Finantsjärelevalve

Mis muutub finantsjärelevalve vahetamisel?

Admiral Markets UK tegevust reguleerib Financial Conduct Authority (FCA). Reg № 595450.

Admiral Markets AS tegevust reguleerib Eesti Finantsinspektsioon (EFSA): Tegevusloa № 4.1-1/46.

Finantsjärelevalve valiku tegemisel kuvatakse sellekohane informatsioon terve kodulehe ulatuses. Kui soovite täiendavat infot teise finantsjärelevalve kohta, siis palun teostage oma valik.

Tänan, sain aru
fca
efsa

GBP/USD: Tehniline analüüs seisuga 2.02.2016

Veebruar 02, 2016 16:54

Kuigi GBPUSD hinnaliikumisel õnnestus hiljuti põrgata toetusvahemikust 1.4100 – 1.4080, mis on kajastatud ka graafiku tõusval trendikoridoril, on langus alates tasemest 1.5230 viitamas „Lipu" hinnamustri tekkimisele, mis võib viidata edasisele langusele ning kaasa tuua täiendavat GBP müügisurvet. Seda kinnitaks veelgi langus madalamale tasemest 1.4160. Küll aga võib toetust ootada 61.8% Fibonacci laiendavalt tasemelt piirkonnas 1.4300 hinnalangusele juuli 2014 → juuni 2015. Sellele järgneb ümmargune toetust pakkuv hinnatase 1.4200. Kui vahetuskurss peaks langema madalamale tasemest 1.4160, on tõenäoline ka langus toetuspiirkonda 1.3850-40 ning selle murdumisel võiks hinnaliikumine testida ka 2009 aasta miinimumtaset piirkonnas 1.3500. Vastupidisel juhul, kui hinnaliikumine peaks tõusma, võib lähimat toetust oodata hinnakanali ülemisest servast või „Lipu" ülemiselt joonelt tasemel 1.4460. Kui hinnaliikumisel õnnestub see ületada, väheneksid edasise langustrendi väljavaated ning hinnatõus võiks küündida 38.2% Fibonacci korrektsioonitasemeni hinnalangusele detsember → jaanuar. Selle ületamisel võiks hinnaliikumine testida 50% Fibonacci taset vahemikus 1.4655-60. Ostuhuvi püsimisel võiks vahetuskurss sihtida taset 1.4800 ning eelnevalt võiks vastupanu oodata 61.8% Fibonacci tasemelt hinnal 1.4730.

Anil Panchal, analüütik Admiral Markets`is

TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud Admiral Markets UK Ltd (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:

  1. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
  2. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
  3. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
  4. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
  5. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
  6. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
  7. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
  8. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
  9. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.