Finantsjärelevalve

Mis muutub finantsjärelevalve vahetamisel?

Admiral Markets UK tegevust reguleerib Financial Conduct Authority (FCA). Reg № 595450.

Admiral Markets AS tegevust reguleerib Eesti Finantsinspektsioon (EFSA): Tegevusloa № 4.1-1/46.

Finantsjärelevalve valiku tegemisel kuvatakse sellekohane informatsioon terve kodulehe ulatuses. Kui soovite täiendavat infot teise finantsjärelevalve kohta, siis palun teostage oma valik.

Tänan, sain aru
fca
efsa

Forex turu tehniline analüüs (8. nädal)

Veebruar 20, 2017 16:56

EUR/USD

Eelmisel nädalal langes EURUSD vahetuskurss toetustasemeni 1.0523, mis langeb kokku 61.8% Fibonacci korrektsioonitasemega (1.0339-1.0828), kuid hiljem toimus korrektsioon ning kauplemisnädala lõppedes sulgus hinnaliikumine madalamal vastupanutasemest 1.0636, mis langeb kokku 38.2% Fibonacci korrektsioonitasemega (1.0828-1.0520). Lähiajal võib oodata hinnalangust toetustasemeni 1.0523, kus toetust hakkab pakkuma 50 päeva libisev keskmine. Samuti ei saa välistada, et kurss tõuseb uuesti vastupanutasemeni 1.0636 ning selle ületamisel vastupanutasemeni 1.0675, kus asetseb lisaks 50% Fibonacci korrektsioonitase (1.0828-1.0520).

Kui hinnaliikumisel õnnestub tõusta kõrgemale vastupanutasemest 1.0675, võiks oodata edasist hinnatõusu ka vastupanutasemeni 1.0710, kus asetseb 61.8% Fibonacci korrektsioonitase (1.0828-1.0520). Hinnatõus sellest kõrgemale tekitaks võimaluse testida ka vastupanutaset 1.0765, mis langeb kokku 78.6% Fibonacci korrektsioonitasemega (1.0828-1.0520) ning lisaks asetseb selles piirkonnas 100 päeva libisev keskmine. Hinnatõus kõrgemale vastupanutasemest 1.0765 võiks kaasa tuua ka vastupanutaseme 1.0863 testimise. Stabiliseerumine sellest kõrgemale võiks kaasa tuua täiendavat ostuhuvi ning viia vahetuskursi vastupanutasemeni 1.0965, kus asetseb 127.2% Fibonacci laiendav tase (1.0339-1.0828) ning mida ületas 200 päeva libisev keskmine. Vastupanu võib oodata ka langevalt trendijoonelt ning edasine hinnatõus on hetkel ebatõenäoline.

Samal ajal, kui kurss peaks hakkama langema ning kukkuma madalamale toetustasemest 1.0523, võiks oodata täiendavat langust ka 2015 aasta märtsikuu miinimumtasemeni 1.0462. Kursilangus sellest madalamale võiks kaasa tuua ka toetustaseme 1.0380 testimise, mis langeb kokku 88.6% Fibonacci korrektsioonitasemega (1.0339-1.0828), 141.4% Fibonacci laiendava tasemega (1.0828-1.0520) ning harmoonilise hinnamustri AB=CD punktiga D. Sellest tulenevalt võib edasine hinnalangus olla raskendatud. Kursilangus madalamale tasemest 1.0380 oleks kinnitavaks signaaliks edasisele langustrendile suunaga 1.3000, kuid edasine hinnalangus ei ole hetkel tõenäoline.


GBP/USD

Eelmisel nädalal langes GBPUSD vahetuskurss madalamale toetustasemest 1.2433, mis nüüdsest toimib lähima vastupanutasemena. Päevasel graafikul on moodustunud geomeetrilise langeva kolmnurga hinnamuster ning lähiajal võib oodata kursilangust toetustasemeni 1.2300. Samuti ei saa välistada, et kurss võib uuesti tõusta testima vastupanutaset 1.2543.

Kui hinnaliikumisel õnnestub tõusta ja stabiliseeruda kõrgemal vastupanutasemest 1.2543, on järgmiseks hinnasihiks vastupanutase 1.2642, mis langeb kokku 50% Fibonacci korrektsioonitasemega (1.3443-1.1809). Hinnatõus kõrgemale tasemest 1.2642 võiks kaasa tuua täiendavat ostuhuvi vastupanutasemeni 1.2730, kuid edasine hinnatõus on hetkel ebatõenäoline.

Samal ajal, kui kurss peaks hakkama langema ning kukkuma madalamale toetustasemest 1.2300, on järgmiseks hinnasihiks toetustase 1.2140, mis langeb kokku 78.6% Fibonacci korrektsioonitasemega (1.1986-1.2705), kuid eelnevalt võib nõrgemat toetust oodata veel tasemelt 1.2220. Kursilangus madalamale toetustasemest 1.2140 võiks kaasa tuua täiendavat müügisurvet toetustasemeni 1.2087, mis langeb kokku 88.6% Fibonacci korrektsioonitasemega (1.1986-1.2705). Kursilangus sellest madalamale on lähiajal ebatõenäoline.


USD/JPY

Eelmisel nädalal tõusis USDJPY hinnaliikumine vastupanu osutava trendikoridori ülemise servani tasemel 115.10, kuid seejärel hakkas kurss taas langema ning kukkus kauplemisnädala lõpuks madalamale toetustasemest 112.54. Lähiajal võib oodata hinnalangust toetustasemeni 111.81. Samuti ei saa välistada, et kurss võib uuesti tõusta vastupanutasemeni 113.50.

Kui hinnaliikumisel õnnestub tõusta kõrgemale vastupanutasemest 113.50, on järgmiseks hinnasihiks vastupanutase 115.10, millele läheneb 50 päeva libisev keskmine. Eelnevalt võib vastupanu oodata langeva trendikoridori ülemisest servast. Kui vahetuskurss peaks tõusma kõrgemale vastupanutasemest 115.10, oleks see kinnitavaks signaaliks edasisele tõusutrendile vastupanutasemeni 116.22, kuid edasine hinnatõus ei ole hetkel tõenäoline.

Samal ajal, kui kurss peaks hakkama langema ning kukkuma madalamale toetustasemest 111.81, on järgmiseks hinnasihiks 2008 aasta maksimumtase 110.66. Eelnevalt võib toetust oodata 100 päeva libisevalt keskmiselt. Kursilangus sellest madalamale võiks kaasa tuua täiendavat müügisurvet ning suruda hinnaliikumise toetustasemeni 109.22, kuid edasine hinnalangus ei ole hetkel tõenäoline.


NZD/USD

Eelmisel nädalal toimus NZDUSD hinnaliikumises korrektsioon vastupanutasemeni 0.7236, kauplemisnädala teises poolest hakkas kurss taas langema, kuid nädala lõpuks sulgus hinnaliikumine siiski kõrgemal toetustasemest 0.7170. Lähiajal võib hinnaliikumiselt oodata vastupanutasemete 0.7214 ja 0.7236 testimist. Samuti ei saa välistada, et kurss langeb 2011 aasta miinimumtasemeni 0.7116, mis langeb kokku 50% Fibonacci korrektsioonitasemega (0.6861-0.7376). Eelnevalt võib langusele toetust oodata 100 ja 200 päeva libisevatelt keskmistelt.

Kui hinnaliikumisel õnnestub tõusta ja konsolideeruda kõrgemal vastupanutasemest 0.7236, oleks see kinnitavaks signaaliks edasisele hinnatõusule vastupanutasemeni 0.7313. Tõusutrendi jätkumisel on järgmiseks hinnasihiks vastupanutase 0.7356 ning selle ületamine oleks kinnitavaks signaaliks edasisele hinnatõusule vastupanutasemeni 0.7450. Edasine hinnatõus ei ole lähiajal tõenäoline.

Samal ajal, kui kurss peaks hakkama langema ning kukkuma madalamale 2011 aasta miinimumtasemest 0.7116, on järgmiseks hinnasihiks toetustase 0.7044. Selle taseme murdumisel võib järgnevat toetust oodata tasemelt 0.6970, mis langeb kokku 78.6% Fibonacci korrektsioonitasemega (0.6861-0.7376). Kursilangus sellest madalamale ei ole lähiajal tõenäoline.


AUD/USD

Eelmisel nädalal jätkas AUDUSD hinnaliikumist tõusutrendis vastupanutasemeni 0.7730, hiljem kauplemisnädala teises pooles toimus korrektsioon, kuid kauplemisnädala lõpuks sulgus hinnaliikumine kõrgemal toetustasemest 0.7650, mis langeb kokku 38.2% Fibonacci korrektsioonitasemega (0.7511-0.7732). Lähiajal võib oodata hinnalangust toetustasemeni 0.7650. Samuti ei saa välistada, et kurss võib uuesti tõusta testima vastupanutaset 0.7707, mis langeb kokku 88.6% Fibonacci korrektsioonitasemega (0.7777-0.7159). Eelnevalt võib vastupanu oodata ka tasemelt 0.7680.

Kui hinnaliikumisel õnnestub tõusta ja konsolideeruda kõrgemal vastupanutasemest 0.7707, võiks oodata edasist hinnatõusu ka vastupanutasemeni 0.7764, kus eelnevalt võib nõrgemat vastupanu osutada veel tase 0.7730. Hinnatõus ja stabiliseerumine kõrgemal tasemest 0.7764 võiks kaasa tuua täiendavat ostuhuvi vastupanutasemeni 0.7825, mis langeb kokku 141.4% Fibonacci laiendava tasemega (0.7511-0.7732). Stabiliseerumine sellest tasemest kõrgemal tekitaks võimaluse testida ka vastupanutaset 0.7872, mis langeb kokku 161.8% Fibonacci laiendava tasemega (0.7511-0.7732). Hinnatõus sellest kõrgemale ei ole ilma suurema korrektsioonita tõenäoline.

Samal ajal, kui kurss peaks hakkama langema ning kukkuma madalamale toetustasemest 0.7650, võiks oodata langust ka toetustasemeni 0.7593, mis langeb kokku 61.8% Fibonacci korrektsioonitasemega (0.7511-0.7732). Kursilangus madalamale toetustasemest 0.7593 võiks kaasa tuua täiendavat müügisurvet toetustasemeni 0.7500, millele lähenevad 100 ja 200 päeva libisevad keskmised. Eelnevalt võib nõrgemat toetust oodata tasemelt 0.7536, kus asetseb 88.6% Fibonacci korrektsioonitase (0.7511-0.7732). Kui hinnaliikumine peaks langema madalamale toetustasemest 0.7500, võiks oodata edasist langust ka toetustasemeni 0.7448, kus toetust hakkab pakkuma 50 päeva libisev keskmine. Kursilangus sellest madalamale ei ole lähiajal tõenäoline.


USD/CHF

Eelmisel nädalal tõusis USDCHF hinnaliikumine vastupanutasemeni 1.0084. Hiljem toimus küll taas langus, kuid kauplemisnädala lõppedes sulgus hinnaliikumine siiski kõrgemal toetustasemest 1.0016, mida ületas 100 päeva libisev keskmine. Lähiajal võib oodata hinnatõusu vastupanutasemeni 1.0050, mis langeb kokku 38.2% Fibonacci korrektsioonitasemega (1.0343-0.9860). Samuti ei saa välistada, et kurss võib uuesti testida toetustaset 0.9950, kus asetseb 50% Fibonacci korrektsioonipiirkond (0.9548-1.0343).

Kui hinnaliikumisel õnnestub tõusta ja stabiliseeruda kõrgemal vastupanutasemest 1.0050, võiks oodata hinnatõusu ka 2015 aasta märtsikuu maksimumtasemeni 1.0125. Eelnevalt võib nõrgemat vastupanu oodata tasemelt 1.0084, kus asetseb 50 päeva libisev keskmine. Otsustav hinnatõus ja konsolideerumine kõrgemal 2015 aasta märtsikuu maksimumtasemest 1.0125 võiks kaasa tuua täiendavat ostuhuvi 2015 aasta jaanuarikuu maksimumtasemeni 1.0240, kus asetseb 78.6% Fibonacci korrektsioonitase (1.0343-0.9860). Eelnevalt võib nõrgemat vastupanu pakkuda ka tase 1.0183. Stabiliseerumine kõrgemal 2015 aasta märtsikuu maksimumtasemest 1.0240 oleks kinnitavaks signaaliks edasisele tõusutrendile 2015 aasta novembrikuu maksimumtaseme suunas hinnal 1.0327. Edasine hinnatõus ei ole lähiajal tõenäoline.

Samal ajal, kui kurss peaks hakkama langema ning kukkuma madalamale toetustasemest 0.9950, võiks oodata edasist hinnalangust ka toetustasemeni 0.9857, mis langeb kokku 61.8% Fibonacci korrektsioonitasemega (0.9548-1.0343). Eelnevalt võib hinnaliikumisele toetust oodata tasemelt 0.9903, millele läheneb 200 päeva libisev keskmine. Otsustav hinnalangus madalamale toetustasemest 0.9857 võiks kaasa tuua täiendavat müügisurvet toetustasemeni 0.9795. Kursilangus sellest madalamale kinnitaks edasist langustrendi suunaga 0.9676, kuid edasine hinnalangus on hetkel ebatõenäoline.
TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud Admiral Markets UK Ltd Eesti (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:

  1. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
  2. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
  3. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
  4. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
  5. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
  6. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
  7. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
  8. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
  9. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.