NZD/USD: Tehniline analüüs seisuga 1.12.2015

Detsember 01, 2015 11:41

Hiljuti põrkas NZDUSD hinnaliikumine horisontaalsest toetuspiirkonnast 0.6450-60 ning valuutapaaril õnnestus testida viimase kuu kõrgeimat hinnataset. Küll aga hakkas seejärel Uus-Meremaa dollarile vastupanu osutama 8 kuu pikkune langev trendijoon vahemikus 0.6665-70 ning seetõttu võib oodata NZDUSD hinnaliikumiselt mõningast taandumist lähima toetustasemeni 0.6590, kus asetsevad 50 päeva SMA ning 23.6% Fibonacci korrektsioonitase hinnaliikumisele aprill → september 2015. Kui 50 päeva SMA ei suuda piisavalt toetust pakkuda ning hinnalangus süveneb, võib vahetuskurss testida uuesti toetuspiirkonda 0.6450-60. Selle murdumisel võib toetust oodata tasemelt 0.6380 ning seejärel ootab ees septembri miinimumtase 0.6235. Otsustav langus madalamale tasemest 0.6235 avaks võimaluse testida 61.8% Fibonacci laiendavat piirkonda vahemikus 0.5960-50. Samal ajal, kui hinnaliikumine peaks tõusma kõrgemale tasemest 0.6670, on oodata tõusu jätkumist ka 38.2% Fibonacci tasemeni vahemikus 0.6800 – 0.6810. Selle murdimisel on vahepealseks puhvriks tase 0.6900 ning edasi ootab ees juba psühholoogiliselt oluline hinnatase 0.7000.

Anil Panchal, analüütik Admiral Markets`is

TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud Admiral Markets UK Ltd Eesti (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:

  1. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
  2. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
  3. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
  4. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
  5. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
  6. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
  7. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
  8. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
  9. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.