Finantsjärelevalve

Mis muutub finantsjärelevalve vahetamisel?

Admiral Markets UK tegevust reguleerib Financial Conduct Authority (FCA). Reg № 595450.

Admiral Markets AS tegevust reguleerib Eesti Finantsinspektsioon (EFSA): Tegevusloa № 4.1-1/46.

Finantsjärelevalve valiku tegemisel kuvatakse sellekohane informatsioon terve kodulehe ulatuses. Kui soovite täiendavat infot teise finantsjärelevalve kohta, siis palun teostage oma valik.

Tänan, sain aru
fca
efsa

Forex turu tehniline analüüs (39. nädal)

September 26, 2016 14:44

EUR/USD

Eelmisel nädalal tõusis EUR/USD hinnaliikumine vastupanutasemeni 1.1221, mis oli langeva kolmnurga ülemiseks küljeks. Kauplemisnädal lõppes sellest tasemest kõrgemal. Lähiajal võib oodata hinnalangust toetustasemeni 1.1196. Samuti ei saa välistada võimalust, et kurss tõuseb tagasi vastupanutasemeni 1.1290.

Kui hinnaliikumisel õnnestub tõusta ja stabiliseeruda kõrgemal vastupanutasemest 1.1290, oleks see kinnitavaks signaaliks edasisele tõusutrendile vastupanutaseme 1.1360 suunas. Konsolideerumine sellest kõrgemal avaks võimaluse testida ka vastupanutaset 1.1413, mis langeb kokku 141.4% Fibonacci laiendava tasemega (1.1122-1.1327). Hinnatõus ja konsolideerumine sellest kõrgemal võiks kaasa tuua ka taseme 1.1455 testimise, kus asetseb 161.8% Fibonacci laiendav tase (1.1122-1.1327). Stabiliseerumine kõrgemal vastupanutasemest 1.1455 võiks kaasa tuua täiendavat ostuhuvi ning viia vahetuskursi vastupanutasemeni 1.1533, kuid edasine hinnatõus ilma suurema korrektsioonita ei ole lähiajal tõenäoline.

Samal ajal, kui vahetuskurss peaks hakkama langema ning kukkuma madalamale toetustasemest 1.1196, võiks langus edasi küündida toetustasemeni 1.1132, kus toetust pakuvad 50 ja 200 päeva libisevad keskmised. Hinnalangus madalamale toetustasemest 1.1132 avaks võimaluse testida ka taset 1.1025, kus asetseb 141.4% Fibonacci laiendav tase (1.1365-1.1122), kuid eelnevalt võib oodata toetust ka tasemelt 1.1100. Hinnalangus madalamale toetustasemest 1.1025 avaks võimaluse testida ka toetustaset 1.0965, kus paikneb 161.8% Fibonacci laienduspiirkond, kuid edasine hinnalangus ei ole lähiajal tõenäoline.


GBP/USD


Eelmisel nädalal kõikus GBP/USD vahetuskurss kitsas vahemikus, kus ühelt poolt osutas vastupanu tase 1.3064 ning teiselt poolt pakkus toetust tase 1.2964. Seega edasise trendi määramiseks tuleks kõigepealt oodata hinnaliikumise väljumist hinnakanalist.

Kui hinnaliikumisel õnnestub tõusta kõrgemale vastupanutasemest 1.3064, avaks see võimaluse testida ka vastupanutaset 1.3165, millele läheneb 50 päeva libisev keskmine. Konsolideerumine sellest kõrgemal avaks võimaluse testida vastupanutaset 1.3370, kuid eelnevalt võib nõrgemat vastupanu oodata ka piirkonnast 1.3246. Hinnatõus kõrgemale kui vastupanutase 1.3370 ei ole lähiajal tõenäoline.

Samal ajal, kui kurss peaks hakkama langema ning kukkuma madalamale tasemest 1.2946, võiks oodata ka edasist langust toetustasemeni 1.2796, mis on GBP/USD ajalooliseks miinimumpunktiks. Eelnevalt võib toetust oodata veel tasemelt 1.2880 ning kui kurss peaks kukkuma madalamale tasemest 1.2796, võiks oodata ka edasist langustrendi 127.2% Fibonacci laiendava tasemeni (1.3480-1.2863). Hinnalangus sellest madalamale ei ole ilma suurema korrektsioonita tõenäoline.


USD/JPY

Eelmisel nädalal langes USD/JPY hinnaliikumine toetustasemeni 100.00, mis langeb kokku 88.6% Fibonacci korrektsioonitasemega (99.53-104.31). Hiljem toimus väike korrektsioon ning kauplemisnädala lõppedes sulgus hinnaliikumine madalamal vastupanutasemest 101.65. Lähiajal võib oodata hinnatõusu vastupanutasemeni 101.65, kus asetseb 38.2% Fibonacci korrektsioonitase (104.31-100.09). Samuti ei saa välistada võimalust, et kurss langeb tagasi toetustasemeteni 100.80 ja 100.00.

Kui hinnaliikumisel õnnestub tõusta ja konsolideeruda kõrgemal vastupanutasemest 101.65, avaks see võimaluse testida ka vastupanutaset 102.75, mis langeb kokku 61.8% Fibonacci korrektsioonitasemega (104.31-100.09). Küll aga võib sellisele liikumisele osutada vastupanu 50 päeva libisev keskmine ning langeva kolmnurga ülemine serv. Kui hinnaliikumisel õnnestub tõusta kõrgemale vastupanutasemest 102.75, on järgmiseks hinnasihiks vastupanutase 104.00, millele läheneb 100 päeva libisev keskmine. Hinnatõus sellest kõrgemale avaks ukse testima vastupanutaset 104.82, kuid edasine hinnatõus ei ole lähiajal tõenäoline.

Samal ajal, kui kurss peaks langema madalamale psühholoogiliselt olulisest hinnatasemest 100.00, võiks oodata langust ka toetustasemeni 98.90, kus asetseb 127.2% Fibonacci laiendav tase (104.31-100.09). Konsolideerumine madalamal tasemest 98.90 oleks kinnitavaks signaaliks edasisele langustrendile 2013 aasta oktoobrikuu miinimumi suunas tasemel 96.60, kuid lähiajal ei ole selline hinnalangus tõenäoline.


NZD/USD

Eelmisel nädalal toimus NZD/USD hinnaliikumises korrektsioon vastupanutaseme 0.7360 suunas, kuid hiljem langes kurss toetustasemeni 0.7237, millele läheneb 50 päeva libisev keskmine. Lähiajal võib oodata hinnalangust toetustasemeni 0.7207 ning tõusva trendikoridori alumise servani. Samuti ei saa välistada võimalust, et vahetuskurss tõuseb uuesti vastupanutasemeni 0.7313.

Kui hinnaliikumisel õnnestub tõusta kõrgemale vastupanutasemest 0.7313, oleks see kinnitavaks signaaliks edasisele tõusutrendile vastupanutasemeni 0.7450, kus eelnevalt võib nõrgemat vastupanu oodata ka tasemelt 0.7360. Konsolideerumine kõrgemal tasemest 0.7450 viitaks võimalikule pikemaajalisele tõusutrendile ning looks võimaluse testida vastupanutaset 0.7557. Hinnatõus sellest kõrgemale ei ole lähiajal tõenäoline.

Samal ajal, kui kurss peaks hakkama langema ning kukkuma madalamale toetustasemest 0.7207, võiks oodata langust ka 2011 aasta miinimumtasemeni 0.7116, millele läheneb 100 päeva libisev keskmine ning mis on harmoonilise hinnamustri AB=CD punktiks D. Seetõttu võib hinnalangus sellest madalamale olla raskendatud. Langus madalamale 2011 aasta miinimumtasemest 0.7116 oleks kinnitavaks signaaliks langustrendile toetustasemeni 0.7048. Kui müügisurve püsib, võib järgnevat toetust oodata tasemelt 0.6970 ning seejärel augustikuu miinimumtasemelt 0.6948, kuid edasine langus ei ole lähiajal tõenäoline.


AUD/USD

Eelmisel nädalal tõusis AUD/USD hinnaliikumine vastupanutasemeni 0.7650 ning kauplemisnädala lõppedes sulgus hinnaliikumine sellest tasemest madalamal. Lähiajal võib oodata hinnalangust toetustasemeni 0.7580, mis langeb kokku 38.2% Fibonacci korrektsioonitasemega (0.7441-0.7674) ning millele läheneb 50 päeva libisev keskmine. Samuti ei saa välistada, et kurss hakkab taas kasvama ning testib uuesti vastupanutaset 0.7650.

Kui hinnaliikumisel õnnestub tõusta kõrgemale vastupanutasemest 0.7650, oleks järgmiseks hinnasihiks vastupanutase 0.7696, mis langeb kokku 88.6% Fibonacci korrektsioonitasemega (0.7731-0.7441). Hinnatõus sellest kõrgemale avaks võimaluse testida vastupanutaset 0.7733, kus asetseb 127.2% Fibonacci laiendav tase (0.7441-0.7674). Kui ostuhuvi püsib, on järgmiseks hinnasihiks tase 0.7822, kus asetseb 161.8% Fibonacci laiendav tase, kuid edasine hinnatõus ilma suurema korrektsioonita ei ole hetkel tõenäoline.

Samal ajal, kui kurss peaks hakkama langema ning stabiliseeruma madalamal toetustasemest 0.7580, võiks oodata langust ka toetustasemeni 0.7500, kuid sellisele hinnalangusele võib eelnevalt toetust pakkuda tase 0.7545. Hinnalangus madalamale toetustasemest 0.7500 avaks võimaluse testida toetustaset 0.7448, milleni jõudmist pidurdab 100 päeva libisev keskmine ning tõusev trendijoon. Hinnalangus madalamale toetustasemest 0.7448 avaks võimaluse edasiseks hinnalanguseks toetustasemeni 0.7366, kus asetseb 127.2% Fibonacci laiendav tase (0.7731-0.7441) ning harmoonilise hinnamustri AB=CD punkt D. Edasine hinnalangus paistab hetkel ebatõenäoline.


USD/CHF


Eelmisel nädalal langes USD/CHF hinnaliikumine toetustasemeni 0.9666, mis langeb kokku 88.6% Fibonacci korrektsioonitasemega (0.9648-0.9817). Hiljem toimus väiksem korrektsioon ning kauplemisnädala lõppedes sulgus hinnaliikumine toetustasemest 0.9683 kõrgemal, kus asetseb lisaks 78.6% Fibonacci korrektsioonitase (0.9648-0.9817). Lähiajal võib oodata hinnalangust toetustasemeni 0.9666, kuid ei saa välistada ka võimalikku hinnatõusu vastupanutasemeni 0.9765.

Kui hinnaliikumisel õnnestub tõusta ja stabiliseeruda kõrgemal vastupanutasemest 0.9765, avaks see võimaluse testida ka taset 0.9790. Konsolideerumine sellest kõrgemal võiks kaasa tuua ka vastupanutaseme 0.9836 testimise, mis langeb kokku 78.6% Fibonacci korrektsioonitasemega (0.9884-0.9648) ning eelnevalt võib oodata vastupanu ka 200 päeva libisevalt keskmiselt. Hinnatõus kõrgemale vastupanutasemet 0.9836 looks võimaluse testida ka vastupanutaset 0.9885, mis langeb kokku 141.4% Fibonacci laiendava tasemega (0.9648-0.9817). Konsolideerumine sellest kõrgemal oleks kinnitavaks signaaliks edasisele tõusutrendile suunaga 0.9950, kuid edasine hinnatõus ei ole lähiajal tõenäoline.

Samal ajal, kui vahetuskurss peaks hakkama langema ning stabiliseeruma madalamal toetustasemest 0.9666, võiks oodata langust ka toetustasemeni 0.9632. Langustrendi püsimisel võib järgnevat toetust oodata tasemelt 0.9577, mis langeb kokku 127.2% Fibonacci laiendava tasemega (0.9884-0.9648) ning harmoonilise hinnamustri AB=CD punktiga D. Edasine langus võib seetõttu olla keerukam. Kui kurss peaks kukkuma madalamale toetustasemest 0.9577, on järgmiseks sinnasihiks tase 0.9500, kus asetseb 161.8% Fibonacci laiendav tase (0.9884-0.9648) ning eelnevalt võib toetust pakkuda ka tase 0.9540. Langus madalamale toetustasemest 0.9500 ei ole lähiajal tõenäoline.
TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud Admiral Markets UK Ltd Eesti (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:

  1. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
  2. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
  3. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
  4. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
  5. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
  6. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
  7. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
  8. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
  9. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.