Finantsjärelevalve

Mis muutub finantsjärelevalve vahetamisel?

Admiral Markets UK tegevust reguleerib Financial Conduct Authority (FCA). Reg № 595450.

Admiral Markets AS tegevust reguleerib Eesti Finantsinspektsioon (EFSA): Tegevusloa № 4.1-1/46.

Finantsjärelevalve valiku tegemisel kuvatakse sellekohane informatsioon terve kodulehe ulatuses. Kui soovite täiendavat infot teise finantsjärelevalve kohta, siis palun teostage oma valik.

Tänan, sain aru
fca
efsa

GBP/JPY: Tehniline analüüs seisuga 27.08.2015

August 27, 2015 17:59

Pärast seda, kui GBPJPY valuutapaaril ei õnnestunud tõusta kõrgemale tugevast vastupanutasemest 195.00, on hinnaliikumine jätkanud langustrendis 200 päeva lihtsa libiseva keskmise (SMA) suunas ning hetkel on vahetuskurss jõudnud 50% Fibonacci piirkonda hinnaliikumisele aprill → juuni 2015. RSI indeks viitab siiski juba ülemüüdud tingimustele (RSI väärtus on < 30) ning hinnaliikumine on taastumas 38.2% Fibonacci tasemeni piirkonnas 187.80. Selle ületamisel ootab valuutapaari ees vastupanupiirkond 189.50-60 ning selle ületamisel võib tõus kiireneda 23.6% Fibonacci piirkonda, mis on lähedal ümmargusele tasemele 191.00. Kui vahetuskurss peaks konsolideeruma kõrgemal tasemest 191.00, võib tõus jätkuda suunal 192.00 ning selle ületamisel on sihiks vastupanupiirkond 192.80 – 193.00. Samal ajal, kui vahetuskurss peaks langema madalamale tasemest 185.40, võib müügisurve kasvada ning suruda hinnaliikumise tagasi tasemeni 184.00 ning selle murdumisel ootab ees 61.8% Fibonacci piirkond vahemikus 183.00 – 182.90. Kui GBPJPY hinnaliikumine peaks langema madalamale tasemest 182.90, on oodata languse kiirenemist tasemeni 181.30 ning seejärel 180.00 ja 76.4% Fibonacci tase hinnal 179.80.

Anil Panchal, analüütik Admiral Markets`is





TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud Admiral Markets UK Ltd Eesti (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:

  1. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
  2. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
  3. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
  4. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
  5. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
  6. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
  7. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
  8. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
  9. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.