Finantsjärelevalve

Mis muutub finantsjärelevalve vahetamisel?

Admiral Markets UK tegevust reguleerib Financial Conduct Authority (FCA). Reg № 595450.

Admiral Markets AS tegevust reguleerib Eesti Finantsinspektsioon (EFSA): Tegevusloa № 4.1-1/46.

Finantsjärelevalve valiku tegemisel kuvatakse sellekohane informatsioon terve kodulehe ulatuses. Kui soovite täiendavat infot teise finantsjärelevalve kohta, siis palun teostage oma valik.

Tänan, sain aru
fca
efsa

GBP/USD: Tehniline analüüs seisuga 13.10.2015

Oktoober 13, 2015 11:05

Hinnaliikumisel ei ole õnnestunud tõusta otsustavalt kõrgemale 200 päeva SMA-st, millele on kaasa aidanud negatiivsed inflatsiooninumbrid Suurbritanniast. GBPUSD suruti taaskord madalamale tasemest 1.5200, kus asetseb 50% Fibonacci tase hinnatõusule aprill → juuni 2015 ning teisipäeval testis hinnaliikumine toetustaset 1.5150. Kui konsolideerumine peaks toimuma madalamal tasemest 1.5150, võib järgnevat toetust pakkuda oluline horisontaalne toetuspiirkond 1.5100 – 1.5085, kus asetseb 61.8% Fibonacci tase. Kui aga müügisurve jätkub ja hinnaliikumine langeb madalamale tasemest 1.5085, võib langus kiireneda toetusvahemikku 1.4985-80. Samal ajal pakub hinnatõusule lähimat vastupanu 200 päeva SMA, hetkel piirkonnas 1.5325, ning selle ületamisel ootab ees 38.2% Fibonacci piirkond 1.5400. Ostusurve püsimisel pakub järgnevat vastupanu vahemik 1.5485-90, kus asetsevad 100 päeva SMA ning peaaegu 2 kuu pikkune langev trendijoon. Kui hinnaliikumisel õnnestub ületada tasemed 1.5490 ja 1.5500, on järgmiseks sihiks 23.6% Fibonacci tase hinnal 1.5610.

Anil Panchal, analüütik Admiral Markets`is


TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud Admiral Markets UK Ltd Eesti (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:

  1. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
  2. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
  3. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
  4. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
  5. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
  6. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
  7. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
  8. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
  9. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.