NZD/CHF: Tehniline analüüs seisuga 1.09.2015

September 01, 2015 18:30

Pärast esmaspäevast sulgumist piirkonnas 0.6030, hakkas NZDCHF vahetuskurss taas kasvama suunal 0.6280. Küll aga ei õnnestunud hinnaliikumisel ületada tugevat horisontaalset vastupanupiirkonda 0.6275-80 ning langus jätkus suunal 0.6060, kus asetseb 61.8% Fibonacci laiendav tase hinnalangusele mai → juuli 2015. Kui valuutapaaril õnnestub langeda madalamale tasemest 0.6060, võib langus kiireneda toetusvahemikku 0.6000 – 0.5990 ning selle murdumisel ootavad ees ümmargused toetustasemed 0.5950 ja 0.5900. Kui müügisurve püsib, võib langus küündida 100% Fibonacci laiendava tasemeni, mis langeb kokku viimaste kuude miinimumpunktiga. Samal ajal, kui NZDCHF valuutapaaril õnnestub tõusta kõrgemale tasemest 0.6280, võib edasist tõusu oluliselt piirata 50 päeva SMA piirkonnas 0.6340. Selle ületamisel ootab ees horisontaalne vastupanuvahemik 0.6500 – 0.6510 ning eelnevalt võib nõrgemat vastupanu pakkuda tase 0.6400.

Anil Panchal, analüütik Admiral Markets`is

TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud Admiral Markets UK Ltd Eesti (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:

  1. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
  2. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
  3. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
  4. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
  5. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
  6. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
  7. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
  8. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
  9. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.