79% jaeinvestorite kontodest jääb selle teenusepakkuja juures hinnavahelepingutega kauplemisel kahjumisse. Hinnavahelepingud on keerukad instrumendid, millega võimendusest tulenevalt kaasneb suur kiire kahjumi risk. 79% jaeinvestorite kontodest jääb selle teenusepakkuja juures hinnavahelepingutega kauplemisel kahjumisse. Palume teil kaaluda, kas hinnavahelepingute toimimine on teile arusaadav ja kas te olete valmis võtma riski, et suure tõenäosusega jääte te kahjumisse.
Finantsjärelevalve CySEC efsa fca

Kauplemisstrateegiad Bolligeri koridoriga

Lugemise aeg: 18 minutit

Käesolev artikkel annab professionaalsetele kauplejatele kogu vajaliku info Bollingeri koridori (Bollinger Bands indikaator) kohta. Eesti keeles kasutatakse ka nimetust Bollingeri vööndid. Artikkel annab vastuse küsimustele – mis on indikaator Bollingeri koridor ning kuidas seda tõlgendada. Lisaks esitame kolm kauplemisstrateegiat - skalpimine Bollingeri koridori abil, topelt koridoride kasutamisega ning koos Admiral Keltneriga. Kokkuvõttena esitame 15 nõuannet, kuidas võiks toimuda kauplemine Bollingeri koridori abil.

indikaator bollingeri koridor

Mis on Bollingeri koridor või Bollingeri vööndid?

Bollingeri koridori leiutaja Jonh Bollinger nimetab antud strateegiat tehnilise analüüsi tööriistaks, mille olemuseks on teatud kauplemisvahemik. Bollingeri koridori puhul kasutatakse võimalike toetus- ja vastupanutasemete hindamiseks statistilist mõõdet, mida nimetatakse standardhälbeks. See on laiema kontseptsiooni – volatiilsuskanali spetsiifiline kasutamine. Volatiilsuskanal moodustab jooned allapoole ja ülespoole instrumendi hinnaliikumise trendi. Need jooned, mida teatakse ka koridorina, laienevad või kitsenevad vastavalt sellele kui volatiilne on turg.

Tehniline analüüs Bollingeri koridori abil

Bollingeri koridor mõõdab volatiilsust ning pakub hulgaliselt kasulikku infot, sealhulgas:

 • trendi jätkumine või pöördumine;
 • turu konsolideerumise faasid;
 • läbimurded, millele järgneb suure volatiilsusega periood;
 • võimalikud turu tipud, põhjad ning hinnasihid.

Bollingeri koridor koosneb kolmest joonest, millest alumine ja ülemine liiguvad keskmise joone suhtes, milleks on lihtne libisev keskmine ehk SMA tavapäraselt 20 perioodi pikkusega. 85%-l juhtudest püsib hind järgmiste piiride vahemikus:

 • alumine joon – SMA (-2 standardhälvet vs. keskjoon);
 • ülemine joon – SMA (+2 standardhälvet vs. keskjoon).

metatrader 4Bollingeri koridori tõlgendused

Kõige levinuma Bollingeri koridori tõlgenduse kohaselt väljendavad jooned asukohta skaalal madal ja kõrge. Kokkuvõtvalt on Bollingeri koridori kolm peamist omadust järgmised:

 1. ülemine joon näitab taset, mis statistiliselt on kallis või hinnataseme mõistes kõrge;
 2. alumine joon näitab taset, mis statistiliselt on odav või hinnataseme mõistes madal;
 3. Bollingeri koridori laius on korrelatsioonis turu volatiilsusega. Seda seetõttu, et standardhälbe väärtus suureneb juhul kui hinnaliikumiste ulatus laieneb ning väheneb kui kauplemise vahemik kitseneb.

Seega:

 • volatiilsel turul Bollingeri koridor laieneb;
 • väiksema volatiilsuse korral koridor kitseneb.

Bollingeri koridoril on Forexi turu puhul kindlad seaded (20;2) ning vastavaid seadeid kasutatakse graafikutel artikli alumises osas. Kui turgude volatiilsus suureneb, laienevad jooned keskjoone ehk SMA juurest. Vastupidiselt – kui volatiilsus turgudel alaneb, tõmbuvad välimised jooned keskjoone ümber koomale. Kasutades kauplemisel Bollingeri koridori, peaks huvipakkuv olema eelkõige olukord, mille korral hind läheneb koridori servadele.

Tehnilist analüüsi kasutavale kauplejale pakub hindade paiknemine Bollingeri koridori välimise piiri läheduses täiendavat kindlust, et on olemas tugev vastupanutase (koridori ülemine joon) või toetustase (koridori alumine joon). Samas ei piisa üksnes sellest asjakohase ostu-või-müügisignaali genereerimiseks vaid pigem annab koridori välimiste piiride juures olev hind tunnistust, et tegemist on viimase aja hinnaliikumistega võrreldes madala või kõrge hinnaga.

Selle info põhjal võib kaupleja avada ostu- või müügipositsiooni kasutades muid indikaatoreid, et saada oodatavale hinnaliikumisele kinnitust. Ümber hinnatrendi moodustuvat kauplemiskoridori nimetatakse ka ümbrikuks. Pidage meeles, et hinnaliikumised sellise ümbriku ääres on just see, mis peaks kauplejale huvi pakkuma.


forex101

Põhiline Bollingeri kanali valem koosneb:

 • n-perioodi libisev keskmine (MA);
 • ülemine joon K-ndal juhul ning n-perioodi standardhälve üle libiseva keskmise (MA + + Kσ);
 • alumine joon K-ndal juhul ning n-perioodi standardhälve allpool libisevat keskmist (MA - Kσ);

Bollingeri koridori võib moodustada mistahes turu või kaubeldava väärtpaberi põhjal. Kõikide turgude või instrumentide puhul on 20-päevane arvestusperiood heaks lähtealuseks ning kauplejad peaksid seda muutma üksnes juhul kui asjaolud seda nõuavad. Kui suurendada jälgitavate perioodide hulka, tuleb suurendada vastavalt ka standardhälvete mõõdet. Näiteks on 50 perioodi puhul heaks valikuks 2,5 standardhälvet, samas kui 10 perioodi puhul peaks 1,5 standardhälvet olema piisav.

50 perioodi = 2,5 standard hälvet (S)

10 perioodi = 1,5 standard hälvet (S)

Ülemine joon = 50 päeva SMA + 2,5 (S)

Ülemine joon = 10 päeva SMA + 1,5 (S)

Keskmine joon = 50 päeva SMA

Keskmine joon = 10 päeva SMA

Alumine joon = 50 päeva SMA – 2,5 (S)

Alumine joon = 10 päeva SMA – 1,5 (S)

Kauplemine Bollinger Bands indikaatoriga: topelt koridor

Pr. Kathy Lien, tuntud Forexi analüütik ja kaupleja kirjeldas väga head Bollingeri koridori kasutamise nn. kombo tehnikat - topelt Bollingeri koridori strateegia (DBB – Double Bollinger Bands strategy). Oma raamatus "The Little Book of Currency Trading" kirjutas Lien, et see oli tema lemmikmeetod. Üldjuhul võib DBB põhiselt tehnilist analüüsi kasutada mistahes suurel ja likviidsel turul aktiivselt kaubeldavate varade – näiteks valuutade, aktsiate, toorainete ja võlakirjade jne. puhul. Vaatame, kuidas strateegia Bollinger topelt koridoriga toimub.

DBB kasutamist hinnagraafikul võib teha järgmiselt:

 • lisage hinnagraafikule indikaator Bollingeri koridor;
 • valige seadete menüüs 2 standardhälvet ja 20-perioodi SMA;
 • lisage hinnagraafikule teine Bollingeri Bands indikaator erinevate värvidega;
 • valige seadete menüüs 1 standardhälve ja 20-perioodi SMA.

forex indikaator bollinger bands

Strateegia Bollinger koridor MetaTrader 4 platvormil

bollinger bands indikaator

Forex indikaator Bollinger Bands MetaTrader 4 platvormil

Kui graafik on moodustatud, peame järgmisena markeerima tsoonid.

bollingeri vööndidAllikas: GBPJPY H4 graafik - Admiral Marketsi Platvorm – tehniline analüüs Bollinger Bands indikaator MT4 – ajavahemik: 10.07.2017 - 18.08.2017

 • A1: Ülemine BB (indikaator Bollingeri koridor) joon, mis on 2 standardhälve kaugusel joonest X, mis on 20-perioodi SMA;
 • B1: Ülemine BB joon, mis on 1 standardhälve kaugusel 20-perioodi SMA-st;
 • X: H4-a 20-perioodi SMA. See moodustab nii DBB keskuse ning põhijoone, mis määrab ülejäänud koridori joonte asukoha;
 • B2: alumine BB joon, mis on 1 standardhälve kaugusel 20-perioodi SMA-st;
 • A2: alumine BB joon, mis on 2 standardhälve kaugusel 20-perioodi SMA-st;

Need jooned moodustavad 4 erinevat kauplemistsooni, mille ulatuses kauplejad võivad positsioone võtta.

bollingeri koridor indikaator forexAllikas: GBPJPY H4 graafik - Admiral Marketsi Platvorm – Forex indikaator Bollinger Bands - ajavahemik: 10.07.2017 - 18.08.2017

 • Ostutsoon on joonte A1 ja B1 vahel
 • Neutraalne tsoon 1 on joonte B1 ja X vahel
 • Neutraalne tsoon 2 on joonte X ja B2 vahel
 • Müügitsoon on joonte B2 ja A2 vahel

Vastavalt topelt Bollingeri koridori strateegiale (DBB), soovitab pr. Kathy Lieb kombineerida kaks keskmist piirkonda ning seejärel keskenduda kolmele tsoonile:

 1. Ülemine veerand
 2. Keskmine pool
 3. Alumine veerand

DBB ostutsoon

Kui hind on eelnimetatud ülemises tsoonis (kahe ülemise joone – A1 ja B1 – vahel), võib eeldada, et tõusutrend on tugev, ning et on hea tõenäosus, et hind jätkab tõusu. Niikaua kui küünalgraafiku küünlad jätkavad sulgumist ülemises tsoonis, soosivad eeldused olemasoleva pika positsiooni hoidmist või isegi uute positsioonide avamist.

DBB müügitsoon

Kui hind on alumises tsoonis (alumiste joonte –A2 ja B2 – vahel), jätkub tõenäoliselt langustrend. See ütleb meile, et niikaua kui küünlad sulguvad alumises tsoonis, peaks kaupleja hoidma olemasoleva lühikese positsiooni avatuna või avama uusi.

DBB neutraalne tsoon

Kui hind sattub tsooni, mille moodustavad 1 standardhälbe ulatust märkivad jooned (B1 ja B2), ei ole tugevat trendi ning hind püsib tõenäoliselt kauplemisvahemikus. Seda seetõttu, et liikumise aktiivsus (momentum) ei ole piisavalt tugev, et kauplejad jätkaksid trendis positsioneerumist. 20-päeva lihtne libisev keskmine (X), mis toimib Bollingeri koridorile kui põhijoon, on neutraalse tsooni keskel.

kauplemine bollingeri koridorigaAllikas: GBP/JPY H4 graafik - Admiral Marketsi platvorm – Bollinger Bands indikaator MT4 - ajavahemik: 11. mai 2017 – 23. juuni 2017

Vastavalt reeglitele hinna paiknemine ühes kirjeldatud kolmest tsoonist näitab teile seda, kas peaksite kauplema trendi suunas, lühikese või pika positsiooniga, sõltuvalt sellest kas trend on arenemas üles- või allapoole. Seega kui hind on ülemises tsoonis, peaksite minema pikaks ning kui alumises tsoonis, peaksite minema lühikeseks. Kui hind on kahe keskmise veerandi piires (neutraalses tsoonis), peaksite hoiduma kauplemisest (juhul kui olete üksnes trendikaupleja), või kauplema lühemaid trende olemasoleva kauplemisvahemiku piires. Sageli kauplevad kauplejad lühemat (4-tunni) perioodi või kasutavad seda strateegiat päevase perioodi puhul.

Skalpimine Bollinger koridoriga

Skalpimine Bollingeri koridoriga toimub 5 indikaatoriga, mis lisatakse graafikule:

 1. Indikaator Bollingeri koridor (14,1), roheline
 2. Admiral Marketsi Pivot punktid (H1)
 3. Bill Williams'i Awesome ostsillaator
 4. RSI indikaator (14)
 5. Eksponentsiaalne libisev keskmine (EMA) – (4), punane

Skalpimine Bolliger koridoriga selle strateegia puhul peaks toimuma ajaperioodiga kas M1, M5 või M15. Hinnasihtideks on Admiral Pivot punktid, mis on seatud H1 graafikule. Stop-Loss on paigutatud keskmise Admiral Pivot toetustaseme (pikkade positsioonide puhul) alla või keskmise Admiral Pivot vastupanutaseme (lühikeste positsioonide puhul) kohale. See strateegia peaks hästi kasutatav olema eelkõige põhivaluuta paaridega.

Ostutehing

skalpimine bollingeri koridorigaAllikas: EURUSD - Admiral Marketsi platvorm M5 graafik – tehniline analüüs Bollinger Bands indikaator - ajaperiood: 18. august. 2017

Kui 4-perioodi EMA ristub Bollingeri koridori keskmise joonega samal ajal, peaks Williams'i Awesome ostsillaator läbima nulltasandi jooned liikudes ülespoole ning RSI peaks samuti liikuma ülespoole ning ületama 50 taseme.

Müügitehing

skalpiminge bollinger bandsAllikas: EUR/USD - Admiral Marketsi platvorm M5 graafik – ajavahemik: 17-18 august.

Bollingeri koridori kokkutõmbumine koos Admiral Keltneriga

See strateegia kasutab kahte indikaatorit, mis mis lisatakse graafikule:

 1. Indikaator Bollingeri koridor
 2. Admiral Markets Keltner

Mõlema indikaatori puhul peaksid kauplejad kasutama järgmisi parameetreid, mis on ka enamike põhiliste kauplemisplatvormide vaikeseadeteks:

 • Bollingeri koridor: pikkus 20 (perioodi), standardhälve 2
 • Keltneri kanalid (Channels): pikkus 20

Üldiselt on turul vabalt saadaval terve rida erinevaid Keltneri kanali indikaatoreid, kuid on kaks Keltneri kanali versiooni, mis on enimlevinud. Admiral Keltner on tõenäoliselt üks parimaid vabalt saadaval olevaid indikaatoreid, kuna jooned komponeeritakse Average True Range (ATR) indikaatori põhjal. Kauplemisel peaksite olema kindel, et kasutate ATR-l põhinevat infot, ning et keskjoon oleks 20 perioodi eksponentsiaalne libisev keskmine. Admiral Marketsi Keltneri indikaator sisaldab automaatselt kõiki õigeid seadeid ning see peaks välja nägema umbes selline:

metatrader 4 kauplemine bollinger bands

Allikas: Admiral Keltner indikaator

Nende seadete mõistmine on oluline saamaks aru, kuidas indikaator Bollingeri koridor tuvastab ja peegeldab volatiilsuse ulatust ja muutuseid. Standardhälve näitab mil määral praegune sulgemishind hälbib teatud perioodi keskmisest sulgemishinnast. Põhilise kontseptsiooni kohaselt võib öelda, et mida kaugemale hind kaldub keskmisest sulgemishinnast, seda volatiilsem peaks turg olema ning vastupidi. See ongi see, mis määratleb Forex indikaator Bollinger Bands koridori kokkutõmbe või laienemise ulatuse.

strateegia bollingeri koridorigaAllikas: GBP/JPY H4 graafik - AM MetaTrader MT4 platvorm; 16. Juuni, 2017; 20:00

Ülaltoodud graafikul viitavad punkti 1 juures asuvad sinised nooled koridori kokkutõmbumist. Punktis 2 viitavad sinised nooled järgmist koridori kokkutõmbumist ning samuti on see näha punktis 3. Keeruline selles situatsioonis on see, et me ei tea tegelikult kas kokkutõmbumisele järgneb väljamurre või mitte. Edasiseks on vajalik hinnata kui kitsas peaks koridor olema, et Bollingeri koridori ja Admiral Keltneri väljamurde strateegiale kohased eeldused oleksid täidetud.

Selleks lisame graafikule Admiral Keltneri kanali:

bollinger bands indikaatorAllikas: GBP/JPY H4 Chart - AM MT4 platvorm: 16. Juuni 2017; 20:00

 • Bollingeri koridor = roheline
 • Keltneri kanal = punane

Ülaltoodud graafikul on Admiral Keltneri kanal lisatud eelolevale graafikule ning see võimaldab määratled kauplemiseks sobiliku koridori kokkutõmbumist. Kauplema peaks üksnes siis, kui täidetud on järgmised kriteeriumid (need on toodud ka alloleval graafikul):

bollinger indikaator mt4Allikas: GBP/JPY M30 graafik - Bollinger Bands indikaator MT4 - 10. märts 2017; 18:30

 • Bollingeri koridori ja Admiral Keltneri väljamurde strateegia kohast positsiooni tuleks kaaluda üksnes siis kui nii ülemine kui alumine bollingeri koridor liiguvad Keltneri kanali sisse. See on ainus õige viis kuidas selle strateegia kohaselt kauplema peaks!
 • Kollasega markeeritud tulbad näitavad piirkondasid, kus Forex indikaator Bollinger Bands (rohelised jooned) liigub Keltneri kanali (punased jooned) sisse.
 • Need tsoonid viitavad kokkutõmbumisele.
 • Kui Bollingeri vööndid (rohelised jooned) liigub Keltneri kanalist (punased jooned) välja, on kokkutõmbumine lõppenud ning järgnema peaks aktiivsem liikumine.
 • Seejärel tuleks oodata ostu- või müügitehingu signaali ilmnemist.

Bollingeri vööndid ja Keltneri kanalid annavad märku kui turg on pöördumas madala volatiilsuse juurest kõrgema volatiilsuse juurde. Nende kahte indikaatori kombineerimine annab rohkem kindlust kui ühe indikaatori puhul ning seetõttu tuleks neid kasutada koos.

Tehingu signaalid

bollingeri koridor indikaator mt4

Allikas: GBP/JPY M30 graafik – Bollingeri koridor MetaTrader 4 platvorm: 10. märts 2017; 18:30

 • Ostusignaal: kui toimub kokkutõmbumine, oota kuni ülemine Bollingeri koridor ristub ülemise Keltneri kanaliga ning seejärel oota hinna läbimurdmist ülemisest joonest, et võtta pikk positsioon.
 • Müügisignaal: Kui toimub kokkutõmbumine, oota alumise Bollingeri koridori ristumist alumise Keltneri kanaliga ning seejärel oota kuni hind liigub alumisest joonest läbi, et võtta lühike positsioon.
 • Peale seda kui on toimunud kokkutõmbumine või laienemine, tuleb lihtsalt oodata niikaua kui hind läbib ülemise Bollingeri joone või langeb allapoole alumist joont ning siis saab avada tehingu. Täiendav näide on toodud allpool:

bollingeri koridorAllikas: GBP/JPY M30 graafik - Bollingeri koridor MetaTrader 4 platvorm: 23. veebruar 2017; 00:00

Ülemise näite puhul võime näha, et koridori laienemise järgselt ei tekkinud sobivat sisenemiskohta, kuna ei olnud küünla läbimurret, mis oleks andnud tehingusignaali. Soovituslikuks perioodiks selle strateegia puhul on M30-D1 graafikud. Seda strateegiat võib kasutada mistahes instrumendi puhul. Päevasisestel läbimurretel põhinev kauplemine Bollingeri indikaatoriga toimub enamasti M30 ja H1 graafikutel. Stop-loss'ide ja hinnasihtide paigutamiseks on soovitatav kasutada Admirali Pivot punkte.

Ostutehingute korral tuleks stop-loss paigutada Bollingeri koridori keskmisest joonest 5-10 punkti allapoole või lähima Admirali Pivot toetustaseme alla. Lühikeseks müügi korral tuleks stop-loss aga paigutada Bollingeri koridori keskmisest joonest 5-10 punkti kõrgemale või lähima Admirali Pivot toetustaseme kohale. Hinnasihid kalkuleeritakse Admirali Pivot indikaatori abil. M30 H1 graafiku puhul, tuleks kasutada päevaseid pivot punkte, H4 ja D1 graafikutel aga nädalaseid pivot punkte. Mõlemaid seadeid on indikaatori puhul lihtne muuta.

strateegia bollinger bandsAllikas: EUR/USD M30 graafik - AM MT4 platvorm: 16. juuni 2017; 22:00

Kaks Bollingeri koridori strateegiat professionaalsetele kauplejatele

1. Strateegia Bollinger koridori väljamurdmine

strateegia bollingeri koridorAllikas: GBP/USD päevane graafik: 2. detsember 2014 – 10. oktoober 2016

See on pikaajaline trendi järgmise strateegia, mille reeglid on lihtsad:

 • Pikk positsioon võetakse kui eelmine sulgemishind liigub koridori ülemisest kanalist kõrgemale.
 • Lühike positsioon võetakse kui eelmine sulgemishind liigub alumisest kanalist allapoole.

Ülaltoodud graafikul on toodud GBP/USD päevane graafik koos Bollingeri koridoriga 2,5 standardhälbe kaugusel 200 päeva libisevast keskmisest. Näeme, et 2016. aasta juunis tekkis müügisignaal, millele järgnes pikem langustrend.

Langustrend püsis kogu graafiku viimase osani oktoobris 2016. Samuti on näha, et ka veebruaris ilmnes müügisignaal, kuid see osutus valesignaaliks. Üks põhiline põhjus miks pikaajaline trendijärgmine ei sobi sugugi kõigile ongi just mitmete valesignaalide ilmnemine enne kui lõpuks suudetakse jõuda kasumliku tehinguni. Kasumlikkus selle strateegia puhul seisneb selles, et võitva tehingu kasum ületab kahjumlike tehingute oma. Psühholoogilisest aspektist võib see olla keerukas ning paljud kauplejad peavad sobivamaks vastutrendi kauplemise strateegiaid. Hea uudis on see, et ka vastutrendi kauplejad saavad samuti kasutada Bollingeri vööndid indikaatoreid, eriti siis kui nad kauplevad lühematel graafikutel. Kui oled swing-kaupleja või päevakaupleja, saad Bollingeri koridori kasutades kauplemisperioodi väga lihtsalt sobivaks kohandada.

2. Strateegia Bollinger: vastutrendi kauplemise indikaatorstrateegia

Allpool on toodud EUR/USD tunnine graafik Bollingeri koridori ja RSI indikaatoriga. Mõlema indikaatori puhul on kasutatud MetaTrader 4 vaikeseadeid.

bollingeri koridori strateegiaAllikas: EUR/USD tunnine graafik: 8. september 2016 – 15. september 2016; 02:00

Graafikul on EUR/USD valuutapaar enamikus osas püsinud kitsas vahemikus. Näeme kuidas Bollingeri koridor indikeerib päris hästi toetus-ja vastupanutasemeid. See ei ole küll ülimalt täpne, kuid on siiski näha, et ülemise ja alumise kanali piirid tähistavad sageli hetke, millal trendi suund muutub. Mõistmine, et tegemist ei ole siiski ülimalt täpse suunaennustajaga on oluline aspekt, et aru saada Bollingeri koridori olemusest ning selle kasust vastutrendi kauplemise puhul. Kui hind jõuab ühte kahest koridori tsoonist, on hea tõenäosus, et mõne aja möödudes näeme suuna pöördumist. Vastutrendi kaupleja peaks siiski olema väga ettevaatlik ning üheks väga heaks võimaluseks seejuures on riskijuhtimise kasutamine.

Tuletame meelde, et need hinnatsoonid on nn. lahinguväljad ning varem või hiljem hinnad väljuvad nendest tsoonidest. Võtmemoment siin on see, et peaksite kahjumliku positsiooni sulgema niipea, kui on mingitki märki läbimurde suhtes. Ülaltoodud graafikule on täiendava filtrina lisatud RSI indikaator, et parandada Bollingeri koridori strateegia poolt genereeritud kauplemissignaalide efektiivsust. See vähendab tehingute tegemise arvu, kuid peaks tõenäoliselt suurendama võitvate tehingute hulka. RSI filtri kohaselt peaksite müüma juhul kui hind murrab ülemisest kanalist ülespoole, kuid üksnes siis kui RSI tase on üle 70 (s.t. indikeerib üleostetud turgu). Ostma peaksite juhul kui hind murrab alumisest kanalist allapoole, lisatingimuseks on jällegi see, et RSI peaks olema allpool 30 taset (s.t. indikeerib ülemüüdud turgu). Ka üldisemas mõistes on hea idee kasutada alternatiivset indikaatorit, et saada kinnitust peamise indikaatori poolt antud signaalidele.

Kauplemine Bollinger koridori abil: nõuanded

 1. Bollingeri koridor pakub madala ja kõrge taseme suhtelise definitsiooni.
 2. Suhtelisust võib kasutada indikaatorite ja hindade võrdlemisel, et jõuda kaalutletud ostu-ja müügitehinguteni.
 3. Sobivaid indikaatoreid võib tuletada hindade liikumiskiirusest, tehingukäibest, avatud positsioonide mahust, turgudevahelistest andmetest jne.
 4. Bollingeri koridori koostamisel on juba arvesse võetud volatiilsust ja trendi, seega ei ole soovituslik neid hinnaliikumise alternatiivseks kinnituseks muude signaalide kujul arvesse võtta.
 5. Kasutatavad indikaatorid ei pea olema otseselt üksteisega seotud. Näiteks võite kasutada edukalt ühte momentum indikaatorit ja ühte tehingumahu indikaatorit, kuid kahe momentum indikaatori kasutamine ei anna paremat tulemust kui ühe kasutamine.
 6. Bollingeri koridori võib samuti kasutada, et saada kinnitust hinnamustrite sh. M-tippude ja W-põhjade, liikumiskiiruse muutuse jne. kohta.
 7. Hind liigub üldjuhul ülemisest Bollingeri kanalist kõrgemale ning seejärel suundub alumisest kanalist madalamale.
 8. Hinna sulgumised väljaspool Bollingeri koridori märgivad üldjuhul trendi jätkumist, mitte ei ole trendi pöördumise signaal (see on olnud paljude volatiilsuse väljamurdel põhinenud süsteemide eeldus).metatrader supreme edition
 9. Kuna vaikeseaded libisevatele keskmistele on 20-perioodi, on see ka aluseks standardhälbe kalkuleerimisele ning kaks standardhälvet libisevast keskmisest moodustavad vaikeseadete kohaselt Bollingeri kanalid. Nimetatud parameetrid võivad vajada korrigeerimist vastavalt turgudele või instrumentidele.
 10. Kasutatav libisev keskmine ei pruugi olla parim crossover-strateegiate puhul. See võiks pigem olla keskpika perioodi trendi kirjeldamiseks.
 11. Kui libisevat keskmist on pikendatud, tuleb samaaegselt suurendada ka standardhälvete arvu (näiteks 20 perioodi ja 2 standardhälbe juurest 50 perioodi ja 2,5 standardhälbeni). Samuti tuleks standardhälvete arvu vähendad kui keskmist on lühendatud (näiteks 20 perioodi ja 2 standardhälbe juurest 10 perioodi ja 1,5 standardhälbeni).
 12. Bollingeri koridor põhinev lihtsal libiseval keskmisel (SMA). Seda sel põhjusel, et SMA on kasutusel standardhälbe arvutamisel ning on hea kui loogilised alused on paigas.
 13. Bollingeri koridori standardhälvete põhjal ei ole mõistlik teha statistilisi järeldusi, kuna valimi maht on enamikel juhtudel statistiliselt oluliste seoste leidmiseks liiga väike.
 14. Indikaatoreid võib normaliseerida % skaalal elimineerides protsessis fikseeritud lävendtasemed.
 15. Koridoride piirid on lihtsalt piirid, mitte aga tingimata signaalid. Ülemise Bollingeri kanali ülemist piiri ei peaks võtma tingimata kui müügisignaali. Sama kehtib ka Bollingeri alumise kanali põhjaga – seda ei tuleks võtta tingimata kui ostusignaalide piirkonda.
 16. Loodame, et teile meeldis meie ülevaade Bollingeri koridorist ning parimatest Bollingeri koridori strateegiatest. Kui soovite ligipääsu veelgi ulatuslikumale indikaatorite valikule – miks mitte visata pilk peale MetaTrader 4 Supreme Edition (MT4SE) võimalustele?
 17. See tasuta MT4SE plugin ei garanteeri teile mitte üksnes suurema hulga indikaatoreid, vaid pakub ka võimalusterohkemat kauplemiskogemust. Kauplejad peaksid esialgu kaaluma demokontoga kauplemist, et testida strateegiaid, mida on õpitud riskivabas kauplemiskeskkonnas enne kui kasutada neid reaalsel turgudel kauplemisel.

demokonto

Lugege lisaks kauplemise kohta

Admiral Markets Groupi kuuluvad järgmised ettevõtted:
Admiral Markets Pty Ltd
Reguleeritud Austraalia Väärtpaberite ja Investeeringute Komisjoni (ASIC) poolt
Veebileht on saadaval ainult inglise keeles
JÄTKA
Admiral Markets Cypros Ltd
Reguleeritud Küprose Väärtpaberite- ja Börsikomisjoni (SySEC) poolt
JÄTKA
Admiral Markets AS
Reguleeritud Eesti Finantsinspektsiooni (EFSA) poolt
JÄTKA
Admiral Markets UK Ltd
Reguleeritud UK Financial Conduct Authority (FCA) poolt
JÄTKA
Märkus: Kui sulgete selle akna ettevõtet valimata, nõustute jätkama FCA (UK) regulatsiooni alusel.
Märkus: Kui sulgete selle akna ettevõtet valimata, nõustute jätkama FCA (UK) regulatsiooni alusel.