Finantsjärelevalve

Mis muutub finantsjärelevalve vahetamisel?

Admiral Markets UK tegevust reguleerib Financial Conduct Authority (FCA). Reg № 595450.

Admiral Markets AS tegevust reguleerib Eesti Finantsinspektsioon (EFSA): Tegevusloa № 4.1-1/46.

Finantsjärelevalve valiku tegemisel kuvatakse sellekohane informatsioon terve kodulehe ulatuses. Kui soovite täiendavat infot teise finantsjärelevalve kohta, siis palun teostage oma valik.

Tänan, sain aru
fca
efsa

Terminite sõnastik

A

Abnormal Market Conditions - ebanormaalsed turutingimused (kiire/õhuke turg)

Account History—konto ajalugu (kontol lõpetatud tehingute, rahakannete ja tühistatud orderite loetelu)

Admiral Markets — internetipõhiste kauplemisteenuste osutaja Forex turul ja teistel finantsturgudel

Admiral Markets website — kodulehekülg www.admiralmarkets.ee

Asian Session — 23:00 kuni 08:00 (Tokyo)

Ask — pakkumishind (hind, mille eest müüja või turutegija on nõus kauplemisinstrumenti loovutama, teise nimega ka pakkumise hind; avatud ostupositsiooni loomise hind)

AUS 200 — teise nimega Austraalia väärtpaberibörs (ASX200), Indeks koosneb ASX börsil noteeritud 200 suurima turuväärtusega ettevõttest.

Available Margin — teise nimega vaba tagatis; raha kliendi kauplemiskontol, kust on maha arvatud avatud tehingute nõutavad tagatised, jooksvad kasumid/kahjumid ning SWAPid.

Aussie — ‘Ozzi‘ või ‘Oz‘, viitab valuutapaarile AUD/USD

B

Balance — kontojääk (kõigi kontole deponeeritud ja kontolt välja kantud rahaliste vahendite ning kõigi kontol suletud tehingute kasumite/kahjumite summeeritud rahaline tulemus)

Base Currency — baasvaluuta (valuuta, mis kaubeldavas valuutapaaris on tähistatud esimesena (nt EUR/USD baasvaluutaks on EUR)

Base Rate — baasintress (riigi Keskpanga poolt kehtestatud intressimäär)

Bearish / Bear market— karuturg (pikemaajalisem langustrend)

Bear — karu (släng kaupleja kohta, kes ootab hinnalangust või kaupleja, kes hoiab avatud lühikest positsiooni)

Basis Point — punkt (ühik, mis kirjeldab instrumendi minimaalset võimalikku hinnamuutust)

Bid — nõudlushind (hind, millega müüja või turutegija on nõus kauplemisinstrumenti ostma; avatud müügipostsiooni loomise hind)

BOC — Kanada Keskpank

BOE — Suurbritannia Keskpank

BOJ — Jaapani Keskpank

Bull / Bullish Market — pulliturg (pikemaajalisem tõusutrend)

Bull — pull (kaupleja, kes ootab hinnatõusu või kaupleja, kes hoiab avatuna pikka positsiooni)

Bundesbank — Saksamaa Keskpank (BUBA)

Buy Limit — edasilükatud tehingukorralduse tüüp ostupositsiooni avamiseks kliendi kontol juhul, kui määratud instrumendi hind langeb orderis märgitud tasemeni; seda on võimalik täita ainult kehtiva pakkumishinnaga ning see peab olema madalam kui määratud instrumendi jooksev pakkumishind.

Buy Position — ostupositsioon (avatud positsioon, mis väljendab ootust, et instrumendi turuhind tõuseb. Näiteks baasvaluuta ostmine ankurvaluuta vastu või hinnavahelepingu avamine prognoosides alusvara hinna kasvu)

Buy Stop — edasilükatud tehingukorralduse tüüp ostupositsiooni avamiseks kliendi kontol juhul, kui määratud instrumendi hind tõuseb märgitud tasemeni; seda on võimalik täita ainult kehtiva pakkumishinnaga ning see peab olema kõrgem kui määratud instrumendi jooksev pakkumishind)

C

Cable — släng valuutapaarile GBP/USD

CAC40 — teise nimega Prantsuse Börs; number 40 tähendab, et indeksi moodustavad 40 suurimat ettevõtet (turukapitalisatsiooni järgi)

Candlestick Chart — küünalgraafik (kauplejate seas enimkasutatav graafikutüüp)

CBs — lühend keskpankadele

Central Bank — Keskpank (riiklik pank, mis haldab riigi rahapoliitikat)

CFD (Contract for Difference) — hinnavaheleping (aluseks oleva vara, nt aktsia või futuurilepingu hinnavahel põhinev finantsinstrument)

Chart — graafik (hindade ajalise jada graafiline kujutamine tulp-, joon- või küünalgraafikutena)

Client Log-file — kliendi logifail (fail, mis asub kataloogis MetaTrader4/Logs ja mida kasutatakse klienditerminali päringute dokumenteerimiseks igapäevaste failide kujul)

Client Terminal — klienditerminal MetaTrader 4 (MT4), mis on mõeldud kliendile kauplemistoimingute teostamiseks, kontode jälgimiseks, reaalajas noteeringute ja noteeringute ajalooga varustamiseks, uudiste ja muu kliendile kättesaadavaks tehtava turuteabe saamiseks; samuti kasutatakse seda tehniliste analüüside teostamiseks, kauplemiseks ekspertnõustajate abil jms.

Close — positsiooni sulgemine (korraldus määratud positsiooni sulgemiseks kehtiva turuhinnaga)

Close By — korraldus sama instrumendi kahe vastassuunalise positsiooni sulgemiseks

Commission — komisjonitasu (teenustasu, mis peetakse kinni kliendi kontol)

Contract — leping ehk standardiseeritud ühik Forex turul (näiteks 1 lott)

Contract Details — instrumentide spetsifikatsioon (rubriik Admiral Markets`i koduleheküljel, kus tuuakse välja iga instrumendi kõik täpsemad parameetrid)

Counterparty — vastaspool (finantstehingu teine pool)

Currency Pair — valuutapaar (kauplemisinstrument, mille aluseks on ühe valuuta väärtuse muutus teise valuuta suhtes)

Customer — klient (füüsiline või juriidiline isik, kes on sõlminud kliendilepingu)

Customer Account (Account) — kliendi kauplemiskonto, kus klient saab teostada tehinguid, sisestada tehingukorraldusi ja teha rahakandeid.

D

Data Feed — noteeringute voog Admiral Markets`i kauplemisplatvormis MetaTrader 4

Dealer — maakler (Admiral Markets`i töötaja, kes vastutab kliendi taotluste vastuvõtmise, kliendi orderite täitmise ning positsiooni sundlikvideerimise korral kliendi avatud positsioonide likvideerimise eest)

Deficit — puudujääk (negatiivne kontojääk või makse puudujääk)

Depo — deposiit (sissemakse kauplemiskontole)

Demo Account — demokonto (konto harjutamiseks)

Dispute, Complaint, Claim — vaidlussituatsioon (situatsioon, kui klient arvab, et Admiral Markets`i tegevused või tegevusetus olid ekslikud või on vastuolus antud reeglitega või kliendilepinguga ning vastupidi)

Dividend Adjustment — dividendide korrektsioon (korrektsioon, mis teostatakse aktsiate ja indeksite CFD-de hinnas pärast alusvaraks oleva aktsia dividendi kuupäeva (ex-date))

DJIA or Dow — sümbol indeksile Dow Jones Industrial Average (US30)

Dove — ingliskeelne mõiste lõdvendavale rahapoliitikale

Downtrend — langustrend (hindade järjestikune langustsükkel)

E

ECB — Euroopa Keskpank

ECN — inglise keeles Electronic Communication Network (kauplemisel kasutatav tehnoloogia)

EST/EDT — New Yorgi ajatsoon (United States Eastern Standard Time/Eastern Daylight Time)

ESTX50 — Indeksi Euronext 50 lühend

European Session — 07:00 kuni 16:00 (London)

Expiry — aegumine (edasilükatud orderi kehtivustähtaeg, mille saabumisel order automaatselt eemaldatakse)

Expert Advisor — ekspertnõustaja (MQL4 programmeerimiskeeles kirjutatud ja klienditerminali poolt käivitatav programm automaatseks kauplemiseks kliendi kontol)

Equity — kapital (kontol olevate vahendite puhasväärtus)

Exotic pair — eksootiline valuutapaar (vähemlikviidne)

Explicit Error — ilmne viga (olukord, kus positsiooni avamis- või sulgemishind erineb täitmise momendil oluliselt turuhinnast, või olukord, kus kliendi orderi või taotluse täitmine on vastuolus orderi või taotluse üldse mõttega)

F

FED — The Federal Reserve Bank (USA Keskpank)

Floating Profit/Loss — ujuv kasum/kahjum (fikseeritud kontojäägi ja hetkekapitali vahe)

Fill — täidetud (tehing on edukalt teostatud)

Fill or Kill — täida või kustuta (tehingukorralduse tüüp, mille korral tehingukorraldus kustutatakse, kui seda ei ole võimalik täita)

FOMC — inglise keeles The Federal Open Market Committee (Föderaalne Avatud Turu Komitee)

Foreign Exchange — Forex (rahvusvaheline valuutavahetuse turg)

FRA40 — teise nimega CAC 40

FTSE 100 — lühend indeksile UK 100

G

G7 — maailma 7 juhtivat tööstusriiki (USA, Jaapan, Saksamaa, Suurbritannia, Prantsusmaa, Itaalia ja Kanada)

G8 — G7 + Venemaa

Gap — märkimisväärne hinnaerinevus kahel järjestikusel noteeringul. Gap`i võidakse kujutada graafikutel tühja alana tulpade või küünalde vahel, kui gap langeb graafikuküünalde vahelisse perioodi (nt tekib nädalavahetusel)

GDP — SKP (sisemajanduse kogutoodang, riigis või piirkonna territooriumil mingi ajaühiku jooksul toodetud lõpptoodete ja -teenuste väärtuste/lisaväärtuste summa)

H

Hawkish — kitsendav rahapoliitika

Hedge — riskide maandamine (riskide maandamine sama instrumendi vastassuunalise positsiooniga)

Hedged margin — Admiral Markets`i tagatisnõue lukustatud positsioonide avatuna hoidmiseks

HK40 / HKHI — lühend indeksile Hong Kong Seng

I

Initial Margin— nõutav tagatis (summa kauplemiskontol, mis on vajalik antud positsiooni avamiseks)

INX — Indeksi S&P 500 sümbol

Instant Execution — kohene tehingute täideviimine (tehingukorralduse tüüp, mille korral tehing teostatakse koheselt pakutavate hetkehindadega.

J

JPN225 — lühend indeksile NIKKEI

K

Kiwi — släng valuutapaarile NZD/USD

L

Leverage — võimendus ehk krediidiõlg (tehinguväärtuse / nõutava tagatise suhtarv; Võimendus 1:100-le tähendab, et tehingukorralduse täitmiseks piisab, kui kliendi kauplemiskontol on 100 korda väiksem summa kui on reaalne tehingu väärtus)

LIBOR — Londoni pankadevaheline laenuintressimäär

London Session — 08:00 kuni 17:00 (London).

Long Position — pikk positsioon (ostutehingu avamine)

Loonie — släng Kanada Dollarile (Funds)

Login — kauplemiskonto number

Locked Position — lukustatud positsioon (positsioon, mis koosneb sama instrumendi võrdses mahus vastassuunalistest tehingutest. Lukustatud positsioonide korral on nõutav tagatis 50% summeeritud tagatisest mõlema positsiooni jaoks)

Lot — lott (tehingumahu ühiku platvormis MetaTrader 4; valuutapaaride puhul võrdub 1 lott 100 000 baasvaluuta ühikuga, aktsiate hinnavahelepingute puhul võrdub 1 lott aluseks oleva väärtpaberi ühe ühikuga)

Lot Size — partii suurus, loti maht (baasvaluuta ühikutes või CFD aluseks oleva vara ühikutes väljendatud kogus, mis on määratud ühe standardse partii mahuks)

M

Margin — tagatis (kliendi kauplemiskontol olevate vahendite summa, mis on broneeritud avatud tehingute tagatiseks, tagatise suurus sõltub Admiral Marketsi tagatismääradest)

Margin Level — tagatise tase (jooksva kontojäägi ja tagatise suhe protsentides)

Margin Trading — võimenduse kasutamine kauplemisel, mis võimaldab teostada tehinguid, mis mahtude poolest ületavad kliendi vahendeid.

Market Opening — turu avamine (aeg pärast nädalavahetust, pühasid, korralisi vaheaegu või serveriseisakuid, millal instrumendid muutuvad kliendile kauplemiseks kättesaadavaks)

Market Order — turuorder (korraldus tehingu avamiseks kehtiva turuhinnaga)

MT4 Admiral Markets — kauplemistarkvara internetipõhiseks kauplemiseks finantsturgudel, mille osadeks on MT4 klienditerminal, MT4 Server, MT4 Data Center, MT4 Multiterminal, MT4 Mobile ja MT4 Smartphone.

Modify — muuda orderit (taotlus edasilükatud tehingukorralduse hinnataseme muutmiseks; taotlus edasiükatud tehingukorralduse või SL/TP sisestamiseks, kustutamiseks või muutmiseks.

Multiple Close By — korraldus kõikide lukusolevate positsioonide sulgemiseks kliendi kauplemiskontol

N

New York Session — 08:00 kuni 05:00 (New Yorgi aeg)

Normal Market Conditions — normaalsed turutingimused (kiire turu vastand)

O

Open Position — ava positsioon (leping instrumendi ostmiseks või müümiseks kliendi kauplemiskontol; täistehingu esimene osa ning kohustus teostada pärast võrdses mahus vastupidine tehing; samuti käsitletakse seda kliendi kohustusena täita Admiral Markets`i tagatisnõudeid ning hoida Admiral Markets`i poolse teatise või nõudmiseta kontol piisavalt vahendeid, mis vastaksid tagatisnõuetele ja ületaksid pidevalt Admiral Markets`i poolt määratud tehingute sundlikvideerimise määra, nt 30%)

Order — tehingukorraldus positsiooni avamiseks või sulgemiseks kliendi kontol

Order Level — tehingukorrladuse tase (kliendi poolt orderi esitamise taotluses määratud hind, mis on kontol selle hinnaga ja orderi tüübist sõltuvatel tingimustel positsiooni avamise korralduseks)

Over The Counter (OTC) — börsiväline turg

P

Pending Order — edasilükatud order (elektrooniline korraldus kontol positsiooni avamiseks juhul, kui määratud instrumendi hind saavutab märgitud taseme; kliendil on võimalik kasutada järgmisi edasilükatud orderite tüüpe: Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop)

Platform Time Zone — kauplemisplatvormi ajavöönd, mida kasutavad Admiral Markets`i serverid platvormis MetaTrader 4 ning millega registreeritakse toimingud konto logifailis. MetaTrader 4 töötab sünkroonis Eesti ajaga (EET)

Point — punkt ( finantsinstrumendi kursimuutuste minimaalne samm, nt EUR/USD minimaalne samm on 0.0001, mida nimetatakse veel ka pip`iks)

Price — hind (noteering, mis koosneb nõudlus-ja pakkumishinnast; avamise või sulgemise hind; orderi tase)

Price Gap — turuolukord, kus järgnev Bid hind on kõrgem kui eelnev Ask hind ning vastupidi

Q

Quote — noteering, klienditerminalis kuvatav instrumendi hetkehind; koosneb nõudlushinnast (Bid) ja pakkumishinnast (Ask)

Quotes Base — noteeringute andmebaas (Admiral Markets`i serverite arhiiv, mis sisaldab noteeringute ajalugu)

Quoting — kliendile noteeringute esitamine, mida AM võib kontol instrumendi ostmiseks või müümiseks aktsepteerida

R

Rapid Market — kiire turg (turuolukord, mida iseloomustavad olulised hinnamuutused lühikese aja jooksul, mis sageli põhjustavad suuri vahemikke järjestikuste noteeringuväärtuste vahel. Sageli esineb vahetult enne ja/või pärast olulisi sündmusi, näiteks G7 riikide oluliste majandusnäitajate avaldamine; G7 riikide rahandusministrite või keskpankade juhtide pressikonverentsid; keskpankade otsused intressimäärade kohta; turusekkumised; poliitilise või loodusliku vääramatu jõu sündmused nagu sõda, terrorism jms)

Rate — kurss (valuutapaari baasvaluuta väärtus ankurvaluutas või hinnavahelepingute aluseks oleva vara väärtus)

Request — päring (korraldus positsioonide avamiseks/sulgemiseks/kahepoolseks noteeringuks; orderi paigutamiseks/muutmiseks/eemaldamiseks, mis edastatakse maaklerile terminalist)

S

Sell Limit — edasilükatud tehingukorralduse tüüp müügipositsiooni avamiseks kontol juhul, kui määratud instrumendi hind tõuseb märgitud tasemeni; seda on võimalik täita ainult kehtiva nõudlushinnaga ning see peab olema kõrgem kui määratud instrumendi jooksev nõudlushind)

Sell Position — müügipositsioon (avatud positsioon, mis väljendab ootust, et turuhind langeb. Näiteks baasvaluuta müümine ankurvaluuta vastu või hinnavahelepingu müümine aluseks oleva väärtpaberi kursi alusel)

Sell Stop — edasilükatud tehingukorralduse tüüp müügipositsiooni avamiseks kontol juhul, kui määratud instrumendi hind saavutab märgitud taseme; seda on võimalik täita ainult kehtiva nõudlushinnaga ning see peab olema madalam kui määratud instrumendi jooksev nõudlushind)

Server — MT4 Server,mis on mõeldud klienditerminalide korralduste edastamiseks maakleritele, uudiste, noteeringute ja täitmiskinnituste saatmiseks klienditerminalidele, samuti kauplemisprotsessiga seotud sõnumite salvestamiseks; see on tarkvaraline töövahend, mis võimaldab täita AM-i ja kliendi vastastikuseid kohustusi, mis on kehtestatud kliendilepingus, instrumentide spetsifikatsioonis ja tagatisnõuetes

Server Log-file — serveri logifail (serveri poolt loodud tekstifail, kuhu salvestatakse kõik kliendi kauplemise ja platvormi tööga seotud sündmused, kaasa arvatud kõik dialoogid klienditerminalide ja maaklerite vahel)

Session Gap — sessioonide hinnavahemik (hinnavahemik jooksva turusessiooni esimese noteeringu ja eelmise turusessiooni viimase noteeringu vahel)

Slippage — hindade libisemine, lisaks ekspertnõustaja parameeter, millega seadistatakse soovitud hinna ja tegeliku tehinguhinna vaheline maksimaalne erinevus, mille korral kaupleja on valmis kontol positsiooni avama; orderi hinna ja selle tegeliku täitmishinna vahe)

Spike or Data Error — vigane noteering (noteeringute voo vea tagajärjel serveri poolt genereeritud ebaõige noteering; see näeb sageli välja nagu suur hinnavahemik, kus aga järgmiste hindade uuenduse järgne hind on taas endise ligilähedasel tasemel, ilma, et oleks mingeid märke kiirest turust. Admiral Markets`il on õigus, kuid mitte kohustus sellised vead oma noteeringute andmebaasist eemaldada)

Split Close — positsiooni osaline sulgemine, näiteks 0.5 loti sulgemine 2 lotisest tehingust.

Spread — kursivahe (ostu- ja müügihinna vahe, mida mõõdetakse punktides)

Stop Loss — tehingukorraldus positsiooni sulgemiseks orderis määratud tasemel hinna ebasoodsa liikumise korral; Sell positsioonide korral täidetakse kehtiva Ask hinnaga, mis saab olla sisestatud kõrgemale instrumendi jooksvast hinnast; Buy positsiooni korral täidetakse kehtiva Bid hinnaga, mis saab olla sisestatud madalamale instrumendi jooksvast hinnast.

Stop Out — tehingute sundlikvideerimine (kliendi kontol avatud positsioonide sundkorras sulgemine Admiral Markets`i poolt, kui konto ei vasta enam Admiral Markets`i tagatisnõuetele)

SWAP — tasu positsioonide ülekandmise eest järgmisele kauplemispäevale, mis kantakse/peetakse kinni kontolt kell 23:59 kauplemisplatvormi aja järgi vastavalt instrumentide spetsifikatsioonile; võimenduse kasutamise igapäevane arveldus)

Swissy — släng Šveitsi frangile

Symbol — sümbol (instrumendi unikaalne tunnus platvormis MT4, näiteks mõni valuutapaar, aktsia, hinnavaheleping, futuuri hinnavaheleping)

T

Take Profit — tehingukorraldus positsiooni sulgemiseks orderis määratud tasemel hinna soodsa liikumise korral; Sell positsioonide korral täidetakse kehtiva Ask hinnaga, mis saab olla sisestatud kõrgemale instrumendi jooksvast hinnast; Buy positsiooni korral täidetakse kehtiva Bid hinnaga, mis saab olla sisestatud madalamale instrumendi jooksvast hinnast.

Thin Market — õhuke turg (perioodid, mil normaalsete turutingimustega võrreldes on kauplemisaktiivsus madal ja noteeringute arv ajaühikus väike; näiteks perioodid vahemikus 21:00 kuni 00:00 ja enne jõulupühi)

Ticket — tehingu number (iga tehingu unikaalne number)

Trailing Stop — lisavõimalus kauplemisplatvormis, mis automaatselt kohandab Stop Loss tehingukorraldust, kui hind liigub vastavalt soovitud punktide arvu võrra soodsas suunas. Trailing Stop töötab ainult siis, kui ühendus serveriga on olemas.

Transaction — tehing (sisaldab sama instrumendi kahte vastastikust tehingut)

Transaction Size — tehingu maht (partii suurus, mis on korrutatud partiide arvuga)

U

UK100 — lühend Indeksile FTSE 100

UK OIL — lühend instrumendile Brent Crude Oil

U-Shaped Recovery — U-kujuline taastumine (formatsioon graafikul, mis iseloomustab U-kujulist hinnaliikumise taastumist)

Uptick — noteering, mille väärtus on kõrgem eelmisest noteeringust

US30 — lühend indeksile Dow Jones

US OIL — lühend instrumendile WTI Crude Oil

V

Value date — väärtuspäev (futuurilepingu kuupäev, millal tehingu osapooled määravad toote hinna. Valuutalepingute puhul on väärtuspäev tavaliselt kaks päeva hiljem kui tehingupäev)

V-Shaped Recovery — V-kujuline taastumine (formatsioon graafikul, mis iseloomustab V-kujulist hinnaliikumise taastumist)

Volatility — volatiilsus (finantsinstrumendi hinnakõikumine ajas; mida suurem on volatiilsus, seda aktiivsem on turg.

W

W-Shaped Recovery — W-kujuline taastumine (formatsioon graafikul, mis iseloomustab W-kujulist hinnaliikumise taastumist)

Whipsaw — släng väga kõrge volatiilsusega turu kohta, kus tugevatele hinnamuutustele järgneb kiire taastumine.

Working order — ootel tehingukorraldus (Stop või Limit order, mis on sisestatud, kuid ei ole veel täidetud)

X

XAG/USD — hõbeda indeksi sümbol

XAU/USD — kulla indeksi sümbol

Y

Year Over Year (YOY) — aastases võrdluses, mida kasutatakse sündmuste võrdlemisel eelmise aasta sama näitajaga

Yield — tulusus (finantsinstrumendi protsentuaalne tulu)