GBP/JPY: Tehniline analüüs seisuga 29.09.2015

September 29, 2015 18:09

Kuigi päevasel graafikul on GBPJPY hinnaliikumine püsimas endiselt stabiilses tõusvas trendikoridoris, ei ole hinnaliikumisel õnnestunud viimasest languspunktist (trendikoridori alumise serva lähedal) põrgata püsivalt kõrgemale 200 päeva lihtsast libisevast keskmisest (SMA-st). Müügisurve hakkas taas kasvama ning nüüdseks toimub kauplemine piirkonnas 181.20-181.00, mis on taaskord väga lähedal trendikoridori alumisele servale. Kui hinnaliikumine peaks langema sellest madalamale, võib oodata korrektsiooni jätkumist toetustaseme suunal 178.50, kus asetseb 61.8% Fibonacci korrektsioonitase hinnaliikumisele oktoobri miinimum 2014 → juunikuu maksimum 2015. Seejärel võib korrektsioon jätkuda toetuspiirkonda 175.60-50. Vastupidisel juhul, kui hinnaliikumine peaks trendikoridori alumisest servast põrkama, võib lähimat vastupanu oodata ümmarguselt tasemelt 183.00 ning selle ületamisel ootab ees väga tugev vastupanupiirkord 185.00, kus asetsevad lisaks psühholoogilisele vastupanutasemele ka 200 päeva SMA ning 38.2% Fibonacci korrektsioonitase.

Haresh Menghani, vanemanalüütik Admiral Markets`is


TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud Admiral Markets UK Ltd Eesti (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:

  1. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
  2. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
  3. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
  4. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
  5. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
  6. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
  7. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
  8. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
  9. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.