Finantsjärelevalve

Mis muutub finantsjärelevalve vahetamisel?

Admiral Markets UK tegevust reguleerib Financial Conduct Authority (FCA). Reg № 595450.

Admiral Markets AS tegevust reguleerib Eesti Finantsinspektsioon (EFSA): Tegevusloa № 4.1-1/46.

Finantsjärelevalve valiku tegemisel kuvatakse sellekohane informatsioon terve kodulehe ulatuses. Kui soovite täiendavat infot teise finantsjärelevalve kohta, siis palun teostage oma valik.

Tänan, sain aru
fca
efsa

Forex turu tehniline analüüs (9. nädal)

Veebruar 27, 2017 16:01

EUR/USD

Eelmisel nädalal langes EURUSD hinnaliikumine toetustasemeni 1.0523, kuid kauplemisnädala lõppedes sulgus hinnaliikumine sellest tasemest kõrgemal. Lähiajal võib oodata hinnalangust uuesti toetustasemeni 1.0523. Samuti ei saa välistada, et kurss võib uuesti tõusta vastupanutasemeni 1.0636.

Kui hinnaliikumisel õnnestub tõusta ja konsolideeruda kõrgemal vastupanutasemest 1.0636, võiks oodata edasist hinnatõusu ka vastupanutasemeni 1.0675. Stabiliseerumine kõrgemal vastupanutasemest 1.0675 looks võimaluse testida ka taset 1.0710, mida ületas 100 päeva libisev keskmine. Ostuhuvi püsimisel ja tõusutrendi jätkumisel on järgmiseks hinnasihiks vastupanutase 1.0765 ning selle ületamisel tase 1.0863. Eelnevalt võib nõrgemat vastupanu veel oodata tasemelt 1.0820. Hinnatõus kõrgemale vastupanutasemest 1.0863 ei ole lähiajal tõenäoline.

Samal ajal, kui kurss peaks hakkama langema ning kukkuma madalamale toetustasemest 1.0523, on järgmiseks hinnasihiks 2015 aasta märtsikuu miinimumtase 1.0462. Hinnalangus sellest madalamale võiks kaasa tuua täiendavat müügisurvet toetustasemeni 1.0380, mis langeb kokku 88.6% Fibonacci korrektsioonitasemega (1.0339-1.0828) ning harmoonilise hinnamustri AB=CD punktiga D. Seetõttu võib edasine langus sellest madalamale olla raskendatud. Kui kurss peaks siiski langema madalamale tasemest 1.0380, oleks see kinnitavaks signaaliks edasisele langustrendile suunaga 1.0300 ning selle murdumisel on järgmiseks hinnasihiks 2002 aasta juulikuu maksimumtase 1.0210. Kursilangus sellest madalamale ei ole lähiajal tõenäoline.


GBP/USD

Eelmisel nädalal tõusis GBPUSD hinnaliikumine vastupanutasemeni 1.2543, hiljem toimus küll korrektsioon, kuid kauplemisnädala lõppedes sulgus hinnaliikumine siiski kõrgemal tasemest 1.2433, mis langeb kokku 38.2% Fibonacci korrektsioonitasemega (1.1986-1.2705). Lähiajal võib oodata hinnalangust toetustasemeni 1.2433. Samuti ei saa välistada, et kurss võib uuesti tõusta testima vastupanutaset 1.2543.

Kui hinnaliikumisel õnnestub tõusta ja stabiliseeruda kõrgemal vastupanutasemest 1.2543, on järgmiseks hinnasihiks vastupanutase 1.2642, mis langeb kokku 50% Fibonacci korrektsioonitasemega (1.3443-1.1809). Kui hinnaliikumisel õnnestub tõusta kõrgemale tasemest 1.2642, on järgmiseks hinnasihiks vastupanutase 1.2810, mis langeb kokku 61.8% Fibonacci korrektsioonitasemega (1.3443-1.1809). Eelnevalt võib nõrgemat vastupanu veel oodata tasemelt 1.2730. Hinnatõus kõrgemale tasemest 1.2810 on hetkel ebatõenäoline.

Samal ajal, kui kurss peaks hakkama langema ning kukkuma madalamale toetustasemest 1.2433, võiks oodata edasist hinnalangust ka toetustasemeni 1.2300, kus langust hakkavad pidurdama 50 ja 100 päeva libisevad keskmised. Kursilangus madalamale tasemest 1.2300 kinnitaks edasist langustrendi toetustasemeni 1.2140, mis langeb kokku 78.6% Fibonacci korrektsioonitasemega (1.1986-1.2705). Eelnevalt võib nõrgemat toetust oodata veel tasemelt 1.2220. Kursilangus madalamale tasemest 1.2140 võiks kaasa tuua täiendavat müügisurvet ka toetustasemeni 1.2087, mis langeb kokku 88.6% Fibonacci korrektsioonitasemega (1.1986-1.2705), kuid edasine hinnalangus ei ole lähiajal tõenäoline.


USD/JPY

Eelmisel nädalal langes USDJPY hinnaliikumine toetustasemeni 111.81, kuid kauplemisnädala lõppedes sulgus hinnaliikumine sellest kõrgemal. Lähiajal võib oodata hinnatõusu vastupanutasemeni 112.54. Samuti ei saa välistada, et kurss võib uuesti langeda 2008 aasta maksimumtasemeni 110.66, kus langusele hakkab toetust pakkuma 100 päeva libisev keskmine.

Kui hinnaliikumisel õnnestub tõusta ja konsolideeruda kõrgemal vastupanutasemest 112.54, on järgmiseks hinnasihiks vastupanutase 113.50. Hinnatõus kõrgemale tasemest 113.50 võiks tekitada täiendavat ostuhuvi ning viia vahetuskursi vastupanutasemeni 115.10, kus hinnaliikumisele osutavad eelnevalt vastupanu langeva trendikoridori ülemine serv ning 50 päeva libisev keskmine. Hinnatõus kõrgemale tasemest 115.10 kinnitaks edasist tõusutrendi suunaga 116.22, kuid edasine hinnatõus on hetkel ebatõenäoline.

Samal ajal, kui kurss peaks hakkama langema ning kukkuma madalamale 2008 aasta maksimumtasemest 110.66, võiks oodata edasist hinnalangust ka toetustasemeni 109.22. Kindlasti võib toetust oodata ka langeva hinnakoridori alumisest servast. Hinnalangus madalamale toetustasemest 109.22 ei ole lähiajal tõenäoline.


NZD/USD

Eelmisel nädalal tõusis hinnaliikumine vastupanutasemeni 0.7236, kuid seejärel toimus korrektsioon ning kauplemisnädala lõppedes sulgus kurss madalamal vastupanutasemest 0.7214. Lähiajal võib oodata hinnatõusu vastupanutasemeni 0.7214. Samuti ei saa välistada, et kurss võib uuesti langeda toetustasemeni 0.7160.

Kui hinnaliikumisel õnnestub tõusta ja stabiliseeruda kõrgemal vastupanutasemest 0.7214, võiks oodata edasist hinnatõusu ka vastupanutasemeni 0.7236. Hinnatõus sellest kõrgemale oleks kinnitavaks signaaliks edasisele tõusutrendile suunaga 0.7313 ning selle ületamisel võib järgmist vastupanu oodata tasemelt 0.7356. Hinnatõus kõrgemale tasemest 0.7356 võiks kaasa tuua täiendavat ostuhuvi ning viia vahetuskursi testima vastupanutaset 0.7450, kuid edasine hinnatõus ei ole lähiajal tõenäoline.

Samal ajal, kui kurss peaks hakkama langema ning kukkuma madalamale toetustasemest 0.7160, võiks oodata edasist hinnalangust ka 2011 aasta miinimumtasemeni 0.7116, mis langeb kokku 50% Fibonacci korrektsioonitasemega (0.6861-0.7376). Eelnevalt võib toetust oodata 100 ja 200 päeva libisevatelt keskmistelt. Kursilangus madalamale 2011 aasta miinimumtasemest 0.7116 võiks kaasa tuua täiendavat müügisurvet toetustasemeni 0.7044 ning selle murdumisel toetustasemeni 0.6970, mis langeb kokku 78.6% Fibonacci korrektsioonitasemega (0.6861-0.7376). Kursilangus sellest madalamale ei ole lähiajal tõenäoline.


AUD/USD

Eelmisel nädalal testis AUDUSD hinnaliikumine uuesti vastupanutaset 0.7730, kuid hiljem toimus korrektsioon ning kauplemisnädala lõppedes sulgus hinnaliikumine madalamal toetustasemest 0.7680, mis nüüdsest toimib lähima vastupanutasemena. Lähiajal võib oodata hinnalangust toetustasemeni 0.7650, kus asetseb 38.2% Fibonacci korrektsioonitase (0.7511-0.7740). Samuti ei saa välistada, et kurss võib uuesti tõusta testima vastupanutaset 0.7680.

Kui hinnaliikumisel õnnestub tõusta ja konsolideeruda kõrgemal vastupanutasemest 0.7680, võiks oodata edasist hinnatõusu ka vastupanutasemeni 0.7730, kus eelnevalt võib nõrgemat vastupanu oodata tasemelt 0.7707. Otsustav hinnatõus kõrgemale tasemest 0.7730 võiks kaasa tuua täiendavat ostuhuvi vastupanutasemeni 0.7764 ning selle ületamisel võiks oodata edasist hinnatõusu ka vastupanutasemeni 0.7825. Kui ostuhuvi püsib ning tõusutrend jätkub, võiks oodata edasist hinnatõusu ka vastupanutasemeni 0.7872, mis langeb kokku 161.8% Fibonacci laiendava tasemega (0.7511-0.7740). Hinnatõus sellest tasemest kõrgemale ei ole ilma suurema korrektsioonita tõenäoline.

Samal ajal, kui kurss peaks hakkama langema ning kukkuma madalamale toetustasemest 0.7650, võiks oodata edasist hinnalangust ka toetustasemeni 0.7593, mis langeb kokku 61.8% Fibonacci korrektsioonitasemega (0.7511-0.7740). Otsustav hinnalangus madalamale toetustasemest 0.7593 võiks kaasa tuua täiendavat müügisurvet ka toetustasemeni 0.7500, kus eelnevalt võib nõrgemat toetust oodata tasemelt 0.7536, kus asetseb 88.6% Fibonacci korrektsioonitase (0.7511-0.7740) ning lisaks 100 ja 200 päeva libisevad keskmised. Hinnalangus madalamale toetustasemest 0.7500 oleks kinnitavaks signaaliks edasisele langustrendile suunaga 0.7448, kuid edasine hinnalangus on hetkel ebatõenäoline.


USD/CHF

Eelmisel nädalal tõusis USDCHF hinnaliikumine 2015 aasta märtsikuu maksimumtasemeni 1.0125, kuid hiljem toimus korrektsioon ning kauplemisnädala lõppedes sulgus hinnaliikumine kõrgemal toetustasemest 1.0050. Lähiajal võib oodata hinnatõusu 2015 aasta märtsikuu maksimumtasemeni 1.0125. Samuti ei saa välistada, et kurss võib uuesti langeda toetustasemeni 1.0050.

Kui hinnaliikumisel peaks õnnestuma tõusta kõrgemale 2015 aasta märtsikuu maksimumtasemest 1.0125, võiks oodata edasist hinnatõusu ka 2015 aasta jaanuarikuu maksimumtasemeni 1.0240, mis langeb kokku 78.6% Fibonacci korrektsioonitasemega (1.0343-0.9860). Eelnevalt võib nõrgemat vastupanu oodata tasemelt 1.0183. Kui hinnaliikumisel õnnestub tõusta kõrgemale 2015 aasta jaanuarikuu maksimumtasemest 1.0240, oleks see kinnitavaks signaaliks edasisele tõusutrendile 2015 aasta novembrikuu maksimumtasemeni 1.0327. Selle taseme ületamisel on järgmiseks hinnasihiks 2008 aasta detsembrikuu miinimumtase 1.0368, kuid edasine hinnatõus ei ole lähiajal tõenäoline.

Samal ajal, kui kurss peaks hakkama langema ning kukkuma madalamale toetustasemest 1.0050, võiks oodata edasist langust ka toetustasemeni 1.0016, kus toetust hakkavad pakkuma 100 päeva libisev keskmine ning tõusva trendikoridori alumine serv. Otsustav hinnalangus madalamale toetustasemest 1.0016 võiks kaasa tuua täiendavat müügisurvet tasemeni 0.9950, kus asetseb 50% Fibonacci korrektsioonitase (0.9548-1.0343) ning selle murdumisel ootab ees toetustase 0.9857, mis langeb kokku 61.8% Fibonacci korrektsioonitasemega (0.9548-1.0343). Nõrgemat toetust võib eelnevalt oodata ka tasemelt 0.9903, millele läheneb 200 päeva libisev keskmine. Kursilangus madalamale tasemest 0.9857 võiks kaasa tuua ka toetustaseme 0.9795 testimise, kuid edasine langus ei ole hetkel tõenäoline.
TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud Admiral Markets UK Ltd Eesti (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:

  1. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
  2. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
  3. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
  4. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
  5. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
  6. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
  7. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
  8. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
  9. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.