Finantsjärelevalve

Mis muutub finantsjärelevalve vahetamisel?

Admiral Markets UK tegevust reguleerib Financial Conduct Authority (FCA). Reg № 595450.

Admiral Markets AS tegevust reguleerib Eesti Finantsinspektsioon (EFSA): Tegevusloa № 4.1-1/46.

Finantsjärelevalve valiku tegemisel kuvatakse sellekohane informatsioon terve kodulehe ulatuses. Kui soovite täiendavat infot teise finantsjärelevalve kohta, siis palun teostage oma valik.

Tänan, sain aru
fca
efsa

Forex turu tehniline analüüs (46. nädal)

November 14, 2016 16:01

EUR/USD

Eelmisel nädalal tõusis EURUSD hinnaliikumine kõrgemale vastupanutasemest 1.1260, mis langeb kokku 78.6% Fibonacci korrektsioonitasemega (1.1365-1.0850). Hiljem toimus hinnaliikumises siiski korrektsioon toetustasemeni 1.0820 ning kauplemisnädala lõppedes sulgus hinnaliikumine sellest tasemest kõrgemal. Tuginedes 14 perioodi RSI indikaatori andmetele, on nähtav divergents, ning sellest tulenevalt võib oodata korrektsiooni tasemeteni 1.0863 ja 1.0910. Samuti ei saa välistada, et kurss võib langeda madalamale toetustasemest 1.0820 ning oodatud korrektsioon toimub hiljem.

Kui hinnaliikumine peaks tõusma kõrgemale vastupanutasemest 1.0910, avaks see võimaluse testida ka vastupanutaset 1.0965. Konsolideerumine sellest kõrgemal oleks kinnitavaks signaaliks edasisele hinnatõusule tasemeni 1.1058 ning selle ületamisel vastupanutasemeni 1.1137. Kindlasti võib eelnevalt vastupanu veel oodata 50 ja 100 päeva libisevatelt keskmistelt ning langevalt trendijoonelt. Konsolideerumine kõrgemal vastupanutasemest 1.1137 looks võimaluse sihtida ka taset 1.1196, kus piirkonnas asetseb 200 päeva libisev keskmine, kuid edasine hinnatõus ei ole lähiajal tõenäoline.

Samal ajal, kui kurss peaks hakkama langema ning kukkuma madalamale toetustasemest 1.0820, võiks oodata täiendavat langust ka toetustasemeni 1.0710, mis langeb kokku 127.2% Fibonacci laiendava tasemega (1.1365-1.0850). Kursilangus madalamale toetustasemest 1.0710 oleks kinnitavaks signaaliks edasisele langustrendile toetustaseme 1.0563 suunas, kuid edasine langus on lähiajal ebatõenäoline.


GBP/USD

Eelmisel nädalal toimus GBPUSD hinnaliikumises korrektsioon, kuid hiljem tõusis hinnaliikumine uuesti vastupanutasemeni 1.2624, kus asetseb 50% Fibonacci korrektsioonitase (1.3443-1.1805), kuid kauplemisnädala lõppedes sulgus hinnaliikumine sellest tasemest madalamal. Lähiajal võib oodata hinnalangust toetustasemeni 1.2523, kuid välistada ei saa ka seda, kurss testib esmalt uuesti vastupanutaset 1.2624 ning korrektsioon toimub hiljem.

Kui hinnaliikumisel õnnestub tõusta kõrgemale vastupanutasemest 1.2624, on järgmiseks hinnasihiks tase 1.2810, mis langeb kokku 61.8% Fibonacci korrektsioonitasemega (1.3443-1.1805) ning harmoonilise hinnamustri AB=CD punktiga D. Seetõttu võib hinnatõus sellest piirkonnast kõrgemale olla raskendatud. Kui kurss peaks konsolideeruma kõrgemal vastupanutasemest 1.2810, kinnitaks see edasist tõusutrendi tasemeni 1.2946. Eelnevalt võib oodata vastupanu veel tasemelt 1.2865 ning 100 päeva libisevalt keskmiselt, kuid hinnatõus kõrgemale tasemest 1.2946 ei ole ilma suurema korrektsioonita tõenäoline.

Samal ajal, kui kurss peaks hakkama langema ning kukkuma madalamale toetustasemest 1.2523, avaks see võimaluse testida ka toetustaset 1.2354. Kursilangus madalamale toetustasemest 1.2354 võiks kaasa tuua müügisurvet ka piirkonda 1.2242 ning eelnevalt võib toetust oodata ka ümmarguselt toetustasemelt 1.2300. Langus madalamale tasemest 1.2242 ei ole lähiajal tõenäoline.


USD/JPY

Eelmisel nädalal toimus USDJPY hinnaliikumises ootamatu langus toetustasemeni 101.65, kuid hiljem hinnaliikumine uuesti tõusis vastupanutasemeni 106.60, kus asetseb ka 88.6% Fibonacci korrektsioonitase (107.48-99.53) ning harmoonilise hinnamustri AB=CD punkt D. Lähiajal võib oodata korrektsiooni 2013 aasta maksimumtasemeni 105.44. Samuti ei saa välistada, et kurss võib uuesti tõusta vastupanutasemeni 107.70, mis langeb kokku 141.4% Fibonacci laiendava tasemega (100.07-105.52).

Kui hinnaliikumisel õnnestub tõusta ja konsolideeruda kõrgemal vastupanutasemest 107.70, avaks see võimaluse testida ka vastupanutaset 109.22. Hinnatõus sellest kõrgemale oleks kinnitavaks signaaliks ka edasisele tõusule 2008 aasta maksimumtasemeni 110.66. Küll aga on selliseks hinnatõusuks vajalik suurem korrektsioon.

Samal ajal, kui kurss peaks hakkama langema ning kukkuma madalamale 2013 aasta maksimumtasemest 105.44, oleks see kinnitavaks signaaliks edasisele langustrendile suunaga 104.28, kus eelnevalt võib nõrgemat toetust oodata tasemelt 104.82. Kui kurss peaks langema madalamale tasemest 104.28, oleks järgmiseks hinnasihiks toetustase 103.36, kuid edasine langus on hetkel ebatõenäoline.


NZD/USD

Eelmisel nädalal langes NZDUSD hinnaliikumine 2011 aasta miinimumtasemeni 0.7116, mis langeb kokku 78.6% Fibonacci korrektsioonitasemega (0.7034-0.7402) ning kauplemisnädala lõppedes sulgus hinnaliikumine sellest tasemest kõrgemal. Lähiajal võib oodata hinnatõusu vastupanutasemeni 0.7170, kuid välistada ei saa ka seda, et kurss võib testida toetustaset 0.7048.

Kui hinnaliikumine peaks tõusma kõrgemale vastupanutasemest 0.7170, võiks oodata tõusu ka tasemeni 0.7207, millele läheneb 100 päeva libisev keskmine. Konsolideerumine sellest kõrgemal avaks võimaluse testida ka vastupanutaset 0.7237, millele läheneb 50 päeva libisev keskmine. Hinnatõus ja stabiliseerumine kõrgemal tasemest 0.7237 võiks kaasa tuua täiendavat ostuhuvi ning viia hinnaliikumise vastupanutasemeni 0.7360, kus eelnevalt võiks nõrgemat vastupanu oodata tasemelt 0.7313. Hinnatõus kõrgemale vastupanutasemest 0.7360 on lähiajal ebatõenäoline.

Samal ajal, kui kurss peaks hakkama langema ning kukkuma madalamale toetustasemest 0.7048, võiks oodata hinnalangust ka toetustasemeni 0.6970. Eelnevalt võib oodata toetust veel 200 päeva libisevalt keskmiselt. Hinnalangus ja konsolideerumine madalamal toetustasemest 0.6970 võiks kaasa tuua täiendavat müügisurvet 2010 aasta augustikuu miinimumtasemeni 0.6948, mis langeb kokku ka harmoonilise hinnamustri AB=CD punktiga D. Kursilangus sellest punktist madalamale on hetkel ebatõenäoline.


AUD/USD

Eelmisel nädalal langes AUDUSD hinnaliikumine madalamale tõusvast trendijoonest, toetustasemeni 0.7532, kus asetseb 38.2% Fibonacci korrektsioonitase (0.7145-0.7777) ning kauplemisnädala lõppedes sulgus hinnaliikumine sellest tasemest kõrgemal. Lähiajal võib oodata hinnatõusu vastupanutasemeni 0.7590, millele läheneb 100 päeva libisev keskmine. Samuti ei saa välistada võimalust, et kurss langeb uuesti toetustasemeni 0.7500, mida ületas 200 päeva libisev keskmine.

Kui hinnaliikumise õnnestub tõusta kõrgemale vastupanutasemest 0.7590, võiks oodata hinnatõusu ka vastupanutasemeni 0.7650, kuid eelnevalt võib oodata vastupanu veel 50 päeva libisevalt keskmiselt. Konsolideerumine kõrgemale vastupanutasemest 0.7650 võiks kaasa tuua täiendavat ostuhuvi ning tõsta vahetuskursi vastupanutasemeni 0.7730. Eelnevalt võib nõrgemat vastupanu veel oodata tasemelt 0.7696. Kui vahetuskurss peaks tõusma kõrgemale vastupanutasemest 0.7730, oleks see kinnitavaks signaaliks edasisele hinnatõusule vastupanutasemeni 0.7764. Hinnatõus sellest tasemest kõrgemale ei ole lähiajal tõenäoline.

Samal ajal, kui kurss peaks hakkama langema ning kukkuma madalamale toetustasemest 0.7500, kinnitaks see edasist hinnalangust toetustasemeni 0.7448. Selle taseme murdumine võiks kaasa tuua täiendavat müügisurvet ning suruda hinnaliikumise toetustasemeteni 0.7366 ning 0.7315. Kursilangus madalamale toetustasemest 0.7315 on ilma suurema korrektsioonita ebatõenäoline.


USD/CHF

Eelmisel nädalal toimus USDCHF hinnaliikumises ootamatu korrektsioon toetustasemeni 0.9576, kuid hiljem hinnaliikumine uuesti tõusis vastupanutasemeni 0.9903, mis langeb kokku 78.6% Fibonacci korrektsioonipiirkonnaga (0.9997-0.9550), ning kauplemisnädala lõppedes sulgus hinnaliikumine sellest tasemest madalamal. Lähiajal võib oodata korrektsiooni toetustasemeteni 0.9857 ja 0.9795. Samuti ei saa välistada, et kurss võib uuesti tõusta vastupanutasemeni 0.9950, mis langeb kokku 88.6% Fibonacci korrektsioonitasemega (0.9997-0.9550).

Kui hinnaliikumisel õnnestub tõusta kõrgemale vastupanutasemest 0.9950, võiks oodata edasist hinnatõusu ka vastupanutasemeni 1.0027 ning eelnevalt võib nõrgemat vastupanu oodata tasemelt 0.9990. Kui vahetuskurss peaks tõusma vastupanutasemest 1.0027 kõrgemale, avaks see võimaluse ka edasiseks hinnatõusuks 2015 aasta märtsikuu maksimumtasemeni 1.0125, mis langeb kokku 127.2% Fibonacci laiendava tasemega (0.9536-0.9997). Eelnevalt võib nõrgemat vastupanu veel oodata tasemelt 1.0084, kuid hinnatõus kõrgemale kui 2015 aasta märtsikuu maksimumtase 1.0125 ei ole lähiajal tõenäoline.

Samal ajal, kui kurss peaks langema madalamale toetustasemest 0.9795, võiks oodata täiendavat langust ka toetustasemeni 0.9765, millele läheneb 200 päeva libisev keskmine. Otsustav kursilangus madalamale toetustasemest 0.9765 avaks võimaluse edasiseks languseks toetustasemeni 0.9640, kus asetseb 78.6% Fibonacci korrektsioonitase (0.9536-0.9997). Eelnevalt võib toetust oodata veel tasemelt 0.9676. Kui vahetuskurss peaks langema madalamale toetustasemest 0.9640, oleks see kinnitavaks signaaliks edasisele langustrendile toetustaseme 0.9576 suunas, kuid edasine langus ei ole lähiajal tõenäoline.
TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud Admiral Markets UK Ltd Eesti (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:

  1. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
  2. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
  3. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
  4. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
  5. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
  6. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
  7. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
  8. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
  9. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.