Finantsjärelevalve

Mis muutub finantsjärelevalve vahetamisel?

Admiral Markets UK tegevust reguleerib Financial Conduct Authority (FCA). Reg № 595450.

Admiral Markets AS tegevust reguleerib Eesti Finantsinspektsioon (EFSA): Tegevusloa № 4.1-1/46.

Finantsjärelevalve valiku tegemisel kuvatakse sellekohane informatsioon terve kodulehe ulatuses. Kui soovite täiendavat infot teise finantsjärelevalve kohta, siis palun teostage oma valik.

Tänan, sain aru
fca
efsa

Admiral Markets UK LTD Maksete tingimused

Käesolevad tingimused (edaspidi "tingimused") kohaldatakse Admiral Markets UK Ltd (edaspidi "Admiral Markets") klientide pooltAdmiral Marketsi juures kliendi nimelavatud kauplemiskonto sissemaksete või väljamaksete (edaspidi "makse") teostamisel.

Maksetaotluse esitamisel Admiral Marketsile kinnitab klient, et ta onkäesolevaid tingimusi ning Kaupleja Kabinetis valitud konkreetse maksemeetodi eritingimusi lugenud,neist aru saanudning nõustub neid järgima.Tingimustega reguleerimata küsimuste suhtes kohaldatakse Admiral Markets UK Ltd üldtingimusi.

Maksed

Admiral Marketsil on õigusigal ajal nõustuda või keelduda kliendi maksetaotluse täitmisest vastavalt oma äranägemisele. Palume arvestada, et Admiral Markets ei aktsepteeri ega töötle makseid, millega soovitakse kanda raha kontole või kontolt, mis ei kuulu kliendile(kuulub kolmandale isikule).

Raha väljamakse korral on Admiral Marketsil õigus täita taotlus sama panga või vahepanga kaudu ning samale kontole, midaklient kasutas esialgse võimis tahes varasema makse tegemiseks, olenemata kliendi valitud või eelistatud väljamakse meetodist.

Admiral Marketsil on õigus lükata maksetaotluse täitmist edasi ning küsida igal ajal täiendavaid dokumente, et kontrollida makse päritoluvõi muul juhul, kui Admiral Markets seda vajalikuks peab.

Täiendavad makseandmed

Maksetaotluse esitamise käigus kuvatakseKaupleja Kabinetis maksete suhtes kehtivad täpsemad tingimused (nt makselimiidid, teostamise ajakava jne) ningiga klient vastutab ainuisikuliselt selle eest, et ta on enne maksetaotluse esitamist kõnealuste andmetega tutvunud.

Ekslikud või vigased maksetaotlused

Kliendil tuleb maksetaotluse esitamisel olla tähelepanelik võimalike ebatäpsuste suhtes. Kui klient esitab eksliku või vigase maksetaotluse, ei ole Admiral Markets kohustatud makset makseteenuse pakkujalt tagasi nõudma ega hüvitama kliendile sellega seosestekkinud mis tahes väljaminekuid,ülekandetasusid ega muid kulusid.Klient on kohustatud hüvitama Admiral Marketsile mis tahes kulu või kahju, mis on tekkinud eksliku või vigase maksetaotluse esitamise tagajärjel.

Tasud

Reaalse kauplemiskonto avamine või demokonto avamine on tasuta.

Raha sissemakse kauplemiskontole

Raha sissemakse kauplemiskontole

NB: Admiral Markets ei aktsepteeri kolmandate isikute poolt tehtud sissemakseid kliendi kauplemiskontole. Kauplemiskontod, millele selliseid sissemakseid tehakse, blokeeritakse ja sissemakse tagastatakse saatjale. Sellisel juhul katab kõik ülekandega seotud kulud algne kolmandast isikust rahasaatja.

Sissemaksed Aktsepteeritud valuutad Tehingutasud Minimaalne summa Maksimaalne summa 6 Töötlemise aeg
Pangaülekanne 1 Sõltub asukohariigist.
EUR, USD, AUD, BGN, CHF, CZK, GBP, HRK, HUF, NOK, PLN, RON, RUB, SEK
Tasuta Miinimum puudub Maksimum puudub kuni 3 tööpäeva
Klarna. 2 EUR, GBP Tasuta 50 EUR / GBP 10000 EUR / 5000 CZK Kohene
Visa ja MasterCard 3 EUR, USD, GBP, CHF, PLN, HUF Tasuta 50 EUR / USD / GBP / CHF, 200 PLN, 15 000 HUF 5000 EUR / USD / GBP / CHF, 20000 PLN, 15 000000 HUF
Skrill 4 EUR, GBP, CZK, PLN 0.9%, min. 1 EUR / GBP / CHF / PLN 50 EUR / GBP / CHF / 200 PLN 5000 EUR / GBP / CHF / 20000 PLN
Neteller EUR, GBP 0.9%, min. 1 EUR / GBP 50 EUR / GBP 5000 EUR / GBP
Przelewy 5 PLN Tasuta 50 PLN 30 000 PLN
Eesti pangalink EUR Tasuta 10 EUR 5000 EUR
Läti, Leedu pangalink EUR Tasuta 10 EUR 5000 EUR

1 erandiga USD maksetele - 10 USD ülekande kohta

2 saadaval Saksamaal, Austrias, Belgias, Prantsusmaal, Hollandis, UK-s, Itaalias, Hispaanias, Ungaris, Slovakkias, Tšehhi Vabariigis

3 PLN & HUF sissemaksed võimalikud vaid MasterCard kaudu

4 Trustly`id on võimalik kasutada Skrill maksesüsteemi kaudu

5 kättesaadav Poolas

6 24 tunni jooksul kliendi kohta


Väljamakse võimalused Aktsepteeritud valuutad Tehingutasud Minimaalne summa Maksimaalne summa 2 Töötlemise aeg
Pangaülekanne 1 Sõltub asukohariigist.
EUR, AUD, BGN, CHF, CZK, GBP, HRK, HUF, NOK, PLN, RON, RUB, SEK
2 tasuta väljamakset iga kuu Miinimum puudub Maksimum puudub Kuni 3 tööpäeva
Skrill EUR, GBP, CHF 1%, min. 1 EUR, GBP, CHF Miinimum puudub Maksimum puudub Kohene
Neteller EUR, GBP 1%, min. 1 EUR, GBP Miinimum puudub Maksimum puudub Kohene
Pangaülekande eritingimused:
Euroopa Liidu sisesed maksed EUR valuutas EUR 1 EUR Miinimum puudub Maksimum puudub Kuni 3 tööpäeva
Suurbritanniasse suunatud GBP maksed GBP 1 GBP Miinimum puudub Maksimum puudub
Bulgaariasse suunatud BGN maksed BGN 2 BGN Miinimum puudub Maksimum puudub
Tšehhi suunatud CZK maksed CZK 30 CZK Miinimum puudub Maksimum puudub
Ungarisse suunatud HUF maksed HUF 300 HUF Miinimum puudub Maksimum puudub
Poolasse suunatud PLN maksed PLN 5 PLN Miinimum puudub Maksimum puudub
Rumeeniasse suunatud RON maksed RON 5 RON Miinimum puudub Maksimum puudub

1 5 EUR/ 7.5 AUD/ 10 BGN/ 6 CHF/150 CZK/ 5 GBP/ 40 HRK/ 1500 HUF/ 50 NOK/ 25 PLN/ 25 RON/ 350 RUB/ 50 SEK.

2 24 tunni jooksul kliendi kohta

Siseülekanne (kliendi erinevate kauplemiskontode vahel) Tehingutasud Minimaalne summa Maksimaalne summa
Sama baasvaluutaga kontod Tasuta Miinimum puudub Maksimum puudub
Erineva baasvaluutaga kontod 1% summast Miinimum puudub Maksimum puudub
Erineva baasvaluutaga kontod 1% summast Miinimum puudub Maksimum puudub

Kui kliendi kauplemiskonto baasvaluuta erineb laekumise baasvaluutast,konverteeritakse laekunud summa kliendi kauplemiskonto baasvaluutasse selle AdmiralMarkets UK Ltd kontot haldava panga päevakursi alusel, kuhu makse tehti.

Sissemakse summa kantakse kliendi kauplemiskontole ühe tööpäeva jooksulajavahemikus 9.00–17.00 alates summa laekumisest Admiral Markets UK Ltdpangakontole.

Kui ülekandega kaasnevad täiendavad (saaja panga või vahepanga) teenustasud,peetakse need kinni üle kantavast summast. Selle tagajärjel võib klient saada omakontole algselt soovitust väiksema summa. Admiral Markets UK Ltd ei vastuta teistepankade poolt ülekande tegemisel võetavate teenustasude eest.

Kui tehtud ülekandega kaasneb teenustasu debiteerimine Admiral Markets UK Ltdpangakontolt (nt ülekande teenustasu tüüp „saaja tasub kõik kulud” või „kuludkahasse”), peetakse tasu kinni kliendi kauplemiskontole kantavast summast.

Admiral Markets UK Ltd teostab rahaliste vahendite väljamakseid kliendikauplemiskontolt samal tööpäeval, kui raha väljamakse korraldus on jõudnud AdmiralMarkets UK Ltd-ni enne kella 17.00. Tööpäeval pärast kella 17.00, nädalavahetustel,riiklikel pühadel ja puhkepäevadel laekunud väljamaksekorraldusi töödeldaksejärgmisel tööpäeval.

Kohaldatavaid tasusid arvestatakse kliendi kauplemiskonto baasvaluutas: nt kui kontobaasvaluuta on euro, arvestatakse tasu eurodes; kui konto baasvaluuta on naelsterling,arvestatakse tasu naelsterlingites.

Komisjonitasud (tehingukorralduste täitmine)
MetaTrader 4 - Admiral.Markets kauplemiskonto

Kõik instrumendid peale aktsiate CFD-de
Aktsiate CFD-d

Tasuta
Tasuta
USA aktsiatele 2.0 punkti aktsia kohta (komisjonitasu kokku positsiooni avamise ja sulgemise eest, miinimum 2.0 USD-d)
Euroopa aktsiatele 0.1% (komisjonitasu kokku positsiooni avamise ja sulgemise eest, miinimum 6.0 EUR)
MetaTrader 4 - Admiral.Prime kauplemiskonto

Kõik instrimendid

3 USD või ekvivalent 1 loti kohta, ühe tehingupoole eest 1
MetaTrader 5 – Admiral.MT5 kauplemiskonto

Kõik instrumendid peale aktsiate CFD-de
Aktsiate CFD-de komisjonitasud

Tasuta
Tasuta
USA aktsiatele 2.0 punkti aktsia kohta (komisjonitasu kokku positsiooni avamise ja sulgemise eest, miinimum 2.0 USD-d)
Euroopa aktsiatele 0.1% (komisjonitasu kokku positsiooni avamise ja sulgemise eest, miinimum 6.0 EUR)

Admiral Markets UK Ltd tegevust reguleerib Financial Conduct Authority. FCA registreering number 595450. Admiral Markets (UK) Ltd on registreeritud Suurbritannia ja Walesi kohalikus äriregistris (Companies` House). Registreering number 08171762. Ettevõtte aadress: 16 St. Clare Street, London EC3N 1LQ, UK.

1 Tasu arvestatakse eraldi nii tehingu avamise kui ka sulgemise eest (kahekordne komisjonitasu võetakse kontolt maha tehingu avamise hetkel).


Lisateenused Kuutasu
Mitteaktiivse konto tasu (kehtiv alates 01.09.2017) 10 EUR
Veebipõhine rakendus: Admiral.Autochartist
Admiral.Markets konto omanikele Tasuta

Mitteaktiivse konto tasu - tasu, mis nõutakse klientidelt, kes ei ole eelneva 24 kuu jooksul teinud tehinguid ja kelle kauplemiskontol on positiivne saldo.

Palume arvestada, et kauplemine võib kaasa tuua täiendavaid kulusid, mis on seotudüleöö hoitavate positsioonide pikendamisega (nt swap-tehingud ja intressitasud) ningaktsiate ja indeksite hinnavahelepingutelt arvestatud dividendide tasaarveldusekrediteerimise/debiteerimisega vastavalt Admiral Marketsi veebisaidi instrumentidespetsifikatsiooni osas sätestatud tingimustele.

Kohalik õigus

Arvestades, et finantsteenustele ja rahaliste vahenditega teostatavatele toimingutelekohalduv seadusandlus võib piirkonniti suuresti erineda, on iga klient ainuisikuliseltvastutav mis tahes kohalike õigusaktidega kehtestatud nõuete, sealhulgas kohalduvatemaksukohustuste järgimise eest.

Maksesüsteemide tõrge

Klient peaks arvestama internetipõhistele maksesüsteemidele omase rikete, viivitusteja/või häirete võimalusega, eelkõige seoses makseteenuse pakkuja süsteemidega. Kliendil on tungivalt soovitatav hoida oma viirusetõrjetarkvara ajakohasena ningpidevalt kontrollida oma arvutit viiruste suhtes.

Admiral Markets ei vastuta mis tahes viivituste, tõrgete ja/või katkestuste eest, misesinevad makseteenuse pakkujale kuuluvates või tema poolt hallatavatesmaksesüsteemides ja/või mis tahes muudes tehnilistes süsteemides ega sellisteviivituste, tõrgete ja/või katkestuste tagajärgede eest.