Finantsjärelevalve

Mis muutub finantsjärelevalve vahetamisel?

Admiral Markets UK tegevust reguleerib Financial Conduct Authority (FCA). Reg № 595450.

Admiral Markets AS tegevust reguleerib Eesti Finantsinspektsioon (EFSA): Tegevusloa № 4.1-1/46.

Finantsjärelevalve valiku tegemisel kuvatakse sellekohane informatsioon terve kodulehe ulatuses. Kui soovite täiendavat infot teise finantsjärelevalve kohta, siis palun teostage oma valik.

Tänan, sain aru
fca
efsa

Forex turu tehniline analüüs (40. nädal)

Oktoober 03, 2016 13:18

Sellel nädalal lõpus avaldatakse USA septembrikuu olulised majandusandmed – töötuse määr ning lisandunud mittepõllumajanduslike töökohtade arv. Sellest tulenevalt võib turgudele oodata tavapärasest kõrgemat volatiilsust.

EUR/USD

Eelmisel nädalal langes EUR/USD vahetuskurss toetustasemeni 1.1196 ning kauplemisnädala lõppedes sulgus hinnaliikumine sellest tasemest kõrgemal. Päevasel graafikul on tekkinud sümmeetrilise kolmnurga hinnamuster ning sellest tulenevalt võib lähiajal oodata suuremat hinnakorrektsiooni.

Kui hinnaliikumisel õnnestub tõusta ja konsolideeruda kõrgemal vastupanutasemest 1.1276, oleks see kinnitavaks signaaliks edasisele hinnatõusule sihiga 1.1360. Selle taseme ületamisel ootab ees vastupanutase 1.1462, mis langeb kokku 78.6% Fibonacci korrektsioonitasemega (1.1615-1.0910), kuid eelnevalt võib kohata vastupanu veel tasemelt 1.1413. Hinnatõus kõrgemale tasemest 1.1462 avaks võimaluse testida ka taset 1.1533, mis langeb kokku 88.6% Fibonacci korrektsioonitasemega (1.1615-1.0910). Hinnatõus kõrgemale tasemest 1.1533 ei ole ilma suurema korrektsioonita tõenäoline.

Samal ajal, kui kurss peaks hakkama langema ning stabiliseeruma madalamal toetustasemest 1.1196, avaks see võimaluse testida ka toetustaset 1.1132, kuid sellist langust pidurdab kindlasti ka 200 päeva libisev keskmine. Konsolideerumine madalamal toetustasemest 1.1132 võiks kaasa tuua täiendavat müügisurvet tasemeni 1.1025, mis asetseb 141.4% Fibonacci laiendav tase (1.1365-1.1122), kuid eelnevalt võib toetust oodata veel tasemelt 1.1100. Kui hinnaliikumine peaks langema madalamale tasemest 1.1025, oleks järgmiseks hinnasihiks tase 1.0965, kus asetseb 161.8% Fibonacci laiendav tase (1.1365-1.1122), kuid edasine langus ei ole lähiajal tõenäoline.


GBP/USD

Eelmisel nädalal jätkas GBPUSD vahetuskurss kõikumist kitsas vahemikus, mida ühelt poolt piiras vastupanutase hinnal 1.3073 ning teiselt poolt toetustase 1.2946. Edasise trendi määramisel tuleks kõigepealt oodata millisest piirist hinnaliikumine väljub.

Kui hinnaliikumisel õnnestub tõusta ja konsolideeruda kõrgemal vastupanutasemest 1.3073, oleks järgmiseks hinnasihiks vastupanutase 1.3165, kus vastupanu võib oodata ka 50 päeva libisevalt keskmiselt. Hinnatõus sellest tasemest kõrgemale avaks võimaluse testida ka vastupanutaset 1.3370, kuid eelnevalt võib oodata ka vastupanu tasemelt 1.3246. Hinnatõus kõrgemale tasemest 1.3370 ei ole lähiajal tõenäoline.

Samal ajal, kui kurss peaks hakkama langema ning kukkuma madalamale toetustasemest 1.2946 avaks see võimaluse testida ka toetustaset 1.2796, mis on GBPUSD üheks ajalooliseks miinimumtasemeks. Eelnevalt võib toetust oodata veel tasemelt 1.2880. Konsolideerumine madalamale toetustasemest 1.2796 avaks võimaluse edasiseks langustrendiks 127.2% Fibonacci laienduspiirkonda (1.3480-1.2863), kuid edasine langus ilma suurema korrektsioonita ei ole lähiajal tõenäoline.


USD/JPY

Eelmisel nädalal testis USD/JPY hinnaliikumine uuesti toetustaset 100.00, kuid hiljem hinnaliikumine taas kasvas langeva hinnakolmnurga ülemise vastupanutasemeni ning tasemeni 101.65, mis langeb kokku 38.2% Fibonacci korrektsioonitasemega (104.31-100.09), kuid kauplemisnädala lõppedes sulgus hinnaliikumine sellest tasemest madalamal. Lähiajal võib oodata hinnalangust toetustasemeni 100.80, kuid samuti ei saa välistada võimalust, et kurss kasvab vastupanutasemeni 102.75, kus asetseb 61.8% Fibonacci korrektsioonitase (104.31-100.09).

Kui hinnaliikumisel õnnestub konsolideeruda kõrgemal vastupanutasemest 102.75, avaks see võimaluse tõusta vastupanutasemeni 104.00, millele läheneb 100 päeva libisev keskmine. Hinnatõus sellest kõrgemale võiks kaasa tuua vastupanutaseme 104.82 testimise, kuid edasine hinnatõus ei ole lähiajal tõenäoline.

Samal ajal, kui vahetuskurss peaks hakkama langema ning konsolideeruma madalamal toetustasemest 100.80, avaks see võimaluse testida ka psühholoogiliselt olulist toetustaset 100.00, mis langeb kokku 88.6% Fibonacci korrektsioonitasemega (99.53-104.31). Konsolideerumine madalamal tasemest 100.00 võiks kaasa tuua täiendavat müügisurvet ning suruda hinnaliikumise toetustasemeni 98.90, mis langeb kokku 127.2% Fibonacci laiendava tasemega (104.31-100.09). Langus madalamale tasemest 98.90 kinnitaks edasist langustrendi 2013 aasta oktoobrikuu miinimumi suunas hinnal 96.60, kuid edasine langus ei ole lähiajal tõenäoline.


NZD/USD

Eelmisel nädalal kõikus NZD/USD hinnaliikumine kitsas vahemikus, mida ühelt poolt piiras vastupanutase 0.7313 ning teiselt poolt toetustase 0.7237. Edasise trendi määramiseks tuleks kõigepealt oodata millisest piirist hinnaliikumine väljub.

Kui hinnaliikumisel õnnestub tõusta kõrgemale vastupanutasemest 0.7313, avaks see võimaluse testida ka vastupanutaset 0.7360. Kui hinnaliikumine konsolideerub sellest kõrgemal, oleks see kinnitavaks signaaliks edasisele tõusule vastupanutasemeni 0.7450. Konsolideerumine kõrgemal tasemest 0.7450 viitaks edasise tõusutrendi jätkumisele ning avaks võimaluse testida vastupanutaset 0.7557, kuid edasine hinnatõus ei ole lähiajal tõenäoline.

Samal ajal, kui hinnaliikumine peaks langema madalamale toetustasemest 0.7237, võiks oodata ka täiendavat langust toetustasemeni 0.7207. Langus sellest madalamale viitaks võimaliku tõusva hinnakanali murdumisele ning võiks kaasa tuua langustrendi 2011 aasta miinimumtasemeni 0.7116, mida ületas 100 päeva libisev keskmine ning mis langeb kokku harmoonilise hinnamustri AB=CD punktiga D. Seetõttu võib edasine hinnalangus olla raskendatud. Kui vahetuskurss peaks kukkuma madalamale 2011 aasta miinimumtasemelt 0.7116, oleks see kinnitavaks signaaliks edasisele langustrendile toetustasemeni 0.7048. Konsolideerumine sellest madalamale võiks kaasa tuua täiendavat müügisurvet ka toetustasemeni 0.6970 ning 2010 aasta augustikuu miinimumtasemeni 0.6948, kuid edasine langus ei ole lähiajal tõenäoline.


AUD/USD

Eelmisel nädalal tõusis AUD/USD hinnaliikumine vastupanutasemeni 0.7696, mis langeb kokku 88.6% Fibonacci korrektsioonitasemega (0.7731-0.7441), kuid hiljem toimus hinnaliikumises korrektsioon ning kauplemisnädala lõppedes sulgus hind sellest tasemest madalamal. Lähiajal võib oodata hinnatõusu vastupanutasemeni 0.7696. Samuti ei saa välistada, et vahetuskurss võib uuesti langeda toetustasemeni 0.7600, mis langeb kokku 38.2% Fibonacci korrektsioonitasemega (0.7441-0.7709) ning millele läheneb 50 päeva libisev keskmine.

Juhul kui hinnaliikumisel õnnestub tõusta ja konsolideeruda kõrgemal vastupanutasemest 0.7696, avaks see võimaluse edasiseks tõusuks vastupanutasemeni 0.7733. Kui hinnaliikumine konsolideerub sellest kõrgemal, on järgmiseks hinnasihiks vastupanutase 0.7822, mis langeb kokku 141.4% Fibonacci laiendava tasemega (0.7441-0.7709). Konsolideerumine sellest kõrgemal oleks kinnitavaks signaaliks edasisele hinnatõusule vastupanutasemeni 0.7885, kuid edasine hinnatõus ilma suurema korrektsioonita ei ole hetkel tõenäoline.

Samal ajal, kui vahetuskurss peaks hakkama langema ning kukkuma madalamale toetustasemest 0.7600, avaks see võimaluse testida ka toetustaset 0.7545, mis langeb kokku 61.8% Fibonacci korrektsioonitasemega (0.7441-0.7709). Kursilangus madalamale tasemest 0.7545 võiks kaasa tuua ka toetustaseme 0.7500 testimise, kus asetseb 78.6% Fibonacci korrektsioonitase (0.7441-0.7709) ning millele läheneb 100 päeva libisev keskmine. Konsolideerumine madalamale tasemest 0.7500 oleks kinnitavaks signaaliks edasisele langusele tasemel 0.7448, kus eelnevalt võib langust pidurdada ka tõusev trendijoon. Hinnalangus madalamale toetustasemest 0.7448 tekitaks võimaluse edasiseks languseks toetustasemeni 0.7366, kus asetseb 127.2% Fibonacci laiendav tase (0.7731-0.7441), kuid selleni jõudmis võib takistada ka 200 päeva libisev keskmine. Edasine hinnalangus ei ole lähiajal tõenäoline.


USD/CHF

Eelmisel nädalal langes USD/CHF hinnaliikumine toetustasemeni 0.9640, kuid hiljem toimus taastumine vastupanutasemeni 0.9714. Kauplemisnädala lõppedes sulgus hinnaliikumine sellest tasemest siiski madalamal. Lähiajal võib oodata hinnalangust toetustasemeni 0.9676, kuid samuti ei saa välistada võimalikku hinnatõusu vastupanutasemeni 0.9765, mis langeb kokku 50% Fibonacci korrektsioonitasemega (0.9884-0.9638) ning millele läheneb 100 päeva libisev keskmine. Samuti võib hinnatõusu pidurdada 50 päeva libisev keskmine.

Kui hinnaliikumisel peaks õnnestuma tõusta ja konsolideeruda kõrgemal vastupanutasemest 0.9756, oleks järgmiseks hinnasihiks vastupanutase 0.9790, kus asetseb 61.8% Fibonacci korrektsioonitase (0.9884-0.9638). Hinnatõus sellest tasemest kõrgemale avaks ukse testima vastupanutaset 0.9885, kuid eelnevalt võib sellist hinnatõusu pidurdada ka vastupanutase 0.9836, mis langeb kokku 78.6% Fibonacci korrektsioonitasemega (0.9884-0.9638). Hinnatõus ja konsolideerumine kõrgemal tasemest 0.9885 oleks kinnitavaks signaaliks edasisele tõusutrendile suunaga 0.9950, kuid edasine hinnatõus ei ole hetkel tõenäoline.

Samal ajal, kui vahetuskurss peaks hakkama langema ning konsolideeruma madalamal toetustasemest 0.9676, võiks oodata hinnalangust ka toetustasemeni 0.9640. Kui müügisurve püsib ning langus jätkub, on järgmiseks hinnasihiks toetustase 0.9576, mis langeb kokku 127.2% Fibonacci laiendava tasemega (0.9884-0.9648) ning harmoonilise hinnamustri AB=CD punktiga D. Seetõttu võib edasine langus sellest punktist madalamale olla raskendatud. Kui aga vahetuskurss peaks kukkuma toetustasemest 0.9576 madalamale, oleks järgmiseks hinnasihiks toetustase 0.9540, mis langeb kokku 141.4% Fibonacci laiendava tasemega (0.9884-0.9638). Kursilangus sellest madalamale oleks kinnitavaks signaaliks edasisele langustrendile 2015 aasta oktoobrikuu miinimumi suunal hinnal 0.9475 ning seejärel toetustasemeni 0.9400, kuid edasine langus ei ole hetkel tõenäoline.
TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud Admiral Markets UK Ltd Eesti (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:

  1. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
  2. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
  3. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
  4. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
  5. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
  6. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
  7. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
  8. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
  9. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.