Finantsjärelevalve

Mis muutub finantsjärelevalve vahetamisel?

Admiral Markets UK tegevust reguleerib Financial Conduct Authority (FCA). Reg № 595450.

Admiral Markets AS tegevust reguleerib Eesti Finantsinspektsioon (EFSA): Tegevusloa № 4.1-1/46.

Finantsjärelevalve valiku tegemisel kuvatakse sellekohane informatsioon terve kodulehe ulatuses. Kui soovite täiendavat infot teise finantsjärelevalve kohta, siis palun teostage oma valik.

Tänan, sain aru
fca
efsa

Forex turu tehniline analüüs (44. nädal)

Oktoober 31, 2016 13:53

Selle nädala lõpus avaldatakse USA oktoobrikuu oluliseimad majandusandmed – mittepõllumajanduslike töökohtade arvu muutus ning töötuse määr. Sellest tulenevalt võib oodata turgudele tavapärasest suuremat volatiilsust.

EUR/USD

Eelmisel nädalal toimus EUR/USD hinnaliikumises korrektsioon, kuid kauplemisnädala lõppedes sulgus hinnaliikumine kõrgemal vastupanutasemest 1.0965, mis nüüdsest toimib hinnaliikumisele lähima toetustasemena. Lähiajal võib oodata hinnalangust toetustasemeni 1.0965. Samuti ei saa välistada, et kurss võib tõusta vastupanutasemeni 1.1058, mis langeb kokku 38.2% Fibonacci korrektsioonitasemega (1.1365-1.0850).

Kui hinnaliikumine peaks tõusma kõrgemale vastupanutasemest 1.1058, oleks see kinnitavaks signaaliks edasisele tõusutrendile vastupanutaseme 1.1132 suunas. Konsolideerumine kõrgemal vastupanutasemest 1.1132 avaks võimaluse testida ka vastupanutaset 1.1196 ning kindlasti võib oodata vastupanu 50, 100 ja 200 päeva libisevatelt keskmistelt ning langevalt trendijoonelt. Kui vahetuskurss peaks stabiliseeruma kõrgemal vastupanutasemest 1.1196, oleks järgmiseks hinnasihiks vastupanutase 1.1260, mis langeb kokku 78.6% Fibonacci korrektsioonitasemega (1.1365-1.0850). Hinnatõus vastupanutasemest 1.1260 kõrgemale ei ole lähiajal tõenäoline.

Samal ajal, kui kurss peaks hakkama langema ning kukkuma madalamale toetustasemest 1.0965, võiks oodata edasist langust ka toetustasemeni 1.0910. Konsolideerumine madalamal toetustasemest 1.0910 võiks kaasa tuua ka täiendavat müügisurvet toetustasemeni 1.0820, kus eelnevalt võib nõrgemat toetust oodata veel tasemelt 1.0863. Stabiliseerumine madalamal toetustasemest 1.0820 võiks tekitada täiendavat müügisurvet toetustasemeni 1.0710, mis langeb kokku 127.2% Fibonacci laiendava tasemega (1.1365-1.0850). Hinnalangus tasemest 1.0710 madalamale olekskinnitavaks signaaliks langustrendile tasemeni 1.0563, kuid edasine langus ei ole lähiajal tõenäoline.


GBP/USD

GBPUSD hinnaliikumine kõikus eelmisel nädalal kitsas vahemikus, kus ühelt pool osutas vastupanu tase 1.2242 ning teisel pool pakkus toetust tase 1.2087. Graafikul on näha langevat hinnakoridori ning oodata võib langust toetustasemeteni 1.2156 ning 1.2087. Samuti ei saa välistada, et kurss võib tõusta uuesti testima vastupanutaset 1.2242.

Kui hinnaliikumisel õnnestub tõusta kõrgemale vastupanutasemest 1.2242, viitaks see võimalikule langeva trendikoridori lõppemisele ning tekitaks võimaluse edasiseks tõusuks vastupanutasemeni 1.2300. Konsolideerumine kõrgemal vastupanutasemest 1.2300 avaks ukse vastupanutasemeni 1.2427, kus asetseb 38.2% Fibonacci korrektsioonitase (1.3443-1.1805). Hinnatõus sellest kõrgemale võiks kaasa tuua ka vastupanutaseme 1.2624 testimise, mis langeb kokku 50% Fibonacci korrektsioonitasemega (1.3443-1.1805). Hinnatõus sellest tasemest kõrgemale ei ole lähiajal tõenäoline.

Samal ajal, kui kurss peaks hakkama langema ning kukkuma madalamale toetustasemest 1.2087, võiks oodata langust ka toetustasemeni 1.1809, mis on GBPUSD valuutapaari ajalooliseks miinimumtasemeks. Edasine hinnalangus ei ole lähiajal tõenäoline.


USD/JPY

Eelmisel nädalal tõusis USD/JPY valuutapaar 2013 aasta maksimumtasemeni 105.44, kuid hiljem toimus korrektsioon ning kauplemisnädala lõppedes sulgus hinnaliikumine madalamal vastupanutasemest 104.82. Lähiajal võib oodata hinnalangust toetustasemeni 104.28. Samuti ei saa välistada, et kurss tõuseb uuesti testima 2013 aasta maksimumtaset 105.44.

Kui hinnaliikumisel õnnestub tõusta 2013 aasta maksimumtasemest 105.44 kõrgemale, avaks see võimaluse testida ka vastupanutaset 106.60, mis langeb kokku 88.6% Fibonacci korrektsioonitasemega (107.48-99.53). Tõusutrendi jätkumisel on järgmiseks hinnasihiks vastupanutase 107.70, mis langeb kokku 141.4% Fibonacci laiendava tasemega (100.07-105.53) ning eelnevalt võib oodata vastupanu ka 200 päeva libisevalt keskmiselt. Kui vahetuskursil õnnestub konsolideeruda kõrgemal tasemest 107.70, oleks see kinnitavaks signaaliks edasisele tõusutrendile suunaga 109.22, kuid selline hinnaliikumine ei ole ilma suurema korrektsioonita tõenäoline.

Samal ajal, kui kurss peaks hakkama langema ning kukkuma madalamale toetustasemest 104.28, võiks oodata täiendavat langust ka toetustasemeni 103.36, mis langeb kokku 38.2% Fibonacci korrektsioonitasemega (100.07-105.53). Otsustav hinnalangus sellest madalamale võiks kaasa tuua müügisurve tasemeni 102.71, kus asetseb 50% Fibonacci korrektsioonitase (100.07-105.85). Otsustav hinnalangus madalamale toetustasemest 102.71 oleks kinnitavaks signaaliks edasisele langustrendile toetustaseme 100.85 suunas. Küll aga eelnevalt võib toetust oodata veel 50 päeva libisevalt keskmiselt ning toetustasemelt 101.65. Hinnalangus madalamale toetustasemest 100.85 ei ole lähiajal tõenäoline.


NZD/USD

Eelmisel nädalal kõikus NZDUSD hinnaliikumine kitsas vahemikus, kus ühelt poolt pakkus vastupanu tase 0.7170 ning teisel pool osutas toetust 2011 aasta miinimumtase 0.7116, mis langeb kokku 61.8% Fibonacci korrektsioonitasemega (0.7034-0.7265). Enne edasise trendi määramis tuleks kõigepealt ära oodata kummast piirist hinnaliikumine väljub.

Kui hinnaliikumisel õnnestub tõusta kõrgemale vastupanutasemest 0.7170, avaks see võimaluse testida ka vastupanutaset 0.7207. Hinnatõus tasemest 0.7207 kõrgemale võiks kaasa tuua täiendavat ostuhuvi ning viia vahetuskursi tasemeni 0.7313, kus asetseb 61.8% Fibonacci korrektsioonitase (0.7484-0.7034), kuid eelnevalt võib vastupanu veel oodata tasemelt 0.7237, millele läheneb 50 päeva libisev keskmine. Kui kurss peaks stabiliseeruma kõrgemal tasemest 0.7313, võiks oodata hinnatõusu ka tasemeni 0.7360, kus asetseb 141.4% Fibonacci laiendav tase (0.7034-0.7265) ning selle murdumisel on järgmiseks hinnasihiks vastupanutase 0.7450, kuid edasine hinnatõus ei ole lähiajal tõenäoline.

Samal ajal, kui kurss peaks hakkama langema ning kukkuma 2011 aasta miinimumtasemest 0.7116 madalamale, võiks oodata edasist langust ka toetustasemeni 0.7048. Hinnalangus madalamale tasemest 0.7048 võiks kaasa tuua täiendavat müügisurvet tasemeni 0.6970, mis langeb kokku 38.2% Fibonacci korrektsioonitasemega (0.6146-0.7484) ning selle murdumisel ootab ees 2010 aasta augustikuu miinimumtase 0.6948. Kindlasti võib oodata toetust ka 200 päeva libisevalt keskmiselt. Kui kurss peaks langema 2010 aasta augustikuu miinimumtasemest 0.6948 madalamale, võiks oodata edasist langust ka toetustasemeni 0.6868, kuid edasine hinnalangus on hetkel ebatõenäoline.


AUD/USD

Eelmisel nädalal tõusis AUDUSD vastupanutasemeni 0.7650 ning lühiajalise langeva trendijooneni, kuid kauplemisnädala lõpus trend pöördus ning kurss naases toetustasemele 0.7590, kus asetseb 61.8% Fibonacci korrektsioonitase (0.7505-0.7734). Kauplemisnädala lõppedes sulgus hinnaliikumine sellest tasemest siiski kõrgemal. Lähiajal võib oodata hinnatõusu vastupanutasemeni 0.7650. Samuti ei saa välistada, et kurss võib uuesti langeda toetustasemeni 0.7500, kuid sellisele langusele võib eelnevalt toetust pakkuda pikaajaline tõusev trendijoon ning 100 päeva libisev keskmine.

Kui hinnaliikumisel õnnestub tõusta kõrgemale vastupanutasemest .07650, võiks oodata edasist hinnatõusu ka tasemele 0.7696, kus eelnevalt pakub vastupanu veel lühiajaline langev trendijoon. Kui kurss peaks konsolideeruma vastupanutasemest 0.7696 kõrgemal, oleks järgmiseks hinnasihiks vastupanutase 0.7730. Konsolideerumine sellest tasemest kõrgemal avaks võimaluse testida ka vastupanutaset 0.7825, mis langeb kokku 141.4% Fibonacci laiendava tasemega (0.7505- 0.7734). Hinnatõus vastupanutasemest 0.7825 kõrgemale ei ole lähiajal tõenäoline.

Samal ajal, kui kurss peaks hakkama langema ning kukkuma madalamale toetustasemest 0.7500, võiks oodata täiendavat langust ka toetustasemeni 0.7448 ning lisaks pakub toetust veel 200 päeva libisev keskmine. Kui kurss peaks langema toetustasemest 0.7448 madalamale, oleks see kinnitavaks signaaliks edasisele langustrendile toetustaseme 0.7366 suunas, kuid edasine langus ei ole lähiajal tõenäoline.


USD/CHF

Eelmisel nädalal tõusis USDCHF vastupanutasemeni 0.9990, mis langeb kokku ka harmoonilise hinnamustri AB=CD punktiga D. Hiljem toimus siiski korrektsioon toetustasemeni 0.9857, kuid kauplemisnädala lõppedes sulgus hinnaliikumine sellest tasemest kõrgemal. Lähiajal võib oodata hinnatõusu vastupanutasemeni 0.9903. Samuti ei saa välistada, et kurss võib uuesti langeda toetustasemeni 0.9824, kus asetseb 38.2% Fibonacci korrektsioonitase (0.9536-0.9997).

Kui hinnaliikumisel peaks õnnestuma konsolideeruda vastupanutasemest 0.9903 kõrgemal, oleks järgmiseks sihtpunktiks vastupanutase 0.9990 ning eelnevalt võib nõrgemat vastupanu veel oodata tasemelt 0.9950. Kui valuutapaaril õnnestub tõusta tasemest 0.9990 kõrgemale, oleks järgmiseks hinnasihiks vastupanutase 1.0027. Hinnatõus sellest tasemest kõrgemale võiks kaasa tuua täiendavat ostuhuvi ning viia vahetuskursi 2015 aasta märtsikuu maksimumtasemeni 1.0125, mis langeb kokku 127.2% Fibonacci laiendava tasemega (0.9536-0.9997). Eelnevalt võib nõrgemat vastupanu veel oodata tasemelt 1.0084, kuid hinnatõus kõrgemale kui 1.0125 ei ole lähiajal tõenäoline.

Samal ajal, kui kurss peaks hakkama langema ning kukkuma madalamale toetustasemest 0.9824, oleks järgmiseks sihtpunktiks toetustase 0.9765, mis langeb kokku 50% Fibonacci korrektsioonitasemega (0.9536-0.9997), kuid eelnevalt võib oodata toetust veel tasemelt 0.9790, millele on lähenemas 50 ja 200 päeva libisevad keskmised. Kui kurss peaks kukkuma madalamale toetustasemest 0.9765, võiks oodata langust ka toetustasemeni 0.9640, kus asetseb 78.6% Fibonacci korrektsioonitase (0.9536-0.9997) ning eelnevalt võib nõrgemat toetust oodata veel toetustasemelt 0.9676. Kui kurss peaks kukkuma toetustasemest 0.9640 madalamale, oleks see kinnitavaks signaaliks edasisele langustrendile toetustaseme 0.9576 suunas, kuid edasine langus ei ole lähiajal tõenäoline.
TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud Admiral Markets UK Ltd Eesti (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:

  1. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
  2. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
  3. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
  4. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
  5. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
  6. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
  7. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
  8. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
  9. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.