Admiral Markets Groupi kuuluvad järgmised ettevõtted:

Admiral Markets UK Ltd

Reguleeritud UK Financial Conduct Authority (FCA) poolt
 • Võimendus kuni:
  1:30 tavaklientidele,
  1:500 professionaalsetele klientidele
 • FSCS kaitse
 • Negatiivse kontojäägi kaitse
JÄTKA

Admiral Markets AS

Reguleeritud Eesti Finantsinspektsiooni (EFSA) poolt
 • Võimendus kuni:
  1:30 tavaklientidele,
  1:500 professionaalsetele klientidele
 • Tagatisfond
 • Negatiivse kontojäägi kaitse
JÄTKA
Valides ühe neist finantsjärelevalvetest/investeerimisühingutest, kuvatakse vastav teave tervel veebilehel. Kui Te soovite näha mõne teise finantsjärelevalve/investeerimisühingu teavet, siis palun tehke vastav valik.
Valides ühe neist finantsjärelevalvetest/investeerimisühingutest, kuvatakse vastav teave tervel veebilehel. Kui Te soovite näha mõne teise finantsjärelevalve/investeerimisühingu teavet, siis palun tehke vastav valik.
Finantsjärelevalve fca efsa

Mis on tehingute Stop Out tase valuutakauplemisel

Lugemise aeg: 6 minutit

stop out tase

Tehingute sundlikvideerimise piirtase (stop out level) valuutakauplemisel on olukord, kus kaupleja kõik aktiivsed positsioonid valuutaturul suletakse maakleri poolt automaatselt, kuna tagatise väärtuse langus allapoole nõutavast minimaalsest määrast ei võimalda enam avatud positsioone hoida. Valuutaturul kaubeldakse üldjuhul võimendusega. See tähendab, et iga kaupleja poolt tehingusse pandava dollari eest võib maakler talle laenata kindla hulga täiendavaid vahendeid, mis ületab kaupleja tegeliku kapitali. Sel moel on kauplejal võimalus teenida rohkem kasumit.

Antud artiklis anname vastuse järgmisele küsimusele: mis on stop out tase ehk tehingute sundlikvideerimise piirtase valuutakauplemisel? Samuti vaatame erinevaid näiteid ja tingimusi, mis on seotud sundlikvideerimise piirtasemetega.

Võimenduse tähendus

Järgnevalt vaatame näidet ülatoodu kohta. Kasutades ühes tehingus 500 dollarit omavahendeid ning võimendust suhtega 1:200-le, võimaldab maakler teile positsiooni avamist väärtuses 100 000 dollarit. Võimenduse funktsionaalsus tekkis loomuliku vajaduse toel, kuna positsioonide võtmine valuutaturgudel eeldab väga suuri summasid. Liikumised valuutades on üldjuhul väga väikesed (näiteks väärtuse muutus 0,001 ühiku võrra) ning seetõttu on korraliku tootluse saamiseks vajalik positsioonide võtmine suurte summade eest. Kuna paljudel kauplejatel suured summad puuduvad, ongi võimendus mõeldud selleks, et võimaldada kauplemiseks piisav vahendite hulk.

metatrader4

Võimendus ei ole aga üksnes positiivsete külgedega ning tegelikult kaasneb sellega ka soovimatu kõrvalmõju. Nimelt ei oma võimendus üksnes kasumi suurendamise efekti vaid ebasoodsa turuolukorra puhul suurendab võimendus ka kahjumit. Lisaks ei kaeta kahjumeid mitte võimenduseks laenatud rahast vaid kaupleja enda kapitali arvelt. Kui kahjumi suurus läheneb kaupleja omavahendite kogusummale, sulgeb maakler automaatselt positsiooni, et kindlustada kauplejale eelnevalt võimendusena kasutada antud raha tagasisaamine. Seda protsessi nimetatakse margin call ehk minimaalse tagatistaseme hoiatus ning kindlasti kuulub see stsenaarium kaupleja halvimate õudusunenägude hulka. Tehingute sundlikvideerimise piirtaset nimetatakse ka kaupleja kontol olevate omavahendite kriitiliseks tasemeks, mille juures kohaldatakse minimaalse tagatistaseme hoiatus.

Stop Out tase / minimaalne tagatistase

Kui kauplejal on samaaegselt mitmeid avatud positsioone, on loomulik, et maakler sulgeb kõige suurema kahjumiga positsioonid esmajärjekorras, jättes kasumlikud positsioonid avatuks. Samas kui kõik positsioonid on kahjumis ning vajalikud tagatise katmiseks, need suletakse. Erinevatel maakleritel on siiski erinev lähenemine, kuidas positsioonide sundlikvideerimist teostatakse. On väga oluline teada, millised on teie maakleri sundlikvideerimise piirtaseme ning minimaalse tagatistaseme hoiatuse tingimused. Paljud kauplejad ei vaevu sageli sellise infoga tutvuma.

Mõned maaklerid määratlevad oma valuutakauplemise tingimustes, et sundlikvideerimise piirtase ning minimaalse tagatise tase on identsed ehk seega sundlikvideerimise piirtase = minimaalne tagatistase. See tähendab, et sundlikvideerimise piirtaseme saabumisel rakendub minimaalse tagatistaseme hoiatus. Sellise reegli ebameeldivaks küljeks on asjaolu, et hoiatusi kauplejale eelnevalt ei anta. Selle tulemusel sulgetakse kõik positsioonid niipea, kui omavahendite hulk langeb sundlikvideerimise piirtaseme juurde. See võib olla väga ohtlik, kui olete valuutakauplemisel algaja või kui te ei suuda oma kontot piisava hoolsusega hallata.

Alternatiivne võimalus on selline, kui sundlikvideerimise piirtase on näiteks 10% juures ning minimaalne tagatistase 20% juures. See tähendab seda, et kui omavahendite hulk väheneb 20%-ni (nõutavast tagatisest, mis on vajalik positsiooni hoidmiseks), saab kaupleja maaklerilt teavituse, et astuda samme vältimaks positsioonide sundlikvideerimist. Kui kaupleja siiski midagi ette ei võta ning omavahendite hulk langeb alla sundlikvideerimise piirtaseme, positsioonid suletakse. Kui teie maakler pakub selliseid tingimusi, ei pea Margin Calli pelgama – see on tavaline hoiatus ning piisava hoolsuse korral suudate te suure tõenäosusega vältida sundlikvideerimise piirtasemeteni jõudmist. Sellised maaklerid võivad minimaalse tagatismäära nõuete tagamiseks nõuda suuremat tagatissummat.

forex101

Vaatame veel ühte näidet – kujutame ette, et teil on kauplemiskonto maakleri juures, kellel on minimaalne tagatistase 50% ning sundlikvideerimise piirtase 20%. Teie konto omavahendite saldoks on 10 000 USD ning the avate ühe positsiooni võimendusega 1000 USD. Kui selle positsiooni kahjum ulatub 9500 USD-ni, on teie kontol olevate omavahendite hulk 10 000 USD – 9500 USD = 500 USD. See on juba 50% teie poolt kasutatavast võimendusest, seega väljastab maakler minimaalse tagatistaseme hoiatuse. Seega, kui kahjum antud positsioonist jõuab 9800 USD-ni ja teie konto omavahendite hulk jõuab tasemeni 10 000 USD – 9800 USD = 200 USD (s.t. 20%-ni kasutatavast võimendusest), rakendub sundlikvideerimise piirtase. Sel juhul sulgeb maakler edasiste kahjude ärahoidmiseks teie kahjumis olevad positsioonid.

Viimane näide on järgmine: valuutamaakleril on vastavalt 200%/100% minimaalne tagatistase ning sundlikvideerimise piirtase ja konto saldoga 1500 EUR. Kujutame ette, et avate kauplemispositsiooni 200 EUR võimendusega. Kui positsiooni kahjum jõuab tasemeni 1100 EUR, jääb konto omavahendite summaks 1500 EUR – 1100 EUR = 400 EUR (st. 200% kasutatavast võimendusest) ning järgnevalt annab maakler minimaalse tagatistaseme hoiatuse. Kui kahjum positsioonist suureneb tasemeni 1300 EUR ja konto omavahendite hulgaks jääb 1500 EUR – 1300 EUR = 200 EUR, ulatub see 100%-ni kasutatud võimendusest ning sundlikvideerimise piirtasemeni jõudmise tõttu sulgetakse positsioon automaatselt.

Kuidas vältida Stop Out tasemeni jõudmist

Kui soovite valuutakauplemisel hoiduda ebasoovitud tagajärgedest, peate kasutusele võtma mõningad abinõud, et vältida sundlikvideerimise piirtasemeni jõudmisest. Üldiselt on kõige aluseks sobilik kauplemispraktika, kuid anname siiski mõned juhised, mida võiksite järgida. Esiteks – hoiduge avamast samaaegselt liiga palju tehinguid! Miks? Rohkem positsioone tähendab, et suur hulk omavahendeid on kasutusel ning seetõttu on minimaalse tagatistaseme hoiatust ning sundlikvideerimise piirtasemeni jõudmist keerulisem vältida.

Vältimaks ebasoovitud tagajärgi, soovitame tungivalt kasutada stop-loss korraldusi. See võimaldab teil kaotused kontrolli all hoida. Kui jooksev positsioon on lootusetult kahjumis, ei ole selle edasine lahti hoidmine mõistlik. On palju parem see sulgeda, kui teil on kontol veel vabu vahendeid. Vastasel juhul ei pruugi maakleril olla muud võimalust kui teie konto tühjendada.

Lisaks soovitame kasutada erinevaid riskide maandamise tehnikaid. Samas on probleemiks, et suur hulk valuutakauplejaid ei ole riskide maandamisest midagi kuulnud. Otse välja öeldes – te ei suuda valuutaturgudel ellu jääda, kui eirate riskijuhtimise meetmeid, mida kasutavad professionaalsed kauplejad kahjumite minimeerimiseks ning sundlikvideerimise piirtasemeni jõudmise vältimiseks. Ei ole põhjust kahelda, et kõik kauplejad teevad kahjumlikke tehinguid, neid täielikult vältida ei ole võimalik.

Samas on võimalik astuda samme, mis võimaldavad vältida ülemääraseid kaotusi. Ülaltoodus vaatasime olukordi, mille korral võite saada maaklerilt teavituse. Seda siis olukorras kui minimaalne tagatistase on kõrgemal kui sundlikvideerimise piirtase. Kui olete sellises olukorras, peaksite leidma võimaluse lisada kiirelt oma kauplemiskontole täiendavaid vahendeid.

alusta kauplemist

Nüüd aga viimane nõuanne. Vältimaks kontoga sundlikvideerimise piirtasemeni jõudmist, peaksite kauplema üksnes selliste panustega, mida saate endale lubada. See tähendab, et oma rahaga tuleks mõistlikult ümber käia ning võimendust peaks kasutama üksnes juhul, kui see tundub ratsionaalne. Edukaimad kauplejad kasutavad võimendust üksnes 2,5%-5% ulatuses omavahenditest. Kui saate maaklerilt minimaalse tagatistaseme hoiatuse või kui rakendub tehingute sundlikvideerimise piirtase, oleks mõistlik täiendavalt praktiseerida. Üheks võimaluseks on demokontoga tehingute tegemine senikaua, kui tunnetate, et suudate taas kasumlikult kaubelda. Peale seda võite tagasi tulla päristehingute juurde.

Tehingute Stop-Out tase: kokkuvõte

Tehingute sundlikvideerimise piirtase on teema, mida kauplejad sageli piisavalt ei käsitle. Tehtud vead ei pruugi alati olla parimaks õppematerjaliks, seega oleks parem, kui suudate ebameeldivast kogemusest hoiduda. Seetõttu on tähtis teada asjaolusid, mida hõlmab tehingute sundlikvideerimise piirtase valuutakauplemisel. Sundlikvideerimise piirtaset on kerge vältida. Peamine, mida vajate, on mõistlik konto kasutamine ning muidugi teadmised koos kauplemiskogemusega.

Lugege lisaks Forexil kauplemise kohta

Riskihoiatus

Hinnavahelepingud on keerukad instrumendid, millega võimendusest tulenevalt kaasneb suur kiire kahjumi risk. 83% jaeinvestorite kontodest jääb selle teenusepakkuja juures hinnavahelepingutega kauplemisel kahjumisse. Palume teil kaaluda, kas hinnavahelepingute toimimine on teile arusaadav ja kas te olete valmis võtma riski, et suure tõenäosusega jääte te kahjumisse.