Finantsjärelevalve

Mis muutub finantsjärelevalve vahetamisel?

Admiral Markets UK tegevust reguleerib Financial Conduct Authority (FCA). Reg № 595450.

Admiral Markets AS tegevust reguleerib Eesti Finantsinspektsioon (EFSA): Tegevusloa № 4.1-1/46.

Finantsjärelevalve valiku tegemisel kuvatakse sellekohane informatsioon terve kodulehe ulatuses. Kui soovite täiendavat infot teise finantsjärelevalve kohta, siis palun teostage oma valik.

Tänan, sain aru
fca
efsa

Forex turu tehniline analüüs (49. nädal)

Detsember 05, 2016 12:48

EUR/USD

Eelmisel nädalal tõusis EUR/USD vahetuskurss kõrgemale vastupanutasemest 1.0630, mis nüüdsest toimib lähima toetustasemena. Lähiajal võib oodata hinnatõusu vastupanutasemeni 1.0710. Samuti ei saa välistada, et kurss võib uuesti kukkuda testima toetustaset 1.0630.

Kui hinnaliikumisel õnnestub tõusta ja konsolideeruda kõrgemal vastupanutasemest 1.0710, avaks see võimaluse ka edasiseks hinnatõusuks vastupanutasemeni 1.0820, mis langeb kokku 38.2% Fibonacci korrektsioonitasemega (1.1299-1.0517). Kui kurss peaks konsolideeruma tasemest 1.0820 kõrgemal, võiks oodata täiendavat hinnatõusu tasemeni 1.0965, kus eelnevalt võib nõrgemat vastupanu veel osutada tase 1.0863 ning 50 päeva libisev keskmine. Hinnatõus kõrgemale tasemest 1.0965 võiks kaasa tuua täiendavat ostuhuvi ning viia vahetuskursi tasemeni 1.1058, kus piirkonnas asetseb 100 päeva libisev keskmine, kuid edasine hinnatõus on hetkel ebatõenäoline.

Samal ajal, kui kurss peaks hakkama langema ning kukkuma madalamale toetustasemest 1.0630, võiks oodata edasist hinnalangust ka toetustasemeni 1.0523. Kursilangus madalamale tasemest 1.0523 võiks kaasa tuua müügisurvet 2015 aasta märtsikuu miinimumtasemeni 1.0462. Kui vahetuskurss peaks langema 2015 aasta märtsikuu miinimumist 1.0462 madalamale, oleks see kinnitavaks signaaliks edasisele langustrendile 2002 aasta juulikuu maksimumtaseme suunas 1.0210, kuid selline langus ilma suurema korrektsioonita on hetkel ebatõenäoline.


GBP/USD

Eelmisel nädalal tõusis GBPUSD vahetuskurss kõrgemale vastupanutasemest 1.2624, mis nüüdsest toimib hinnaliikumisele lähima toetustasemena. Lähiajal võib oodata hinnatõusu vastupanutasemeni 1.2810, mis langeb kokku 61.8% Fibonacci korrektsioonitasemega (1.3443-1.1805) ning mida ületas 100 päeva libisev keskmine. Samuti ei saa välistada, et kurss võib uuesti langeda toetustasemeni 1.2624.

Kui hinnaliikumisel õnnestub tõusta ja konsolideeruda kõrgemal vastupanutasemest 1.2810, võiks oodata edasist hinnatõusu ka vastupanutasemeni 1.2946. Eelnevalt võib vastupanu veel oodata tasemelt 1.2865 ning tõusva trendikoridori ülemisest servast. Konsolideerumine kõrgemal tasemest 1.2946 võiks kaasa tuua täiendavat ostuhuvi ning viia hinna vastupanutasemeni 1.3087, mis langeb kokku 78.6% Fibonacci korrektsioonitasemega (1.3443-1.1805). Hinnatõus sellest kõrgemale oleks kinnitavaks signaaliks edasisele tõusutrendile vastupanutaseme 1.3165 suunas, kuid edasine hinnatõus ilma suurema korrektsioonita on hetkel ebatõenäoline.

Samal ajal, kui kurss peaks hakkama langema ning kukkuma madalamale toetustasemest 1.2624, võiks oodata edasist hinnalangust ka toetustasemeni 1.2515. Selle taseme murdumisel võib järgmist toetust oodata tasemelt 1.2354 ning eelnevalt võivad toetust pakkuda veel tõusev trendijoon ning 50 päeva libisev keskmine. Kursilangus madalamale toetustasemest 1.2354 avaks võimaluse testida ka toetustaset 1.2242, kuid eelnevat tuleks ületada toetustase 1.2300. Kursilangus madalamale tasemest 1.2242 ei ole lähiajal tõenäoline.


USD/JPY

Eelmisel nädalal toimus USDJPY hinnaliikumises korrektsioon toetustasemeni 111.81, hiljem hinnaliikumine tõusis uuesti vastupanutasemeni 114.46 ning kauplemisnädala lõppedes sulgus hinnaliikumine kõrgemal toetustasemest 113.50, kus asetses ka 38.2% Fibonacci korrektsioonitase (111.35-114.81). Tuginedes 14 perioodi RSI indikaatorile, mille väärtus on kõrgemal tasemest 70, võib oodata mõningast konsolideerumist toetustasemeni 111.81, kus asetseb 88.6% Fibonacci korrektsioonitase (111.35-114.81). Samuti ei saa välistada, et kurss võib uuesti testida vastupanutaset 114.46.

Kui hinnaliikumisel õnnestub stabiliseeruda kõrgemal vastupanutasemest 114.46, võiks oodata edasist hinnatõusu ka vastupanutasemeni 116.22, mis langeb kokku 141.4% Fibonacci laiendava tasemega (111.35-114.81). Hinnatõus kõrgemale vastupanutasemest 116.22 oleks kinnitavaks signaaliks edasisele tõusutrendile vastupanutaseme 118.23 suunas, kuid selline hinnatõus ilma suurema korrektsioonita ei ole lähiajal tõenäoline.

Samal ajal, kui kurss peaks hakkama langema ning kukkuma madalamale toetustasemest 111.81, avaks see võimaluse edasiseks langustrendiks 2008 aasta maksimumtaseme 110.66 suunas, kus eelnevalt võib toetust oodata veel tasemelt 111.14. Kursilangus madalamale 2008 aasta maksimumtasemest 110.66 kinnitaks edasist langustrendi suunaga 109.22, kuid edasine langus ei ole lähiajal tõenäoline.


NZD/USD

Eelmisel nädalal tõusis NZDUSD vahetuskurss kõrgemale 2011 aasta miinimumtasemest 0.7116 ning kauplemisnädala lõppedes sulgus hinnaliikumine sellest tasemest kõrgemal. Lähiajal võib oodata hinnatõusu ning uuesti vastupanutaseme 0.7170 testimist. Samuti ei saa välistada, et kurss võib uuesti testida 2011 aasta miinimumtaset 0.7116.

Kui hinnaliikumine stabiliseerub kõrgemal vastupanutasemest 0.7170, võiks oodata hinnatõusu ka vastupanutasemeni 0.7237, kus asetseb 61.8% Fibonacci korrektsioontiase (0.7402-0.6970). Selle taseme ületamisel on järgmiseks hinnasihiks 78.6% Fibonacci (0.7402-0.6970) korrektsioonipiirkond tasemel 0.7313. Kursilangus sellest kõrgemale võib kaasa tuua täiendavat ostuhuvi ning viia kursi vastupanutasemeni 0.7360, kus asetseb 88.6% Fibonacci korrektsioonitase (0.7402-0.6970). Hinnatõus sellest kõrgemale oleks kinnitavaks signaaliks edasisele tõusutrendile suunaga 0.7450, kuid edasine hinnatõus ei ole lähiajal tõenäoline.

Samal ajal, kui kurss peaks hakkama langema ning kukkuma madalamale 2011 aasta miinimumtasemest 0.7116, võiks oodata edasist langust ka tasemeni 0.7048, millele läheneb 200 päeva libisev keskmine. Selle taseme murdumine oleks kinnitavaks signaaliks edasisele langustrendile 2010 aasta augustikuu miinimumtaseme suunas hinnal 0.6948, kuid eelnevalt võib nõrgemat toetust veel oodata tasemelt 0.6970. Kursilangus 2010 aasta augustikuu miinimumtasemest 0.6948 madalamale oleks kinnitavaks signaaliks edasisele langustrendile toetustasemeni 0.6820. Eelnevalt võib toetust oodata veel tasemetelt 0.6911 ja 0.6868 ning kursilangus madalamale tasemest 0.6820 on hetkel ebatõenäoline.


AUD/USD

Eelmisel nädalal tõusis AUD/USD hinnaliikumine vastupanutasemeni 0.7500, hiljem toimus küll langus, aga kauplemisnädala lõppedes sulgus hinnaliikumine siiski kõrgemal toetustasemest 0.7448. Lähiajal võib oodata uuesti vastupanutaseme 0.7500 testimist. Samuti ei saa välistada, et kurss võib uuesti langeda testima toetustaset 0.7366.

Kui hinnaliikumisel õnnestub tõusta ja konsolideeruda kõrgemal vastupanutasemest 0.7500, oleks järgmiseks hinnasihiks vastupanutase 0.7539, mis langeb kokku 61.8% Fibonacci korrektsioonitasemega (0.7777-0.7310). Eelnevalt võib nõrgemat vastupanu oodata tasemelt 0.7532, millele läheneb 200 päeva libisev keskmine. Kui vahetuskurss peaks tõusma kõrgemale vastupanutasemest 0.7593, võiks oodata edasist hinnatõusu ka tasemeni 0.7696, kus eelnevalt pakub vastupanu veel tase 0.7650. Hinnatõus kõrgemale tasemest 0.7696 ei ole lähiajal tõenäoline.

Samal ajal, kui kurss peaks hakkama langema ning kukkuma madalamale toetustasemest 0.7366, võiks oodata edasist hinnalangust ka toetustasemeni 0.7325 ning selle murdumisel ootab ees toetustase 0.7243. Selle taseme murdumine võiks kaasa tuua täiendavat müügisurvet ning suruda hinnaliikumise toetustasemeni 0.7145, kuid edasine langus ei ole lähiajal tõenäoline.


USD/CHF

Eelmisel nädalal testis USDCHF vahetuskurss uuesti taset 1.0190, kuid hiljem toimus korrektsioon toetustasemeni 1.0084 ning kauplemisnädala lõppedes sulgus hind sellest kõrgemal. Lähiajal võib oodata hinnalangust toetustasemeni 1.0027. Samuti ei saa välistada, et kurss võib uuesti testida 2015 aasta märtsikuu maksimumtaset 1.0125 ning seejärel vastupanutaset 1.0190.

Kui hinnaliikumisel õnnestub tõusta ja konsolideeruda kõrgemal vastupanutasemest 1.0190, avaks see võimaluse testida ka 2015 aasta jaanuarikuu maksimumtaset 1.0240. Selle ületamine oleks kinnitavaks signaaliks edasisele hinnatõusule 2015 aasta novembrikuu maksimumtaseme suunas hinnal 1.0327. Hinnatõus sellest kõrgemale võiks kaasa tuua täiendavat ostuhuvi ning viia hinnaliikumise testima 2008 aasta detsembrikuu miinimumtaset 1.0368, kuid edasine hinnatõus ei ole lähiajal tõenäoline.

Samal ajal, kui kurss peaks hakkama langema ning kukkuma madalamale toetustasemest 1.0027, võiks oodata hinnalangust ka toetustasemeni 0.9950, kus asetseb 38.2% Fibonacci korrektsioonitase (0.9548-1.0204). Eelnevalt võib nõrgemat toetust veel oodata tasemelt 0.9990. Kui kurss peaks langema madalamale toetustasemest 0.9950, oleks järgmiseks hinnasihiks toetustase 0.9903, millele läheneb 50 päeva libisev keskmine. Kursilangus sellest madalamale võib kaasa tuua täiendavat müügisurvet ning suruda hinnaliikumise toetustasemeni 0.9795, mis langeb kokku 61.8% Fibonacci korrektsioonitasemega (0.9548-1.0204). Eelnevalt võib toetust pakkuda veel tase 0.9857. Kursilangus madalamale tasemest 0.9795 on lähiajal ebatõenäoline.
TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud Admiral Markets UK Ltd Eesti (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:

  1. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
  2. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
  3. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
  4. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
  5. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
  6. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
  7. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
  8. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
  9. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.