Finantsjärelevalve

Mis muutub finantsjärelevalve vahetamisel?

Admiral Markets UK tegevust reguleerib Financial Conduct Authority (FCA). Reg № 595450.

Admiral Markets AS tegevust reguleerib Eesti Finantsinspektsioon (EFSA): Tegevusloa № 4.1-1/46.

Finantsjärelevalve valiku tegemisel kuvatakse sellekohane informatsioon terve kodulehe ulatuses. Kui soovite täiendavat infot teise finantsjärelevalve kohta, siis palun teostage oma valik.

Tänan, sain aru
fca
efsa

GBP/USD: Tehniline analüüs seisuga 27.08.2015

August 27, 2015 18:00

Kuigi GBPUSD valuutapaaril õnnestus esmaspäeval sulguda kõrgemal horisontaalsest vastupanutasemest 1.5730, siis oodatust paremad tulemused USA kestvuskaupade tellimustele ning tarbijakindlusele tõid USA dollarile kaasa täiendavat tugevust ning GBPUSD hinnaliikumine suruti madalamale päevase graafiku trendikoridori alumisest servast. Samas on hinnaliikumine jõudnud lähedale 200 päeva SMA-le ning 50% Fibonacci tasemele hinnaliikumisele aprill → juuni 2015, millelt võib oodata hinnaliikumisele tugevat toetust. Juhul kui GBPUSD kurss peaks langema madalamale tasemest 1.5170, võib müügisurve kasvada ning langus kiireneda tasemeni 1.4900, kus nõrgemat toetust võivad eelnevalt pakkuda vahemikud 1.5100-1.5080 ja 1.4980-75. Vastupidisel juhul, kui GBPUSD peaks sulguma kõrgemal tasemest 1.5530, on oodata tõusu ka 23.6% Fibonacci tasemeni, mis on lähedal ümmargusele vastupanutasemele 1.5600. Tõusu jätkudes võib valuutapaar testida vastupanutasemeid 1.5730 ja 1.5800. Kui hinnaliikumisel õnnestub konsolideeruda kõrgemal kui 1.5800, võib oodata tõusu jätkumist juunikuu tippude suunal 1.5930. Seejärel võib tugevamat vastupanu oodata päevase graafiku trendikoridori ülemisest servast ning 61.8% Fibonacci laiendavalt tasemelt vahemikus 1.6170-75.

Anil Panchal, analüütik Admiral Markets`is


TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud Admiral Markets UK Ltd Eesti (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:

  1. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
  2. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
  3. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
  4. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
  5. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
  6. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
  7. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
  8. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
  9. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.