Finantsjärelevalve

Mis muutub finantsjärelevalve vahetamisel?

Admiral Markets UK tegevust reguleerib Financial Conduct Authority (FCA). Reg № 595450.

Admiral Markets AS tegevust reguleerib Eesti Finantsinspektsioon (EFSA): Tegevusloa № 4.1-1/46.

Finantsjärelevalve valiku tegemisel kuvatakse sellekohane informatsioon terve kodulehe ulatuses. Kui soovite täiendavat infot teise finantsjärelevalve kohta, siis palun teostage oma valik.

Tänan, sain aru
fca
efsa

Forex turu tehniline analüüs (6. nädal)

Veebruar 06, 2017 15:56

EUR/USD

Eelmisel nädalal tõusis EURUSD hinnaliikumine vastupanutasemeni 1.0820, mis langeb kokku 50% Fibonacci korrektsioonitasemega (1.1298-1.0339). Hiljem toimus hinnaliikumises korrektsioon ning kauplemisnädala lõppedes sulgus kurss madalamal 100 päeva libisevast keskmisest. Lähiajal võib oodata hinnalangust toetustasemeteni 1.0765 ja 1.0710, kus eelnevalt võib langusele toetust pakkuda tõusva trendikoridori alumine serv. Samuti ei saa välistada, et kurss võib uuesti hakata tõusma ning testida vastupanutaset 1.0820.

Kui hinnaliikumisel õnnestub tõusta kõrgemale vastupanutasemest 1.0820, võib oodata hinnatõusu ka vastupanutasemeni 1.0863. Selle ületamisel on järgmiseks hinnasihiks vastupanutase 1.0965, millele võib eelnevalt vastupanu osutada langev trendijoon. Kui ostuhuvi püsib, on järgmiseks sihtpunktiks tase 1.1058, kus vastupanu hakkab osutama 200 päeva libisev keskmine. Selle ületamisel on järgmiseks hinnasihiks vastupanutase 1.1137, kuid edasine hinnatõus ei ole lähiajal tõenäoline.

Samal ajal, kui kurss peaks hakkama langema ning kukkuma madalamale toetustasemest 1.0710, võiks oodata hinnalangust ka toetustasemeni 1.0650. Selle murdumisel on järgmiseks sihtpunktiks toetustase 1.0523, kus toetust hakkab pakkuma 50 päeva libisev keskmine. Kursilangus madalamale tasemest 1.0523 võiks kaasa tuua täiendavat müügisurvet 2015 aasta märtsikuu miinimumtasemeni 1.0462, kuid edasine hinnalangus ei ole lähiajal tõenäoline.


GBP/USD

Eelmisel nädalal tõusis GBPUSD hinnaliikumine vastupanutasemeni 1.2642, kauplemisnädala teises pooles hakkas hind küll langema, kuid nädal sulgus siiski kõrgemal 100 päeva libisevast keskmisest. Lähiajal võib oodata hinnalangust toetustasemeni 1.2433, mis langeb kokku 38.2% Fibonacci korrektsioonitasemega (1.1986-1.2705) ning millele läheneb 50 päeva libisev keskmine. Samuti ei saa välistada, et kurss võib uuesti tõusta vastupanutasemeni 1.2543.

Kui hinnaliikumisel õnnestub tõusta kõrgemale vastupanutasemest 1.2543, on järgmiseks hinnasihiks vastupanutase 1.2642, mis langeb kokku 50% Fibonacci korrektsioonitasemega (1.3443-1.1809). Hinnatõus ja konsolideerumine sellest tasemest kõrgemal võiks kaasa tuua täiendavat ostuhuvi tasemeni 1.2810, mis langeb kokku 61.8% Fibonacci korrektsioonitasemega (1.3443-1.1809), kuid eelnevalt võib nõrgemat vastupanu oodata veel tasemelt 1.2730. Hinnatõus kõrgemale tasemest 1.2810 on lähiajal ebatõenäoline.

Samal ajal, kui kurss hakkab langema ning konsolideerub madalamal toetustasemest 1.2433, võiks oodata edasist hinnalangust ka toetustasemeni 1.2220, kus eelnevalt võib nõrgemat toetust pakkuda ka tase 1.2300. Hinnalangus madalamale toetustasemest 1.2220 oleks kinnitavaks signaaliks edasisele langustrendile suunaga 1.2140, mis langeb kokku 78.6% Fibonacci korrektsioonitasemega (1.1986-1.2705). Kursilangus sellest madalamale ei ole lähiajal tõenäoline.


USD/JPY

Eelmisel nädalal testis USDJPY hinnaliikumine uuesti toetustaset 112.54, kuid kauplemisnädala lõppedes sulgus hinnaliikumine sellest tasemest kõrgemal. Lähiajal võib oodata hinnatõusu vastupanutasemeni 113.50. Samuti ei saa välistada, et kurss võib uuesti langeda testima toetustaset 111.81.

Kui hinnaliikumisel õnnestub tõusta ja stabiliseeruda kõrgemal vastupanutasemest 113.50, avaks see võimaluse testida ka vastupanutaset 115.10, mida ületas 50 päeva libisev keskmine. Hinnatõus sellest kõrgemal võiks kaasa tuua täiendavat ostuhuvi ning viia vahetuskursi vastupanutasemeni 116.22, kuid edasine hinnatõus ei ole hetkel tõenäoline.

Samal ajal, kui kurss peaks hakkama langema ning kukkuma madalamale toetustasemest 111.81, võiks oodata edasist langust ka 2008 aasta maksimumtasemeni 110.66, mis langeb kokku 127.2% Fibonacci korrektsioonitasemega (118.66-112.51). Kursilangus 2008 aasta maksimumtasemest 110.66 madalamale võiks kaasa tuua täiendavat müügisurvet toetustasemeni 109.22, mis langeb kokku harmoonilise hinnamustri AB=CD punktiga D. Sellest tulenevalt võib edasine langustrend olla raskendatud.


NZD/USD

Eelmisel nädalal testis NZDUSD hinnaliikumine uuesti vastupanutaset 0.7313, kuid kauplemisnädala lõppedes sulgus hinnaliikumine sellest tasemest madalamal. Lähiajal võib oodata toetustasemete testimist hindadel 0.7236 ja 0.7214. Samuti ei saa välistada, et kurss võib uuesti tõusta vastupanutasemeni 0.7356, mis langeb kokku 78.6% Fibonacci korrektsioonitasemega (0.7484-0.6861).

Kui hinnaliikumisel õnnestub tõusta ja konsolideeruda kõrgemal vastupanutasemest 0.7356, oleks see kinnitavaks signaaliks edasisele tõusutrendile vastupanutasemeni 0.7450. Kui kurss peaks konsolideeruma vastupanutasemest 0.7450 kõrgemal, oleks see kinnitavaks signaaliks edasisele tõusutrendile suunaga 0.7557, kuid edasine hinnatõus ei ole ilma suurema korrektsioonita tõenäoline.

Samal ajal, kui kurss peaks hakkama langema ning kukkuma madalamale toetustasemest 0.7214, võiks oodata edasist langust ka 2011 aasta miinimumtasemeni 0.7170, kus toetust hakkab pakkuma 100 päeva libisev keskmine. Müügisurve püsimisel on järgmiseks hinnasihiks 2011 aasta miinimumtase 0.7116 ning selle murdumisel toetustase 0.7044, kus langust hakkab pidurdada 50 päeva libisev keskmine. Edasine hinnalangus ei ole lähiajal tõenäoline.


AUD/USD

Eelmisel nädalal tõusis AUDUSD hinnaliikumine vastupanutasemeni 0.7700, mis langeb kokku 88.6% Fibonacci korrektsioonitasemega (0.7777- 0.7159) ning kauplemisnädala lõppedes sulgus hinnaliikumine sellest tasemest madalamal. Tuginedes 14 perioodi RSI indikaatori andmetele, mille väärtus on kõrgemal tasemest 70, võib lähiajal oodata hinnalangust toetustasemeni 0.7650. Samuti ei saa välistada, et kurss võib uuesti tõusta vastupanutasemeni 0.7730.

Kui hinnaliikumisel õnnestub tõusta ja konsolideeruda kõrgemal vastupanutasemest 0.7730, võiks oodata edasist hinnatõusu ka vastupanutasemeni 0.7764. Selle ületamine oleks kinnitavaks signaaliks edasisele tõusutrendile suunaga 0.7825 ning selle ületamisel tasemeni 0.7872. Edasine hinnatõus ei ole ilma suurema korrektsioonita tõenäoline.

Samal ajal, kui kurss hakkab langema ning kukub madalamale toetustasemest 0.7650, võiks oodata edasist langustrendi ka toetustasemeni 0.7593. Müügisurve püsimisel on järgmiseks hinnasihiks ümmargune toetustase 0.7500, kus eelnevalt võib nõrgemat toetust pakkuda ka tase 0.7536. Hinnalangus madalamale tasemest 0.7500 võiks kaasa tuua ka toetustaseme testimise hinnal 0.7448, kuid edasine hinnalangus ei ole lähiajal tõenäoline.


USD/CHF

Eelmisel nädalal langes USDCHF hinnaliikumine toetustasemeni 0.9857, mis langeb kokku ka 61.8% Fibonacci korrektsioonitasemega (0.9548-1.0342). Hiljem siiski toimus mõningane hinnatõus, kuid kauplemisnädala lõppedes sulgus kurss madalamal vastupanutasemest 0.9950. Lähiajal võib oodata hinnatõusu vastupanutasemeni 0.9950. Samuti ei saa välistada, et kurss võib uuesti langeda testima toetustaset 0.9857, kus toetust hakkab pakkuma 200 päeva libisev keskmine.

Kui hinnaliikumisel õnnestub tõusta ja konsolideeruda kõrgemal vastupanutasemest 0.9950, võiks oodata hinnatõusu ka vastupanutasemeni 1.0016, kus vastupanu hakkab osutama 100 päeva libisev keskmine. Hinnatõus kõrgemale vastupanutasemest 1.0016 võiks kaasa tuua täiendavat ostuhuvi tasemeni 1.0050, kus asetseb 38.2% Fibonacci korrektsioonitase (1.0343-0.9860). Selle taseme ületamisel on järgmiseks hinnasihiks 2015 aasta märtsikuu maksimumtase 1.0125, kus eelnevalt võib nõrgemat vastupanu oodata veel tasemelt 1.0084. Hinnatõus kõrgemale tasemest 1.0125 avaks võimaluse testida ka 2015 aasta jaanuarikuu maksimumtaset 1.0240, mis langeb kokku 78.6% Fibonacci korrektsioonitasemega (1.0343-0.9860). Eelnevalt võib vastupanu oodata ka tasemelt 1.0183 ning hinnatõus kõrgemale tasemest 1.0240 ei ole lähiajal tõenäoline.

Samal ajal, kui kurss peaks hakkama langema ning kukkuma madalamale toetustasemest 0.9857, on järgmiseks hinnasihiks toetustase 0.9795. Kui kurss peaks langema sellest madalamale, võiks oodata edasist langustrendi ka toetustasemeni 0.9676 ning selle murdumisel toetustasemeni 0.9640, kus asetseb 88.6% Fibonacci korrektsioonitase (0.9548-1.0343). Kursilangus madalamale tasemest 0.9640 ei ole lähiajal tõenäoline.
TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud Admiral Markets UK Ltd Eesti (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:

  1. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
  2. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
  3. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
  4. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
  5. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
  6. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
  7. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
  8. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
  9. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.