Admiral Markets Groupi kuuluvad järgmised ettevõtted:

Admiral Markets Pty Ltd

Reguleeritud Austraalia Väärtpaberite ja Investeeringute Komisjoni (ASIC) poolt
 • Võimendus kuni:
  1:500 tavaklientidele
 • Kaitse volatiilsuse eest
 • Negatiivse kontojäägi poliitika
Veebileht on saadaval ainult inglise keeles
JÄTKA

Admiral Markets UK Ltd

Reguleeritud UK Financial Conduct Authority (FCA) poolt
 • Võimendus kuni:
  1:30 tavaklientidele,
  1:500 professionaalsetele klientidele
 • FSCS kaitse
 • Negatiivse kontojäägi kaitse
JÄTKA

Admiral Markets AS

Reguleeritud Eesti Finantsinspektsiooni (EFSA) poolt
 • Võimendus kuni:
  1:30 tavaklientidele,
  1:500 professionaalsetele klientidele
 • Tagatisfond
 • Negatiivse kontojäägi kaitse
JÄTKA

Admiral Markets Cypros Ltd

Reguleeritud Küprose Väärtpaberite- ja Börsikomisjoni (SySEC) poolt
 • Võimendus kuni:
  1:30 tavaklientidele,
  1:500 professionaalsetele klientidele
 • ICF kaitse
 • Negatiivse kontojäägi kaitse
Veebileht on saadaval ainult inglise keeles
JÄTKA
Märkus: Kui sulgete selle akna ettevõtet valimata, nõustute jätkama FCA (UK) regulatsiooni alusel.
Märkus: Kui sulgete selle akna ettevõtet valimata, nõustute jätkama FCA (UK) regulatsiooni alusel.
Finantsjärelevalve fca efsa

Kuidas kasutada Stop-Loss ja Take-Profit tehingukorraldusi

Lugemise aeg: 6 minutit

kuidas kasutada stop-lossi ja take-profitit

On oluline teada, kuidas sisestada Stop-Loss ja Take-Profit tehingukorraldusi valuutakauplemisel, kuid mida need terminid siiski täpsemalt tähendavad? Need kaks tehingutüüpi on kõige olulisemad elemendid kauplemisriskide haldamisel. Stop-Loss on tehingukorraldus, millega informeerite maaklerit millisel tasemel limiteerida konkreetse positsiooni või tehingu võimalik kahjum. Take-Profit või ka piirhinnaga tehing on tehingukorraldus, millega annate maaklerile juhise sulgeda positsioon kui teie poolt määratud hinnatase või kasumimäär on saavutatud. Käesolevas artiklis vaatame, kuidas kasutada Take-Profit ja Stop-Loss tehingukorraldusi.

Kuidas sisestada Stop-Loss ja Take-Profit tehingukorraldusi

Esimese asjana peaks kaupleja arvesse võtma, et Stop-Loss korraldus tuleks paigutada loogilisele hinnatasemele. See tähendab taset, mis viitab sellele, et positsiooni hoidmine, ei ole enam mõttekas, ning et see hinnatase oleks ühtlasi ka turuolukorraga loogilises vastavuses.

On olemas mitmeid viise, kuidas tehingust õigel moel väljuda. Esimeseks võimaluseks on lasta turul jõuda tehingusse sisenemisel määratletud Stop-Loss hinnatasemeni. Teiseks võimaluseks on tehingust väljumine manuaalselt, kuna hinnaliikumine on andnud teile signaali positsiooni sulgemiseks. Valuutakauplemisel on oluline teada, kuidas arvutada Stop-Loss ja Take-Profit tasemeid, kuid tahaksime siinkohal märkida, et tehingust väljumine võib sageli lõpuks toimuda emotsioonide mõjul. Näiteks võite tehingu sulgeda manuaalselt ainuüksi seetõttu, et teie arvates jõuab turg peagi eelnevalt seatud Stop-Loss hinnatasemeni. Sellisel juhul ei anna tegelik hindade liikumine põhjust manuaalsel teel tehingust väljumiseks, vaid te tegutsete emotsioonide mõju all, kuna turg liigub teie positsiooni vastu.

demokonto

Stop-Loss tehingukorralduse peamine eesmärk on aidata kauplejal hoida tehingut niikaua, kuni algne tehinguvõtmise idee ning oodatav tehingu suund ei ole enam kehtivad. Professionaalse valuutakaupleja jaoks peitub Stop-Loss korralduse sisestamise mõte selles, et see tuleks sisestada sellisele tasemele, mis tagaks tehingu liikumisulatuse kauplejale soodsas suunas. Seega, kui püüate määratleda parimat taste, kuhu sisestada Stop-Loss korraldus, peaksite mõtlema lähimale loogilisele tasemele, milleni turg peaks jõudma tõestamaks, et teie kauplemissignaal ei ole osutunud tõeseks. Seetõttu soovivad Stop-Lossi kasutavad kauplejad anda turule ruumi liikumiseks, kuid samal ajal hoida Stop-Loss tase piisavalt lähedal, et tehingust väljuda kohe kui turg liigub nende vastu. See on üks võtmetähtsusega reeglitest, kuidas kasutada Stop-Lossi ja Take-Profit tehingukorraldusi.

Paljud kauplejad piiravad enda võimalusi sellega, et paigutavad Stop-Loss korralduse võrreldes tehingusse sisenemise tasemega liiga lähedale. Seda eelkõige lähtudes soovist kaubelda suuremate panustega. Komistuskiviks siinjuures on aga see, et selliselt toimetades kaotate oma kauplemiseelise, kuna tegelikult peaksite järgima kauplemissignaale ning turuolukorda, mitte aga lähtuma rahasummast, mida soovite teenida.

Kokkuvõttes – teie eesmärgiks peaks olema määratleda Stop-Loss tase enne, kui olete otsustanud positsiooni suuruse. Samuti peaks Stop-Loss korralduse asukoht põhinema loogikal, ärge laske ahnusel suunata teid kahjumite teele. Järgnevalt vaatame mõningaid strateegiad.

Stop-Loss kasutamise strateegia näited

 • Esimest strateegiat nimetatakse nn pin baari kauplemisstrateegia (pin bar trading strategy) Stop-Lossiks. Kõige loogilisem asukoht Stop-Loss korraldusele pin baar kauplemismustri korral on üksnes pin baar tüüpi küünla saba kõrgeima või madalaima taseme juures.
 • Teine strateegia on nn. sisemise küünla kauplemisstrateegia (inside bar trading strategy) Stop-Loss. Selle korral on kõige loogilisem Stop-Lossi asukoht sisemise küünla mustrile eelneva küünla (mother bar) kõrgeima või madalaima taseme juures. Küünalde kauplemie kohta lugege täpsemalt siit artiklist.
 • Kolmas Stop-Loss/Take-Profit strateegia näide on trendivastase liikumise korral kasutatava Stop-Loss korralduse kohta. Trendivastase kauplemismustri (counter-trend) korral on eesmärgiks Stop-Loss korraldus paigutada vastavalt kõrgeima või madalaima taseme juurde, milleni jõudmine viitab võimalikule trendi muutumisele.
 • Järgmine strateegia on kauplemisvahemikku piiritleva hinnataseme kasutamine. Paljud kauplejad näevad sageli mingi kindla hinnavahemiku servas moodustumas suure õnnestumistõenäosusega hinnamustrit. Sellistel juhtudel soovivad kauplejad sisestada Stop-Loss korraldust kauplemisvahemiku ülemise ääre kohale, või siis kaubeldava vahemiku kõrgeima või madalaima taseme juurde. Võtke seda Stop-Loss ja Take-Profit korralduste õppimisel arvesse. Näiteks kui kasutaksite pin baari kauplemisstrateegiat kauplemisvahemiku ülemises ääres, mis on täpselt kauplemisvahemiku vastupanutaseme all, tuleks Stop-Loss paigutada pisut kõrgemale ehk kauplemisvahemiku vastupanutasemest ülespoole, selle asemel, et kasutada Stop-Loss-i täpselt pin baari kõrgeima taseme juures.

algajast meistriks

 • Järgmine näide on sellest, kuidas kasutada Stop-Loss korraldust trendis liikuva turu korral. Kui trendis liikuva turu korral toimub tagasitõmbumine (retracement) trendi piires oleva tasemeni, on meil üldjuhul kaks võimalust. Esimene võimalus on asetada Stop-Loss korraldus täpselt mustri madalaima või kõrgeima taseme juurde (olenevalt sellest, kas tegemist on tõusva või langeva trendiga). Teise võimalusena võime panna Stop-Loss korralduse lihtsalt tagasitõmbumise teel jõutud taseme alla.
 • Lõpuks oleme jõudnud kauplemisvahemikust väljuva kauplemismustri korral kasutatava Stop-Loss korralduse juurde. See laiendab teie teadmisi Stop-Loss ja Take-Profit tehingukorralduste kasutamisest valuutakauplemisel. Trendis liikuva turu korral näeme sageli turgu peatumas ning konsolideerumas külgsuunaliselt, millele järgneb trendi tugev liikumine. Sellised konsolideerumise perioodid eelnevad sageli ulatuslikele trendi kehtivas suunas väljamurdmistele ning sellistele mustritele õige panustamine võib olla väga tulus.

Trendi puhul eksisteerivast kauplemisvahemikust väljumise mustri kauplemisel on üldjuhul kaks võimalust, kuidas Stop-Loss korraldust kasutada. Võite kasutada Stop-Lossi ca. 50% tasemel konsolideerumise ulatusest või siis lihtsalt väljapoole kauplemisvahemiku piire. Testige meie juhiseid ning paigutage efektiivseid tehingukorraldusi kasutades meie tööriista MetaTrader Supreme Edition, mis muudab kauplemise lihtsalt väga mugavaks.

metatrader supreme edition


Kuidas määrata sihtkasumi taset

Väga tõenäoliselt on Stop-Loss ja Take-Profit tehingukorralduste otstarbekas kasutamine valuutakauplemisel emotsionaalselt ning tehniliselt kõige keerukam aspekt. On suureks väljakutseks väljuda tehingust just siis, kui olete saavutanud arvestatava kasumi selle asemel, et oodata, kuni turg pöördub kiirelt teie vastu ning väljuda seejärel tehingust hirmu mõjul. Asja keerukus peitub selles, et te ei soovi üldjuhul tehingust väljuda, kui see on kasumis, kulgeb teile soodsas suunas ning tundub, et selline liikumine jätkub. On irooniline, et positsioonist mitte väljudes, mis on olulisel määral liikunud teile soodsas suunas, peate sageli hiljem tehingust väljuma emotsioonidele tuginedes, kuna turg on kiirelt liikunud teie vastu. Seetõttu peaks teie siht Stop-Loss ja Take-Profit tehingukorralduste kasutamisel olema mõistlike kasumiootuste seadmine. Eesmärgina võiks kaaluda 1:2 riski/tulu suhet või ka suuremat määra kui see on võimalik, seda juhul kui enne tehingusse minekut ei ole otsustatud positsiooni võimalusel ka kauem hoida.

Järgnevalt vaatame, mis on üldine kasumieesmärgi piiritlemise teooria. Peale seda, kui on määratletud kõige loogilisem Stop-Loss korralduse paiknemiskoht, peaksime pöörama tähelepanu sellele, kuidas määrata kõige loogilisem kasumieesmärk ning milline on riski/tulu suhe. Oluline on olla kindel, et tehing pakub korralikku riski/tulu suhet, vastasel juhul ei ole kindlasti mõtet riski võtta. Seega on oluline määrata kõige loogilisem asukoht, kuhu paigutada Stop-Loss ja Take-Profit korraldused. Kui seejärel on ilmne piisavalt korraliku riski/tulu suhte olemasolu, on mõistlik kaaluda positsiooni võtmist.

Sellegipoolest peaksite sellises olukorras olema enda vastu aus. Ärge ignoreerige turgude olulisi võtmetasemeid või muid ilmnevaid takistusi, mis ei võimalda saavutada sobivat riski/tulu suhet ainuüksi seetõttu, et soovite antud positsiooni siseneda. Samuti ärge unustage kasutada sobivat Stop-Loss/Take-Profit määra. Peaksite analüüsima üldisi turutingimusi ja struktuuri, vastupanu-ning toetustasemeid, turgude põhilisi pöördepunkte, tulpgraafikute ja küünalde madalaimaid ning kõrgeimaid tasemeid ja muid elemente. Püüdke määratleda, kas eksisteerib mõni oluline hinnatase, kuhu seada Take-Profit korraldus või kas mõni oluline hinnatase võiks ootuspärase kasumi saavutamist takistada.

Arvestage riskidega ja kasutage tehingukorraldusi

Iga tehing on põhimõtteliselt äriline otsus. Valuutakauplemisel peaksite arvesse võtma tehinguga seonduvat riski ja potentsiaalset tulu ning seda, kas positsiooni võtmine turu üldist olukorda arvestades on mõistlik. Valuutaturgudel kasumlikumaks kauplemiseks on hea otsus kasutada Stop-Loss ja Take-Profit tehingukorraldusi MetaTrader 4 või MetaTrader 5 kauplemisplatvormidel.

metatrader5

Lugege lisaks Forex kauplemise kohta

Riskihoiatus

Hinnavahelepingud on keerukad instrumendid, millega võimendusest tulenevalt kaasneb suur kiire kahjumi risk. 85% jaeinvestorite kontodest jääb selle teenusepakkuja juures hinnavahelepingutega kauplemisel kahjumisse. Palume teil kaaluda, kas hinnavahelepingute toimimine on teile arusaadav ja kas te olete valmis võtma riski, et suure tõenäosusega jääte te kahjumisse.