Finantsjärelevalve

Mis muutub finantsjärelevalve vahetamisel?

Admiral Markets UK tegevust reguleerib Financial Conduct Authority (FCA). Reg № 595450.

Admiral Markets AS tegevust reguleerib Eesti Finantsinspektsioon (EFSA): Tegevusloa № 4.1-1/46.

Finantsjärelevalve valiku tegemisel kuvatakse sellekohane informatsioon terve kodulehe ulatuses. Kui soovite täiendavat infot teise finantsjärelevalve kohta, siis palun teostage oma valik.

Tänan, sain aru
fca
efsa

Forex turu tehniline analüüs (5. nädal)

Jaanuar 30, 2017 11:50

Sellel nädalal on USA-st oodata jaanuarikuu olulisimad majandusandmeid – töötuse määr ning lisandunud mitte-põllumajanduslike töökohtade arv. Sellest tulenevalt võib turgudele oodata tavapärasest suuremat volatiilsust.

EUR/USD

Eelmisel nädalal tõusis EURUSD hinnaliikumine vastupanutasemeni 1.0765, kuid hiljem toimus korrektsioon ning kauplemisnädala lõppedes sulgus hinnaliikumine madalamal vastupanutasemest 1.0710, mis langes kokku 38.2% Fibonacci korrektsioonitasemega (1.1298-1.0339. Lähiajal võib oodata hinnatõusu vastupanutasemeni 1.0765. Samuti ei saa välistada, et kurss võib uuesti langeda hinnakanali toetusservani ning seejärel toetustasemeni 1.0650.

Kui hinnaliikumisel õnnestub tõusta kõrgemale vastupanutasemest 1.0765, on järgmiseks hinnasihiks vastupanutase 1.0820, mis langeb kokku 50% Fibonacci korrektsioonitasemega (1.1298-1.0339) ning mida ületas 100 päeva libisev keskmine. Otsustav hinnatõus kõrgemale vastupanutasemest 1.0820 avaks võimaluse testida ka taset 1.0863 ning selle ületamine oleks kinnitavaks signaaliks edasisele tõusutrendile suunaga 1.0965. Hinnatõusule võib eelnevalt vastupanu osutada ka langev trendijoon. Ostuhuvi püsimisel on järgmiseks hinnasihiks vastupanutase 1.1058, mida pidurdab 200 päeva libisev keskmine. Otsustav hinnatõus kõrgemale tasemest 1.1058 võiks kaasa tuua ka vastupanutaseme 1.1137 testimise, kuid edasine hinnatõus ei ole lähiajal tõenäoline.

Samal ajal, kui kurss peaks hakkama langema ning kukkuma madalamale toetustasemest 1.0650, on järgmiseks sihtpunktiks tase 1.0523, kus eelnevalt pakub toetust 50 päeva libisev keskmine. Müügisurve püsimisel ja languse jätkumisel on järgmiseks hinnasihiks 1.0380, kus eelnevalt võib nõrgemat toetust pakkuda ka 2015 aasta märtsikuu miinimumtase 1.0462. Hinnalangus madalamale tasemest 1.0380 oleks kinnitavaks signaaliks edasisele langustrendile suunaga 1.0300, kuid edasine hinnalangus ei ole lähiajal tõenäoline.


GBP/USD

Eelmisel nädalal tõusis GBPUSD vastupanutasemeni 1.2642, kuid hiljem toimus korrektsioon toetustasemeni 1.2543 ning kauplemisnädala lõppedes sulgus hinnaliikumine sellest tasemest kõrgemal. Lähiajal võib oodata hinnalangust toetustasemeni 1.2400, mis langeb kokku ka 38.2% Fibonacci korrektsioonitasemega (1.1986-1.2673) ning millele läheneb 50 päeva libisev keskmine. Samuti ei saa välistada, et kurss tõuseb uuesti testima vastupanutaset 1.2642.

Kui hinnaliikumisel õnnestub tõusta ja stabiliseeruda kõrgemal vastupanutasemest 1.2642, on järgmiseks hinnasihiks vastupanutase 1.2810, mis langeb kokku 61.8% Fibonacci korrektsioonitasemega (1.3443-1.1809), kuid eelnevalt võib nõrgemat vastupanu veel oodata tasemelt 1.2730. Kui hinnaliikumine peaks tõusma ja stabiliseeruma kõrgemal vastupanutasemest 1.2810, võiks oodata edasist hinnatõusu ka vastupanutasemeni 1.2865, mis langeb kokku 127.2% Fibonacci laiendava tasemega (1.1986-1.2673). Hinnatõus sellest tasemest kõrgemale tekitaks võimaluse testida ka vastupanutaset 1.2946, mis langeb kokku 141.4% Fibonacci laiendava tasemega (1.1986-1.2673). Hinnatõus sellest tasemest kõrgemale ei ole lähiajal tõenäoline.

Samal ajal, kui kurss peaks hakkama langema ning kukkuma madalamale toetustasemest 1.2400, võib järgnevat tugevat toetust oodata tasemelt 1.2220, kus eelnevalt tuleb murda nõrgem toetustase 1.2300. Otsustav hinnalangus madalamale toetustasemest 1.2220 oleks kinnitavaks signaaliks edasisele langustrendile toetustaseme 1.2156 suunas. Hinnalangus sellest tasemest madalamale ei ole lähiajal tõenäoline.


USD/JPY

Eelmisel nädalal testis USDJPY hinnaliikumine uuesti toetustaset 112.54, kuid hiljem toimus korrektsioon vastupanutasemeni 115.10, mida ületas 50 päeva libisev keskmine, ning kauplemisnädala lõppedes sulgus hinnaliikumine sellest tasemest madalamal. Lähiajal võib oodata hinnatõusu vastupanutasemeni 116.22, mis langeb kokku 61.8% Fibonacci korrektsioonitasemega (118.66-112.51). Samuti ei saa välistada, et kurss võib uuesti kukkuda toetustasemeni 113.50.

Kui hinnaliikumisel õnnestub tõusta ja stabiliseeruda kõrgemal vastupanutasemest 116.22, on järgmiseks hinnasihiks vastupanutase 118.23. Kui ostuhuvi püsib ja tõusutrend jätkub, võib oodata edasist hinnatõusu ka vastupanutasemeni 118.80, kuid edasine hinnatõus ei ole lähiajal tõenäoline.

Samal ajal, kui kurss peaks hakkama langema ning kukkuma madalamale toetustasemest 113.50, võiks oodata edasist langust ka toetustasemeni 112.54. Selle taseme murdumisel ootab ees 2008 aasta maksimumtase 110.66, mis langeb kokku 127.2% Fibonacci laiendava tasemega (118.66-112.51), kus eelnevalt võib nõrgemat toetust oodata tasemelt 111.81. Hinnalangus madalamale 2008 aasta maksimumtasemest 110.66 ei ole lähiajal tõenäoline.


NZD/USD

Eelmisel nädalal tõusis NZDUSD hinnaliikumine vastupanutasemeni 0.7313, kuid kauplemisnädala lõppedes sulgus hinnaliikumine sellest tasemest madalamal. Lähiajal võib uuesti oodata vastupanutaseme 0.7313 testimist. Samuti ei saa välistada, et kurss võib uuesti langeda toetustasemeni 0.7214, kuid sellisele langusele võib toetust pakkuda tõusev hinnakoridor.

Kui hinnaliikumisel õnnestub tõusta kõrgemale vastupanutasemest 0.7313, võiks oodata ka vastupanutaseme 0.7450 testimist, kus eelnevat on nõrgemat vastupanu pakkumas veel tase 0.7360. Kui hinnaliikumisel õnnestub tõusta kõrgemale vastupanutasemest 0.7450, oleks see kinnitavaks signaaliks edasisele tõusutrendile vastupanutasemeni 0.7557, kuid edasine hinnatõus ei ole ilma suurema korrektsioonita tõenäoline.

Samal ajal, kui kurss peaks hakkama langema ning kukkuma madalamale toetustasemest 0.7214, võiks oodata edasist hinnalangust ka 2011 aasta miinimumtasemeni 0.7170 ning lisaks asetseb selles piirkonnas 100 päeva libisev keskmine. Kui hinnaliikumine peaks langema madalamale 2011 aasta miinimumtasemest 0.7116, on järgmiseks hinnasihiks toetustase 0.7044, kus toetust hakkavad pakkuma 200 ja 50 päeva libisevad keskmised. Hinnalangus madalamale toetustasemest 0.7044 oleks kinnitavaks signaaliks edasisele langustrendile suunaga 0.6970, kuid edasine langus ei ole lähiajal tõenäoline.


AUD/USD

Eelmisel nädalal tõusis AUDUSD hinnaliikumine vastupanutasemeni 0.7593, kuid hiljem toimus korrektsioon ning kauplemisnädala lõppedes sulgus hinnaliikumine kõrgemal toetustasemest 0.7536, mis langeb kokku 61.8% Fibonacci korrektsioonitasemega (0.7777-0.7159). Lähiajal võib oodata hinnalangust toetustasemeni 0.7500, millele lähenevad 100 ja 200 päeva libisevad keskmised. Samuti ei saa välistada, et kurss võib uuesti tõusta vastupanutasemeni 0.7593.

Kui hinnaliikumisel õnnestub tõusta ja konsolideeruda kõrgemal vastupanutasemest 0.7593, on järgmiseks hinnasihiks vastupanutase 0.7650, mis langeb kokku 78.6% Fibonacci korrektsioonitasemega (0.7777-0.7159). Hinnatõus ja konsolideerumine kõrgemal vastupanutasemest 0.7650 avaks võimaluse testida ka vastupanutaset 0.7700, mis langeb kokku 88.6% Fibonacci korrektsioonitasemega (0.7777-0.7159). Otsustav hinnatõus ja konsolideerumine kõrgemal vastupanutasemest 0.7700 tekitaks võimaluse testida ka vastupanutaset 0.7764, kus eelnevalt tuleb murda veel vastupanutase 0.7730. Hinnatõus kõrgemale tasemest 0.7764 ei ole ilma suurema korrektsioonita tõenäoline.

Samal ajal, kui kurss peaks hakkama langema ning kukkuma madalamale toetustasemest 0.7500, on järgmiseks hinnasihiks toetustase 0.7448. Kui kurss peaks konsolideeruma madalamal toetustasemest 0.7448, võiks oodata edasist hinnalangust ka toetustasemeni 0.7366, kus eelnevalt võib toetust oodata 50 päeva libisevalt keskmiselt. Kursilangus madalamale tasemest 0.7366 võiks kaasa tuua täiendavat müügisurvet ning suruda hinnaliikumise toetustasemeni 0.7325. Kursilangus sellest madalamale ei ole lähiajal tõenäoline.


USD/CHF

Eelmisel nädalal kõikus USDCHF kurss kitsas vahemikus, kus ülevalt poolt osutas vastupanu tase 1.0016 ning samal ajal pakkus toetust 100 päeva libisev keskmine. Edasiste prognooside tegemisel tuleks kõigepealt oodata ja vaadata millisest piirist hinnaliikumine väljub.

Kui hinnaliikumisel õnnestub tõusta ja konsolideeruda kõrgemal vastupanutasemest 1.0016, on järgmiseks hinnasihiks vastupanutase 1.0050 ning selle ületamisel ootab ees 2015 aasta märtsikuu maksimumtase 1.0125. Eelnevalt võib nõrgemat vastupanu oodata tasemelt 1.0084 ning langeva trendikoridori ülemisest servast. Kui hinnaliikumisel õnnestub tõusta ja konsolideeruda kõrgemal 2015 aasta märtsikuu maksimumtasemest 1.0125, on järgmiseks hinnasihiks 2015 aasta jaanuarikuu maksimumtase 1.0240, kus eelnevalt pakub nõrgemat vastupanu veel tase 1.0183. Hinnatõus kõrgemale tasemest 1.0240 võiks kaasa tuua täiendavat ostuhuvi ning viia vahetuskursi 2015 aasta novembrikuu maksimumtasemeni 1.0327, kuid edasine hinnatõus ei ole lähiajal tõenäoline.

Samal ajal, kui kurss peaks hakkama langema ning kukkuma madalamale toetustasemest 0.9950, on järgmiseks hinnasihiks toetustase 0.9857, mis langeb kokku 61.8% Fibonacci korrektsioonitasemega (0.9548-1.0342) ning millele läheneb 200 päeva libisev keskmine. Eelnevalt võib nõrgemat toetust oodata ka tasemelt 0.9903. Otsustav hinnalangus madalamale toetustasemest 0.9857 võiks kaasa tuua täiendavat müügisurvet toetustasemeni 0.9795 ning selle taseme murdumine kinnitaks edasist langustrendi suunaga 0.9676, kuid edasine langus ilma suurema korrektsioonita ei ole lähiajal tõenäoline.
TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud Admiral Markets UK Ltd Eesti (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:

  1. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
  2. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
  3. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
  4. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
  5. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
  6. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
  7. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
  8. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
  9. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.