Kauplemiskonto avamine

Enne kauplemiskonto avamist palume tutvuda Admiral Markets UK Ltd teenuste tingimustega ning kauplemiskonto avamise protseduuridega.

Üldtingimused ning muud dokumendid leiate meie koduleheküljelt rubriigist 'Lepingud ja dokumendid'.

Dokumentidest on võimalik tellida endale koopia helistades telefonil +372 6 309 300 või saates e-maili info@admiralmarkets.ee.

Kauplemiskonto avamiseks, palun registreeruge Kaupleja Kabinetis.

Eraisikutelt nõutud dokumendid:

 1. Kehtiva isikuttõendava dokumendi koopia (ID- pass / ID- kaart või riigiasutuse poolt väljastatud isikutunnistus).
 2. Elukohta tõendav dokument ( nt pangaväljavõte, mis ei ole vanem kui 3 kuud ja mis on vastava krediidiasutuse poolt väljastatud).
  Kui Teie pangaväljavõttel puudub elukoha aadress, siis palume Teil esitada täiendav dokument selleks (nt kommunaalteenuste arve).
 3. Kliendileping - genereeritakse automaatselt pärast kontotaotluse täitmist Kaupleja Kabinetis.
  • Juhime tähelepanu, et tulenevalt KYC`st (know-your-customer), on Admiral Markets UK Ltd-l õigus küsida täiendavaid dokumente, kui see osutub vajalikuks.

Juriidilistele isikutele vajalikud dokumendid:

 1. Kahe ettevõtet esindava juhatuse liikme passi või ID-kaardi koopia
 2. Tegelike kasusaajate passi või ID kaardi koopiad, kellel on ettevõttes vähemalt 25% suurune osalus. Kui vähemalt 25% suuruse osalusega isikud ettevõttes puuduvad, on nõutav passi või ID kaardi koopia isikutelt, kelle osalus on vähemalt 10%
 3. Kõikide omanike aadressi kinnitavad dokumendid, mis ei ole vanemad kui 3 kuud.
 4. Juriidilise isiku pangaväljavõte, mis ei ole vanem kui 3 kuud ja mis on väljastatud vastava krediidiasutuse poolt.
 5. Täidetud ja allkirjastatud Ärikliendileping
 6. Registrikaardi väljavõte
 7. Memorandum.
 8. Kehtiv põhikiri koos registreeritud muudatuste ja lisadega, kus on välja toodud isikud, kellel on õigus ettevõtet esindada
  Ettevõtte omanike struktuuri väljavõte (dokument, kus on näha juriidilise isiku omanike struktuur koos infoga peamiste tegelike kasusaajate kohta). Kui ettevõte on registreeritud väljaspool Euroopat, siis vastav kohalik sertifikaat.
  Kui tegemist on EL välise juriidilise isikuga, siis on vajalik kohaliku asukohariig B-kaart.
 9. EMIR taotlus (vt all pool) esitamaks LEI-koodi (Legal Entity Identifier code). Juhime tähelepanu, et kõik juriidilised kliendid peavad taotlema esmalt LEI-koodi.

Lepingud ja dokumendid

Nõuded esitatavatele dokumentidele


Juriidilisele isikule:


Admiral Markets UK Ltd teenuseid kirjeldavad dokumendid

Enne kliendilepingu esitamist palume veenduda, et olete dokumendid läbi lugenud, aru saanud ja nõustunud nende sisuga


Täiendavad dokumendid