Finantsjärelevalve

Mis muutub finantsjärelevalve vahetamisel?

Admiral Markets UK tegevust reguleerib Financial Conduct Authority (FCA). Reg № 595450.

Admiral Markets AS tegevust reguleerib Eesti Finantsinspektsioon (EFSA): Tegevusloa № 4.1-1/46.

Finantsjärelevalve valiku tegemisel kuvatakse sellekohane informatsioon terve kodulehe ulatuses. Kui soovite täiendavat infot teise finantsjärelevalve kohta, siis palun teostage oma valik.

Tänan, sain aru
fca
efsa

Forex turu tehniline analüüs (45. nädal)

November 07, 2016 14:18

EUR/USD

Eelmisel nädalal tõusis EURUSD hinnaliikumine vastupanutasemeni 1.1137, mida ületas 100 päeva libisev keskmine. Tuginedes 14 perioodi RSI indikaatori andmetele, kus on selgelt näha divergentsi, võib lähiajal oodata korrektsiooni toetustasemeni 1.1058. Samuti ei saa välistada, et kurss võib uuesti tõusta vastupanutasemeni 1.1137.

Kui EURUSD peaks tõusma kõrgemale vastupanutasemest 1.1137, on järgmiseks sihtpunktiks tase 1.1196, kuid eelnevalt on oodata vastupanu veel 200 päeva libisevalt keskmiselt ning langevalt trendijoonelt. Konsolideerumine kõrgemale tasemest 1.1196 avaks võimaluse edasiseks hinnatõusuks ta tasemeni 1.1260, mis langeb kokku 78.6% Fibonacci korrektsioonitasemega (1.1365-1.0850). Stabiliseerumine kõrgemal tasemest 1.1260 oleks kinnitavaks signaaliks edasisele tõusutrendile suunaga 1.1360 ning seejärel 1.1413, kuid edasine hinnatõus on hetkel ebatõenäoline.

Samal ajal, kui kurss peaks hakkama langema ning kukkuma madalamale toetustasemest 1.1058, oleks see kinnitavaks signaaliks edasisele langusele toetustasemeni 1.0965. Selle taseme murdumisel võib järgnevat toetust oodata tasemelt 1.0863 ning eelnevalt nõrgemat toetust tasemelt 1.0910. Kui vahetuskurss peaks otsustavalt langema madalamale tasemest 1.0863, võiks oodata langust ka toetustasemeni 1.0820, kuid edasine langus ei ole lähiajal tõenäoline.


GBP/USD

Eelmisel nädalal tõusis GBPUSD vastupanutasemeni 1.2427, mis nüüdsest toimib hinnaliikumisele lähima toetustasemena. Lähiajal võib oodata langust toetustasemeni 1.2427. Samuti ei saa välistada, et kurss võib uuesti tõusta testima 50% Fibonacci korrektsioonipiirkonda (1.3443-1.1805), kus asetseb vastupanutase 1.2624.

Kui hinnaliikumisel õnnestub tõusta kõrgemale vastupanutasemest 1.2624, võiks oodata hinnatõusu ka vastupanutasemeni 1.2810, kus asetseb 61.8% Fibonacci korrektsioontiase (1.3443-1.1805) ning eelnevalt võib oodata vastupanu veel 50 päeva libisevalt keskmiselt. Kui hinnaliikumisel õnnestub tõusta kõrgemale vastupanutasemest 1.2810, avaks see võimaluse testida ka vastupanutaset 1.2865, kuid edasine hinnatõus ilma suurema korrektsioonita on vähetõenäoline.

Samal ajal, kui kurss peaks hakkama langema ning kukkuma madalamale toetustasemest 1.2427, avaks see võimaluse testida ka toetustaset 1.2300. Konsolideerumine sellest madalamal võiks kaasa tuua müügisurvet ka tasemeni 1.2156, kus eelnevalt võib nõrgemat vastupanu veel oodata toetustasemelt 1.2242. Langus madalamale tasemest 1.2156 ei ole lähiajal tõenäoline.


USD/JPY

Eelmisel nädalal langes USDJPY vahetuskurss toetustasemeni 102.71, mis langeb kokku 50% Fibonacci korrektsioonitasemega (100.07-105.53) ning millele on lähenemas 50 ja 100 päeva libisevad keskmised. Lähiajal võib oodata tõusvat hinnaliikumist ning vastupanutaseme 103.36 testimist. Samuti ei saa välistada, et kurss võib uuesti langeda madalamale toetustasemest 102.71.

Kui hinnaliikumisel õnnestub tõusta kõrgemale vastupanutasemest 103.36, avaks see võimaluse testida ka vastupanutaset 104.28. Selle ületamisel ootab ees 2013 aasta maksimumtase 105.44 ning eelnevalt võib oodata nõrgemat vastupanu veel tasemelt 104.82. Kui 2013 aasta maksimumtase 105.44 samuti ületatakse, on järgmiseks hinnasihiks 88.6% Fibonacci korrektsioonipiirkond (107.48-99.53) tasemel 106.60, kuid edasine hinnatõus ei ole lähiajal tõenäoline.

Samal ajal, kui kurss peaks hakkama langema ning kukkuma madalamale toetustasemest 102.71, oleks see kinnitavaks signaaliks edasisele langustrendile toetustasemeni 101.65. Otsustav hinnalangus madalamale toetustasemest 101.65 võiks kaasa tuua täiendavat müügisurvet toetustasemeni 100.00, kus eelnevalt võib nõrgemat toetust oodata veel tasemelt 100.85. Hinnalangus madalamale psühholoogilisest toetustasemest 100.00 oleks kinnitavaks signaaliks edasisele langustrendile toetustasemeni 98.90, kuid edasine langus ilma suurema korrektsioonita on hetkel ebatõenäoline.


NZD/USD

Eelmisel nädalal tõusis NZDUSD hinnaliikumine vastupanutasemeni 0.7313, mis nüüdsest toimib hinnaliikumisele lähima toetustasemena. Graafikul on näha tõusev trendijoon ning sellest tulenevalt võib oodata hinnalangust madalamale toetustasemest 0.7313. Samuti ei saa välistada, et kurss tõuseb uuesti testima vastupanutaset 0.7360, kus asetseb 141.4% Fibonacci laiendav tase (0.7034-0.7265).

Kui hinnaliikumisel peaks õnnestuma tõusta ja konsolideeruda kõrgemal vastupanutasemest 0.7360, oleks see kinnitavaks signaaliks edasisele hinnatõusule vastupanutasemeni 0.7450. Kui kurss peaks tõusma tasemest 0.7450 kõrgemale, viitaks see võimalikule edasise pikemaajalise tõusutrendi jätkumisele ning kinnitaks edasist hinnatõusu vastupanutasemeni 0.7557, kuid edasine hinnatõus sellest tasemest kõrgemale ei ole lähiajal tõenäoline.

Samal ajal, kui kurss peaks hakkama langema ning kukkuma madalamale toetustasemest 0.7313, võiks oodata täiendavat hinnalangust ka toetustasemeni 0.7237, mida ületas 50 päeva libisev keskmine. Kui kurss peaks kukkuma toetustasemest 0.7237 madalamale, avaks see võimaluse testida ka toetustaset 0.7207, millele läheneb 100 päeva libisev keskmine. Kursilangus madalamale tasemest 0.7207 võiks kaasa tuua täiendavat müügisurvet 2011 aasta miinimumtasemeni 0.7116, kus eelnevalt võib nõrgemat toetust oodata veel tasemelt 0.7170 ning tõusvalt trendijoonelt päevasel graafikul. Hinnalangus 2011 aasta miinimumtasemest 0.7116 madalamale ei ole lähiajal tõenäoline.


AUD/USD

Eelmisel nädalal tõusis AUDUSD hinnaliikumine vastupanutasemeni 0.7696, kuid kauplemisnädala lõppedes sulgus hinnaliikumine sellest tasemest madalamal ning madalamal ka lühiajalisest langevast trendijoonest. Hetketasemelt võib oodata hinnalangust toetustasemeni 0.7650. Samuti ei saa välistada, et kurss võib uuesti testida vastupanutasemeid 0.7696 ja 0.7730.

Juhul kui vahetuskurss peaks konsolideeruma kõrgemal vastupanutasemest 0.7730, võiks oodata hinnatõusu ka vastupanutasemeni 0.7825, mis langeb kokku 141.4% Fibonacci laiendava tasemega (0.7505- 0.7734). Kui hinnaliikumisel õnnestub konsolideeruda sellest tasemest kõrgemal, avaks see võimaluse testida ka vastupanutaset 0.7872, mis langeb kokku 161.8% Fibonacci laiendava tasemega (0.7505-0.7734). Hinnatõus sellest tasemest kõrgemale ei ole lähiajal tõenäoline.

Samal ajal, kui kurss peaks hakkama langema ning kukkuma madalamale toetustasemest 0.7650, võiks oodata hinnalangust ka toetustasemeni 0.7590, millele läheneb 100 päeva libisev keskmine. Kursilangus madalamale toetustasemest 0.7590 võiks kaasa tuua täiendavat müügisurvet toetustasemeni 0.7500, millele läheneb 200 päeva libisev keskmine, kuid eelnevalt võib langust pidurdada ka pikemaajalisem tõusev trendijoon. Otsustav kursilangus madalamale toetustasemest 0.7500 võiks kaasa tuua täiendavat müügisurvet tasemeni 0.7448. Selle murdumine oleks kinnitavaks signaaliks edasisele langustrendile suunaga 0.7366, kuid edasine langus ei ole lähiajal tõenäoline.


USD/CHF

Eelmisel nädalal langes USDCHF hinnaliikumine toetustasemeni 0.9676. Põhinedes 14 perioodi RSI indikaatoril, kus on näha divergentsi, võib lähiajal oodata korrektsiooni vastupanutasemeni 0.9765, millele lähenevad 100 ja 200 päeva libisevad keskmised. Samuti ei saa välistada võimalust, et vahetuskurss hakkab langema toetustasemeni 0.9640, kus asetseb 78.6% Fibonacci korrektsioonitase (0.9536-0.9997).

Kui hinnaliikumisel õnnestub konsolideeruda kõrgemal vastupanutasemest 0.9765, avaks see võimaluse testida ka vastupanutaset 0.9795, mida ületas 50 päeva libisev keskmine. Konsolideerumine kõrgemal vastupanutasemest 0.9795 oleks kinnitavaks signaaliks edasisele hinnatõusule vastupanutasemeni 0.9903, kuid eelnevalt võib oodata vastupanu veel tasemelt 0.9857. Konsolideerumine kõrgemal vastupanutasemest 0.9903 avaks võimaluse testida ka vastupanutaset 0.9950, kuid edasine hinnatõus on hetkel ebatõenäoline.

Samal ajal, kui kurss peaks hakkama langema ning kukkuma madalamale toetustasemest 0.9640, võiks oodata hinnalangust ka toetustasemeni 0.9535 ning eelnevalt võib nõrgemat toetust pakkuda tase 0.9576. Kui kurss peaks langema madalamale tasemest 0.9535, on järgmiseks hinnasihiks 2015 aasta oktoobrikuu miinimumtase 0.9475. Selle taseme murdumine kinnitaks edasist langust toetustasemeni 0.9400, kuid edasine langus ilma suurema korrektsioonita ei ole lähiajal tõenäoline.
TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud Admiral Markets UK Ltd Eesti (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:

  1. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
  2. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
  3. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
  4. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
  5. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
  6. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
  7. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
  8. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
  9. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.