Finantsjärelevalve

Mis muutub finantsjärelevalve vahetamisel?

Admiral Markets UK tegevust reguleerib Financial Conduct Authority (FCA). Reg № 595450.

Admiral Markets AS tegevust reguleerib Eesti Finantsinspektsioon (EFSA): Tegevusloa № 4.1-1/46.

Finantsjärelevalve valiku tegemisel kuvatakse sellekohane informatsioon terve kodulehe ulatuses. Kui soovite täiendavat infot teise finantsjärelevalve kohta, siis palun teostage oma valik.

Tänan, sain aru
fca
efsa

Forex turu tehniline analüüs (7. nädal)

Veebruar 13, 2017 17:18

EUR/USD


Eelmisel nädalal langes EURUSD vahetuskurss toetustasemeni 1.0636, mis langeb kokku 38.2% Fibonacci korrektsioonitasemega (1.0339-1.0828), kuid kauplemisnädala lõppedes sulgus hinnaliikumine sellest tasemest kõrgemal. Lähiajal võib oodata hinnatõusu vastupanutasemeni 1.0710. Samuti ei saa välistada, et vahetuskurss langeb toetustasemeni 1.0636 ning korrektsioon toimub hiljem.

Kui hinnaliikumine peaks tõusma kõrgemale vastupanutasemest 1.0710, on järgmiseks hinnasihiks vastupanutase 1.0820, mis langeb kokku 50% Fibonacci korrektsioonitasemega (1.1298-1.0339). Eelnevalt võib nõrgemat vastupanu pakkuda tase 1.0765. Konsolideerumine kõrgemal tasemest 1.0820 võiks kaasa tuua täiendava hinnatõusu vastupanutasemeni 1.0863 ning selle ületamisel on järgmiseks hinnasihiks vastupanutase 1.0965, mis langeb kokku 127.2% Fibonacci laiendava tasemega (1.0339-1.0828). Langusele võib vastupanu osutada ka langev trendijoon. Hinnatõus kõrgemale vastupanutasemest 1.0965 ei ole lähiajal tõenäoline.

Samal ajal, kui kurss peaks hakkama langema ning kukkuma madalamale toetustasemest 1.0636, võiks oodata edasist hinnalangust ka toetustasemeni 1.0523, mis langeb kokku 61.8% Fibonacci korrektsioonitasemega (1.0339-1.0828). Kursilangus sellest madalamale võiks kaasa tuua täiendavat müügisurvet toetustasemeni 1.0380, mis langeb kokku 88.6% Fibonacci korrektsioonitasemega (1.0339-1.0828). Eelnevalt võib nõrgemat toetust oodata ka 2015 aasta märtsikuu miinimumtasemelt 1.0462. Hinnalangus madalamale tasemest 1.0380 võiks kaasa tuua täiendavat müügisurvet piirkonda 1.0300, kuid edasine langus ei ole lähiajal tõenäoline.


GBP/USD

Eelmisel nädalal kõikus GBPUSD hinnaliikumine kitsas vahemikus, kus ühelt poolt osutas vastupanu tase 1.2543 ning teiselt poolt pakkus toetust tase 1.2433, mis langes kokku 38.2% Fibonacci korrektsioonipiirkonnaga (1.1986-1.2705) ning millele lähenevad 100 ja 50 päeva libisevad keskmised. Enne järgmise lühiajalise trendi määratlemist tuleks kõigepealt oodata ja vaadata, millisest hinnapiirist liikumine väljub.

Kui hinnaliikumisel õnnestub tõusta kõrgemale vastupanutasemest 1.2543, on järgmiseks hinnasihiks vastupanutase 1.2642, mis langeb kokku 50% Fibonacci korrektsioonitasemega (1.3443-1.1809). Hinnatõus kõrgemale vastupanutasemest 1.2642 võiks kaasa tuua täiendavat ostuhuvi tasemeni 1.2810, mis langeb kokku 61.8% Fibonacci korrektsioontiasemega (1.3443-1.1809). Eelnevalt võib nõrgemat vastupanu oodata tasemelt 1.2730. Hinnatõus kõrgemale tasemest 1.2810 ei ole lähiajal tõenäoline.

Samal ajal, kui kurss peaks hakkama langema ning kukkuma madalamale tasemest 1.2433, on järgmiseks hinnasihiks toetustase 1.2300. Kursilangus sellest madalamale võib kaasa tuua täiendavat müügisurvet toetustasemeni 1.2140, mis langeb kokku 78.6% Fibonacci korrektsioonitasemega (1.1986-1.2705). Eelnevalt võib toetust oodata veel tasemelt 1.2220. Hinnalangus madalamale tasemest 1.2140 ei ole lähiajal tõenäoline.


USD/JPY

Eelmisel nädalal tõusis USDJPY hinnaliikumine vastupanutasemeni 113.50, mis langeb kokku 50% Fibonacci korrektsioonitasemega (115.61-111.58), kuid kauplemisnädala lõppedes sulgus hinnaliikumine madalamal hinnakoridori vastupanuservast. Lähiajal võib oodata hinnalangust toetustasemeni 112.54. Samuti ei saa välistada, et kurss võib tõusta vastupanutasemeni 113.50 ning korrektsioon toimub hiljem.

Kui hinnaliikumisel õnnestub tõusta ja konsolideeruda kõrgemal vastupanutasemest 113.50, on järgmiseks hinnasihiks vastupanutase 115.10, mis langeb kokku 88.6% Fibonacci korrektsioonitasemega (115.61-111.58). Hinnatõus ja stabiliseerumine sellest tasemest kõrgemal oleks kinnitavaks signaaliks edasisele hinnatõusule vastupanutasemeni 116.22, kuid edasine tõusutrend ei ole lähiajal tõenäoline.

Samal ajal, kui kurss peaks hakkama langema ning kukkuma madalamale toetustasemest 112.54, võib oodata edasist hinnalangust ka toetustasemeni 111.81. Kursilangus sellest madalamale võiks kaasa tuua täiendavat müügisurvet 2008 aasta maksimumtasemeni 110.66, mis langeb kokku ka 127.2% Fibonacci laiendava tasemega (115.61-111.58) ning millele läheneb 100 päeva libisev keskmine. Hinnalanguse jätkumisel on järgmiseks sihtpunktiks toetustase 109.22, mis langeb kokku 161.8% Fibonacci laiendava tasemega (115.61-111.58), kuid edasine hinnalangus ei ole lähiajal tõenäoline.


NZD/USD

Eelmisel nädalal langes NZDUSD vahetuskurss toetustasemeni 0.7170, mis langeb kokku 38.2% Fibonacci korrektsioonitasemega (0.6861-0.7376), kuid kauplemisnädala lõppedes sulgus hinnaliikumine sellest tasemest kõrgemal. Lähiajal võib oodata hinnatõusu vastupanutasemeni 0.7236. Samuti ei saa välistada, et kurss hakkab uuesti langema ning testib uuesti toetustaset 0.7170.

Kui hinnaliikumisel õnnestub tõusta ja konsolideeruda kõrgemal vastupanutasemest 0.7236, oleks see kinnitavaks signaaliks edasisele tõusutrendile vastupanutaseme 0.7313 suunas. Hinnatõus sellest kõrgemale võiks kaasa tuua täiendavat ostuhuvi vastupanutasemeni 0.7356, mis langeb kokku 78.6% Fibonacci korrektsioonitasemega (0.7484-0.6861). Ostusurve püsimisel on järgmiseks hinnasihiks vastupanutase 0.7450, kuid edasine hinnatõus ei ole lähiajal tõenäoline.

Samal ajal, kui kurss peaks hakkama langema ning kukkuma madalamale toetustasemest 0.7170, võiks oodata edasist hinnalangust ka 2011 aasta miinimumtasemeni 0.7116, mis langeb kokku 50% Fibonacci korrektsioonitasemega (0.6861-0.7376) ning millele lähenevad 200 ja 50 päeva libisevad keskmised. Konsolideerumine madalamal 2011 aasta miinimumtasemest 0.7116, võiks kaasa tuua hinnalanguse ka toetustasemeni 0.7044 ning selle murdumisel toetustasemeni 0.6970, kus asetseb 78.6% Fibonacci korrektsioonipiirkond (0.6861-0.7376). Edasine hinnalangus on hetkel ebatõenäoline.


AUD/USD

Eelmisel nädalal toimus AUDUSD hinnaliikumises kerge korrektsioon, kuid hiljem hakkas hinnaliikumine taas kasvama ning nädala lõpuks sulgus kurss madalamal vastupanutasemest 0.7680. Päevaselt graafikult võib näha „Topelt tipu" hinnamustrit ning sellest tulenevalt võib oodata hinnalangust toetustasemeni 0.7650. Samuti ei saa välistada, et kurss võib uuesti tõusta testima vastupanutaset 0.7707, mis langeb kokku 88.6% Fibonacci korrektsioonitasemega (0.7777-0.7159).

Kui hinnaliikumisel õnnestub tõusta ja konsolideeruda kõrgemal vastupanutasemest 0.7707, on järgmiseks hinnasihiks vastupanutase 0.7764, kus eelnevalt võib nõrgemat vastupanu oodata tasemelt 0.7730. Hinnatõus ja stabiliseerumine kõrgemal vastupanutasemest 0.7764 oleks kinnitavaks signaaliks edasisele tõusutrendile suunaga 0.7825. Selle murdumisel on järgmiseks hinnasihiks vastupanutase 0.7872, kuid edasine hinnatõus ilma suurema korrektsioonita on hetkel ebatõenäoline.

Samal ajal, kui kurss peaks hakkama langema ning kukkuma madalamale toetustasemest 0.7650, võiks oodata edasist hinnalangust ka toetustasemeni 0.7593. Kursilangus sellest madalamale oleks kinnitavaks signaaliks edasisele langustrendile toetustaseme 0.7500 suunas, millele lähenevad 100 ja 200 päeva libisevad keskmised. Eelnevalt võib nõrgemat toetust oodata tasemelt 0.7536. Kursilangus madalamale tasemest 0.7500 võiks kaasa tuua ka toetustaseme testimise hinnal 0.7448, millele läheneb 50 päeva libisev keskmine, kuid edasine hinnalangus ei ole lähiajal tõenäoline.


USD/CHF

Eelmisel nädalal tõusis USDCHF hinnaliikumine vastupanutasemeni 1.0050, mis langeb kokku 38.2% Fibonacci korrektsioonitasemega (1.0343-0.9860), kuid kauplemisnädala lõppedes sulgus hinnaliikumine sellest madalamal. Lähiajal võib oodata hinnalangust toetustasemeni 0.9950, mis langeb kokku 50% Fibonacci korrektsioonitasemega (0.9548-1.0343). Samuti ei saa välistada, et kurss võib uuesti tõusta vastupanutasemeteni 1.0050 ja 1.0084.

Kui hinnaliikumisel õnnestub tõusta ja konsolideeruda kõrgemal vastupanutasemest 1.0084, on järgmiseks hinnasihiks 2015 aasta märtsikuu maksimumtase 1.0125, kus vastupanu hakkab osutama 50 päeva libisev keskmine. Hinnatõus ja stabiliseerumine kõrgemal 2015 aasta märtsikuu maksimumtasemest 1.0125 võiks kaasa tuua täiendavat ostuhuvi 2015 aasta jaanuarikuu maksimumtasemeni 1.0240, mis langeb kokku veel 78.6% Fibonacci korrektsioonitasemega (1.0343-0.9860). Eelnevalt võib nõrgemat vastupanu oodata veel tasemelt 1.0183. Hinnatõus 2015 aasta jaanuarikuu maksimumtasemest 1.0240 kõrgemale oleks kinnitavaks signaaliks edasisele tõusutrendile 2015 aasta novembrikuu maksimumi suunas hinnal 1.0327. Edasine hinnatõus ei ole lähiajal tõenäoline.

Samal ajal, kui kurss peaks hakkama langema ning kukkuma madalamale toetustasemest 0.9950, võiks oodata edasist langustrendi ka toetustasemeni 0.9857, mis langeb kokku 61.8% Fibonacci korrektsioonitasemega (0.9548-1.0343). Eelnevalt võib hinnaliikumisele nõrgemat toetust pakkuda tase 0.9903 ning 200 päeva libisev keskmine. Otsustav hinnalangus madalamale toetustasemest 0.9857 avaks võimaluse testida ka toetustaset 0.9795 ning langus sellest madalamale kinnitaks edasist langustrendi toetustaseme 0.9676 suunas. Edasine hinnalangus ei ole lähiajal tõenäoline.
TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud Admiral Markets UK Ltd Eesti (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:

  1. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
  2. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
  3. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
  4. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
  5. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
  6. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
  7. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
  8. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
  9. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.