Admiral Markets Groupi kuuluvad järgmised ettevõtted:

Admiral Markets Pty Ltd

Reguleeritud Austraalia Väärtpaberite ja Investeeringute Komisjoni (ASIC) poolt
Veebileht on saadaval ainult inglise keeles
JÄTKA

Admiral Markets Cypros Ltd

Reguleeritud Küprose Väärtpaberite- ja Börsikomisjoni (SySEC) poolt
Veebileht on saadaval ainult inglise keeles
JÄTKA

Admiral Markets AS

Reguleeritud Eesti Finantsinspektsiooni (EFSA) poolt
JÄTKA

Admiral Markets UK Ltd

Reguleeritud UK Financial Conduct Authority (FCA) poolt
JÄTKA
Märkus: Kui sulgete selle akna ettevõtet valimata, nõustute jätkama FCA (UK) regulatsiooni alusel.
Märkus: Kui sulgete selle akna ettevõtet valimata, nõustute jätkama FCA (UK) regulatsiooni alusel.
Finantsjärelevalve efsa fca

Sissejuhatus Forexi fundamentaalsesse analüüsi

Fundamentaalne analüüs on finantsturgude analüüsimise meetod, mille eesmärk on hinnaliikumiste prognoosimine. Forexi fundamentaalne analüüs keskendub majanduse üldisele seisukorrale ja uurib selle erinevaid tegureid, sealhulgas intressimäärad, tööhõivenäitajad, SKP, rahvusvaheline kaubavahetus ja tootmine, samuti nende suhtelist mõju antud teguritega seotud rahvusvaluuta väärtusele.

Forexi ja ka teiste finantsturgude fundamentaalse analüüsi keskne lähtekoht on see, et vara hind võib erineda selle väärtusest. Sellest tuleneb, et erinevad turud võivad vahel vara valesti hinnata, seda lühiajaliselt kas üle- või alahinnates. Fundamentaalanalüüsi pooldajad väidavad, et lühiajalisest valest hinnast hoolimata jõuavad varad lõpuks oma õige hinnani.

Fundamentaalanalüüsi tegemise lõppeesmärk on avastada vara tegelik väärtus, võrrelda seda olemasoleva hinnaga ja teha kindlaks kauplemisvõimalus. Siit ilmneb ilusti ka fundamentaalse ja tehnilise analüüsi põhierinevus. Kui tehniline analüüs pöörab tähelepanu ainult hetkehinnale, siis fundamentaalne analüüs uurib kõike muud peale jooksva hinna. Tõsi on see, et fundamentaalne analüüs ei pruugi olla parim tööriist päevast päeva turul tegutsevale lühiajalisele kauplejale, kuid just fundamentaalsete Forex turu tegurite analüüs vastab küsimusele, mis hakkab juhtuma pikemas perspektiivis.

Metodoloogia

FX fundamentaalne analüüs ei seisne üksikute majandusindikaatorite jooksvate andmete võrdlemises varasemate andmetega. Fundamentaalse Forexi analüüsi ümber on suur hulk majandusteooriaid, mis üritavad panna erinevate majandusandmete fragmendid teatud konteksti, et teha need võrreldavaks.

Valuutaturu fundamentaalse analüüsi kõige populaarsemad majandusteooriad keerlevad pariteedi mõiste ümber. Ostujõu pariteet on valuutade selline vahetuskurss, mis võrdsustab erinevate valuutade ostujõu pärast selle korrigeerimist kohalike majandusteguritega, milleks on inflatsioon ja intressimäärad.

Head uudised ja halvad uudised

Olete kindlasti tähele pannud – keskmise Forexil kaupleja täiesti praktilisest vaatevinklist – et uudised on need, mis turgudel liikumist esile kutsuvad. Kuidas ja miks see juhtub?

Finantseksperdid uurivad majandusnäitajaid, mis annavad tunnistust majanduse tervisliku seisundi kohta. Need indikaatorid avaldatakse majandusaruannetes ja uudistes, mõned neist igal nädalal, enamus igakuiselt ja mõned ka kvartaalselt.

Võrdleme tehnilist ja fundamentaalset analüüsi andmete uuendamise sageduse alusel. Valuutaturu tehnilise analüüsi puhul saabub uusi andmeid hinnanoteeringute kujul iga sekundi järel, samas kui fundamentaalseid näitajaid avaldatakse kõige sagedamini korra nädalas.

Kapital voolab järk-järgult välja riikidest, kus selle akumuleerumine on potentsiaalselt aeglasem, riikidesse, kus see võib akumuleeruda potentsiaalselt kiiremini. Kõik see on seotud majanduse tugevusega. Kui majandusel on tugevad väljavaated, siis on see välisinvesteeringuteks atraktiivne koht, sest seal on suurem tõenäosus saada finantsturgudelt kõrgeid tulusid. Sellest mõttekäigust järeldub, et investeerimiseks peavad investorid esmalt konverteerima oma kapitali kõnealuse riigi valuutasse. Mida rohkem seda ostetakse, seda suurem on nõudlus, mis viib selle valuuta hinna tõusule.

Kahjuks ei ole majandus sedavõrd lihtne, seetõttu võib ajaloost tuua palju näiteid tugevate majanduste nõrgenevate valuutade kohta. Valuutasid ei saa võrrelda ettevõtete aktsiatega, nad ei peegelda otseselt majanduse tervist. Valuutad on ka poliitikute manipulatsioonide tööriistaks, mida kasutavad keskpangad ja isegi erakauplejad nagu George Soros, kes on kindlasti endale hästi selgeks teinud fundamentaalse Forexi analüüsi.

Majandusaruannete avaldamisel otsivad kauplejad ja investorid märke erinevate riikide majanduste tugevustest või nõrkustest. Kui turu sentiment kaldub teatavas suunas juba enne uudiste avaldamist ja hind muutub, siis nimetatakse seda „turu kujundatud hinnaks". Siis ei tekigi pärast tegelike andmete avaldamist erilist ärevust. Vastupidisel juhul, kui turud on ebakindlad või andmed erinevad prognoositust, võib esineda tõsist turuvolatiilsust. See on ka põhjus, miks algajatel Forexil kauplejatel soovitatakse üldiselt hoiduda uudiste ümber kauplemisest, kui nad alles harjutavad fundamentaalset analüüsi.


Peamised majandusindikaatorid

Majandusnäitajad, nagu eelnevalt mainitud, võivad viidata muutustele vastava riigi majandusolukorras.

Intressimäärad

Intressimäärad on Forexi fundamentaalanalüüsi põhinäitajad. Leidub palju erinevaid intressimäärasid, kuid täna on põhiliselt kõne all keskpankade poolt kehtestatavad nominaal- või baasintressimäärad. Kui keegi veel ei tea, siis keskpangad loovad raha. Siis laenavad seda raha erapangad. Protsenti või osa, mida erapangad maksavad keskpankadele valuutade laenamise eest, nimetatakse baas- või nominaalintressimääraks. Kui kuulete inimesi rääkimas intressimääradest, siis peetakse tavaliselt silmas just ülalnimetatud kontseptsiooni.

Intressimääradega manipuleerimine – riigi raha-või fiskaalpoliitika oluline osa – on üks keskpankade peamisi funktsioone. Põhjuseks on see, et intressimääradega saab suurepäraselt majanduse taset reguleerida. Intressimäärad on ilmselt kõige olulisemad valuutade väärtust mõjutavad tegurid. Need võivad avaldada mõju inflatsioonile, investeeringutele, kaubandusele, tootmisele ja tööhõive tasemele. Kirjeldame selle toimimise põhimõtet.

Üldjuhul soovivad keskpangad majandust ergutada ja jõuda valitsuse poolt eesmärgiks seatud inflatsioonitasemeni, seega nad alandavad intressimäärasid. See stimuleerib erapankade ja eraisikute laenuvõtmist ja ühtaegu ka elavdab tarbimist, tootmist ning majandust tervikuna. Madalad intressimäärad võivad olla hea taktika, kuid halb strateegia. Pikemas perspektiivis võivad madalad intressimäärad tuua majandusse liigset raha ning tekitada majandusmulle, mis, nagu me teame, tekitavad varem või hiljem kokkuvarisemise ahelreaktsiooni. See võib puudutada ühe riigi majandust, kuid enamasti mõjutab see ka teisi majandusi. Selle vältimiseks võivad keskpangad ka tõsta intressimäärasid, mis vähendab laenamist ja jätab pankade, ettevõtete ja eraisikute käsutusse vähem raha.

Forexi fundamentaalse analüüsi vaatepunktist on muutuvad intressimäärad parim koht kauplemisvõimaluste otsimise alustamiseks.


Inflatsioon

Uudised inflatsiooni kohta kajastavad kaupade hinna kõikumist ajas. Pange tähele, et igal majandusel on teatud tase, mida peetakse „terveks inflatsiooniks". Pikema aja vältel peaks majanduse arenedes kasvama ka ringluses oleva raha hulk, mida määratletaksegi inflatsioonina. Valitsused ja keskpangad tegutsevad selle nimel, et hoida tasakaalu enda seatud tasemel.

Liigne inflatsioon kallutab pakkumise ja nõudluse vaekausi pakkumise kasuks ja valuuta väärtus väheneb, sest selle pakkumine on lihtsalt suurem kui nõudlus. Inflatsioonimündi vastaspool on deflatsioon ja ka selles ei ole midagi meeldivat. Deflatsiooni käigus raha väärtus tõuseb ning kaubad ja teenused muutuvad odavamaks. Kõlab hästi, eks? Jah, seda tavainimese jaoks ja lühemal perioodil. Pikemas perspektiivis aga mitte nii väga, ei majanduse ega ka tavainimese jaoks.

Raha on majanduse kütus. Vähem kütust tähendab vähem liikumist. Mingis faasis võib deflatsioon riiki väga rängalt haavata, sest ei ole piisavalt raha masinavärgi käigus hoidmiseks, rääkimata majanduskasvu ergutamisest.

SKP

Sisemajanduse koguprodukt on riigis teatud ajavahemikus toodetud kaupade ja teenuste mõõdupuu. SKP-d peetakse parimaks üldiseks majandusnäitajaks, millega mõõta majanduse tervislikku seisukorda. See tundub veider, arvestades seda, et põhimõtteliselt mõõdab SKP kaupade ja teenuste pakkumist, kuid sellel ei ole midagi pistmist nende kaupade ja teenuste nõudlusega. Üldise idee kohaselt oleks tõsiselt võetavate hinnangute andmiseks vaja teada nii pakkumist kui nõudlust. Ei oleks mõistlik arvata, et SKP peegeldab turu mõlemaid pooli. Seetõttu on kasvav SKP, kui sellega ei kaasne sisemaise kogutoodangu suurenenud nõudlust või taskukohaseid hindu, Forexi fundamentaalse analüüsi seisukohalt täielik vastand hea tervisega majandusele.

Intressimäärad, inflatsioon ja SKP on kolm peamist majandusnäitajat, mida kasutatakse Forexi fundamentaalses analüüsis. Oma mõju ulatuse poolest on need võrreldamatud teiste faktoritega nagu näiteks jaemüük, kapitalivood, kaubandusbilanss, samuti võlakirjade hinnad ja rida muid makromajanduslikke ja geopoliitilisi tegureid. Enamgi veel, majandusnäitajate muutumist ajas ei võrrelda ainult üksteise suhtes, mõned neist on omavahel valdkonna- ja piiriüleses korrelatsioonis, mida kirjeldatakse üksikasjalikumalt artiklis Parimate Forexi fundamentaalsete indikaatorite selgitus (link).

Oluline on aru saada, et Forex turule olulist mõju avaldavaid majandusandmeid on väga palju. Kas te tahate seda või mitte, aga turu liikumiste prognoosimiseks tuleb teil õppida, kuidas muuta Forexi fundamentaalne analüüs osaks oma kauplemisstrateegiast.

Riskihoiatus

Hinnavahelepingud on keerukad instrumendid, millega võimendusest tulenevalt kaasneb suur kiire kahjumi risk. 77% jaeinvestorite kontodest jääb selle teenusepakkuja juures hinnavahelepingutega kauplemisel kahjumisse. Palume teil kaaluda, kas hinnavahelepingute toimimine on teile arusaadav ja kas te olete valmis võtma riski, et suure tõenäosusega jääte te kahjumisse.