajal tõenäoline.

Samal ajal, kui kurss peaks hakkama langema ning kukkuma madalamale toetustasemest 101.38, võiks oodata langust psühholoogiliselt olulise toetustasemeni 100.00, mis langeb kokku 88.6% Fibonacci korrektsioonitasemega (99.53-104.32) ning 141.4% Fibonacci laiendava tasemega (104.31-101.20). Küll aga sellist langust pidurdab eelnevalt toetustase 100.80. Konsolideerumine madalamal tasemest 100.00 kinnitaks edasist langustrendi 98.90 toetustaseme suunas, kuid edasine langus ei ole lähiajal tõenäoline.


NZD/USD

Eelmisel nädalal langes NZD/USD vahetuskurss toetustasemeni 0.7313, mis hiljem toimis hinnaliikumisele lähima vastupanutasemena ning kauplemisnädala lõppedes sulgus hinnaliikumine sellest madalamal. Lähiajal võib oodata hinnalangust toetustasemeni 0.7215, kus asetseb 50% Fibonacci korrektsioonitase (0.6951-0.7484) ning mida ületas 50 päeva libisev keskmine. Samuti ei saa välistada võimalust, et vahetuskurss tõuseb vastupanutasemeni 0.7313.

Kui hinnaliikumine peaks hakkama tõusma ning konsolideeruma kõrgemal vastupanutasemest 0.7313, oleks see kinnitavaks signaaliks edasisele tõusutrendile vastupanutasemeni 0.7540. Hinnatõus ja stabiliseerumine sellest kõrgemal avaks võimaluse testida ka vastupanutaset 0.7557, mis langeb kokku 127.2% Fibonacci laiendava tasemega (0.7203-0.7484). Hinnatõus sellest kõrgemale ei ole lähiajal tõenäoline.

Samal ajal, kui kurss peaks hakkama langema ning kukkuma madalamale toetustasemest 0.7215, avaks see võimaluse täiendavaks languseks 2011 aasta miinimumtasemeni 0.7116, kuid sellist langust pidurdab ka tõusva trendikoridori alumine serv. Hinnalangus ja konsolideerumine sellest madalamal oleks kinnitavaks signaaliks edasisele langustrendile suunaga 0.7048. Langus ja konsolideerumine madalamal toetustasemest 0.7048 avaks võimaluse testida ka toetustaset 0.6970, kuid edasine langus ei ole lähiajal tõenäoline.


AUD/USD

Eelmisel nädalal langes AUD/USD vahetuskurss toetustasemeni 0.7448, mis langeb kokku 50% Fibonacci korrektsioonitasemega (0.7114-0.7755) ning tõusva trendijoonega. Lähiajal võib oodata hinnalangust ning uuesti toetustaseme 0.7448 testimist. Samuti ei saa välistada, et vahetuskurss tõuseb uuesti testima vastupanutasemeid 0.7500 ja 0.7545.

Kui hinnaliikumisel õnnestub stabiliseeruda kõrgemal vastupanutasemest 0.7545, tekitaks see võimaluse ka edasiseks hinnatõusuks vastupanutasemeni 0.7578, millele läheneb 50 päeva libisev keskmine. Konsolideerumine sellest tasemest kõrgemal oleks kinnitavaks signaaliks edasisele tõusutrendile hinnasihiga 0.7650. Kui tase 0.7650 peaks murduma, on järgmiseks hinnasihiks vastupanutase 0.7750, kuid eelnevalt võib nõrgemat vastupanu oodata veel tasemelt 0.7696. Hinnatõus kõrgemale vastupanutasemest 0.7750 ei ole lähiajal tõenäoline.

Samal ajal, kui kurss peaks hakkama langema ning kukkuma madalamale toetustasemest 0.7448, avaks see võimaluse täiendavaks languseks toetustasemeni 0.7374, mis langeb kokku 61.8% Fibonacci korrektsioonitasemega (0.7144-0.7750) ning 141.4% Fibonacci laiendava tasemega (0.7750-0.7489). Samuti pidurdab sellist hinnalangust 200 päeva libisev keskmine. Hinnalangus ja konsolideerumine madalamal toetustasemest 0.7374 oleks kinnitavaks signaaliks edasisele langustrendile toetustaseme 0.7310 suunas. Müügisurve püsimisel on järgmiseks hinnasihiks toetustase 0.7243, kuid selline langus ilma suurema korrektsioonita ei ole hetkel tõenäoline.


USD/CHF

Eelmisel nädalal tõusis USD/CHF hinnaliikumine kõrgemale vastupanutasemest 0.9790, mis nüüdsest toimib hinnaliikumisele lähima toetustasemena. Lähiajal võib oodata langust toetustasemeteni 0.9790 ja 0.9765. Samuti ei saa välistada, et hinnaliikumine võib uuesti tõusta vastupanutasemeni 0.9836, mis langeb kokku 78.6% Fibonacci korrektsioonitasemega (0.9884-0.9648).

Kui hinnaliikumisel peaks õnnestuma tõusta kõrgemale vastupanutasemest 0.9836, avaks see võimaluse täiendavaks hinnatõusuks vastupanutasemeni 0.9950, kuid eelnevalt võib nõrgemat vastupanu oodata ka tasemelt 0.9885. Hinnatõus ning konsolideerumine kõrgemal vastupanutasemest 0.9950 avaks ukse ka psühholoogiliselt olulise tasemeni 1.0000, mis langeb kokku harmoonilise hinnamustri AB=CD punktiga D. Seetõttu võib hinnaliikumisele sellest piirkonnast oodata tugevat vastupanu. Kui hinnaliikumisel peaks siiski õnnestuma tõusta kõrgemale tasemest 1.0000, võiks oodata ka edasist tõusu tasemeni 1.0027, mis langeb kokku 141.4% Fibonacci laiendava tasemega (0.9536-0.9884). Hinnatõus sellest kõrgemale ei ole lähiajal tõenäoline.

Samal ajal, kui vahetuskurss peaks hakkama langema ning kukkuma madalamale toetustasemest 0.9765, võiks oodata täiendavat langust ka toetustasemeni 0.9690. Selle taseme murdumisel võiks järgnevat toetust oodata tasemelt 0.9632, kus nõrgemat toetust võib pakkuda ka tase 0.9666. Konsolideerumine madalamal tasemest 0.9632 avaks võimaluse täiendavaks languseks toetustasemeni 0.9577, mis langeb kokku 88.6% Fibonacci korrektsioonitasemega (0.9536-0.9884) ning 127.2% Fibonacci laiendava tasemega (0.9884-0.9648). Langus madalamale toetustasemest 0.9577 ei ole lähiajal tõenäoline.
TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud Admiral Markets UK Ltd Eesti (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:

  1. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
  2. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
  3. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
  4. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
  5. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
  6. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
  7. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
  8. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
  9. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.