Finantsjärelevalve

Mis muutub finantsjärelevalve vahetamisel?

Admiral Markets UK tegevust reguleerib Financial Conduct Authority (FCA). Reg № 595450.

Admiral Markets AS tegevust reguleerib Eesti Finantsinspektsioon (EFSA): Tegevusloa № 4.1-1/46.

Finantsjärelevalve valiku tegemisel kuvatakse sellekohane informatsioon terve kodulehe ulatuses. Kui soovite täiendavat infot teise finantsjärelevalve kohta, siis palun teostage oma valik.

Tänan, sain aru
fca
efsa

Forex turu tehniline analüüs (43. nädal)

Oktoober 24, 2016 15:21

EUR/USD

Eelmisel nädalal jätkas EUR/USD hinnaliikumine langustrendis toetustasemeni 1.0863, kuid kauplemisnädala lõppedes sulgus hinnaliikumine sellest tasemest kõrgemal. Põhinedes 14 perioodi RSI indikaatori andmetele, mille väärtus on langenud madalamale tasemest 30, võib oodata mõningast korrektsiooni vastupanutasemeteni 1.0910 ning 1.0965. Samuti ei saa välistada, et kurss võib uuesti langeda toetustasemeni 1.0820.

Kui hinnaliikumisel õnnestub tõusta ja stabiliseeruda kõrgemal vastupanutasemest 1.0965, võiks oodata ka edasist hinnatõusu vastupanutasemeni 1.1058. Konsolideerumine sellest kõrgemal oleks kinnitavaks signaaliks edasisele tõusutrendile vastupanutasemeni 1.1132 ning selle murdumisel tasemeni 1.1276. Eelnevalt võib vastupanu oodata ka 50, 100 ja 200 päeva libisevatelt keskmistelt ning vastupanutasemelt 1.1196. Hinnatõus kõrgemale tasemest 1.1276 ei ole lähiajal tõenäoline.

Samal ajal, kui kurss peaks hakkama langema ning kukkuma madalamale toetustasemest 1.0820 oleks järgmiseks sihtpunktiks toetustase 1.0710, mis langeb kokku 127.2% Fibonacci laiendava tasemega (1.1615-1.0910). Hinnalangus madalamale tasemest 1.0710 võiks kaasa tuua täiendavat müügisurvet toetustasemeni 1.0563, kuid selline langus ilma suurema korrektsioonita ei ole lähiajal tõenäoline.


GBP/USD

Eelmisel nädalal tõusis GBPUSD hinnaliikumine vastupanutasemeni 1.2300, kauplemisnädala lõpus kurss langes tagasi toetustasemeni 1.2156, kuid nädala lõpuks sulgus hinnaliikumine siiski sellest tasemest kõrgemal. Põhinedes 14 perioodi RSI indikaatori andmetele, mille väärtus on madalamal tasemest 30, võib lähiajal uuesti oodata vastupanutaseme 1.2300 testimist. Samuti ei saa välistada võimalust, et kurss langeb uuesti toetustasemeteni 1.2156, 1.2087.

Kui kurss peaks hakkama uuesti kasvama ning konsolideeruma kõrgemal vastupanutasemest 1.2300, oleks järgmiseks sihtpunktiks vastupanutase 1.2427, mis langeb kokku 38.2% Fibonacci korrektsioonitasemega (1.3443-1.1805). Stabiliseerumine sellest kõrgemal tekitaks võimaluse tõusta ka vastupanutasemeni 1.2624, mis langeb kokku 50% Fibonacci korrektsioonitasemega (1.3443-1.1805). Hinnatõus sellest kõrgemale ei ole lähiajal tõenäoline.

Samal ajal, kui kurss peaks hakkama langema ning kukkuma madalamale toetustasemest 1.2087, oleks järgmiseks hinnasihiks toetustase 1.1809, mis on ajalooliseks miinimumpunktiks ning langus sellest madalamale ei ole lähiajal tõenäoline.


USD/JPY

Eelmisel nädalal kõikus USDJPY hinnaliikumine kitsas vahemikus, kus ühelt poolt pakkus toetust tase 103.36 ning teiselt poolt osutas vastupanu tase 104.28, kus lisaks asetses 61.8% Fibonacci korrektsioonitase (107.48-99.53). Lähiajal võib oodata hinnatõusu vastupanutasemeni 104.82, mis langeb kokku harmoonilise hinnamustri AB=CD punktiga D. Samuti ei saa välistada, et kurss võib uuesti langeda toetustasemeteni 103.36 ja 102.65 ning kindlasti võib toetust oodata ka 100 päeva libisevalt keskmiselt.

Kui hinnaliikumisel õnnestub tõusta ja konsolideeruda kõrgemal vastupanutasemest 104.82, avaks see võimaluse testida ka 2013 aasta maksimumtaset 105.44. Selle ületamisel on järgmiseks sihtpunktiks vastupanutase 106.60, kus asetseb 88.6% Fibonacci korrektsioonitase (107.48-99.53) ning selle ületamisel vastupanutase 107.64, mida ületas 200 päeva libisev keskmine. Hinnatõus sellest kõrgemale ei ole lähiajal tõenäoline.

Samal ajal, kui kurss peaks hakkama langema ning kukkuma madalamale toetustasemest 102.65, võiks oodata langust ka toetustasemeni 101.65, kus toetust on pakkumas 50 päeva libisev keskmine. Hinnalangus madalamale toetustasemest 101.65 oleks kinnitavaks signaaliks edasisele langustrendile toetustaseme 100.85 suunas ning langusel sellest madalamale, ootab ees psühholoogiline toetustase 100.00. Edasine langustrend ei ole lähiajal tõenäoline.


NZD/USD

Eelmisel nädalal tõusis NZD/USD hinnaliikumine vastupanutasemeni 0.7237, kuid hiljem toimus korrektsioon ning kauplemisnädala lõppedes sulgus hinnaliikumine 100 päeva libisevast keskmisest madalamal. Lähiajal võib oodata langust 2011 aasta miinimumtasemeni 0.7116, mis langeb kokku 61.8% Fibonacci korrektsioonitasemega (0.7034-0.7265). Samuti ei saa välistada, et kurss võib uuesti tõusta testima vastupanutaset 0.7207.

Kui hinnaliikumine peaks hakkama tõusma ning konsolideeruma kõrgemal vastupanutasemest 0.7207, võiks oodata hinnatõusu ka vastupanutasemeni 0.7313, kus asetseb 61.8% Fibonacci korrektsioonitase (0.7484-0.7034), kuid eelnevalt võib nõrgemat vastupanu veel pakkuda tase 0.7237 ning 50 päeva libisev keskmine. Hinnatõus kõrgemale vastupanutasemest 0.7313 avaks võimaluse testida ka vastupanutaset 0.7360, mis langeb kokku 141.4% Fibonacci laiendava tasemega (0.7034-0.7265). Hinnatõus kõrgemale tasemest 0.7360 oleks kinnitavaks signaaliks edasisele tõusutrendile vastupanutaseme 0.7450 suunas, kuid edasine hinnatõus ei ole lähiajal tõenäoline.

Samal ajal, kui kurss peaks hakkama langema ning kukkuma madalamale 2011 aasta miinimumtasemest 0.7116, avaks see võimaluse edasiseks hinnalanguseks toetustasemeni 0.7048. Kui kurss peaks langema tasemest 0.7048 madalamale, on järgmiseks hinnasihiks toetustase 0.6970, mis langeb kokku 38.2% Fibonacci korrektsioonitasemega (0.6146-0.7484) ning 2010 aasta augustikuu miinimumtasemega 0.6948. Hinnalangus 2010 aasta miinimumtasemest 0.6948 madalamale avaks võimaluse edasiseks langustrendiks toetustasemeni 0.6868, kuid edasine hinnalangus ei ole lähiajal tõenäoline.


AUD/USD

Eelmisel nädalal tõusis AUD/USD hinnaliikumine vastupanutasemeni 0.7730, kuid hiljem toimus langus toetustasemeni 0.7590, mis langeb kokku 61.8% Fibonacci korrektsioonipiirkonnaga (0.7505-0.7734). Kauplemisnädala lõppedes sulgus hinnaliikumine siiski sellest tasemest kõrgemal. Lähiajal võib oodata hinnatõusu vastupanutasemeni 0.7650, kuid samuti ei saa välistada ka võimalust, et kurss langeb madalamale toetustasemest 0.7590.

Kui hinnaliikumisel õnnestub tõusta ja konsolideeruda kõrgemal vastupanutasemest 0.7650, avaks see võimaluse edasiseks hinnatõusuks vastupanutasemeni 0.7696, kus vastupanu osutab lühiajaline langev trendijoon. Konsolideerumine vastupanutasemest 0.7696 kõrgemal avaks võimaluse testida ka järgmist vastupanutaset 0.7730. Selle ületamisel on järgmiseks hinnasihiks vastupanutase 0.7825, kus asetseb lisaks 141.4% Fibonacci laiendav tase (0.7505- 0.7734). Hinnatõus vastupanutasemest 0.7825 kõrgemale ei ole lähiajal tõenäoline.

Samal ajal, kui kurss peaks hakkama langema ning kukkuma madalamale toetustasemest 0.7590, võiks oodata hinnalangust ka toetustasemeni 0.7500, kus toetust pakuvad 100 päeva libisev keskmine ning pikaajaline tõusev trendijoon. Kui kurss peaks otsustavalt langema tasemest 0.7500 madalamale, on järgmiseks sihtpunktiks toetustase 0.7448, kus toetust pakub 200 päeva libisev keskmine. Kursilangus madalamale tasemest 0.7448 oleks kinnitavaks signaaliks edasisele langustrendile suunaga 0.7366, kuid edasine langus on hetkel ebatõenäoline.


USD/CHF

Eelmisel nädalal tõusis USD/CHF hinnaliikumine vastupanutasemeni 0.9950, kuid kauplemisnädala lõppedes sulgus hinnaliikumine sellest tasemest madalamal. Lähiajal võib hinnaliikumiselt oodata korrektsiooni toetustasemeni 0.9885. Samuti ei saa välistada võimalust, et kurss kasvab uuesti vastupanutasemeni 0.9990, kus asetseb 61.8% Fibonacci korrektsioonitase (1.0327-0.9443) ning harmoonilise hinnamustri AB=CD punkt D.

Kui hinnaliikumine konsolideerub kõrgemal vastupanutasemest 0.9990, avaks see võimaluse ka edasiseks hinnatõusuks vastupanutasemeni 1.0027, mis langeb kokku 141.4% Fibonacci laiendava tasemega (0.9536-0.9883). Hinnatõus sellest kõrgemale avaks võimaluse testida ka 2015 aasta märtsikuu maksimumtaset 1.0125, kuid eelnevalt võib nõrgemat vastupanu veel oodata tasemelt 1.0084. Hinnatõus kõrgemale 2015 aasta märtsikuu maksimumtasemest 1.0125 ei ole lähiajal tõenäoline.

Samal ajal, kui kurss peaks hakkama langema ning kukkuma madalamale toetustasemest 0.9885, võiks oodata täiendavat langust ka toetustasemeni 0.9790, millele läheneb 200 päeva libisev keskmine. Eelnevalt võib nõrgemat toetust veel oodata tasemelt 0.9836. Hinnalangus madalamale toetustasemest 0.9790 tekitaks võimaluse ka edasiseks languseks toetustasemeni 0.9676, kuid eelnevalt võib toetust oodata veel tasemelt 0.9765 ning 50 ja 100 päeva libisevatelt keskmistelt. Kui kurss langeb toetustasemest 0.9676 madalamale, on järgmine toetustase 0.9640, kuid edasine langus on hetkel ebatõenäoline.TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud Admiral Markets UK Ltd Eesti (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:

  1. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
  2. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
  3. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
  4. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
  5. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
  6. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
  7. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
  8. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
  9. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.