Finantsjärelevalve

Mis muutub finantsjärelevalve vahetamisel?

Admiral Markets UK tegevust reguleerib Financial Conduct Authority (FCA). Reg № 595450.

Admiral Markets AS tegevust reguleerib Eesti Finantsinspektsioon (EFSA): Tegevusloa № 4.1-1/46.

Finantsjärelevalve valiku tegemisel kuvatakse sellekohane informatsioon terve kodulehe ulatuses. Kui soovite täiendavat infot teise finantsjärelevalve kohta, siis palun teostage oma valik.

Tänan, sain aru
fca
efsa

Kauplemiskonto avamine

Enne kauplemiskonto avamist palume tutvuda Admiral Markets UK Ltd teenuste tingimustega ning kauplemiskonto avamise protseduuridega.

Üldtingimused ning muud dokumendid leiate meie koduleheküljelt rubriigist "Lepingud ja dokumendid".

Dokumentidest on võimalik tellida endale koopia helistades telefonil +372 6 309 300 või saates e-maili info@admiralmarkets.ee.

Kauplemiskonto avamiseks, palun registreeruge Kaupleja Kabinetis.

Eraisikutelt nõutud dokumendid:

 1. Kehtiva isikuttõendava dokumendi koopia (ID- pass / ID- kaart või riigiasutuse poolt väljastatud isikutunnistus).
 2. Elukohta kinnitav dokument ( näiteks kommunaalarve, riiklik dokument jne), kus on näha Teie elukoha aadress ning mis ei ole vanem kui 3 kuud.
 3. Kliendileping - genereeritakse automaatselt pärast kontotaotluse täitmist Kaupleja Kabinetis.
  • Juhime tähelepanu, et tulenevalt KYC`st (know-your-customer), on Admiral Markets UK Ltd-l õigus küsida täiendavaid dokumente, kui see osutub vajalikuks.

Juriidilistele isikutele vajalikud dokumendid:

 1. Kahe ettevõtet esindava juhatuse liikme passi või ID-kaardi koopia
 2. Tegelike kasusaajate passi või ID kaardi koopiad, kellel on ettevõttes vähemalt 25% suurune osalus. Kui vähemalt 25% suuruse osalusega isikud ettevõttes puuduvad, on nõutav passi või ID kaardi koopia isikutelt, kelle osalus on vähemalt 10%
 3. Kõikide omanike aadressi kinnitavad dokumendid, mis ei ole vanemad kui 3 kuud.
 4. Registrikaardi väljavõte
 5. Memorandum.
 6. Kehtiv põhikiri koos registreeritud muudatuste ja lisadega, kus on välja toodud isikud, kellel on õigus ettevõtet esindada. Ettevõtte omanike struktuuri väljavõte (dokument, kus on näha juriidilise isiku omanike struktuur koos infoga peamiste tegelike kasusaajate kohta). Kui ettevõte on registreeritud väljaspool Euroopat, siis vastav kohalik sertifikaat. Kui tegemist on EL välise juriidilise isikuga, siis on vajalik kohaliku asukohariig B-kaart.
 7. EMIR taotlus (vt all pool) esitamaks LEI-koodi (Legal Entity Identifier code). Juhime tähelepanu, et kõik juriidilised kliendid peavad taotlema esmalt LEI-koodi.
 8. Täidetud ja allkirjastatud Ärikliendileping.

Lepingud ja dokumendid

Nõuded esitatavatele dokumentidele


Juriidilisele isikule:


Admiral Markets UK Ltd teenuseid kirjeldavad dokumendid

Enne kliendilepingu esitamist palume veenduda, et olete dokumendid läbi lugenud, aru saanud ja nõustunud nende sisuga


Põhiteabe dokumendid


Täiendavad dokumendid