Finantsjärelevalve

Mis muutub finantsjärelevalve vahetamisel?

Admiral Markets UK tegevust reguleerib Financial Conduct Authority (FCA). Reg № 595450.

Admiral Markets AS tegevust reguleerib Eesti Finantsinspektsioon (EFSA): Tegevusloa № 4.1-1/46.

Finantsjärelevalve valiku tegemisel kuvatakse sellekohane informatsioon terve kodulehe ulatuses. Kui soovite täiendavat infot teise finantsjärelevalve kohta, siis palun teostage oma valik.

Tänan, sain aru
fca
efsa

Forex turu tehniline analüüs (41. nädal)

Oktoober 10, 2016 14:48

EUR/USD

Eelmisel nädalal langes EUR/USD vahetuskurss toetustasemeni 1.1132, kuid hiljem toimus hinnaliikumises korrektsioon vastupanutasemeni 1.1196 ning kauplemisnädala lõppedes sulgus hinnaliikumine sellest tasemest madalamal. Päevasel graafikul on näha geomeetrilist langeva kolmnurga hinnamustrit, mis viitab võimalikule langusele toetustasemeni 1.1132. Samuti ei saa välistada võimalust, et kurss tõuseb testima vastupanutaset 1.1276.

Kui hinnaliikumisel õnnestub konsolideeruda kõrgemal vastupanutasemest 1.1276, oleks see kinnitavaks signaaliks edasisele hinnatõusule vastupanutasemeni 1.1360. Kui hinnaliikumine peaks konsolideeruda vastupanutasemest 1.1360 kõrgemal, tekiks võimalus testida ka vastupanutaset 1.1462, mis langeb kokku 78.6% Fibonacci korrektsioonitasemega (1.1615-1.0910), kuid eelnevalt võib oodata vastupanu veel tasemelt 1.1413. Kui EUR/USD valuutapaaril õnnestub tõusta kõrgemale tasemest 1.1462, oleks järgmiseks hinnasihiks tase 1.1533, mis langeb kokku 88.6% Fibonacci korrektsioonitasemega (1.1615-1.0910). Hinnatõus kõrgemale vastupanutasemest 1.1533 ei ole ilma suurema korrektsioonita tõenäoline.

Samal ajal, kui kurss peaks hakkama langema ning kukkuma madalamale toetustasemest 1.1132, avaks see võimaluse testida ka taset 1.1025, mis langeb kokku 141.4% Fibonacci laienduspiirkonnaga (1.1365-1.1122), kuid eelnevalt võib toetust pakkuda veel tase 1.1100. Kui vahetuskurss peaks stabiliseeruma madalamal toetustasemest 1.1025, oleks järgmiseks sihtpunktiks toetustase 1.0965, mis langeb kokku 161.8% Fibonacci laienduspiirkonnaga (1.1365-1.1122). Otsustav langus madalamale toetustasemest 1.0965 oleks kinnitavaks signaaliks edasisele langustrendile järgmise olulise toetustaseme suunas hinnal 1.0910, kuid edasine langus ei ole lähiajal tõenäoline.


GBP/USD

Eelmisel nädalal toimus GBP/USD hinnaliikumises tugev langus ning valuutapaar saavutas uue ajaloolise miinimumtaseme 1.1809, kuid hiljem toimus hinnaliikumises korrektsioon 38.2% Fibonacci korrektsioonipiirkonda (1.3443-1.1805). Arvestades, et 14 perioodi RSI indikaatori väärtus on madalam tasemest 30, võib oodata hinnatõusu 50% Fibonacci korrektsioonipiirkonda (1.3443-1.1805). Samuti ei saa välistada võimalust, et kurss langeb tagasi madalamale toetustasemest 1.2427.

Kui hinnaliikumisel peaks õnnestuma konsolideeruda kõrgemal vastupanutasemest 1.2624, tekitaks see võimaluse testida ka vastupanutaset 1.2810, kus asetseb 61.8% Fibonacci korrektsioonitase (1.3443-1.1805). Hinnatõus sellest kõrgemale võiks kaasa tuua ka 2016 aasta augustikuu miinimumtaseme testimise hinnal 1.2865, kuid edasine hinnatõus ei ole lähiajal tõenäoline.

Samal ajal, kui kurss peaks hakkama langema ning kukkuma madalamale toetustasemest 1.2427, oleks see kinnitavaks signaaliks edasisele langustrendile hinnasihiga 1.1809, kuid selle tasemeni jõudmine võib võtta aega mitu impulssi. Hinnalangus madalamale tasemest 1.1809 ei ole lähiajal tõenäoline.


USD/JPY

Eelmisel nädalal tõusis USD/JPY hinnaliikumine vastupanutasemeni 104.00, kuid hiljem toimus korrektsioon ning kauplemisnädala lõppedes sulgus hinnaliikumine sellest tasemest madalamal. Lähiajal võib oodata hinnalangust tasemeni 102.65, mis langeb kokku 38.2% Fibonacci korrektsioonitasemega (100.07-104.17). Samuti ei saa välistada võimalust, et vahetuskurss tõuseb uuesti testima vastupanutaset 104.00.

Kui hinnaliikumisel õnnestub tõusta ja konsolideeruda kõrgemal vastupanutasemest 104.00, avaks see võimaluse tõusta ka vastupanutasemeni 104.82, mis langeb kokku harmoonilise hinnamustri AB=CD punktiga D ning sellest tulenevaltvõib edasine hinnatõus olla raskendatud. Kui hinnaliikumisel õnnestub tõusta kõrgemale vastupanutasemest 104.82, võiks oodata hinnatõusu ka 2013 aasta maksimumtasemeni 105.44. Hinnatõus sellest kõrgemale võiks kaasa tuua ka vastupanutaseme 106.68 testimise, mis langeb kokku 161.8% Fibonacci laienduspiirkonnaga (100.07-104.17). Edasine hinnatõus on lähiajal ebatõenäoline.

Samal ajal, kui kurss peaks hakkama langema ning kukkuma madalamale toetustasemest 102.65, oleks see kinnitavaks signaaliks edasisele langustrendile toetustasemeni 101.65, mis langeb kokku 61.8% Fibonacci korrektsioonitasemega (100.07-104.17) ning millele läheneb 50 päeva libisev keskmine. Hinnalangus madalamale tasemest 101.65 avaks võimaluse edasiseks langustrendiks toetustasemeni 100.85, mis langeb kokku 78.6% Fibonacci korrektsioonitasemega (100.07-104.17). Kui müügisurve jätkub ning langustrend püsib, on järgmiseks sihtpunktiks psühholoogiliselt oluline hinnatase 100.00. Langus sellest madalamale oleks kinnitavaks signaaliks edasisele langustrendile suunaga 98.90, kuid edasine langus ei ole lähiajal tõenäoline.


NZD/USD

Eelmisel nädalal langes NZD/USD vahetuskurss 2011 aasta miinimumtasemeni 0.7116, mis langeb kokku harmoonilise hinnamustri AB=CD punktiga D, kuid kauplemisnädala lõppedes sulgus hinnaliikumine kõrgemal 100 päeva libisevast keskmisest. Lähiajal võib oodata hinnatõusu vastupanutasemeteni 0.7207 ja 0.7237, kuid ei saa välistada ka võimalust, et vahetuskurss langeb uuesti testima toetustaset 0.7048.

Kui hinnaliikumisel õnnestub tõusta ja konsolideeruda kõrgemal vastupanutasemest 0.7237, oleks see kinnitavaks signaaliks edasisele tõusutrendile vastupanutaseme 0.7313 suunas, kus eelnevalt võib vastupanu oodata ka 50 päeva libisevalt keskmiselt. Konsolideerumine kõrgemal vastupanutasemest 0.7313 avaks võimaluse testida ka taset 0.7450 ning eelnevalt võib nõrgemat vastupanu veel oodata tasemelt 0.7360. Hinnatõus kõrgemale vastupanutasemest 0.7450 ei ole lähiajal tõenäoline.

Samal ajal, kui kurss peaks hakkama langema ning kukkuma madalamale toetustasemest 0.7048, võiks oodata hinnalangust ka toetustasemeni 0.6970, kus asetseb 38.2% Fibonacci korrektsioonipiirkond (0.6146-0.7484) ning edasi ootab ees juba 2010 aasta augustikuu miinimumtase 0.6948. Hinnalangus 2010 aasta miinimumtasemest madalamale tooks eeldatavalt kaasa täiendavat müügisurvet ning suruks hinnaliikumise toetustasemeni 0.6868. Eelnevalt võib toetust oodata veel 200 päeva libisevalt keskmiselt. Hinnalangus madalamale tasemest 0.6868 ei ole lähiajal tõenäoline.


AUD/USD

Eelmisel nädalal langes AUD/USD vahetuskurss toetustasemeni 0.7545, mis langeb kokku 61.8% Fibonacci korrektsioonitasemega (0.7441-0.7709), kuid kauplemisnädala lõppedes sulgus hinnaliikumine sellest tasemest kõrgemal. Lähiajal võib oodata uuesti hinnatõusu vastupanutasemeni 0.7600, kuid samuti võib kurss uuesti langeda toetustasemeni 0.7545.

Juhul kui hinnaliikumisel õnnestub tõusta ja konsolideeruda kõrgemal vastupanutasemest 0.7600, avaks see võimaluse testida ka vastupanutaset 0.7696, mis langeb kokku 88.6% Fibonacci korrektsioonitasemega (0.7731-0.7441) ning lühiajalise langeva trendijoonega. Eelnevalt võib nõrgemat vastupanu veel oodata tasemelt 0.7650. Kui hinnaliikumine peaks konsolideeruma kõrgemal vastupanutasemest 0.7696, tekiks võimalus testida ka vastupanutaset 0.7822, mis langeb kokku 141.4% Fibonacci laienduspiirkonnaga (0.7441-0.7709), kuid eelnevalt tuleb ületada veel vastupanutase 0.7733. Hinnatõus kõrgemale tasemest 0.7822 ei ole lähiajal tõenäoline.

Samal ajal, kui kurss peaks hakkama langema ning kukkuma madalamale toetustasemest 0.7545, võiks oodata langust ka toetustasemeni 0.7500, mis langeb kokku 78.6% Fibonacci korrektsioonitasemega (0.7441-0.7709). Lisaks võib toetust oodata 100 päeva libisevalt keskmiselt ning pikaajaliselt kasvavalt trendijoonelt. Kui kurss peaks langema madalamale toetustasemest 0.7500, oleks järgmiseks sihtpunktiks toetustaset 0.7448. Otsustav hinnalangus sellest madalamale võiks kaasa tuua täiendavat müügisurvet toetustasemeni 0.7366, mis langeb kokku 127.2% Fibonacci laiendava tasemega (0.7731-0.7441). Eelnevalt võib oodata toetust veel 200 päeva libisevalt keskmiselt. Kui müügisurve püsib, on järgmiseks hinnasihiks tase 0.7315, kus asetseb 141.4% Fibonacci laiendav tase (0.7731-0.7441), kuid edasine langus ei ole lähiajal tõenäoline.


USD/CHF

Eelmisel nädalal tõusis USD/CHF hinnaliikumine vastupanutasemeni 0.9836, mis langes kokku 78.6% Fibonacci korrektsioonitasemega (0.9884-0.9638). Hiljem hakkas kurss taas langema, kuid lõpetas kauplemisnädala siiski kõrgemal tasemest 0.9765. Lähiajal võib oodata hinnatõusu vastupanutasemeteni 0.9790 ja 0.9836. Samuti ei saa välistada, et vahetuskurss võib uuesti langeda toetustasemeni 0.9714 ning kindlasti võib toetust oodata veel 50 päeva libisevalt keskmiselt.

Kui hinnaliikumisel õnnestub tõusta kõrgemale vastupanutasemest 0.9836, võiks oodata hinnatõusu ka tasemeni 0.9885, kus asetseb 50% Fibonacci korrektsioonipiirkond (1.0327-0.9443). Kui tõus jätkub, on järgmiseks hinnasihiks vastupanutase 0.9990, kus asetseb 61.8% Fibonacci korrektsioonitase (1.0327-0.9443) ning harmoonilise hinnamustri AB=CD punkt D. Eelnevalt võib oodata veel vastupanu tasemelt 0.9950 ning kui vahetuskurss peaks tõusma kõrgemale tasemest 0.9990, oleks järgmiseks hinnasihiks tase 1.0027. Edasine hinnatõus on hetkel ebatõenäoline.

Samal ajal, kui kurss peaks hakkama langema ning kukkuma madalamale toetustasemest 0.9714, võiks oodata langust ka toetustasemeni 0.9640, kus eelnevalt võib nõrgemat vastupanu veel osutada tase 0.9676. Kui kurss peaks langema toetustasemest 0.9640 madalamale, avaks see ukse edasisele langustrendile 0.9575 toetustaseme suunas, mis langeb kokku 127.2% Fibonacci laiendava tasemega (0.9884-0.9638). Kui müügisurve püsib ja langus jätkub, on järgmiseks sihtpunktiks toetustase 0.9540, mis langeb kokku 141.4% Fibonacci laiendava tasemega (0.9884-0.9638). Selle taseme murdumine oleks kinnitavaks signaaliks edasisele langusele 2015 aasta oktoobrikuu miinimumi suunal hinnal 0.9475, kuid edasine langus ei ole lähiajal tõenäoline.
TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud Admiral Markets UK Ltd Eesti (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:

  1. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
  2. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
  3. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
  4. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
  5. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
  6. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
  7. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
  8. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
  9. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.