Admiral Markets UK LTD Maksete tingimused

Käesolevad tingimused (edaspidi 'tingimused') kohaldatakse Admiral Markets UK Ltd (edaspidi 'Admiral Markets') klientide poolt Admiral Marketsi juures kliendi nimel avatud kauplemiskonto sissemaksete või väljamaksete (edaspidi 'makse') teostamisel.

Maksetaotluse esitamisel Admiral Marketsile kinnitab klient, et ta on käesolevaid tingimusi ning Kaupleja Kabinetis valitud konkreetse maksemeetodi eritingimusi lugenud, neist aru saanud ning nõustub neid järgima. Tingimustega reguleerimata küsimuste suhtes kohaldatakse Admiral Markets UK Ltd üldtingimusi.

Maksed

Admiral Marketsil on õigus igal ajal nõustuda või keelduda kliendi maksetaotluse täitmisest vastavalt oma äranägemisele. Palume arvestada, et Admiral Markets ei aktsepteeri ega töötle makseid, millega soovitakse kanda raha kontole või kontolt, mis ei kuulu kliendile (kuulub kolmandale isikule).

Raha väljamakse korral on Admiral Marketsil õigus täita taotlus sama panga või vahepanga kaudu ning samale kontole, mida klient kasutas esialgse või mis tahes varasema makse tegemiseks, olenemata kliendi valitud või eelistatud väljamakse meetodist.

Admiral Marketsil on õigus lükata maksetaotluse täitmist edasi ning küsida igal ajal täiendavaid dokumente, et kontrollida makse päritolu või muul juhul, kui Admiral Markets seda vajalikuks peab.

Täiendavad makseandmed

Maksetaotluse esitamise käigus kuvatakse Kaupleja Kabinetis maksete suhtes kehtivad täpsemad tingimused (nt makselimiidid, teostamise ajakava jne) ning iga klient vastutab ainuisikuliselt selle eest, et ta on enne maksetaotluse esitamist kõnealuste andmetega tutvunud.

Ekslikud või vigased maksetaotlused

Kliendil tuleb maksetaotluse esitamisel olla tähelepanelik võimalike ebatäpsuste suhtes. Kui klient esitab eksliku või vigase maksetaotluse, ei ole Admiral Markets kohustatud makset makseteenuse pakkujalt tagasi nõudma ega hüvitama kliendile sellega seoses tekkinud mis tahes väljaminekuid, ülekandetasusid ega muid kulusid. Klient on kohustatud hüvitama Admiral Marketsile mis tahes kulu või kahju, mis on tekkinud eksliku või vigase maksetaotluse esitamise tagajärjel.

Tasud

Reaalse kauplemiskonto avamine või demokonto avamine on tasuta.

Raha sissemakse kauplemiskontole

Raha sissemakse kauplemiskontole

NB: Admiral Markets ei aktsepteeri kolmandate isikute poolt tehtud sissemakseid kliendi kauplemiskontole. Kauplemiskontod, millele selliseid sissemakseid tehakse, blokeeritakse ja sissemakse tagastatakse saatjale. Sellisel juhul katab kõik ülekandega seotud kulud algne kolmandast isikust rahasaatja.
Sissemaksed Aktsepteeritud valuutad Tehingutasud Minimaalne summa Maksimaalne summa* Töötlemise aeg
Pangaülekanne Sõltub asukohariigist.
EUR, USD, AUD, BGN, CHF, CZK, GBP, HRK, HUF, NOK, PLN, RON, RUB, SEK
Tasuta Miinimum puudub Maksimum puudub kuni 3 tööpäeva
Sofort pangandus1 EUR, GBP, CZK, HUF Tasuta 50 EUR/ GBP/ 2000 CZK/ 20000 HUF 10000 EUR / 5000 GBP / 200000 CZK / 2000000 HUF Kohene
Visa ja MasterCard EUR, USD, GBP, CHF 0,9%, min. 1 EUR / USD / GBP/ CHF 50 EUR / USD / GBP / CHF 5000 EUR / USD / GBP / CHF
Skrill EUR, GBP, CHF 1.5%, min. 1 EUR/GBP/CHF 50 EUR / GBP / CHF 5000 EUR / GBP / CHF
Neteller EUR, USD, GBP 1.5%, min. 1 EUR/USD/GBP 50 EUR / USD / GBP 5000 EUR / USD / GBP
Eesti pangalink EUR 1.5%, miinimum 1 EUR, maksimum 6 EUR 10 EUR 5000 EUR
Läti, Leedu pangalink EUR 1.9%, miinimum 1 EUR 10 EUR 5000 EUR

1 saadaval Saksamaal, Austrias, Belgias, Prantsusmaal, Hollandis, UK-s, Itaalias, Hispaanias, Ungaris, Slovakkias, Tšehhi Vabariigis


Väljamakse võimalused Aktsepteeritud valuutad Tehingutasud Minimaalne summa Maksimaalne summa* Töötlemise aeg
Pangaülekanne Sõltub asukohariigist.
EUR, USD, AUD, BGN, CHF, CZK, GBP, HRK, HUF, NOK, PLN, RON, RUB, SEK
Igal kalendrikuul 2 väljamakset tasuta
5 EUR/ 5 USD/ 7.5 AUD/ 10 BGN/ 6 CHF/
150 CZK/5 GBP/ 40 HRK/ 1500 HUF/ 50 NOK/ 25 PLN/ 25 RON/ 350 RUB/ 50 SEK
Miinimum puudub Maksimum puudub Kuni 3 tööpäeva
Skrill EUR, GBP, CHF 1%, min. 1 EUR, GBP, CHF Miinimum puudub Maksimum puudub Kohene
Neteller EUR, USD, GBP 1%, min. 1 EUR, USD, GBP Miinimum puudub Maksimum puudub Kohene
Pangaülekande eritingimused:
Euroopa Liidu sisesed maksed EUR valuutas EUR 1 EUR Miinimum puudub Maksimum puudub Kuni 3 tööpäeva
Suurbritanniasse suunatud GBP maksed GBP 1 GBP Miinimum puudub Maksimum puudub
Bulgaariasse suunatud BGN maksed BGN 2 BGN Miinimum puudub Maksimum puudub
Tšehhi suunatud CZK maksed CZK 30 CZK Miinimum puudub Maksimum puudub
Ungarisse suunatud HUF maksed HUF 300 HUF Miinimum puudub Maksimum puudub
Poolasse suunatud PLN maksed PLN 5 PLN Miinimum puudub Maksimum puudub
Rumeeniasse suunatud RON maksed RON 5 RON Miinimum puudub Maksimum puudub

* 24 tunni jooksul kliendi kohta


Siseülekanne (kliendi erinevate kauplemiskontode vahel) Tehingutasud Minimaalne summa Maksimaalne summa
Sama baasvaluutaga kontod Tasuta Miinimum puudub Maksimum puudub
Erineva baasvaluutaga kontod 1% summast Miinimum puudub Maksimum puudub
Erineva baasvaluutaga kontod 1% summast Miinimum puudub Maksimum puudub

Kui kliendi kauplemiskonto baasvaluuta erineb laekumise baasvaluutast, konverteeritakse laekunud summa kliendi kauplemiskonto baasvaluutasse selle Admiral Markets UK Ltd kontot haldava panga päevakursi alusel, kuhu makse tehti.

Sissemakse summa kantakse kliendi kauplemiskontole ühe tööpäeva jooksul ajavahemikus 9.00–17.00 alates summa laekumisest Admiral Markets UK Ltd pangakontole.

Kui ülekandega kaasnevad täiendavad (saaja panga või vahepanga) teenustasud, peetakse need kinni üle kantavast summast. Selle tagajärjel võib klient saada oma kontole algselt soovitust väiksema summa. Admiral Markets UK Ltd ei vastuta teiste pankade poolt ülekande tegemisel võetavate teenustasude eest.

Kui tehtud ülekandega kaasneb teenustasu debiteerimine Admiral Markets UK Ltd pangakontolt (nt ülekande teenustasu tüüp „saaja tasub kõik kulud” või „kulud kahasse”), peetakse tasu kinni kliendi kauplemiskontole kantavast summast.

Admiral Markets UK Ltd teostab rahaliste vahendite väljamakseid kliendi kauplemiskontolt samal tööpäeval, kui raha väljamakse korraldus on jõudnud Admiral Markets UK Ltd-ni enne kella 17.00. Tööpäeval pärast kella 17.00, nädalavahetustel, riiklikel pühadel ja puhkepäevadel laekunud väljamaksekorraldusi töödeldakse järgmisel tööpäeval.

Kohaldatavaid tasusid arvestatakse kliendi kauplemiskonto baasvaluutas: nt kui konto baasvaluuta on euro, arvestatakse tasu eurodes; kui konto baasvaluuta on naelsterling, arvestatakse tasu naelsterlingites.


Komisjonitasud (tehingukorralduste täitmine)
MetaTrader 4 - Admiral.Markets kauplemiskonto

Kõik instrumendid peale aktsiate CFD-de
Aktsiate CFD-d

Tasuta
Tasuta
0,10 USD (või samaväärne summa muus valuutas) ühe aktsia kohta
MetaTrader 4 - Admiral.Prime kauplemiskonto

Kõik instrimendid

3 USD või ekvivalent 1 loti kohta, ühe tehingupoole eest 1
MetaTrader 5 – kauplemiskonto

Valuutad, metallide CFD-d

0,003 % kaubeldud mahust 1

Admiral Markets UK Ltd tegevust reguleerib Financial Conduct Authority. FCA registreering number 595450. Admiral Markets (UK) Ltd on registreeritud Suurbritannia ja Walesi kohalikus äriregistris (Companies' House). Registreering number 08171762. Ettevõtte aadress: 16 St. Clare Street, London EC3N 1LQ, UK.

1 Tasu arvestatakse eraldi nii tehingu avamise kui ka sulgemise eest (kahekordne komisjonitasu võetakse kontolt maha tehingu avamise hetkel).


Lisateenused Kuutasu
Veebipõhine rakendus: Admiral.Autochartist
Admiral.Markets konto omanikele Tasuta

Palume arvestada, et kauplemine võib kaasa tuua täiendavaid kulusid, mis on seotud üleöö hoitavate positsioonide pikendamisega (nt swap-tehingud ja intressitasud) ning aktsiate ja indeksite hinnavahelepingutelt arvestatud dividendide tasaarvelduse krediteerimise/debiteerimisega vastavalt Admiral Marketsi veebisaidi instrumentide spetsifikatsiooni osas sätestatud tingimustele.

Kohalik õigus

Arvestades, et finantsteenustele ja rahaliste vahenditega teostatavatele toimingutele kohalduv seadusandlus võib piirkonniti suuresti erineda, on iga klient ainuisikuliselt vastutav mis tahes kohalike õigusaktidega kehtestatud nõuete, sealhulgas kohalduvate maksukohustuste järgimise eest.

Maksesüsteemide tõrge

Klient peaks arvestama internetipõhistele maksesüsteemidele omase rikete, viivituste ja/või häirete võimalusega, eelkõige seoses makseteenuse pakkuja süsteemidega. Kliendil on tungivalt soovitatav hoida oma viirusetõrjetarkvara ajakohasena ning pidevalt kontrollida oma arvutit viiruste suhtes.

Admiral Markets ei vastuta mis tahes viivituste, tõrgete ja/või katkestuste eest, mis esinevad makseteenuse pakkujale kuuluvates või tema poolt hallatavates maksesüsteemides ja/või mis tahes muudes tehnilistes süsteemides ega selliste viivituste, tõrgete ja/või katkestuste tagajärgede eest.