Finantsjärelevalve

Mis muutub finantsjärelevalve vahetamisel?

Admiral Markets UK tegevust reguleerib Financial Conduct Authority (FCA). Reg № 595450.

Admiral Markets AS tegevust reguleerib Eesti Finantsinspektsioon (EFSA): Tegevusloa № 4.1-1/46.

Finantsjärelevalve valiku tegemisel kuvatakse sellekohane informatsioon terve kodulehe ulatuses. Kui soovite täiendavat infot teise finantsjärelevalve kohta, siis palun teostage oma valik.

Tänan, sain aru
fca
efsa

Forex turu tehniline analüüs (42. nädal)

Oktoober 17, 2016 15:11

EUR/USD

Eelmisel nädalal langes EURUSD hinnaliikumine toetustasemele 1.0965, mis langeb kokku 161.8% Fibonacci laiendava tasemega (1.1365-1.1122), kuid kauplemisnädala lõppedes sulgus hinnaliikumine sellest tasemest kõrgemal. Lähiajal võib oodata korrektsiooni vastupanutasemetele 1.1025 ning 1.1058. Samuti ei saa välistada, et kurss võib langeda tagasi toetustasemeni 1.0910.

Kui hinnaliikumisel õnnestub tõusta kõrgemale vastupanutasemest 1.1058, avaks see võimaluse ka edasiseks hinnatõusuks vastupanutasemeni 1.1132, kus eelnevalt võib pakkuda vastupanu ka tase 1.1100. Konsolideerumine kõrgemal vastupanutasemest 1.1132 avaks võimaluse testida ka taset 1.1196, millele läheneb 50 päeva libisev keskmine. Samuti pakuvad vastupanu veel 100 ja 200 päeva libisevad keskmised. Hinnatõus kõrgemale tasemest 1.1196 oleks kinnitavaks signaaliks edasisele tõusutrendile suunaga 1.1276, kuid edasine hinnatõus ei ole hetkel tõenäoline.

Samal ajal, kui kurss peaks hakkama langema ning kukkuma madalamale toetustasemest 1.0919, oleks see kinnitavaks signaaliks edasisele langustrendile toetustasemeni 1.0820. Selle murdumisel ootab ees toetustase 1.0710, mis langeb kokku 127.2% Fibonacci laiendava tasemega (1.1615-1.0910). Hinnalangus sellest madalamale ei ole ilma suurema korrektsioonita tõenäoline.


GBP/USD

Eelmisel nädalal GBPUSD hinnaliikumine langes, kuid hiljem toimus korrektsioon ning kauplemisnädala lõppedes sulgus hinnaliikumine vastupanutasemest 1.2269 madalamal. Põhinedes 14 perioodi RSI indikaatori andmetele, mille väärtus on madalamal tasemest 30, võib oodata lähiajal oodata hinnaliikumiselt taastumist vastupanutasemeni 1.2269. Samuti ei saa välistada, et vahetuskurss võib uuesti testida toetustaset 1.2087.

Kui hinnaliikumine peaks tõusma kõrgemale vastupanutasemest 1.2269, avaks see võimaluse ka edasiseks hinnatõusuks vastupanutasemeni 1.2427, mis langeb kokku 38.2% Fibonacci korrektsioonitasemega (1.3443-1.1805). Kui tõusutrend jätkub, on järgmiseks hinnasihiks vastupanutase 1.2624, mis langeb kokku 50% Fibonacci korrektsioonitasemega (1.3443-1.1805). Hinnatõus sellest kõrgemale ei ole lähiajal tõenäoline.

Samal ajal, kui kurss peaks hakkama langema ning kukkuma madalamale toetustasemest 1.2087, avaks see võimaluse testida ka toetustaset 1.1809, mis on GBPUSD ajalooliseks miinimumtasemeks. Hinnalangus sellest madalamale ei ole lähiajal tõenäoline.


USD/JPY

Eelmisel nädalal tõusis USDJPY hinnaliikumine vastupanutasemeni 104.28, mis langes kokku ka 61.8% Fibonacci korrektsioonitasemega (107.48-99.53), kuid kauplemisnädala lõppedes sulgus hinnaliikumine sellest tasemest madalamal. Lähiajal võib oodata hinnatõusu vastupanutasemeni 102.82, mis langeb kokku harmoonilise hinnamustri AB=CD punktiga D. Samuti ei saa välistada, et kurss võib uuesti langeda toetustasemeni 102.65, kus toetust võib pakkuda ka 100 päeva libisev keskmine.

Kui hinnaliikumine peaks tõusma kõrgemale vastupanutasemest 104.82, avaks see võimaluse ka edasiseks hinnatõusuks 2013 aasta maksimumtasemeni 105.44. Konsolideerumine sellest kõrgemal võiks kaasa tuua täiendavat ostuhuvi ning viia vahetuskursi vastupanutasemeni 106.68, mis langeb kokku 88.6% Fibonacci korrektsioonitasemega (107.48-99.53). Tõusutrendi jätkumisel on järgmiseks sihtpunktiks vastupanutase 107.64, millele läheneb 200 päeva libisev keskmine. Hinnatõus sellest kõrgemale ei ole lähiajal tõenäoline.

Samal ajal, kui kurss peaks hakkama langema ning kukkuma madalamale toetustasemest 102.65, avaks see võimaluse ka edasiseks languseks toetustasemeni 101.65, kus toetust on pakkumas 50 päeva libisev keskmine. Stabiliseerumine madalamal toetustasemest 101.65 oleks kinnitavaks signaaliks edasisele hinnalangusele toetustasemeni 100.85, kuid edasine langustrend ei ole lähiajal tõenäoline.


NZD/USD

Eelmisel nädalal langes NZDUSD hinnaliikumine toetustasemeni 0.7048, kuid hiljem toimus korrektsioon 2011 aasta miinimumtasemeni 0.7116, kuid kauplemisnädala lõppedes sulgus hinnaliikumine sellest tasemest siiski madalamal. Lähiajal võib oodata tõusvat hinnaliikumist 2011 aasta miinimumtasemeni 0.7116, kuid välistada ei saa ka seda, et kurss võib uuesti testida toetustaset 0.7048.

Kui hinnaliikumine peaks tõusma ja stabiliseeruma kõrgemal 2011 aasta miinimumtasemest 0.7116, on järgmiseks vastupanutasemest 0.7207, kus asetseb 38.2% Fibonacci korrektsioonitase (0.7484-0.7034). Eelnevalt võib pakkuda vastupanu veel 100 päeva libisev keskmine. Hinnatõus kõrgemale vastupanutasemest 0.7207 võiks kaasa tuua täiendavat ostuhuvi ning viia vahetuskursi testima vastupanutaset 0.7313, mis langeb kokku 61.8% Fibonacci korrektsioonitasemega (0.7484-0.7034), kus eelnevalt võivad pakkuda vastupanu ka tase 0.7237 ning 50 päeva libisev keskmine. Konsolideerumine kõrgemal tasemest 0.7313 oleks kinnitavaks signaaliks edasisele hinnatõusule vastupanutasemeni 0.7360, kuid edasine hinnatõus ei ole lähiajal tõenäoline.

Samal ajal, kui kurss peaks hakkama langema ning kukkuma madalamale toetustasemest 0.7048, avaks see võimaluse testida ka toetustaset 0.6970, mis langeb kokku 38.2% Fibonacci korrektsioonitasemega (0.6146-0.7484) ning 2010 aasta augustikuu miinimumtasemega 0.6948, millele läheneb 200 päeva libisev keskmine. Hinnalangus 2010 aasta augustikuu miinimumtasemest 0.6948 madalamale, võiks kaasa tuua täiendavat müügisurvet toetustasemeni 0.6868. Konsolideerumine sellest madalamal võiks kaasa tuua ka toetustaseme 0.6820 testimise, mis langeb kokku ka 50% Fibonacci korrektsioonitasemega (0.6146-0.7484). Edasine hinnalangus ilma suurema korrektsioonita ei ole lähiajal tõenäoline.


AUD/USD

Eelmisel nädalal langes AUDUSD hinnaliikumine toetustasemeni 0.7500, hiljem toimus korrektsioon vastupanutasemeni 0.7650, kuid kauplemisnädala lõppedes sulgus hinnaliikumine siiski sellest tasemest madalamal. Lähiajal võib oodata hinnalangust toetustasemeni 0.7545 ning pikemaajalise tõusva trendijooneni. Samuti võib kurss hakata kasvama ning testida uuesti vastupanutaset 0.7650.

Kui hinnaliikumine peaks hakkama tõusma ning konsolideeruma kõrgemal vastupanutasemest 0.7650, avaks see võimaluse testida ka vastupanutaset 0.7696, kus eelnevalt võib vastupanu osutada veel lühiajaline langev trendijoon. Kui hinnaliikumisel õnnestub stabiliseeruda kõrgemal vastupanutasemest 0.7696, avaks see võimaluse testida ka vastupanutaset 0.7822, mis langeb kokku 141.4% Fibonacci laiendava piirkonnaga (0.7441-0.7709). Vastupanu võib oodata veel tasemelt 0.7733. Kui hinnaliikumine peaks stabiliseeruma kõrgemal vastupanutasemest 0.7696, võiks oodata edasist hinnatõusu ka vastupanutasemeni 0.7822, kus asetseb 141.4% Fibonacci laiendav tase (0.7441-0.7709). Eelnevalt võib nõrgemat vastupanu veel pakkuda tase 0.7733. Kui hinnaliikumine peaks stabiliseeruma vastupanutasemest 0.7822 kõrgemal, oleks see kinnitavaks signaaliks edasisele tõusutrendile vastupanutasemeni 0.7885, kuid edasine hinnatõus ei ole lähiajal tõenäoline.

Samal ajal, kui kurss peaks hakkama langema ning kukkuma madalamale toetustasemest 0.7545, avaks see võimaluse ka edasiseks hinnalanguseks toetustasemeni 0.7500. Müügisurve püsimisel on järgmiseks sihtpunktiks toetustase 0.7448, mis langeb kokku harmoonilise hinnamustri AB=CD punktiga D ning millele lisaks läheneb 200 päeva libisev keskmine. Kui hinnaliikumine peaks stabiliseeruma madalamal tasemest 0.7448, võib oodata langustrendi jätkumist tasemeni 0.7366 ning selle murdumisel ootab ees toetustase 0.7315. Edasine hinnalangus ei ole lähiajal tõenäoline.


USD/CHF

Eelmisel nädalal tõusis USDCHF hinnaliikumine kõrgemale vastupanutasemest 0.9885, mis nüüdsest toimib hinnaliikumisele lähima toetustasemena. Lähiajal võib hinnaliikumises oodata korrektsioonia toetustasemeteni 0.9885 ja 0.9836. Samuti ei saa välistada võimalust, et kurss tõuseb testima vastupanutaset 0.9950.

Kui hinnaliikumisel õnnestub tõusta kõrgemale vastupanutasemest 0.9950, on järgmiseks hinnasihiks vastupanutase 0.9990, mis langeb kokku 61.8% Fibonacci korrektsioonitasemega (1.0327-0.9443) ning harmoonilise hinnamustri AB=CD punktiga D. Kui ostusurve püsib, ootab ees vastupanutase 1.0027, kus asetseb 141.4% Fibonacci laiendav tase (0.9536-0.9883). Hinnatõus sellest kõrgemale võiks kaasa tuua 2015 aasta märtsikuu maksimumtaseme testimise hinnal 1.0125, kus eelnevalt võib nõrgemat vastupanu veel pakkuda tase 1.0084. Hinnatõus 2015 aasta märtsikuu maksimumist 1.0125 kõrgemale ei ole ilma suurema korrektsioonita tõenäoline.

Samal ajal, kui kurss peaks hakkama langema ning kukkuma madalamale toetustasemest 0.9836, võiks oodata ka edasist hinnalangust toetustasemeni 0.9790, millele on lähenemas 200 päeva libisev keskmine. Kui kurss langeb sellest madalamale, on järgmiseks hinnasihiks toetustase 0.9714 ning eelnevalt võib toetust oodava teel tasemelt 0.9765 ning 50 ja 100 päeva libisevatelt keskmistelt. Kursilangus madalamale tasemest 0.9714 võiks kaasa tuua ka toetustasemete 0.9676 ning 0.9640 testimise, kuid edasine langus ei ole hetkel tõenäoline.
TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud Admiral Markets UK Ltd Eesti (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:

  1. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
  2. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
  3. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
  4. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
  5. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
  6. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
  7. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
  8. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
  9. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.