Finantsjärelevalve

Mis muutub finantsjärelevalve vahetamisel?

Admiral Markets UK tegevust reguleerib Financial Conduct Authority (FCA). Reg № 595450.

Admiral Markets AS tegevust reguleerib Eesti Finantsinspektsioon (EFSA): Tegevusloa № 4.1-1/46.

Finantsjärelevalve valiku tegemisel kuvatakse sellekohane informatsioon terve kodulehe ulatuses. Kui soovite täiendavat infot teise finantsjärelevalve kohta, siis palun teostage oma valik.

Tänan, sain aru
fca
efsa

Forex turu tehniline analüüs (48. nädal)

November 28, 2016 12:27

Selle nädala lõpus avaldatakse USA novembrikuu oluliseimad majandusandmed – töötuse määr ning lisandunud mitte-põllumajanduslike töökohtade arv. Sellest tulenevalt võib turgudele oodata tavapärasest suuremat volatiilsust.

EUR/USD

Eelmisel nädalal langes EURUSD vahetuskurss toetustasemeni 1.0523 ning kauplemisnädala lõppedes sulgus hinnaliikumine sellest tasemest kõrgemal. Põhinedes 14 perioodi RSI indikaatorile, mille väärtus on madalamal tasemest 30, võib oodata edasist hinnatõusu vastupanutasemeteni 1.0630 ja 1.0710. Samuti ei saa välistada võimalikku hinnalangust toetustasemeni 1.0523.

Kui hinnaliikumisel peaks õnnestuma tõusta kõrgemale vastupanutasemest 1.0710, avaks see võimaluse ka edasiseks hinnatõusuks vastupanutasemeni 1.0820, mis langeb kokku 38.2% Fibonacci korrektsioonitasemega (1.1299-1.0517). Hinnatõus sellest tasemest kõrgemale võiks kaasa tuua täiendavat ostuhuvi ning viia vahetuskursi vastupanutasemeni 1.0965, kus eelnevalt võib oodata nõrgemat vastupanu veel tasemelt 1.0863. Hinnatõus kõrgemale tasemest 1.0965 ei ole lähiajal tõenäoline.

Samal ajal, kui kurss peaks hakkama langema ning kukkuma madalamale toetustasemest 1.0523, võiks oodata ka edasist hinnalangust 2015 aasta märtsikuu miinimumtasemeni 1.0462. Kursilangus sellest madalamale oleks kinnitavaks signaaliks edasisele langustrendile 2002 aasta juulikuu miinimumtaseme suunas hinnal 1.0210, kuid edasine langus ilma suurema korrektsioonita ei ole lähiajal tõenäoline.


GBP/USD

Eelmisel nädalal tõusis GBPUSD vahetuskurss vastupanutasemeni 1.2515, mida ületas 50 päeva libisev keskmine, kuid kauplemisnädala lõppedes sulgus hinnaliikumine sellest tasemest madalamal. Lähiajal võib uuesti oodata vastupanutaseme 1.2515 testimist. Samuti ei saa välistada, et vahetuskurss võib uuesti langeda toetustasemeni 1.2354.

Kui hinnaliikumisel õnnestub tõusta ja stabiliseeruda kõrgemal vastupanutasemest 1.2515, võiks oodata ka edasist hinnatõusu vastupanutasemeni 1.2624, kus asetseb 50% Fibonacci korrektsioonitase (1.3443-1.1805). Selle taseme murdumine võib kaasa tuua täiendavat ostuhuvi ning tõsta hinnaliikumise vastupanutasemeni 1.2810, kus asetseb lisaks 61.8% Fibonacci korrektsioonitase (1.3443-1.1805). Hinnatõus sellest tasemest kõrgemal võiks kaasa tuua ka ka vastupanutaseme 1.2865 testimise, kuid edasine hinnatõus ilma suurema korrektsioonita ei ole lähiajal tõenäoline.

Samal ajal, kui kurss peaks hakkama langema ning kukkuma madalamale toetustasemest 1.2354, võiks oodata edasist langust ka toetustasemeni 1.2300, mis langeb kokku 61.8% Fibonacci korrektsioonitasemega (1.2081-1.2673). Kui kurss peaks langema madalamale tasemest 1.2300, võiks oodata edasist hinnalangust ka toetustasemeni 1.2156, kus asetseb 88.6% Fibonacci korrektsioonitase (1.2081-1.2673), kus eelnevalt võib nõrgemat toetust pakkuda tase 1.2242. Kursilangus madalamale toetustasemest 1.2156 võiks kaasa tuua täiendavat müügisurvet tasemeteni 1.2087 ning seejärel 1.1809, kuid edasine langus ei ole lähiajal tõenäoline.


USD/JPY

Eelmisel nädalal liikus USDJPY tõusvas joones vastupanutasemeni 113.50, kuid kauplemisnädala lõppedes sulgus hinnaliikumine sellest tasemest madalamal. Põhinedes 14 perioodi RSI indikaatori andmetele, mille väärtus on kõrgemal tasemest 70, võiks oodata edasist hinnalangust toetustasemeni 111.81. Samuti ei saa välistada, et kurss testib uuesti vastupanutaset 113.50 ning korrektsioon toimub hiljem.

Kui hinnaliikumine peaks tõusma ja stabiliseeruma kõrgemal vastupanutasemest 113.50, oleks järgmiseks hinnasihiks tase 114.46. Selle taseme ületamine oleks kinnitavaks signaaliks edasisele tõusutrendile suunaga 116.22, kuid edasine hinnatõus ilma suurema korrektsioonita ei ole hetkel tõenäoline.

Samal ajal, kui kurss peaks hakkama langema ning kukkuma madalamale toetustasemest 111.81, võiks oodata edasist langust 2008 aasta maksimumtaseme suunas hinnal 110.66, kus eelnevalt võib nõrgemat toetust pakkuda tase 111.14. Hinnalangus madalamale tasemest 110.66 võiks kaasa tuua täiendavat müügisurvet tasemeni 109.22, kuid edasine langus ei ole lähiajal tõenäoline.


NZD/USD

Eelmisel nädalal langes NZDUSD vahetuskurss toetustasemeni 0.6970, hiljem trend pöördus vastupanutasemeni 0.7048, kuid valuutapaar lõpetas kauplemisnädala sellest tasemest madalamal. Lähiajal võib oodata hinnalangust toetustasemeni 0.6970. Samuti võib kurss uuesti testida 2011 aasta miinimumtaset 0.7116.

Kui hinnaliikumisel õnnestub tõusta 2011 aasta miinimumtasemest 0.7116 kõrgemale, võiks oodata edasist hinnatõusu ka vastupanutasemeni 0.7207, kus eelnevalt võib nõrgemat vastupanu veel pakkuda tase 0.7170, millele läheneb 50 päeva libisev keskmine. Kui vahetuskurss peaks tõusma vastupanutasemest 0.7207 kõrgemale, oleks järgmiseks hinnasihiks vastupanutase 0.7237. Selle taseme murdumisel ootab ees vastupanutase 0.7313, kuid edasine hinnatõus ei ole lähiajal tõenäoline.

Samal ajal, kui kurss peaks hakkama langema ning kukkuma madalamale toetustasemest 0.6970, võiks oodata langust ka 2010 aasta augustikuu miinimumtasemeni 0.6948, mis langeb kokku harmoonilise hinnamustri AB=CD punktiga D. Sellest tulenevalt võib langus sellest madalamale olla raskendatud. Kui aga tase 0.6948 murdub, on oodata langust ka toetustasemeni 0.6911, kus asetseb 127.2% Fibonacci laiendav tase (0.7484-0.7032). Kursilangus madalamale tasemest 0.6911 võiks kaasa tuua täiendavat müügisurvet ning suruda hinnaliikumise tasemeni 0.6820, kus eelnevalt pakub nõrgemat toetust tase 0.6868. Langus sellest tasemest madalamale võiks suruda hinnaliikumise ka toetustasemeni 0.6770, kuid edasine langus on hetkel ebatõenäoline.


AUD/USD

Eelmisel nädalal toimus AUD/USD hinnaliikumises korrektsioon vastupanutasemeni 0.7448 ning kauplemisnädala lõppedes sulgus hinnaliikumine sellest tasemest madalamal. Lähiajal võib oodata uuesti vastupanutaseme 0.7448 testimist. Samuti ei saa välistada, et kurss võib uuesti testida toetustaset 0.7366.

Kui kurss peaks tõusma kõrgemale vastupanutasemest 0.7448, võiks oodata hinnatõusu ka vastupanutasemeni 0.7500. Selle ületamisel on järgmiseks hinnasihiks vastupanutase 0.7593, mis langeb kokku 61.8% Fibonacci korrektsioonitasemega (0.7777-0.7310) ning lisaks lähenevad sellele tasemele 50 ja 100 päeva libisevad keskmised. Eelnevalt võib nõrgemat vastupanu veel oodata tasemelt 0.7532, millele läheneb 200 päeva libisev keskmine. Kui kurss peaks konsolideeruma kõrgemal vastupanutasemest 0.7593, võiks oodata hinnatõusu ka vastupanutasemeni 0.7696, kus eelnevalt pakub nõrgemat vastupanu tase 0.7650. Hinnatõus kõrgemale tasemest 0.7696 ei ole lähiajal tõenäoline.

Samal ajal, kui kurss peaks hakkama langema ning kukkuma madalamale toetustasemest 0.7366, võiks oodata langust ka toetustasemeni 0.7325, mis langeb kokku 50% Fibonacci korrektsioonitasemega (0.6826-0.7835). Kursilangus madalamale toetustasemest 0.7325 avaks võimaluse edasiseks hinnalanguseks toetustasemeni 0.7243 ning selle taseme murdumine oleks kinnitavaks signaaliks langustrendile toetustaseme 0.7145 suunas. Edasine hinnalangus on hetkel ebatõenäoline.


USD/CHF

Eelmisel nädalal liikus USDCHF tõusvas joones ning tõusis kõrgemale 2015 aasta märtsikuu maksimumtasemest 1.0125, kuid hiljem kauplemisnädalal teises pooles toimus kerge korrektsioon. Põhinedes 14 perioodi RSI indikaatori andmetele, mille väärtus on kõrgemal tasemest 70, võib oodata täiendavat korrektsiooni toetustasemeni 1.0084. Samuti ei saa välistada, et kurss tõuseb uuesti vastupanutasemeni 1.0190.

Kui hinnaliikumine peaks tõusma kõrgemale vastupanutasemest 1.0190, on järgmiseks hinnasihiks 2015 aasta jaanuarikuu maksimumtase 1.0240. Selle taseme ületamine oleks kinnitavaks signaaliks edasisele hinnatõusule 2015 aasta novembrikuu maksimumtaseme suunas hinnal 1.0327. Selle taseme ületamine võiks kaasa tuua täiendavat ostuhuvi ning viia vahetuskursi testima 2008 aasta detsembrikuu miinimumtaset 1.0368, kuid edasine hinnatõus ei ole lähiajal tõenäoline.

Samal ajal, kui kurss peaks hakkama langema ning kukkuma madalamale toetustasemest 1.0084, võiks oodata edasist hinnalangust ka toetustasemeni 0.9990, kus eelnevalt võib nõrgemat toetust pakkuda veel tase 1.0027. Kursilangus madalamale toetustasemest 0.9990 avaks võimaluse edasiseks langustrendiks toetustasemeni 0.9950, kus asetseb 38.2% Fibonacci korrektsioontiase (0.9548-1.0190). Kursilangus sellest tasemest madalamale võiks tuua täiendavat müügisurvet toetustasemeni 0.9903 ning seejärel tasemeni 0.9857, kuid edasine langus ei ole lähiajal tõenäoline.
TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud Admiral Markets UK Ltd Eesti (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:

  1. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
  2. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
  3. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
  4. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
  5. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
  6. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
  7. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
  8. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
  9. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.