Finantsjärelevalve

Mis muutub finantsjärelevalve vahetamisel?

Admiral Markets UK tegevust reguleerib Financial Conduct Authority (FCA). Reg № 595450.

Admiral Markets AS tegevust reguleerib Eesti Finantsinspektsioon (EFSA): Tegevusloa № 4.1-1/46.

Finantsjärelevalve valiku tegemisel kuvatakse sellekohane informatsioon terve kodulehe ulatuses. Kui soovite täiendavat infot teise finantsjärelevalve kohta, siis palun teostage oma valik.

Tänan, sain aru
fca
efsa

Forex turu tehniline analüüs (4. nädal)

Jaanuar 23, 2017 15:45

EUR/USD

Eelmisel nädalal tõusis EURUSD hinnaliikumine vastupanutasemeni 1.0710, mis langeb kokku 38.2% Fibonacci korrektsioonitasemega (1.1298-1.0339), kuid kauplemisnädala lõppedes sulgus hinnaliikumine sellest tasemest madalamal. Lähiajal võib oodata hinnalangust toetustasemeni 1.0650. Samuti ei saa välistada, et kurss võib uuesti testida vastupanutaset 1.0710 ning korrektsioon võib toimuda hiljem.

Kui hinnaliikumisel õnnestub tõusta ja konsolideeruda kõrgemal vastupanutasemest 1.0710, avaks see võimaluse testida ka vastupanutaset 1.0820, mis langeb kokku 50% Fibonacci korrektsioonitasemega (1.1298-1.0339) ning 127.2% Fibonacci laiendava tasemega (1.0340-1.0719). Sellest tulenevalt võib edasine hinnatõus olla raskendatud. Konsolideerumine kõrgemal vastupanutasemest 1.0820 avaks võimaluse testida ka taset 1.0863, kus vastupanu hakkab osutama 100 päeva libisev keskmine. Hinnatõus kõrgemale tasemest 1.0863 võiks kaasa tuua täiendavat ostuhuvi ning viia vahetuskursi vastupanutasemeni 1.0965. Selle murdumisel on järgmiseks hinnasihiks tase 1.1058, kus vastupanu hakkab osutama 200 päeva libisev keskmine ning edasine hinnatõus ei ole lähiajal tõenäoline.

Samal ajal, kui kurss peaks hakkama langema ning kukkuma madalamale toetustasemest 1.0650, võiks oodata edasist hinnalangust ka toetustasemeni 1.0523, mis langeb kokku 50% Fibonacci korrektsioonitasemega (1.0340-1.0719). Langusele võib toetust oodata 50 päeva libisevalt keskmiselt. Müügisurve püsimisel ja langustrendi jätkumisel on järgmiseks hinnasihiks toetustase 1.0380, mis langeb kokku 88.6% Fibonacci korrektsioonitasemega (1.0340-1.0719), kus eelnevalt võib toetust oodata veel 2015 aasta märtsikuu miinimumtasemelt 1.0462. Hinnalangus madalamale toetustasemest 1.0380 ei ole lähiajal tõenäoline.


GBP/USD

Eelmisel nädalal tõusis GBPUSD hinnaliikumine vastupanutasemeni 1.2400, kuid hiljem toimus korrektsioon ning kauplemisnädalal lõppedes sulgus hinnaliikumine sellest tasemest madalamal. Lähiajal võib oodata hinnatõusu vastupanutasemeni 1.2400, millele on lähenemas 50 päeva libisev keskmine. Samuti ei saa välistada, et kurss võib uuesti langeda toetustasemeni 1.2300.

Kui hinnaliikumisel õnnestub tõusta kõrgemale vastupanutasemest 1.2400, võiks oodata edasist hinnatõusu ka vastupanutasemeni 1.2543, mis langeb kokku 127.2% Fibonacci laiendava tasemega (1.1986-1.2414) ning millele läheneb 100 päeva libisev keskmine. Hinnatõus sellest kõrgemale võib kaasa tuua täiendavat ostuhuvi ning viia hinnaliikumise vastupanutasemeni 1.2730. Selle ületamisel on järgmiseks hinnasihiks 1.2810, mis langeb kokku 61.8% Fibonacci korrektsioonitasemega (1.3443-1.1809), kuid edasine hinnatõus on hetkel ebatõenäoline.

Samal ajal, kui kurss peaks hakkama langema ning kukkuma madalamale toetustasemest 1.2300, võib järgnevat toetust oodata tasemelt 1.2156, kus asetseb 61.8% Fibonacci korrektsioonitase (1.1986-1.2414). Eelnevalt võib nõrgemat toetust pakkuda ka tase 1.2220. Kui kurss peaks langema madalamale tasemest 1.2156, võib oodata langust ka toetustasemeni 1.2087, mis langeb kokku 78.6% Fibonacci korrektsioonitasemega (1.1986-1.2414). Hinnalangus sellest madalamale oleks kinnitavaks signaaliks edasisele langustrendile suunaga 1.2000, kuid edasine hinnalangus on hetkel ebatõenäoline.


USD/JPY

Eelmisel nädalal langes USDJPY hinnaliikumine toetustasemeni 113.50, kuid hiljem toimus korrektsioon vastupanutasemeni 115.10 ning kauplemisnädala lõppedes sulgus hinnaliikumine sellest madalamal. Lähiajal võib oodata hinnalangust toetustasemeni 113.50. Samuti ei saa välistada, et kurss võib uuesti tõusta vastupanutasemeni 116.22, kus asetseb 61.8% Fibonacci korrektsioonitase (118.66-112.51).

Kui hinnaliikumisel õnnestub tõusta ja stabiliseeruda kõrgemal vastupanutasemest 116.22, võib oodata edasist hinnatõusu ka vastupanutasemeni 118.23. Hinnatõus sellest kõrgemale võiks kaasa tuua ka 118.80 vastupanutaseme testimise, kuid edasine hinnatõus on hetkel ebatõenäoline.

Samal ajal, kui kurss peaks hakkama langema ning kukkuma madalamale toetustasemest 113.50, võiks oodata edasist langustrendi ka toetustasemeni 111.81. Eelnevalt võib nõrgemat toetust pakkuda veel tase 112.54. Konsolideerumine madalamal toetustasemest 111.81 avaks võimaluse edasiseks langustrendiks 2008 aasta maksimumtaseme suunas hinna 110.66 ning lisaks langeb sellesse piirkonda 127.2% Fibonacci laiendav tase (118.66-112.51). Edasine langustrend ei ole lähiajal tõenäoline.


NZD/USD

Eelmisel nädalal tõusis NZDUSD hinnaliikumine vastupanutasemeni 0.7214, kuid seejärel toimus korrektsioon ning kauplemisnädala lõppedes sulgus hinnaliikumine madalamal vastupanutasemest 0.7170. Lähiajal võib oodata hinnalangust 2011 aasta miinimumtasemeni 0.7116. Samuti ei saa välistada, et kurss tõuseb uuesti testima vastupanutaset 0.7214.

Kui hinnaliikumisel õnnestub tõusta kõrgemale vastupanutasemest 0.7214, võiks oodata edasist hinnatõusu ka vastupanutasemeni 0.7237. Selle taseme ületamisel on järgmiseks hinnasihiks vastupanutase 0.7313 ning selle ületamisel juba 0.7450, mis langeb kokku 161.8% Fibonacci laiendava tasemega (0.6862-0.7225). Eelnevalt võib nõrgemat vastupanu veel oodata tasemelt 0.7360. Hinnatõus kõrgemale tasemest 0.7450 ei ole lähiajal tõenäoline.

Samal ajal, kui kurss peaks hakkama langema ning kukkuma madalamale 2011 aasta miinimumtasemest 0.7116, on järgmiseks hinnasihiks toetustase 0.7044, mis langeb kokku 50% Fibonacci korrektsioonitasemega (0.6862-0.7225). Toetust võib kindlasti oodata ka 200 päeva libisevalt keskmiselt. Kui langustrend püsib, on järgmiseks hinnasihiks toetustase 0.6970 ning selle murdumisel tase 0.6911. Nõrgemat toetust võib eelnevalt oodata 2010 aasta augustikuu miinimumtasemelt 0.6948. Kursilangus madalamale tasemest 0.6911 ei ole lähiajal tõenäoline.


AUD/USD

Eelmisel nädalal tõusis AUDUSD hinnaliikumine kõrgemale vastupanutasemest 0.7536, mis nüüdsest toimib lähima toetustasemena. Lähiajal võib oodata hinnatõusu vastupanutasemeni 0.7593. Samuti ei saa välistada, et kurss võib uuesti langeda toetustasemeteni 0. 0.7536 ja 0.7500.

Kui hinnaliikumine peaks tõusma kõrgemale vastupanutasemest 0.7593, võiks oodata edasist hinnatõusu ka vastupanutasemeni 0.7650, mis langeb kokku 78.6% Fibonacci korrektsioonitasemega (0.7777-0.7159). Otsustav hinnatõus kõrgemale vastupanutasemest 0.7650 võiks kaasa tuua täiendavat ostuhuvi ning viia vahetuskursi testima vastupanutaset 0.7700, mis langeb kokku 88.6% Fibonacci korrektsioonitasemega (0.7777-0.7159). Hinnatõus kõrgemale vastupanutasemest 0.7700 tekitaks võimaluse testida ka vastupanutaset 0.7764, kus eelnevalt võib nõrgemat vastupanu veel osutada tase 0.7730. Hinnatõus kõrgemale vastupanutasemest 07764 ei ole ilma suurema korrektsioonita tõenäoline.

Samal ajal, kui kurss peaks hakkama langema ning kukkuma madalamale toetustasemest 0.7500, võiks oodata edasist hinnalangust ka toetustasemeni 0.7448. Kursilangus madalamale toetustasemest 0.7448 võiks kaasa tuua täiendavat müügisurvet toetuspiirkonda 0.7366, kus toetust pakub 50 päeva libisev keskmine. Toetustaseme 0.7366 murdumisel on järgmiseks hinnasihiks tase 0.7325, kuid edasine hinnalangus on hetkel ebatõenäoline.


USD/CHF

Eelmisel nädalal langes USDCHF hinnaliikumine toetustasemeni 0.9990, kuid kauplemisnädala lõppedes sulgus kurss sellest tasemest kõrgemal. Lähiajal võib oodata hinnatõusu vastupanutasemeni 1.0050. Samuti ei saa välistada, et kurss langeb uuesti toetustasemeni 0.9990.

Kui hinnaliikumine peaks hakkama tõusma ning stabiliseeruma kõrgemal vastupanutasemest 1.0050, on järgmiseks hinnasihiks 2015 aasta märtsikuu maksimumtase 1.0125. Eelnevalt võib vastupanu osutada ka tase 1.0084. Kui kurss peaks tõusma 2015 aasta märtsikuu maksimumtasemest 1.0125 kõrgemal, võib oodata hinnatõusu ka 2015 aasta jaanuarikuu maksimumtasemeni 1.0240. Eelnevalt võib nõrgemat vastupanu veel osutada tase 1.0183. Hinnatõus kõrgemale tasemest 1.0240 võiks viia ka 2015 aasta novembrikuu maksimumtaseme testimiseni hinnal 1.0327, kuid edasine hinnatõus ei ole lähiajal tõenäoline.

Samal ajal, kui kurss peaks hakkama langema ning kukkuma madalamale toetustasemest 0.9990, võib oodata langust ka toetustasemeni 0.9950, mis langeb kokku 50% Fibonacci korrektsioonitasemega (0.9548-1.0342). Eelnevalt võib toetust oodata ka 100 päeva libisevalt keskmiselt. Kui vahetuskurss peaks langema madalamale toetustasemest 0.9950, on järgmiseks hinnasihiks toetustase 0.9857, mis langeb kokku 61.8% Fibonacci korrektsioonitasemega (0.9548-1.0342) ning millele läheneb 200 päeva libisev keskmine. Eelnevalt võib toetust oodata ka tasemelt 0.9903. Kursilangus madalamale tasemest 0.9857 võiks kaasa tuua täiendavat müügisurvet toetustasemeni 0.9795 ning müügisurve püsimisel tasemeni 0.9676. Edasine hinnalangus ilma suurema korrektsioonita ei ole hetkel tõenäoline.
TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud Admiral Markets UK Ltd Eesti (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:

  1. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
  2. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
  3. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
  4. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
  5. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
  6. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
  7. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
  8. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
  9. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.